Daiva Burkšaitienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2021 - Zykiene Ineta; Snieska Vytautas; Bruneckiene Jurgita; Burksaitiene Daiva. Assessment of regions using an index for a location’s attractiveness for business development. Economic research = Ekonomska istrazivanja. London: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 34, iss. 1 (2021), p. 1366-1384. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2019 - Haviernikova Katarina; Snieška Vytautas; Navickas Valentinas; Burkšaitienė Daiva. The attitudes of small and medium entrepreneurs toward cluster cooperation: the expectations and reality. Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius: Vilnius University. ISSN 1648-4460. vol. 18, iss. 3(48) (2019), p. 191-205. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2019 - Snieška Vytautas; Zykienė Ineta; Burkšaitienė Daiva. Evaluation of location’s attractiveness for business growth in smart development. Economic Research–Ekonomska Istrazivanja. London: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 32, iss. 1 (2019), p. 925-946. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2019 - Burkšaitienė Daiva; Jegelavičiūtė Rusnė; Grencikova Adriana; Krajco Karol; Sokol Jakub. Economic indicators paradigm on the labour market in Lithuania and Slovakia. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 30, iss. 5 (2019), p. 612-620. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Snieska Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Panel data analysis of public and private debt and house price influence on GDP in the European Union countries. Inžinerinė ekonomika = engineering economics. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 2 (2018), p. 197-204. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Garškaitė-Milvydienė Kristina; Burkšaitienė Daiva. Pecularities of bankruptcies, restructuring, mergers and acquisitions in Lithuania in the post-crisis period. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 5 (2016), p. 546-556. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2024 - Bitinas Augustas; Burkšaitienė Daiva. Finansinių technologijų įtakos komercinių bankų finansiniam efektyvumui vertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-2341. vol. 16 (2024), p. 1-11[Aut.lankų sk.: 0.786]
2023 - Versockytė Birutė; Burkšaitienė Daiva. Finansinių technologijų įmonių įtakos komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-2341. vol. 15 (2023), p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Burkšaitienė Daiva; Draugelė Liudmila. Capital structure impact on liquidity management. International journal of economics, business and management research. Indore, Madhya Pradesh: Alicon Publications. ISSN 2456-7760. Vol. 2, no. 01 (2018), p. 110-127. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2013 - Bernatonytė Dalia; Burkšaitienė Daiva; Rimienė Kristina. Trade specialization pattern of Lithuania. Economics and management = Ekonomika ir vadyba / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1822-6515. 2013, No. 18 (4), p. 661-665. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Burkšaitienė Daiva; Mažintienė Aurelija. The role of bankruptcy forecasting in the company management. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16, p. 137-143. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Burkšaitienė Daiva. Cross–border mergers and acquisitions in developed countries: a study in 2008-2009. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, Nr. 15, p. 32-38. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Burkšaitienė Daiva. Measurement of value creation: economic value added and net present value. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 709-714. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Burkšaitienė Daiva. Management of foreign exchange exposure. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955585870, p. 13-24. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Burkšaitienė Daiva. Užsienio antrinių įmonių vertinimas. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2003, Nr. 1(32), p. 20-29. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2003 - Burkšaitienė Daiva. Įmonių biudžetų sistemos kūrimo principai. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2003, Nr. 13, p. 68-80. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2002 - Burkšaitienė Daiva. Finansinių ataskaitų ir akcijų rinkos kurso sąryšis. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2002, žurnalo Tiltai priedas, nr. 10, p. 38-46. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Burkšaitienė Daiva. Verslo vertinimo sistemos kūrimo metodika. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2001, Nr. 4, p. 133-140. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Burkšaitienė Daiva. Verslo vertės nustatymo principų plėtotė. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2001, Nr. 3(23), p. 20-28. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Eiva Saulius; Brukštaitienė Daiva. Application of mass appraisal income based models. Real estate valuation and investment. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3447. Vol. 3, no. 1 (1999), p. 47-58. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
1997 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Burkšaitienė Daiva. The real estate business perspective. Real estate valuation and investment. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3447. Vol. 2, no. 2 (1997), p. 65-74. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1996 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Burkšaitienė Daiva. The real estate investment: management and strategy. Racionalių variantų parinkimas ūkiniuose sprendimuose = Selection of rational variants in economic decision = Auswahl von Rationellen Entscheidungsvarianten in Wirtschaf. Vilnius: Technika. ISBN 9986053080. t. 13 (1996), p. 18-32. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2017 - Snieška Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Mergers & acquisitions in the growth of digital economy. New challenges of economic and business development – 2017: Digital economy, May 18-20, 2017 Riga, University of Latvia: international scientific conference: proceedings of reports. Riga: University of Latvia, 2017. ISBN 9789934182860, p. 622-630. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Burkšaitienė Daiva; Garškaitė-Milvydienė Kristina. Cross-border mergers and acquisitions factors in joining the European Union countries. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Mažintienė Aurelija; Burkšaitienė Daiva. The need of bankruptcy prediction in the company. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 135-141. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Burkšaitienė Daiva. Cross–border mergers and acquisitions: an analysis of activity. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2010. ISSN 2029-4441. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Development of divisional performance measures. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 115-123. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2008 - Burkšaitienė Daiva; Juozapavičienė Aldona. Įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 [Elektroninis išteklius] : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 467-474. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Juozapavičienė Aldona; Bobinaitė Viktorija; Burkšaitienė Daiva. Apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 [Elektroninis išteklius] : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 517-525. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Burkšaitienė Daiva. Užsienio antrinių įmonių vertinimas pagal diskontuotą pinigų srautą. Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2007, p. 697-703. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Burkšaitienė Daiva; Snieška Vytautas. Resilience of consumer prices level to international trade shocks in European Union. 13th International scientific conference “Business and management 2023”, May 11–12, 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023. ISSN 2029-4441, p. 293-299. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2023 - Rašytė Akvilė; Burkšaitienė Daiva. Finansinių technologijų įtakos komercinių bankų finansiniams veiklos rezultatams tyrimas. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 270-278[Aut.lankų sk.: 0.643]
2022 - Barkauskaitė Odeta; Burkšaitienė Daiva. Įmonių investicijų į apskaitos robotizavimo procesus grąžos vertinimas. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 430-437. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2021 - Pocevičiūtė Gabrielė; Burkšaitienė Daiva. Investicijų į nekilnojamąjį turtą pelningumas Baltijos šalyse. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 649-658. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Jančiūtė Indrė; Burkšaitienė Daiva. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą Lietuvoje: išsilavinimo grąžos vertinimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Kalitončikienė Gražina; Burkšaitienė Daiva. Statybos įmonių bankroto tikimybės įvertinimas. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Development of divisional performance measures. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 164-172. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Burkšaitienė Daiva. Užsienio valiutos neapsaugojimo išmatavimas. Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955098937, p. 42-46. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Burkšaitienė Daiva. Kompanijų plėtros užsienyje ypatumai. Ekonomika ir vadyba - 2003 : 5 knyga. Tarptautinė ekonomika ir prekyba integracijos kontekste. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955093900, p. 15-18. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Burkšaitienė Daiva. Tarptautiniai finansų apskaitos aspektai. Ekonomika ir vadyba - 2002 : 3 knyga. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 - gegužės 10d.]. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 955509155X, p. 13-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Burkšaitienė Daiva. Įmonių plėtotės kryptys Lietuvai integruojantis į tarpatutines rinkas. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139279, p. 29-36. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Competition versus or jointly with sustainability. Competition and coexsistence in the process of the European integration. Warszawa: Polish Scientific Publishers PWN, 2000. ISBN 8301131292, p. 83-98. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2001 - Burkšaitienė Daiva. Verslo vertės valdymo modelis. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 48-51. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Burkšaitienė Daiva. Turto masinio vertinimo sistema kaip rinkos veikimo imitavimas. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 82-90. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Nekilnojamojo turto plėtotės strategija. Turto ir verslo vertinimo aktualijos Lietuvai integruojantis į tarptautines rinkas = [Latest developments of business and property valuation as Lithuania integrates with international markets] : konferencijos pranešimai, Vilnius, 2000 m. lapkričio 30 d. / Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: LTVA, 2000, p. 62-69. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1998 - Burkšaitienė Daiva; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Facilities management and the real estate business perspective. Facilities management in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States : proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania, 14-15th May 1998. Vilnius: Technika, 1998. ISBN 9986053560, p. 72-82. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1997 - Burkšaitienė Daiva; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Real estate investment strategy: preparation and management. Property valuation and investment in Central and Eastern Europe during the transition to free market economy: proceedings of the international conference held in Vilnius, Lithuania 6-7th February 1997. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053099, p. 67-74. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1997 - Burkšaitienė Daiva; Jankauskas Vidmantas. Investavimo į nekilnojamąjį turtą planavimo ir valdymo galimybės. Verslas ir vadyba '97 = Business and Management '97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d.d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053196, p. 230-240. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1996 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Burkšaitienė Daiva; Rutkauskas Vytautas. Ekologinės žalos mastai - ekologinių mokesčių įvertinimo pagrindas. Verslas ir studijos : mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1995 m. spalio 12 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 1996. ISBN 9986052637, p. 152-156. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1995 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Brukštaitienė Daiva. Ekonominio aplinkosaugos mechanizmo sudarymas. Verslas ir vadyba '95 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1995 m.gegužės mėn. 2-4 d., medžiaga = Business and management '95 : material of the international conference held in Vilnius 2-4 May, 1995, vol. 2. Vilnius: Technika, 1995. ISBN 9986051738, p. 109-119. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2008 - Burkšaitienė Daiva; Juozapavičienė Aldona. Įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955254621, p. 110. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Development of divisional performance measures. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 63-64. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Juozapavičienė Aldona; Bobinaitė Viktorija; Burkšaitienė Daiva. Apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai. Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955254621, p. 117-118. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2001 - Burkšaitienė Daiva. Application of mass appraisal models. European working group on financial modeling : 28th workshop in Vilnius, May 3-5, 2001 : abstracts of papers, [2001]. 2001, p. 21. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Burkšaitienė Daiva. Economical and ecological sustainability: conceptual problems and the ways of practical implementation. Tausojanti plėtra informacinėje visuomenėje : tarptautinė konferencija : pranešimų tezės, spalio 2-4 d. 2000 m. Vilnius. Vilnius: 2000, p. 36-37. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Burkšaitienė Daiva. Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2000. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 11.214]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2021 - Skvarciany Viktorija; Peleckis Kęstutis; Matuzevičiūtė-Balčiūnienė Kristina; Jesevičiūtė-Ufartienė Laima; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Garškaitė-Milvydienė Kristina; Burkšaitienė Daiva. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 50.429]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2009 - Bukevičius Jonas; Burkšaitienė Daiva; Paliulis Narimantas Kazimieras; Žaptorius Jonas. Apskaita vadybininkams : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 22.714]

Mokomosios knygos

2012 - Burkšaitienė Daiva. Nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose : [mokomoji knyga]. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 7.370]
2008 - Burkšaitienė Daiva. Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 11.286]