Renata Cibulskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2011 - Mitkus Sigitas; Cibulskienė Renata. Būsto statybos verslo organizavimas įvertinant teisinę aplinką. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 4 (2011), p. 315-322. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Mitkus Sigitas; Cibulskienė Renata. Statybos rangos sutartys: kvalifikavimo problemos. Teisė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. T. 70 (2009), p. 36-50. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2016 - Cibulskienė Renata; Mitkus Sigitas. The concept of builder and its liability for the quality of the construction works in Lithuanian construction law. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2019 - White Nancy J.; Mitkus Sigitas; Cibulskienė Renata. Classification of a defect as breach of contract or tort: a comparative study of the U.S. and the Republic of Lithuania. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 662-670. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 25.370]

Mokomosios knygos

2019 - Mitkus Sigitas; Cibulskienė Renata. Statybos teisinių santykių subjektai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 10.071]