Algimantas Danilevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas; Gusarovienė Modesta; Vaičiūnas Gediminas; Pečeliūnas Robertas; Danilevičienė Irena. Determination of optimal traffic light period using a discrete traffic flow model. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 24, iss. 6 (2018), p. 845-851. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Kojis Paulius; Danilevičius Algimantas; Šabanovič Eldar; Skrickij Viktor. The second generation of electric vehicles: integrated corner solutions. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 87-100. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2020 - Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas. Impact of road traffic accidents on the dynamics of traffic flows. Proceedings of the International Conference “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region”, 5–6 December 2018, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030223748, p. 85-92. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas. Investigation of traffic light switching period affect for traffic flow dynamic processes using discrete model of traffic flow. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 198-205. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Junevičius Raimundas; Danilevičius Algimantas; Ružinskas Andrius. Input parameters generation for the follow the leader traffic flow model. Transport Means 2015: proceedings of the 19th international conference, October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2015. ISSN 1822-296X, p. 281-285. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas. Kelių transporto srautų modelio tyrimas, taikant diskretinį transporto srautų metodą. Mokslas – Lietuvos ateitis: Transporto inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania: Transport engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-5. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas. The investigation of traffic flow dynamics of road with traffic lights. Vibroengineering procedia : [29th International Conference on Vibroengineering, Vilnius, Lithuania, December 1st 2017]. Kaunas: JVE International. ISSN 2345-0533. Vol. 15 (2017), p. 141-144. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Danilevičius Algimantas; Junevičius Raimundas. Automobilių imties generavimas bei realizavimas sekimo paskui lyderį matematiniuose modeliuose. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 564-570. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Vaitkevičius Mantas; Bartulis Vilius; Danilevičius Algimantas; Zaranka Jurijus. Automobilio traukos tyrimas. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 112-115. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Danilevičius Algimantas; Junevičius Raimundas. Fundamentalios diagramos transporto srautų modeliuose. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 158-162. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2020 - Danilevičius Algimantas. Diskretinis kelių transporto priemonių srauto tyrimo metodas momentiniam triukšmo lygiui gatvėse nustatyti. Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2020. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.143]