Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dalius Mažeika
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas mechanikos inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1992
Vilniaus technikos universitetas Informatikos inžinerijos mokslo magistras 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Suteiktas docento pedagoginis vardas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinės informatikos katedros asistentas 1993-1994
UAB Tokvila Kompiuterių tinklo administratorius 1994-1998
Asociacija Transeksta Programuotojas 1998-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Skaičiavimo centro UNIX grupės vadovas 1998-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorijos vedėjas 2000-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių technologijų katedros docentas 2003-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Skaičiavimo centro direktoriaus pavaduotojas 2007-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių sistemų katedros vedėjas, profesorius 2009--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Projekto "Biometrinių metodų ir technologijų tinkamumo ir pritaikomumo sporto klubų veiklai nustatymas" ir projekto metu sukurto IS prototipo ekspertizė ir ekspertinis vertinimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Mažeika Dalius, Vasiljev Piotr, Linear inertial piezoelectric motor with bimorph disc // Mechanical systems and signal processing, London : Elsevier Science Ltd., 2013. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013) p. 110-117 2013
07T, 09T Borodinas Sergejus, Vasiljev Piotr, Mažeika Dalius, The optimization of a symmetrical coplanar trimorph piezoelectric actuator // Sensors and actuators A: Physical, Lausanne, Switzerland : Elsevier Science. ISSN 0924-4247. 2013, Vol. 200 p. 133-137 2013
07T Mažeika Dalius, Jasonis Saulius, Kompiuterių tinklo srauto anomalijų atpažinimas maksimalios entropijos metodu // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014) p. 162-167 2014
07T Račys Donatas, Mažeika Dalius, Tinklo srauto anomalijų identifikavimas, taikant klasifikavimo metodus // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, nr. 3 (2015) p. 340-344 2015
07T Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius. Systematic literature review of the cloud-ready software architecture // Baltic journal of modern computing. Ryga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. 2017, Vol. 5, no. 1, p. 124-135. 2017
07T Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius; Cholomskis Aurimas. Adaptive resource provisioning and auto-scaling for cloud native software // Information and Software Technologies. (ICIST 2018) 24th International Conference, Vilnius, Lithuania, October 4-6, 2018 : proceedings. Cham : Springer, 2018. ISBN 9783319999715. eISBN 9783319999722. p. 113-129. 2018
07T Cholomskis Aurimas; Pozdniakova Olesia; Mažeika, Dalius. Cloud software performance metrics collection and aggregation for auto-scaling module // Information and Software Technologies. (ICIST 2018) 24th International Conference, Vilnius, Lithuania, October 4-6, 2018 : proceedings. Cham : Springer, 2018. ISBN 9783319999715. eISBN 9783319999722. p. 130-138. 2018
07T Kazanavičius Justas; Mažeika Dalius. Migrating legacy software to microservices architecture // 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York : IEEE, 2019. ISBN 9781728125008. p. 1-5. 2019
07T Bansevičius Ramutis, Mažeika Dalius, Kulvietis Genadijus, Tumasonienė Inga, Drukteinienė Asta , Jūrėnas Vytautas, Bakanauskas Vytautas. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector // Mechanical Systems and Signal Processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2020, vol. 136, art. no. 104907, p. 1-8. 2020
07T Mažeika Dalius; Mikejan Jevgenij. Investigation of user vulnerability in social networking site // Data science: new issues, challenges and applications. Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030392499. eISBN 9783030392505. p. 219 - 234. (Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X, eISSN 1860-9503 ; vol. 869). 2020
07T Kazanavičius Justas; Mažeika Dalius. Analysis of legacy monolithic software decomposition into microservices // Joint Proceedings of Baltic DB&IS 2020 Conference Forum and Doctoral Consortium co-located with the 14th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (BalticDB&IS 2020), Tallinn, Estonia, June 16-19, 2020. Aachen : CEUR-WS. 2020, p. 25-32. 2020
07T, 09T Mažeika Dalius; Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis Genadijus; Vasiljev Piotr. Lęšio precizinio centravimo laikiklyje įrenginys : Lietuvos respublikos patentas, savininkas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. LT 6732 B. 2020-05-11. 12 p. 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Goranin Nikolaj, Mažeika Dalius, Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos; ISBN 9786094330544 (2011), [psl.: 138], [aut. lankų.: 9,86]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Mažeika Dalius, Juozapavičius Algimantas, GRID computing infrastructure, problems and perspectives in Lithuania // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2006 sausio 25-26 d, Kaunas : Technologija, 2006 p. 298-302
2010-01-01 Juozapavičius Algimantas, Mažeika Dalius, Kutka Eduardas, Naujikas Rolandas, Grid infrastructure for Lithuanian research and public sectors // TNC 2010, Vilnius : LITNET, 2010 p. [1-4]
2017-04-28 Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius. A cloud software isolation and cross-platform portability methods // 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), April 27, 2017, Vilnius, Lithuania.
2018-10-04 Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius; Cholomskis, Aurimas. Adaptive resource provisioning and auto-scaling for cloud native software // Information and Software Technologies. (ICIST 2018) 24th International Conference, Vilnius, Lithuania, October 4-6, 2018.
2020-04-25 Kazanavičius Justas; Mažeika Dalius. Migrating legacy software to microservices architecture // 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania.
2020-06-16 Kazanavičius Justas; Mažeika Dalius. Analysis of legacy monolithic software decomposition into microservices // Joint Proceedings of Baltic DB&IS 2020 Conference Forum and Doctoral Consortium co-located with the 14th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (BalticDB&IS 2020), Tallinn, Estonia, June 16-19, 2020.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų B2 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Sprendimų paramos sistemos
Antrosios pakopos Virtualios infrastruktūros ir debesų kompiuterijos sauga
Antrosios pakopos Našios kompiuterinės sistemos
Antrosios pakopos Informacinių sistemų techninė įranga
Pirmosios pakopos Kompiuterių tinklai
Pirmosios pakopos Verslo sprendimų rengimas ir agentinės technologijos
Pirmosios pakopos Algoritmai ir duomenų struktūros
Pirmosios pakopos Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra
Pirmosios pakopos Reikalavimų inžinerija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Protraining Academy Vilnius, Lietuva Programming with Microsoft .NET Framefork (#2349) 2006-2006
ByteLife Solutions Vilnius, Lietuva VMware Infrastructure 3: Install and Configure 2008-2008
UAB Baltijos kompiuterių akademija Vilnius, Lietuva ITIL v3 Foundation and Certification 2011-2011
Nankingo aeronautikos ir astronautikos universitetas Nankingas, Kinija Mokslinė stažuotė 2012-2012
Nankingo aeronautikos ir astronautikos universitetas Nankingas, Kinija Mokslinė stažuotė 2014-2014
Nankingo aeronautikos ir astronautikos universitetas Nankingas, Kinija Mokslinė stažuotė 2015-2015
Axelos Jungtinė Karalystė Projektų valdymas PRINCE2 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2010 FP7 projektas Baltic Grid antrasis etapas (BalticGrid-II)
2010-2011 LMT finansuojamas projektas "Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų modeliavimas ir valdymas"
2012-2014 LMT finansuojamas projektas "Masteliuojamų nanometrų skyros pjezorobotų modeliavimas ir trajektorijų valdymas" (MNSRob)
2014-2016 LMT finansuojamas projektas "Didelės skyros piezoelektrinės lazerio spindulio valdymo erdvėje sistemos sukūrimas ir tyrimas" (PiezoDeflect)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-2016 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato narys
2014-2019 IEEE narys
2015-2015 Lietuvos mokslo tarybos projektų vertinimo ekspertas
2016-2021 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos narys
2020-2020 Lietuvos verslo paramos agentūros projektų vertinimo ekspertas
Kita veikla
2009 – dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetoFundamentinių mokslų fakulteto tarybos narys; 2014 – dabar Pirmos pakopos studijų programų “Programų inžinerija” ir “Informacinės sistemos” studijų programos komiteto pirmininkas.