Raimonda Bublienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2019 - Kaklauskas Artūras; Ubartė Ieva; Kalibatas Darius; Lill Irene; Velykorusova Anastasiia; Volginas Pavelas; Vinogradova Irina; Milevičius Virgis; Vetlovienė Ingrida; Grubliauskas Raimondas; Bublienė Raimonda; Naumčik Andrej. A multisensory, green, and energy efficient housing neuromarketing method. Energies. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 20 (2019), p. 1-30. [M.kr.:S 001; T 002; T 004; T 007] [Aut.lankų sk.: 2.143]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2018 - Zemlickienė Vaida; Bublienė Raimonda; Jakubavičius Artūras. A model for assessing the commercial potential of high technologies. Oeconomia copernicana. Toruń: Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. vol. 9, no. 1 (2018), p. 29-54. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2017 - Jurkevičius Vaidas; Bublienė Raimonda. Towards sustainable business relationships: ratification doctrine in the case of unauthorized agency. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. vol. 5, iss. 1 (2017), p. 72-90. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Trinkūnienė Eva; Trinkūnas Vaidotas; Bublienė Raimonda. Mediation like the opportunity in Bailiffs' work. Journal of logistics, informatics and service science (JLISS). Hong Kong: Hong Kong Success Culture Communications Limited. ISSN 2409-2665. vol. 9, iss. 2 (2022), p. 161-182. [M.kr.:S 001; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2019 - Bublienė Raimonda; Burinskienė Aurelija. Supply and demand drug shortage causes: patient-centric business model and its application. Athens journal of health & medical sciences. Athens: Athens Institute for Education and Research (ATINER). vol. 6, iss. 3 (2019), p. 167-196. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2019 - Bublienė Raimonda; Vinogradova Irina; Tvaronavičienė Manuela; Monni Salvatore. Legal form determination for the development of clusters’ activities. Insights into regional development. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 1, no. 3 (2019), p. 244-258. [M.kr.:S 001; S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2023 - Bublienė Raimonda; Trinkūnienė Eva. Protection against multiple discrimination in EU member states law: A case study. Journal of service, innovation and sustainable development. Hong Kong: Success Culture Press & Beijing Union University. ISSN 2709-9210. vol. 4, iss. 1 (2023), p. 21-31[Aut.lankų sk.: 0.786]
2022 - Trinkūnienė Eva; Trinkūnas Vaidotas; Bublienė Raimonda. Mediation - a peaceful solution to settle business conflicts. Journal of service, innovation and sustainable development. Hong Kong: Beijing Union University. ISSN 2709-9210. vol. 3, iss. 2 (2022), p. 1-20. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2006 - Bublienė Raimonda. Vertybinių popierių emisijos registravimo teisinis reglamentavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 207-214. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2022 - Jurkevičius Vaidas; Pokhodun Yuliia; Bublienė Raimonda. Peculiarities of international commercial agency agreements from a comparative perspective. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2022 - Jurkevičius Vaidas; Bublienė Raimonda; Šeputaitė Dominyka. Impact of agent’s ficudiary duties for the sustainable agency relationships. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Bublienė Raimonda. Internationalization and multiple discrimination: the case of employment regulation. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University: conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2021 - Jurkevičius Vaidas; Bublienė Raimonda. Interaction between apparent and implied authority in the implementation of sustainable business relatiohsips. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13–14 May 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 1-11. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Bublienė Raimonda. Tarptautinio verslo plėtros galimybės globalizacijos sąlygomis. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Bublienė Raimonda. Partnership in international business. Streszczenia materiałów Krakowskiej konferencji młodych uczonych 2012 Kraków, 27-29 września 2012 r. / Akademia Góniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie [CD]. Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro, 2012. ISBN 9788362218646, p. 855-864. [M.kr.:S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2004 - Mitrikaitė Raimonda. Azijos jaunimas domisi mūsų universitetu. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 6, p. 20-21. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2012 - Bublienė Raimonda. Partnership in international business. Streszczenia materiałów Krakowskiej konferencji młodych uczonych 2012, Kraków, 27-29 września 2012 r. / Akademia Góniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro, 2012. ISBN 9788362218646, p. 241-242. [M.kr.:S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Bublienė Raimonda. Methods of odour measurements and legal regulation of odour emissions. 17th International scientific conference "Eco-Balt 2012", October 18-19, 2012, Riga, Latvia : book of abstracts. Riga: University of Latvia Press, 2012. ISSN 1691-4112, p. 18. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2022 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Šimelytė Agnė; Lapinskaitė Indrė; Davidavičienė Vida; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Korsakienė Renata; Skačkauskienė Ilona; Tamošiūnienė Rima; Bublienė Raimonda. 12th International scientific conference “Business and management 2022”,12–13 May 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 85.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno Ričardas. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 25.370]

Mokomosios knygos

2009 - Trinkūnienė Eva; Bublienė Raimonda. Komercinės ir darbo teisės uždavinynas = : Comercial and labour law task book : [mokomoji knyga]. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 18.643]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Trinkūnienė Eva; Bublienė Raimonda. Komercinės ir darbo teisės uždavinynas = Commercial and labour law task book. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 18.214]