Darius Aleksonis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Aleksonis Darius. Keleivių vežimo geležinkeliu Lietuvoje rinkos tyrimas. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 163-167. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]