Jūratė Černevičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Kregždaitė Rusnė; Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. Evaluation of cultural sectors in EU countries. Transformations in business and economics. Kaunas: Vilnius University. ISSN 1648-4460. vol. 19, no. 3C (2020), p. 618-636. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2016 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. Continuous improvement model for creative industries enterprises development. Transformations in business & economics / Vilnius University; Brno University of Technology; University of Latvia. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 15, no. 2(37) (2016), p. 46-61. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries. Transformations in business & economics. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 2A(32A) (2014), p. 377-396. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2012 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas. Development of Vilnius creative industries by promoting clustering. Transformations in business & economics. Vilnius University: Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. Vol. 11, no. 2(26) (2012), p. 162-179. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Yang Jianfei; Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. The sustainable development of rural troupes under the rural vitalization strategy in China. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Enterpreneurship & Sustainability Center. vol. 7, no. 3 (2020), p. 1951-1962. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Yang Jianfei; Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Tvaronavičienė Manuela. Stimulation of cultural and creative industries clusters development: a case study from China. Terra economicus. Rostov-on-Don: Southern Federal University. ISSN 2073-6606. vol. 17, no. 3 (2019), p. 169-184. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. Teamwork management in creative industries: factors influencing productivity. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center. vol. 6, no. 2 (2018), p. 503-516. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Černevičiūtė Jūratė; Žilinskaitė Viktorija. Kūrybinių industrijų raida ir meno komunikacijos samprata Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 20, Nr. 3 (2009), p. 203-212. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Černevičiūtė Jūratė. Kūnas vartojimo kultūroje: postmodernizmas, vartojimas, kūnas kaip prekė. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. priedas (2008), p. 76-86. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Černevičiūtė Jūratė. Gyvenimo stiliaus stratifikacija, naratyvai ir sukonstruoti tapatumai. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 19, nr. 1 (2008), p. 26-34. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Černevičiūtė Jūratė. Demokratija ir pilietinis nepaklusnumas. Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. priedas (2006), p. 72-82. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. A systems approach for improvement of innovation development in creative industries. Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2015), Co-hosted by The University of KwaZulu Natal and the Ethekwini Municipality. Durban, South Africa, 19-20 March 2015. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Limited (ACPI), 2015. ISBN 9781910309919, p. 195-202. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. Blended learning model for collective creativity skills development. EDULEARN 14: 6th International conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 7-9 July, 2014 : conference proceedings [CD] / International Association of Technology, Education and Development (IATED). Valencia: IATED, 2014. ISSN 2340-1117, p. 1333-1341. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Morkevičius Vaidas; Jančoras Žilvinas; Kregzdaite Rusnė. Collective creativity skills development in study process: insights about students teamwork. ICERI2013 proceedings: 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 18-20 November, 2013. Valencia: IATED, 2013. ISSN 2340-1095, p. 6391-6399. [M.kr.:S 002; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2022 - Černevičiūtė Jūratė; Liebutė Lina. Cultural probes method in design research: creativity in sketches. Creativity studies. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2345-0479. vol. 15, iss. 1 (2022), p. 169-181. [M.kr.:H 001; H 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Kregždaitė Rusnė; Tvaronavičienė Manuela. Cultural and creative industries for sustainable postindustrial regional development: the case of Lithuania. Journal of international studies. Szczecin: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-8330. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 285-298. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Tvaronavičienė Manuela; Černevičiūtė Jūratė. Technology transfer phenomenon and its impact on sustainable development. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 5, iss. 1 (2015), p. 87-97. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Morkevičius Vaidas; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė. Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė. Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5016. 2014, Nr. 32, p. 72-86. [M.kr.:S 003; S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. Meno inkubatorių vaidmuo, plėtojant sistemų inovacijas. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 2 (2014), p. 126-136. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas. Kūrybingumo sampratų raida : nuo genijaus į kūrybines sistemas. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 2 (2014), p. 113-125. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Černevičiūtė Jūratė; Petkutė Rūta. The role of education for sustainable development in fostering students’ innovativeness at technical universities. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7, p. 7-13. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Černevičiūtė Jūratė. Verslumas (entrepreneurship) kūrybinėse industrijose. Santalka : Filosofija, Komunikacijaa = Coactivity : Philosophy, Communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, no.2 (2011), p. 8-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Černevičiūtė Jūratė. Pratarmė. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, no. 2 (2011), p. 4-6. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Černevičiūtė Jūratė. Mapping Vilnius as creative city. Limes : borderland Studies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 4, no 1 (2011), p. 89-100. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Černevičiūtė Jūratė. Kūrybinių industrijų raida: nuo žemėlapių link potyrių. Acta Academiae Artium Vilnensis. Kultūrinių patirčių vadyba: idėjos, tyrimai, galimybės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2011, Nr. 63, p. 21-32. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Černevičiūtė Jūratė. Kultūros transformacijos kūrybinėse industrijose: kaip veikia medijų kultūra. Santalka. Filosofija. Komunikacija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 19, nr. 1 (2011), p. 74-82. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Černevičiūtė Jūratė. Jaunųjų miesto profesionalų gyvenimo stiliaus naracijos. Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius: universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. Nr.1 (2008), p. 90-104. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2007 - Černevičiūtė Jūratė. Gestas kaip kultūros ženklas ir civilizuotas judesys. Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas ir Jano Kochanovskio Šventojo Kryžiaus akademijos Humanitarinis fakultetas Kielcuose. Vilnius: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. ISSN 1392-8295. 11(16) (2007), p. 117-123. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Černevičiūtė Jūratė. Vartojimas, identitetas ir gyvenimo stilius. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Černevičiūtė Jūratė. Vartojimas, identitetas ir gyvenimo stilius. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 3, p. 20-24. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Kregždaitė Rusnė; Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas. Meso analysis of Lithuanian creative industries: the system innovation approach. International journal of cultural and creative industries. Tainan: Institute of Creative Industries Design. National Cheng Kung University. ISSN 2309-6640. vol. 4, iss. 3 (2017), p. 22-33. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas. Maping of creative industries: Vilnius case. China`s cultural industries. Hangzhou: Communication University of China. ISSN 1001-828X. Nr. 8 (2013), p. 64-69. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Černevičiūtė Jūratė. Šiuolaikinio meno vartojimas Lietuvoje. Studentų tyrimas. Vieno projekto apkalta: VEKS 2009 viešųjų erdvių humanizavimo programos Neries krantinės skulptūrų istorija. Vilnius: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcija, 2011. ISBN 9789955942979, p. 251-256. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Černevičiūtė Jūratė. Tapatumo kūrimas populiariojoje kultūroje. Grupės ir aplinkos = Groups and Environments. Kaunas: VDU. ISSN 2029-4182. 2010, no 1, p. 17-28. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Černevičiūtė Jūratė. Narrative identity in Lithuania. Man - History - Values IV (as philosophical, sociological and political issues). Ostrava: University of Ostrava, 2009. ISBN 9788073687250, p. 137-145. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Černevičiūtė Jūratė. Kūrybinės industrijos: ženklų gamyba ir vartojimas. Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1395-0316. 50 (2008), p. 79-94. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2007 - Černevičiūtė Jūratė. Populiariosios kultūros gamyba kūrybos industrijoje. Meno aritmetika: kultūros vadyba Lietuvoje : straipsnių rinkinys. Kn. 2. Vilnius: Tyto alba, 2007. ISBN 9789986165927, p. 181-196. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2007 - Černevičiūtė Jūratė. Kūnas, šokis ir kultūra. Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaida / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2007. ISBN 9789955330875, p. 19-27. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Černevičiūtė Jūratė. Gyvenimo stilius ir vartojimas. Inter-studia humanitatis / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1114. 2006, Nr. 3, p. 95-107. [M.kr.:S 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė. Establishing a continuous improvement system in creative industries. Proceedings of the International Conference of Organizational Innovation (2015 ICOI), Aug. 4-6 2015, Yogyakarta, Indonesia. Florida: International Association of Organizational Innovation, 2015. ISBN 9789869074421, p. 1684-1698. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2014 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Šukaitytė Renata. System innovation approach in Lithuanian film industry. 18th International conference on Cultural Economics (ACEI 2014). Montreal, Canada, June 24-27, 2014. Montreal: Association for Cultural Economics International, 2014, p. [1-14]. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas. Measuring of system innovation in the context of creative industry development. The 6th ISPIM Innovation Symposium – Innovation in the Asian Century. 8-11 December, 2013, Melbourn, Australia: symposium proceedings. Manchester: ISPIM, 2013. ISBN 9789522654236, p. [1-16]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2012 - Černevičiūtė Jūratė. Vilnius arts’ incubators clustering. 17th international conference on Cultural Economics (ACEI 2012). Kyoto, Japan, June 21-24, 2012. Kyoto: Association for Cultural Economics International, 2012, p. [1-13]. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Černevičiūtė Jūratė. From culture "nationalization" to consumer culture post-moderrnization. Man-History-Values III as philosophical, social, cultural, politological, historical and pedagogical phenomenon : proceedings of the International Scientific Conference held on 25/9 - 26/9 2006 / University of Ostrava, Technical University of Ostrava. Ostrava: REPRONIS, 2007. ISBN 8073682737, p. 335-341. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Viskauskas Ridas; Černevičiūtė Jūratė. Kūrybos verslas: reikia išmokti įtaigiai pateikti meno reiškinius : žurn. Rido Viskausko pokalbis su Jūrate Černevičiūte. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 23-33. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Černevičiūtė Jūratė; Kačerauskas Tomas; Martavičius Romanas; Melnikas Borisas; Tamošauskas Povilas. Apie VGTU humanitarinę plėtrą. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2010, Nr. 3, p. 21-23. [M.kr.:00; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Černevičiūtė Jūratė. Tensions between arts and city: a case of Vilnius as European capital of culture. ‘Post’-Urbanity: Reflecting on Cultural and Social Change in Urban Spaces, Klaipeda, Lithuania, October 4-5, 2012. Klaipėda: KU leidykla, 2012. ISBN 9789955186823, p. [1]. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2015 - Strazdas Rolandas; Černevičiūtė Jūratė; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė; Morkevičius Vaidas. Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations : a monograph. Vilnius: VGTU, 2015. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 27.500]
2015 - Černevičiūtė Jūratė; Strazdas Rolandas; Jančoras Žilvinas; Kregždaitė Rusnė; Morkevičius Vaidas. Kūrybinių industrijų plėtojimo kompleksiniai veiksniai: kolektyvinio kūrybingumo ugdymas : mokslo monografija. Vilnius: Baltijos kopija, 2015. [M.kr.:S 003; S 008] [Aut.lankų sk.: 25.800]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Černevičiūtė Jūratė. Роль громад у пропагуванні культурної спадщини: облаштування місця призначення та туризм. Сталість туризму та прив’язка до місця.. Методичні рекомендації «Корисні матеріали з культурного менеджменту щодо збереження культурної спадщини в умовах ОТГ»: сбирка = "Useful materials on cultural management for the preservation of cultural heritage in the UTC": сollection. Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2020. ISBN 9789664882276, p. [1-45]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 3.214]
2010 - Černevičiūtė Jūratė. Baletas. Choreografija. Gestas. Kūrybinės industrijos. Pantomima. Šokis. Estetikos enciklopedija / sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius Juozas Mureika ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) … [et al.]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016824, p. 58. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2011 - Černevičiūtė Jūratė. Santalka : filosofija, komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vol. 19, no. 2. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 8.571]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Černevičiūtė Jūratė. Kultūros studijos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 5.610]