Justas Bražiūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Pishdar Mahsa; Ghasemzadeh Fatemeh; Maskeliūnaitė Lijana; Bražiūnas Justas. The influence of resilience and sustainability perception on airport brand promotion and desire to reuse of airport services: the case of Iran airports. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 5 (2019), p. 617-627. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Cui Yuanchen; Glover Charles J.; Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Further exploration of the pavement oxidation model – Diffusion-reaction balance in asphalt. Construction and building materials. Oxford: Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 161 (2018), p. 132-140. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Sivilevičius Henrikas; Bražiūnas Justas; Prentkovskis Olegas. Technologies and principles of hot recycling and investigation of preheated reclaimed asphalt pavement batching process in an asphalt mixing plant. Applied sciences. Basel: MDPI AG. ISSN 2076-3417. Vol. 7, iss. 11 (2017), p. 1-20. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Sivilevičius Henrikas; Vislavičius Kęstutis; Bražiūnas Justas. Technological and economic design of the asphalt mixture composition based on optimization methods. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 23, no. 4 (2017), p. 627-648. [M.kr.:N 001; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2015 - Bražiūnas Justas. Investigation into technological parameters of bitumen batching in an asphalt mixing plant. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 7 (2015), p. 958-965. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas; Virbickas Romualdas. Dependences of SMA mixture and its bituminous binder properties on bitumen batching system, mixing time and temperature on asphalt mixing plant. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 6 (2013), p. 862-872. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2010 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. The bitumen batching system's modernization and its effective analysis at the asphalt mixing plant. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 25, no. 3 (2010), p. 325-335. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas; Reinys Rytis. Investigation of criteria of winter tires selection: how the choice of experts and drivers differs. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 825-838. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Heat transfer and energy loss in bitumen batching system of asphalt mixing plant. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-8. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Statistical analysis of component content deviation from job-mix formula in hot mix asphalt. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288299, p. 1044-1050. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Modernizuotos bitumo dozavimo sistemos įtakos karštojo maišymo asfalto mišinio sudėčiai tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, Nr. 6 (2010), p. 72-76. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kučiauskas Andrius; Bražiūnas Justas. Sinusoidinių sijų panaudojimo kranams ir pokraniniams keliams tyrimas. 22-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2019 m. lapkričio 22-23 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 22th conference for junior researchers "Science – Future of Lithuania" "Transport engineering and management", 22-23 November 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2019, p. 86-89. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Sivilevičius Henrikas; Bražiūnas Justas. Investigation of reclaimed asphalt pavement batching process in an asphalt mixing plant. Conference Asphalt Pavements 2015 (AV'2015), 24th-25th November 2015, Czech Republic : proceedings = Konference Asfaltové Vozovky 2015, 24-25 listopadu 2015, Česke Budejovice : sborník. Praha: PragoProject, 2015. ISBN 9788090392571, p. 1-10. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Heat transfer and energy loss in bitumen batching system of asphalt mixing plant. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-8]. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Dependences of stone mastic asphalt and its binder properties on technological parameters of bitumen batching systems on asphalt mixing plants. XIX seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou : Výskum a technický rozvoj v cestnom staviteľstve : význam, dosiahnuté výsledky, smerovanie a prax : zborník seminára, 20.–21. November 2014, Bratislava. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r. o, 2014. ISBN 9788089565160, p. 132-140. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Comparison of not modernized and modernized bitumen batch systems of an asphalt mixing plant. The Proceedings of the Conference Asphalt Pavements 2013 (AV'2013) = Sbornik piřspěvků pro konference Asfaltové vozovky 2013. 26-27 November 2013, Czech Republic. Praha: PragoProject, 2013. ISBN 9788090392533, p. [1-9]. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Statistical analysis of component content deviation from job-mix formula in hot mix asphalt. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Bražiūnas Justas; Sivilevičius Henrikas. Bitumo dozatorių konstrukcijų analizė. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Bražiūnas Justas. Asfalto maišytuvo bitumo dozavimo sistemos technologinių parametrų tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 11.286]
2013 - Bražiūnas Justas. Asfalto maišytuvo bitumo dozavimo sistemos technologinių parametrų tyrimas : daktaro disertacija : technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 9.857]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Sivilevičius Henrikas; Šukevičius Šarūnas; Maskeliūnaitė Lijana; Bražiūnas Justas. Transporto sistemos elementai : praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 3.000]