Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Antanas Šapalas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1982
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1982
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1992
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1992
Vilniaus technikos universitetas docentas 1996
Vilniaus technikos universitetas docentas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VISI Asistentas, inžinierius 1982-1989
VISI Asistentas, inžinierius 1982-1989
VTU Metalinių konstrukcijų katedros vyr. asistentas 1990-1992
VTU Metalinių konstrukcijų katedros vyr. asistentas 1990-1992
VGTU Metalinių konstrukcijų katedros docentas 1993-2004
VGTU Metalinių konstrukcijų katedros docentas 1993-2004
UAB „Matrix software baltic“ Inovacijų bei projektų valdymo direktorius 1996--
UAB „Matrix software baltic“ Inovacijų bei projektų valdymo direktorius 1996--
VGTU Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros profesorius 2005--
VGTU Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros profesorius 2005--
VGTU Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros vedėjas 2008--
VGTU Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros vedėjas 2008--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Radijo ryšio stiebų konstrukcijų būklės tyrimai, pateikti tyrimų išvadas, schemas ir brėžinius, pagrindžiančius šias išvadas
2010-2010 Radijo ryšio stiebų konstrukcijų būklės tyrimai, pateikti tyrimų išvadas, schemas ir brėžinius, pagrindžiančius šias išvadas
2011-2011 Parengti Vilniaus televizijos bokšto (Vilnius, Sausio 13-osios g. 10) anteninio stiebo sutvirtinimo alt. 290,400 m techninį-darbo projektą kapitaliniam remontui
2011-2011 Parengti Vilniaus televizijos bokšto (Vilnius, Sausio 13-osios g. 10) anteninio stiebo sutvirtinimo alt. 290,400 m techninį-darbo projektą kapitaliniam remontui
2011-2011 Vilniaus televizijos bokšto (Vilnius, Sausio 13-osios g. 10) laikančiųjų konstrukcijų savarankiška dalinė statinio ekspertizė
2011-2011 Vilniaus televizijos bokšto (Vilnius, Sausio 13-osios g. 10) laikančiųjų konstrukcijų savarankiška dalinė statinio ekspertizė
2012-2014 Telekomunikacijų bokštų įražų analizė, pagrindinių laikančiųjų elementų laikomosios galios patikrinimas, atsižvelgiant į pateiktą antenų išdėstymo schemą, ir parengti tam reikalingas schemas ir brėžinius
2012-2014 Telekomunikacijų bokštų įražų analizė, pagrindinių laikančiųjų elementų laikomosios galios patikrinimas, atsižvelgiant į pateiktą antenų išdėstymo schemą, ir parengti tam reikalingas schemas ir brėžinius
2012-2012 Vilniaus televizijos bokšto remonto projektas ir jam parengti būtini mokslo tiriamieji darbai
2012-2012 Vilniaus televizijos bokšto remonto projektas ir jam parengti būtini mokslo tiriamieji darbai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šapalas Antanas, Neural network prediction of buckling load of steel arch-shells // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 12, iss. 4 (2012) p. 477-484. 2012
02T Šapalas Antanas, Neural network prediction of buckling load of steel arch-shells // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 12, iss. 4 (2012) p. 477-484. 2012
02T Šapalas Antanas, Buckling of the steel liners of underground road structures: the sensitivity analysis of geometrical parameters // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 4 (2013) p. 250-254. 2013
02T Šapalas Antanas, Buckling of the steel liners of underground road structures: the sensitivity analysis of geometrical parameters // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 4 (2013) p. 250-254. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Blaževičius Žygimantas, Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : projektavimo vadovas // , ; ISBN 9786094573712 (2012), [psl.: 72]
2012 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Blaževičius Žygimantas, Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : inžineriniai pagrindai // , ; ISBN 9786094573705 (2012), [psl.: 135]
2012 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Blaževičius Žygimantas, Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : projektavimo vadovas // , ; ISBN 9786094573712 (2012), [psl.: 72]
2012 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Blaževičius Žygimantas, Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : inžineriniai pagrindai // , ; ISBN 9786094573705 (2012), [psl.: 135]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Juozaitis Jonas, Pranevičius Jonas Arūnas, Šapalas Antanas, Influence of displacements and oscilations on behaviour of masts // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2001-01-01 Juozaitis Jonas, Pranevičius Jonas Arūnas, Šapalas Antanas, Influence of displacements and oscilations on behaviour of masts // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001
2004-01-01 Juozaitis Jonas, Šapalas Antanas, Peculiarities of determination of steel structure fire resistance // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 493-495. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Rasiulis Konstantin, Samofalov Michail, Šapalas Antanas, Plieninių ritinio pavidalo talpyklų sienutės vietinių defektų mechaninio būvio tiesinė ir fiziškai netiesinė analizė baigtinių elementų metodu // Mechanika-2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 56-61.
2004-01-01 Juozaitis Jonas, Šapalas Antanas, Peculiarities of determination of steel structure fire resistance // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-4.
2004-01-01 Rasiulis Konstantin, Šapalas Antanas, Kvedaras Audronis Kazimieras, Samofalov Michail, Physical and geometrical non-linearity in stress/strain state FE analysis of thin -walled structures // NSCM -17, Stockholm, 2004 p. 179-182.
2004-01-01 Juozaitis Jonas, Šapalas Antanas, Peculiarities of determination of steel structure fire resistance // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 493-495. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Rasiulis Konstantin, Samofalov Michail, Šapalas Antanas, Plieninių ritinio pavidalo talpyklų sienutės vietinių defektų mechaninio būvio tiesinė ir fiziškai netiesinė analizė baigtinių elementų metodu // Mechanika-2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 56-61.
2004-01-01 Juozaitis Jonas, Šapalas Antanas, Peculiarities of determination of steel structure fire resistance // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-4.
2004-01-01 Rasiulis Konstantin, Šapalas Antanas, Kvedaras Audronis Kazimieras, Samofalov Michail, Physical and geometrical non-linearity in stress/strain state FE analysis of thin -walled structures // NSCM -17, Stockholm, 2004 p. 179-182.
2006-01-01 Rasiulis Konstantin, Samofalov Michail, Šapalas Antanas, Stress strain state investigation of soft defects on the thin plate by using experimental method // Mechanika 2006, Kaunas : Technologija. p. 283-288. [Duomenų bazės: INSPEC];
2006-01-01 Vasiliauskienė Lina, Valentinavičius Saulius, Šapalas Antanas, Adaptive finite element analysis for solution of complex engineering problems // Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006, Venice : WSEAS, 2006 p. 378-383.
2006-01-01 Valentinavičius Saulius, Šapalas Antanas, Vasiliauskienė Lina, Numerical solutions by using FNL model of complex shape concrete structures // Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006, Athenes : WSEAS, 2006 p. 384-387.
2006-01-01 Rasiulis Konstantin, Samofalov Michail, Šapalas Antanas, Stress strain state investigation of soft defects on the thin plate by using experimental method // Mechanika 2006, Kaunas : Technologija. p. 283-288. [Duomenų bazės: INSPEC];
2006-01-01 Vasiliauskienė Lina, Valentinavičius Saulius, Šapalas Antanas, Adaptive finite element analysis for solution of complex engineering problems // Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006, Venice : WSEAS, 2006 p. 378-383.
2006-01-01 Valentinavičius Saulius, Šapalas Antanas, Vasiliauskienė Lina, Numerical solutions by using FNL model of complex shape concrete structures // Proceedings of the 2nd WSEAS International Conferences on applied and theoretical mechanics: Venice, Italy, November 20-22, 2006, Athenes : WSEAS, 2006 p. 384-387.
2009-01-01 Kuranovas Artiomas, Gurkšnys Kęstutis, Šaučiuvėnas Gintas, Šapalas Antanas, Kvedaras Audronis Kazimieras, Experimental investigations of eccentrically hollow concrete-filled circular stainless steel tubular members under compression // Steel concrete composite and hybrid structures, Singapore : Research Publishing Services, 2009. p. 279-284. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Kuranovas Artiomas, Gurkšnys Kęstutis, Šaučiuvėnas Gintas, Šapalas Antanas, Kvedaras Audronis Kazimieras, Experimental investigations of eccentrically hollow concrete-filled circular stainless steel tubular members under compression // Steel concrete composite and hybrid structures, Singapore : Research Publishing Services, 2009. p. 279-284. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Design of tubular composite compression members : partial and full assisting by testing // EUROSTEEL 2011, Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011 p. 657-662.
2011-01-01 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Design of tubular composite compression members : partial and full assisting by testing // EUROSTEEL 2011, Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011 p. 657-662.
2013-01-01 Popov Vladimir, Valivonis Juozas, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Application of numerical methods for the analysis of a concrete-steel tower subjected to multiple load factors // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 914-921. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Popov Vladimir, Valivonis Juozas, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Application of numerical methods for the analysis of a concrete-steel tower subjected to multiple load factors // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 914-921. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
anglų B2 B2 B2
rusų B2 B2 B2
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Šiuolaikinės medinės konstrukcijos
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos
Antrosios pakopos Pastatų konstrukcijų būklė ir jų gaisrinė sauga
Antrosios pakopos Konstrukcijų gaisrinė sauga
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Statybinės konstrukcijos gaisro metu 1
Antrosios pakopos Pastatų konstrukcijų būklė ir jų gaisrinė sauga
Antrosios pakopos Konstrukcijų gaisrinė sauga
Pirmosios pakopos Metalinių pastatų projektavimas
Pirmosios pakopos Statybinės konstrukcijos gaisro metu 1
Pirmosios pakopos Metalinės ir medinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Metalinių pastatų projektavimas
Pirmosios pakopos Metalinės ir medinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Metalinės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Metalinės konstrukcijos 2
Pirmosios pakopos Metalinės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Metalinės konstrukcijos 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "ASF" Lietuva vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2010-2010
UAB "ASF" Lietuva vaizdajuostės ar skaidrės, iliustruojančios naujausias technologijas, parengimas 2010-2010
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Membraninis poveikis skaičiuojant kompozitinių plokščių su vientisomis ir perforuotomis plieninėmis sijomis elgseną ugnyje - norminimas, MACS+
2011-2012 Membraninis poveikis skaičiuojant kompozitinių plokščių su vientisomis ir perforuotomis plieninėmis sijomis elgseną ugnyje - norminimas, MACS+
2013-2014 Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas, LVS3
2013-2014 Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas, LVS3