Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jonas Matijošius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinierijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinierijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinierijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinierijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mokslų daktaras 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mokslų daktaras 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „LESTMA“ Kontrolierius 2001-2006
UAB „RYŠIŲ STATYBA“ Darbininkas 2001-2001
UAB „LESTMA“ Kontrolierius 2001-2006
UAB „RYŠIŲ STATYBA“ Darbininkas 2001-2001
UAB „VIENITURAS“ (UAB "ECOSERVICE") Vadybininkas 2006-2007
UAB „VIENITURAS“ (UAB "ECOSERVICE") Vadybininkas 2006-2007
VŠĮ "VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS" Asistentas, lektorius, docentas 2008--
VŠĮ "VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS" Asistentas, lektorius, docentas 2008--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2012 "Dyzelinio variklio ekologinių rodiklių gerinimas naudojant biobutanolio ir biodyzelino mišinius". Daktaro disertacija
2007-2012 "Dyzelinio variklio ekologinių rodiklių gerinimas naudojant biobutanolio ir biodyzelino mišinius". Daktaro disertacija
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 03T Lazauskas Jonas, Bureika Gintautas, Valiūnas Valdas, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Nagurnas Saulius, The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 138-147 2012
03T, 04T VĖGNERIS Ričardas, Matijošius Jonas, Mažeika Marius, Rimkus Alfredas, Valiūnas Valdas, Lazauskas Jonas, Didelės koncentracijos biobutanolio mišinio įtaka dyzelinio variklio galios, ekonominėms ir ekologinėms charakteristikoms // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012) p. 71-80 2012
03T, 04T Rimkus Alfredas, Ulickas Tomas, Matijošius Jonas, Pukalskas Saugirdas, Stravinskas Paulius, Brauno dujų panaudojimas aliejumi veikiančiame dyzeliniame variklyje // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 376-380 2012
03T Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Biedryzycki Jacek, Dyzelinio variklio ekologinių ir energetinių rodiklių tyrimas naudojant dyzelino biobutanolio ir Brauno dujų mišinius // Žemės ūkio inžinerija, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. 2012, Vol. 44, no 1-3 p. 72-83 2012
03T Lebedevas Sergejus, Pukalskas Saugirdas, Žaglinskis Justas, Matijošius Jonas, Comparative investigations into energetic and ecological parameters of camelina-based biofuel used in the diesel engine // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012) p. 171-177 2012
03T Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Analysis of the influence of fatigue on passenger transport drivers’ performance capacity // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012) p. 351-356 2012
03S, 03T Lazauskas Jonas, Bureika Gintautas, Valiūnas Valdas, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Nagurnas Saulius, The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case // Transport and telecommunication, Riga : Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 138-147 2012
03T, 04T VĖGNERIS Ričardas, Matijošius Jonas, Mažeika Marius, Rimkus Alfredas, Valiūnas Valdas, Lazauskas Jonas, Didelės koncentracijos biobutanolio mišinio įtaka dyzelinio variklio galios, ekonominėms ir ekologinėms charakteristikoms // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012) p. 71-80 2012
03T, 04T Rimkus Alfredas, Ulickas Tomas, Matijošius Jonas, Pukalskas Saugirdas, Stravinskas Paulius, Brauno dujų panaudojimas aliejumi veikiančiame dyzeliniame variklyje // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 376-380 2012
03T Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Biedryzycki Jacek, Dyzelinio variklio ekologinių ir energetinių rodiklių tyrimas naudojant dyzelino biobutanolio ir Brauno dujų mišinius // Žemės ūkio inžinerija, Raudondvaris : LŽŪU. ISSN 1392-1134. 2012, Vol. 44, no 1-3 p. 72-83 2012
03T Lebedevas Sergejus, Pukalskas Saugirdas, Žaglinskis Justas, Matijošius Jonas, Comparative investigations into energetic and ecological parameters of camelina-based biofuel used in the diesel engine // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012) p. 171-177 2012
03T Zaranka Jurijus, Pečeliūnas Robertas, Matijošius Jonas, Analysis of the influence of fatigue on passenger transport drivers’ performance capacity // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012) p. 351-356 2012
03T Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, Matijošius Jonas, The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss.4 (2013) p. 312-318 2013
03T, 04T Makarevičienė Violeta, Matijošius Jonas, Pukalskas Saugirdas, VĖGNERIS Ričardas, Kazanceva Irina, Kazancev Kiril, The exploitation and environmental characteristics of diesel fuel containing rapeseed butyl esters // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 2 (2013) p. 158-165 2013
03T, 04T Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Sokolovskij Edgar, Betterment of ecological parameters of a diesel engine using Brown‘s gas // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 2 (2013) p. 133-140 2013
03T Žuraulis Vidas, Sokolovskij Edgar, Matijošius Jonas, The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics // Maintenance and reliability, Lublin : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 15, iss.4 (2013) p. 312-318 2013
03T, 04T Makarevičienė Violeta, Matijošius Jonas, Pukalskas Saugirdas, VĖGNERIS Ričardas, Kazanceva Irina, Kazancev Kiril, The exploitation and environmental characteristics of diesel fuel containing rapeseed butyl esters // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 2 (2013) p. 158-165 2013
03T, 04T Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Sokolovskij Edgar, Betterment of ecological parameters of a diesel engine using Brown‘s gas // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 2 (2013) p. 133-140 2013
03T Pukalskas Saugirdas, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Numerical investigation on the effects of gasoline and hydrogen blends on si engine combustion // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no.1 (2014) p. 66-77 2014
03T, 03S Čižiūnienė Kristina, Štaraitė Eugenija, Matijošius Jonas, Automobilių techninio eksploatavimo absolventų gebėjimų ugdymo ir formavimo rezultatų integralumas užtikrinantis karjeros perspektyvas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2014, Nr.1 p. 15-21 2014
03T Pukalskas Saugirdas, Rimkus Alfredas, Melaika Mindaugas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Numerical investigation on the effects of gasoline and hydrogen blends on si engine combustion // Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, Raudondvaris : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no.1 (2014) p. 66-77 2014
03T, 03S Čižiūnienė Kristina, Štaraitė Eugenija, Matijošius Jonas, Automobilių techninio eksploatavimo absolventų gebėjimų ugdymo ir formavimo rezultatų integralumas užtikrinantis karjeros perspektyvas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2014, Nr.1 p. 15-21 2014
03T, 04T Mikulski Maciej, Wierzbicki Sławomir, Śmieja Michał, Matijošius Jonas, Effect of CNG in a fuel dose on the combustion process of a compression-ignition engine // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 162-171 2015
03T, 04T, 03S Nagelytė Miglė, Čižiūnienė Kristina, Matijošius Jonas, Krovininio transporto neigiamas poveikis aplinkai // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 8-17 2015
03T, 04T, 03S Nagelytė Miglė, Čižiūnienė Kristina, Matijošius Jonas, Krovininio transporto sukeliamo triukšmo tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 18-25 2015
03T, 03S Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Transporto įmonių veiklos kokybės gerinimo galimybių tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 114-123 2015
03T Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Prielaidų būtinų 4 šalies logistikos paslaugų sistemos atsiradimui analizė // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 148-152 2015
03T Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Stankevičiūtė Skirmantė, Švagždys Stasys, Makroveiksniai įtakojantys 4 šalies logistikos paslaugų teikėjų atsiradimą Lietuvoje // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 153-160 2015
03T, 04T Jančauskas Lukas, Matijošius Jonas, Rimkus Alfredas, Oksigenatų įtaka biodyzelino savybėms // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 173-179 2015
03T Kažukauskas Martynas, Matijošius Jonas, Kelių transporto priemonių sukeliamos taršos mieste analizė // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 187-193 2015
03T Valeika Gintaras, Matijošius Jonas, Variklinės alyvos kokybei, eksploatuojant transporto priemonę, įtakos turintys veiksniai // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 226-232 2015
09T, 03T Fursenko Antanas, Kilikevičius Artūras, Fursenkienė Kristina, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 238-244 2015
03T, 09T Fursenko Antanas, Kilikevičius Artūras, Fursenkienė Kristina, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Saulės elementų dinaminių charakteristikų tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 245-250 2015
03T, 04T Mikulski Maciej, Wierzbicki Sławomir, Śmieja Michał, Matijošius Jonas, Effect of CNG in a fuel dose on the combustion process of a compression-ignition engine // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 2 (2015) p. 162-171 2015
03T, 04T, 03S Nagelytė Miglė, Čižiūnienė Kristina, Matijošius Jonas, Krovininio transporto neigiamas poveikis aplinkai // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 8-17 2015
03T, 04T, 03S Nagelytė Miglė, Čižiūnienė Kristina, Matijošius Jonas, Krovininio transporto sukeliamo triukšmo tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 18-25 2015
03T, 03S Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Transporto įmonių veiklos kokybės gerinimo galimybių tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr.1 p. 114-123 2015
03T Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Prielaidų būtinų 4 šalies logistikos paslaugų sistemos atsiradimui analizė // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 148-152 2015
03T Vasilis Vasiliauskas Aidas, Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija, Matijošius Jonas, Stankevičiūtė Skirmantė, Švagždys Stasys, Makroveiksniai įtakojantys 4 šalies logistikos paslaugų teikėjų atsiradimą Lietuvoje // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 153-160 2015
03T, 04T Jančauskas Lukas, Matijošius Jonas, Rimkus Alfredas, Oksigenatų įtaka biodyzelino savybėms // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 173-179 2015
03T Kažukauskas Martynas, Matijošius Jonas, Kelių transporto priemonių sukeliamos taršos mieste analizė // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 187-193 2015
03T Valeika Gintaras, Matijošius Jonas, Variklinės alyvos kokybei, eksploatuojant transporto priemonę, įtakos turintys veiksniai // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 226-232 2015
09T, 03T Fursenko Antanas, Kilikevičius Artūras, Fursenkienė Kristina, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 238-244 2015
03T, 09T Fursenko Antanas, Kilikevičius Artūras, Fursenkienė Kristina, Kilikevičienė Kristina, Matijošius Jonas, Zaranka Jurijus, Saulės elementų dinaminių charakteristikų tyrimas // Inžinerinės ir edukacinės technologijos, Kaunas : Kauno technikos kolegija.. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2 p. 245-250 2015
03 T Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Zaranka Jurijus. Autobuso analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 133-142. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2018
03 T Čižiūnienė Kristina; Štaraitė Eugenija; Matijošius Jonas. Automobilių techninio eksploatavimo specialistų parengimo vertinimas ir tęstinio mokymosi poreikis. Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2016, Nr. 1(5), p. 59-62. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.286] 2018
03 T Damaševičius Martynas; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas. Biodegalų ir vandenilio įtaka kibirkštinio uždegimo variklio veikimo rodikliams. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 526-532. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2018
03 T Radzevičiūtė Neringa; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas. Procesinio požiūrio taikymas veiklos gerinimui: ekspedijavimo jūrų transportu atvėjis. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 75-83. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2018
03 T Vipartas Tadas; Ragauskas Tadas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas. Studentiškos formulės variklio dinaminių parametrų priklausomybės nuo degiojo mišinio sudėties ir uždegimo paskubos kampo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 155-161. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2018
03 T Ratkevič Tomaš; Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. Sunkiasvorio transporto avaringumo priežastys ir pasekmės. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Piščalov Artur; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Tiesiaeigės pozicionavimo sistemos identifikavimo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 147-153. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2018
03 T Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Transporto politikos realizavimo naudojant hibridinių automobilių populiarinimą: teorinės gairės. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 64-68. [M.kr.:03T] 2018
03 T Vasilis Vasiliauskas Aidas; Janavičius Donatas; Matijošius Jonas. Transporto tinklo problemos įtakojančios Lietuvos verslo įmonių tiekimo grandines. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 52-58. [M.kr.:03T] 2018
03 T Matijošius Jonas. VŠĮ „VGMPS“ transporto parko atnaujinimo galimybių vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 59-63. [M.kr.:03T] 2018
03 T Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Tretjakovas Jurijus. Apdirbimo centro "HAAS MINIMILL" dinamikos tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 132-137. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kaikaris Petras; Zaranka Jurijus. Autobuso amortizatorių analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 127-132. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas; Lobačevska Agnieška Marija. Ekologinių kelių transporto problemų sprendimas IT pagalba. Teorijų apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 32-39. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
03 T Rimkus Alfredas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas; Vipartas Tadas; Kaikaris Petras; Matijošius Jonas. Vidaus degimo variklių alyvų priedo „Tufoil“ įtakos degalų sąnaudoms tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 96-101. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Kažukauskas Martynas; Gusarovienė Modesta; Zaranka Jurijus; Matijošius Jonas. Vilniaus miesto aplinkos oro taršos tyrimas atsižvelgiant į kelių transporto priemonių srauto sudėtį. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 61-68. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
03 T Piščalov Artur; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Tiesiaeiges pozicionavimo sistemos valdymo metodų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 138-146. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2018
03 T Valeika Gintaras; Matijošius Jonas. Žemės ūkio mašinose naudojamų alyvų būvio ciklo vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 90-95. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T, 09 T, 10 T Matijošius Jonas; Čereška Audrius. Chimotologiniai transporto priemonių variklių alyvų tyrimai . Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 81-89. [M.kr.:03T; 09T; 10T] 2018
03 T Fursenko Antanas; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Jakubka Juozas. Darbų saugos šalmų vertikalių smūginių virpesių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 155-160. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Šabanovič Aleksandr; Matijošius Jonas. Elektromobilių pakrovimo tinklo infrastruktūros plėtros perspektyvos Lietuvoje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 75-80. [M.kr.:03T] 2018
03 T Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Hibridinio automobilio efektyvaus energijos suvartojimo teorinis vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 69-74. [M.kr.:03T] 2018
03 T Matijošius Jonas; Kriukovas Adomas. Judumo skatinimo priemonės mieste, geroji pasaulio patirtis. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 45-51. [M.kr.:03T] 2018
03 T Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Kalibravimo sistemos dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Fursenko Antanas; Gurauskis Donatas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Limbų plovimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 133-140. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
03 T Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas. Rastrų formavimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 141-148. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
03 T Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Zaranka Jurijus. Autobuso analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 133-142. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2018
03 T Čižiūnienė Kristina; Štaraitė Eugenija; Matijošius Jonas. Automobilių techninio eksploatavimo specialistų parengimo vertinimas ir tęstinio mokymosi poreikis. Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2016, Nr. 1(5), p. 59-62. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.286] 2018
03 T Damaševičius Martynas; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas. Biodegalų ir vandenilio įtaka kibirkštinio uždegimo variklio veikimo rodikliams. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 526-532. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2018
03 T Radzevičiūtė Neringa; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas. Procesinio požiūrio taikymas veiklos gerinimui: ekspedijavimo jūrų transportu atvėjis. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 75-83. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2018
03 T Vipartas Tadas; Ragauskas Tadas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas. Studentiškos formulės variklio dinaminių parametrų priklausomybės nuo degiojo mišinio sudėties ir uždegimo paskubos kampo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 155-161. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2018
03 T Ratkevič Tomaš; Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas. Sunkiasvorio transporto avaringumo priežastys ir pasekmės. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:03S; 03T; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Piščalov Artur; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Tiesiaeigės pozicionavimo sistemos identifikavimo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 147-153. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2018
03 T Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Transporto politikos realizavimo naudojant hibridinių automobilių populiarinimą: teorinės gairės. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 64-68. [M.kr.:03T] 2018
03 T Vasilis Vasiliauskas Aidas; Janavičius Donatas; Matijošius Jonas. Transporto tinklo problemos įtakojančios Lietuvos verslo įmonių tiekimo grandines. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 52-58. [M.kr.:03T] 2018
03 T Matijošius Jonas. VŠĮ „VGMPS“ transporto parko atnaujinimo galimybių vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 59-63. [M.kr.:03T] 2018
03 T Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Tretjakovas Jurijus. Apdirbimo centro "HAAS MINIMILL" dinamikos tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 132-137. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Kaikaris Petras; Zaranka Jurijus. Autobuso amortizatorių analitiniai dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 127-132. [M.kr.:03T; 09T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Matijošius Jonas; Lobačevska Agnieška Marija. Ekologinių kelių transporto problemų sprendimas IT pagalba. Teorijų apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 32-39. [M.kr.:03S; 03T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
03 T Rimkus Alfredas; Stravinskas Saulius; Kriaučiūnas Donatas; Vipartas Tadas; Kaikaris Petras; Matijošius Jonas. Vidaus degimo variklių alyvų priedo „Tufoil“ įtakos degalų sąnaudoms tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 96-101. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Kažukauskas Martynas; Gusarovienė Modesta; Zaranka Jurijus; Matijošius Jonas. Vilniaus miesto aplinkos oro taršos tyrimas atsižvelgiant į kelių transporto priemonių srauto sudėtį. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 61-68. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
03 T Piščalov Artur; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Tiesiaeiges pozicionavimo sistemos valdymo metodų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 138-146. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.643] 2018
03 T Valeika Gintaras; Matijošius Jonas. Žemės ūkio mašinose naudojamų alyvų būvio ciklo vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2, p. 90-95. [M.kr.:03T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T, 09 T, 10 T Matijošius Jonas; Čereška Audrius. Chimotologiniai transporto priemonių variklių alyvų tyrimai . Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 81-89. [M.kr.:03T; 09T; 10T] 2018
03 T Fursenko Antanas; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Jakubka Juozas. Darbų saugos šalmų vertikalių smūginių virpesių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 155-160. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Šabanovič Aleksandr; Matijošius Jonas. Elektromobilių pakrovimo tinklo infrastruktūros plėtros perspektyvos Lietuvoje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 75-80. [M.kr.:03T] 2018
03 T Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Hibridinio automobilio efektyvaus energijos suvartojimo teorinis vertinimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 69-74. [M.kr.:03T] 2018
03 T Matijošius Jonas; Kriukovas Adomas. Judumo skatinimo priemonės mieste, geroji pasaulio patirtis. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 2, p. 45-51. [M.kr.:03T] 2018
03 T Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Kalibravimo sistemos dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2018
03 T Fursenko Antanas; Gurauskis Donatas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Limbų plovimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 133-140. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
03 T Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas. Rastrų formavimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 141-148. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Sokolovskij Edgar, Matijošius Jonas, Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos // , ; ISBN 9786094572791 (2012), [psl.: 56], [aut. lankų.: 3,00]
2012 Sokolovskij Edgar, Matijošius Jonas, Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos; ISBN 9786094572005 (2012), [psl.: 48], [aut. lankų.: 2,20]
2012 Sokolovskij Edgar, Matijošius Jonas, Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos // , ; ISBN 9786094572791 (2012), [psl.: 56], [aut. lankų.: 3,00]
2012 Sokolovskij Edgar, Matijošius Jonas, Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos; ISBN 9786094572005 (2012), [psl.: 48], [aut. lankų.: 2,20]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Matijošius Jonas, Mažeika Marius, Pukalskas Saugirdas, Calculation methodology of working cycle parameters of the diesel engine operating on multicomponent mixture // RURAL DEVELOPMENT 2009: proceedings of the fourth international scientific conference, Kaunas: Lithuanian University of Agriculture p. 355-359. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2009-01-01 Matijošius Jonas, Sportinio automobilio su įmontuotu turbokompresoriumi eksperimentiniai tyrimai // Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009: Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, LŽŪU : Akademija p. 191-194
2009-01-01 Matijošius Jonas, Mažeika Marius, Etanolio priedų, įtakojančių dyzelinio variklio deginių kenksmingumą, tyrimas // Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009: Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, LŽŪU : Akademija p. 156-159
2009-01-01 Matijošius Jonas, Sokolovskij Edgar, Research into the quality of biocomponents on the fuel quality // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 147-151
2009-01-01 Matijošius Jonas, Mažeika Marius, Pukalskas Saugirdas, Calculation methodology of working cycle parameters of the diesel engine operating on multicomponent mixture // RURAL DEVELOPMENT 2009: proceedings of the fourth international scientific conference, Kaunas: Lithuanian University of Agriculture p. 355-359. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2009-01-01 Matijošius Jonas, Sportinio automobilio su įmontuotu turbokompresoriumi eksperimentiniai tyrimai // Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009: Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, LŽŪU : Akademija p. 191-194
2009-01-01 Matijošius Jonas, Mažeika Marius, Etanolio priedų, įtakojančių dyzelinio variklio deginių kenksmingumą, tyrimas // Jaunimas siekia pažangos - 2009= Youth seeks progress- 2009: Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, LŽŪU : Akademija p. 156-159
2009-01-01 Matijošius Jonas, Sokolovskij Edgar, Research into the quality of biocomponents on the fuel quality // TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnius : Technika, 2009 p. 147-151
2010-01-01 Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Rimkus Alfredas, Bogdanovičius Zenonas, Mišraus biodegalų tiekimo būdo panaudojimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. p. 79-86
2010-01-01 Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Rimkus Alfredas, Bogdanovičius Zenonas, Mišraus biodegalų tiekimo būdo panaudojimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. p. 79-86
2012-01-01 Matijošius Jonas, Sokolovskij Edgar, Бутиловый спирт как топливо будущего автотранспорта // Матерiали lV Міжнародноï науково-технічноï конференціï «Проблеми хіммотології», 24-25 вересня, 2012 року, Одеса : Астропринт, 2012 p. 398-401
2012-01-01 Matijošius Jonas, Sokolovskij Edgar, Бутиловый спирт как топливо будущего автотранспорта // Матерiали lV Міжнародноï науково-технічноï конференціï «Проблеми хіммотології», 24-25 вересня, 2012 року, Одеса : Астропринт, 2012 p. 398-401
2013-01-01 Pukalskas Saugirdas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas, VĖGNERIS Ričardas, Stravinskas Paulius, Zautra Rytis, Biometano ir benzino mišinio įtakos kibirkštinio uždegimo variklio veikimo parametrams tyrimai // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 177-181
2013-01-01 Miklušis Ernestas, Matijošius Jonas, Spruogis Bronislovas, Lengvojo automobilio variklinės alyvos šarmingumo ir pliūpsnio temperatūros kitimas eksploatacijos laikotarpiu // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 296-299
2013-01-01 Zaranka Jurijus, Guzek Marek, Pečeliūnas Robertas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Comparative research on the optical and acoustic psychomotor reaction of professional drivers // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 277-281
2013-01-01 Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Imiolek Macej, Optimization of bus engine advanced ignition angle by numerical simulation using compressed natural gas and hydrogen fuel blend // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 126-130
2013-01-01 Pukalskas Saugirdas, Zautra Rytis, Nagurnas Saulius, Matijošius Jonas, VĖGNERIS Ričardas, Žuraulis Vidas, Juknelevičius Romualdas, Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an Otto engine // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 169-172
2013-01-01 Pukalskas Saugirdas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas, VĖGNERIS Ričardas, Stravinskas Paulius, Zautra Rytis, Biometano ir benzino mišinio įtakos kibirkštinio uždegimo variklio veikimo parametrams tyrimai // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 177-181
2013-01-01 Miklušis Ernestas, Matijošius Jonas, Spruogis Bronislovas, Lengvojo automobilio variklinės alyvos šarmingumo ir pliūpsnio temperatūros kitimas eksploatacijos laikotarpiu // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 296-299
2013-01-01 Zaranka Jurijus, Guzek Marek, Pečeliūnas Robertas, Bogdanovičius Zenonas, Matijošius Jonas, Comparative research on the optical and acoustic psychomotor reaction of professional drivers // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 277-281
2013-01-01 Melaika Mindaugas, Rimkus Alfredas, Pukalskas Saugirdas, Matijošius Jonas, Imiolek Macej, Optimization of bus engine advanced ignition angle by numerical simulation using compressed natural gas and hydrogen fuel blend // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 126-130
2013-01-01 Pukalskas Saugirdas, Zautra Rytis, Nagurnas Saulius, Matijošius Jonas, VĖGNERIS Ričardas, Žuraulis Vidas, Juknelevičius Romualdas, Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an Otto engine // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 169-172
2014-01-01 Michailovskaja Diana, Matijošius Jonas, Alyvos svarbiausių chimatologinių savybių tyrimas eksploatuojant dujinius autobusus // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 125-128
2014-01-01 Michailovskaja Diana, Matijošius Jonas, Alyvos svarbiausių chimatologinių savybių tyrimas eksploatuojant dujinius autobusus // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2014 p. 125-128
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
lenkų C2 C2 B2
anglų B2 B2 B2
lenkų C2 C2 B2
rusų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Transporto aplinkosauga
Pirmosios pakopos Transporto aplinkosauga
Pirmosios pakopos Orlaivių eksploatacinės medžiagos
Pirmosios pakopos Orlaivių eksploatacinės medžiagos
Pirmosios pakopos Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos
Pirmosios pakopos Transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
PIMOT Automobilių pramonės institutas Lenkija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; paskaitų konspekto parengimas 2011-2012
PIMOT Automobilių pramonės institutas Lenkija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; paskaitų konspekto parengimas 2011-2012