Gediminas Blaževičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Grigusevičius Andrius; Blaževičius Gediminas. A distributed plasticity approach for steel frames analysis including strain hardening effects. Periodica polytechnica civil engineering. Budapest: Budapest University of Technology and Economics. ISSN 0553-6626. vol. 63, iss. 2 (2019), p. 401-413. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Atkočiūnas Juozas; Liepa Liudas; Blaževičius Gediminas; Merkevičiūtė Dovilė. Solution validation technique for optimal shakedown design problems. Structural and Multidisciplinary Optimization. New York: Springer. ISSN 1615-147X. Vol. 56, iss. 4 (2017), p. 853-863. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Blaževičius Gediminas; Rimkus Liudvikas; Merkevičiūtė Dovilė; Atkočiūnas Juozas. Shakedown analysis of circular plates using a yield criterion of the mean. Structural and multidisciplinary optimization. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag. ISSN 1615-147X. Vol. 55, no. 1 (2017), p. 25-36. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Liepa Liudas; Blaževičius Gediminas; Merkevičiūtė Dovilė; Atkočiūnas Juozas. Structural shakedown: a new methodology for estimating the residual displacements. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 8 (2016), p. 1055-1065. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Atkočiūnas Juozas; Ulitinas Tomas; Kalanta Stanislovas; Blaževičius Gediminas. An extended shakedown theory on an elastic–plastic spherical shell. Engineering structures. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. vol. 101 (2015), p. 352-363. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Blaževičius Gediminas; Rimkus Liudvikas; Atkočiūnas Juozas. An improved method for optimal shakedown design of circular plates. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 4 (2014), p. 390-394. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Blaževičius Gediminas; Atkočiūnas Juozas; Liepa Liudas; Rimkus Liudvikas; Merkevičiūtė Dovilė. Solution validation technique for optimal shakedown design problems. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 42-46. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Blaževičius Gediminas; Atkočiūnas Juozas. Optimal shakedown design of circular plates using a yield criterion of the mean. Mechanika'2015 : proceedings of the 20th international scientific conference, 23, 24 April, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015. ISSN 1822-2951, p. 61-66. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Grigusevičius Andrius; Blaževičius Gediminas. Numerical investigation of the elastic-plastic linear hardening stress-strain state of the frame element cross-section. Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 3 (2016), p. 94-100. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Blaževičius Gediminas; Atkočiūnas Juozas. Optimal shakedown design of steel framed structures according to standards. Annals of solid and structural mechanics. Berlin: Springer. ISSN 1867-6936. vol. 7, iss. 1 (2015), p. 17-26. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Ulitinas Tomas; Kalanta Stanislovas; Blaževičius Gediminas; Atkočiūnas Juozas. Analysis of ultimate limit load of spherical shells applying von mises yield criterion. Опір матеріалів і теорія споруд: науково-технічний збірник. Випуск 94. Kиїв: КНУБА, 2015. ISSN 2410-2547, p. 49-58. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Blaževičius Gediminas; Atkočiūnas Juozas. Eurocode stability requirements in optimal shakedown truss design. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 1 (2014), p. 18-24. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Blaževičius Gediminas; Šalna Remigijus. Probability-based design of an optimal elastic–plastic truss. Engineering structures and technologies = Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013), p. 37-43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Atkočiūnas Juozas; Blaževičius Gediminas. Eurocode stability requirements in optimal shakedown truss design. Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2012. ISSN 1759-3433, p. [1-11]. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Blaževičius Gediminas; Atkočiūnas Juozas. Prisitaikančių santvarų tūrio minimizavimas inkrementiniu metodu. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-6. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2021 - Merkevičiūtė Dovilė; Augonis Mindaugas; Balevičius Robertas; Blaževičius Gediminas. The discrete cracks-based deformation analysis of reinforced concrete elements. Mechanika 2021: proceedings of the 25th international scientific conference, May 21, 2021 Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 2783-5677. 2021, p. 36-37. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Atkočiūnas Juozas; Blaževičius Gediminas. Eurocode stability requirements in optimal shakedown truss design. Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology: abstracts. Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2012. ISBN 9781905088546, p. 268. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Blaževičius Gediminas. Prisitaikomumo teorijos plėtotė optimizuojant plienines konstrukcijas. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.143]

Vertimai

2017 - Blaževičius Gediminas. Konstrukcijų dinamika : teorija ir taikymas seisminėje inžinerijoje : [vadovėlis]. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T 002; T 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 45.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Atkočiūnas Juozas; Blaževičius Gediminas. Integrali statybinė mechanika. Bendrieji pagrindai. Pirmoji dalis. Santvarų skaičiavimas : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 13.710]