Dalia Dijokienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Self-awareness of soviet Lithuanian architects in their creative power and social significance. Buildings. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 1 (2022), p. 1-14. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, ir turinčiuose, ir neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor), arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Riaubienė Edita; Navickienė Eglė; Dijokienė Dalia. The profile of Lithuanian architects in relation to the professional generations active today. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 22, iss. 22 (2023), p. 69-80. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2022 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia; Cirtautas Matas. The study of urban form in Lithuania during the second half of the twentieth century. Urban morphology. Chicago: International Seminar on Urban Form. ISSN 1027-4278. vol. 26, iss. 2 (2022), p. 119-134. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2022 - Dijokienė Dalia; Paškauskienė Aurelija. Identity of historical areas of a city: interaction between nature and man. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 20, iss. 20 (2022), p. 7-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Dijokienė Dalia. Evaluation of the transformation potential of urbanised landscape (Vilnius case). Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 28-38. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Cirtautas Matas; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Lithuanian folk architecture research as a repository for the study of urban form. Architecture and urban planning = Arhitektūra un pilsetplānošana. Warsaw: Sciendo. ISSN 1691-4333. vol. 18, iss. 1 (2022), p. 1-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2021 - Poškienė Diana; Dijokienė Dalia. Compactness is not enough: Development and trends of a sustainable urban concept. Architecture and urban planning = Arhitektūra un pilsetplānošana. Warsaw: Riga Technical University. vol. 17, iss. 1 (2021), p. 61-69. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Dijokienė Dalia. Urbanistikos meno ir mokslo reikšmė architektūros studijų programoje. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013), p. 268-278. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Dijokienė Dalia; Džervus Petras. XX a. masinės statybos gyvenamųjų kompleksų fenomenas Lietuvoje europiniame industrinės statybos kontekste. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 2 (2011), p. 92-103. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Dijokienė Dalia. Urbanistikos paveldo tvarkybos ištakos ir šiandieninė situacija Lietuvoje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 4 (2011), p. 238-248. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Dijokienė Dalia. Istoriniai priemiesčiai senamiesčių struktūroje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 2 (2009), p. 92-99. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Dijokienė Dalia. Vilniaus istorinių priemiesčių genezės, raidos ir vertybių ypatumai. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 2 (2006), p. 78-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Dijokienė Dalia. Lietuvos miestų istorinių priemiesčių genezės, raidos ir vertybių ypatumai (Kaunas, Klaipėda, Kėdainiai). Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 4 (2006), p. 192-203. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2017 - Dijokienė Dalia; Vėtė Agnė. Artistic factor in modern-day urban planning and design in Lithuania. Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Warsaw: De Gruyter. ISSN 1691-4333. vol. 13, iss. 1 (2017), p. 24-31. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Dijokienė Dalia. Senamiesčių ir istorinių centrų rekonstravimas Lietuvoje: vertybių nustatymas, metodiniai principai, plėtros modeliavimas. Acta Academiae Artium Vilnensis. Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai = Urban architecture. Spaces, formatives and accents. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2015, Nr. 76, p. 105-116. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Klaipėdos centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės. Acta Academiae Artium Vilnensis. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2013, Nr. 71, p. 77-93. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2013 - Dijokienė Dalia. Challenges of designing new urban quality in historical environment: based on final projects of BA students of the Department of Urban Design, FA, VGTU. Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Scientific journal of Riga Technical University. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 8 (2013), p. 60-64. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Dijokienė Dalia. Composition of urban space in historical centre of Vilnius. Urban and suburban. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific proceedings of Riga Technical University. 10 sērija, Architektūra un pilsētplānošana = Architecture and urban planning. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2009, Ser. 10, nr. 3, p. 129-134. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Dijokienė Dalia. Vilnius už gynybinės sienos. Vilniaus miesto istorijos skaitiniai : mokymo priemonė. 2001. ISBN 9955490039, p. 94-99. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Dijokienė Dalia. Vilniaus istoriniai priemiesčiai trijuose senamiesčio regeneracijos projektuose. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXV, nr. 3 (2001), p. 141-149. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Dijokienė Dalia. Paveldosaugos sampratos kaita XX a. Lietuvoje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXIV, nr. 2 (2000), p. 72-78. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2021 - Dijokienė Dalia. Visual frames. VADEMECUM. 77 Minor terms for writing urban places. Rotterdam: COST European Cooperation in Science and Technology, 2021. ISBN 9789462085763, p. 166-167. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Dijokienė Dalia. Pratarmė. Apie urbanistiką Lietuvoje, knygos autorių ir pačią knygą. Valstybė – metropolinis rajonas – sostinė: koordinuotos urbanistinės plėtros posovietinėje Lietuvoje klausimai: monografija / Zigmas Jonas Daunora.. Kultūrinių iniciatyvų grupė "Kvadratas", 2019. ISBN 9786099612805, p. 10-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Dijokienė Dalia. Pratarmė lietuviškajam knygos vertimui. Atrandant prarastąją erdvę: urbanistinio projektavimo teorijos / Roger Trancik. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2017. ISBN 9786094578984, p. 9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Urban design in the Baltics: studies, research and practice : editorial. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 40, Nr. 4 (2016), p. 259-261. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2016 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Modern Lithuanian architecture in soviet time: self-reflections by architects. Procedia Engineering. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, (WMCAUS 2016), Prague (Czech Republic), 13-17 June 2016. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-7058. vol. 161 (2016), p. 1220-1224. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Dijokienė Dalia. The impact of historical suburbs on the structural development of cities (based on examples of European cities). Urban heritage: research, interpretation, education / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 141-145. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2022 - Pilka Donatas; Dijokienė Dalia. Risks and strategies in tackling pedestrianisation process in the development of future sustainable cities. ISUF annual conference proceedings. XXVIII international seminar on urban form: "Urban form and the sustainable and prosperous city", 29th June - 03rd July 2021, Glasgow, United Kingdom. Glasgow: University of Strathclyde Publishing, 2022. ISSN 2709-5274, p. 920-927. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2022 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Building height regulation: is it still relevant for the 21st century city?. ISUF annual conference proceedings. XXVIII international seminar on urban form: "Urban form and the sustainable and prosperous city", 29th June - 03rd July 2021, Glasgow, United Kingdom. Glasgow: University of Strathclyde Publishing, 2022. ISSN 2709-5274, p. 1120-1125. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Dijokienė Dalia; Vėtė Agnė. Towards the preservation of visual identity of small historical towns. Proceedings of the international conference on changing cities III: spatial, design, landscape & socio-economic dimensions; Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271121, p. 1808-1818. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Dijokienė Dalia. Identified and modelled elements of urban fabric in academic works of students. City as organism. New visions for urban life : 22nd ISUF International Conference, 22-26 September 2015 Rome, Italy. Vol. 2 : conference proceedings. Rome: Sapienza University of Rome, 2016. ISBN 9788894118810, p. 1403-1410. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Dijokienė Dalia. Урбанистическое проектирование – область деятельности архитектора. Aктуальные проблемы строительства, экологии и энергосбережения в условиях Западной Сибири : cборник материалов международной научно-практической конференции, 15 апреля 2014 года, Тюмень. Том. 3. Тюмень: Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, 2014, p. 84-96. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Dijokienė Dalia. Synthesis of historical environment and modern society. HERITAGE 2012 - proceedings of the 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development, Vol.2, Porto, Portugal, 19-22 June, 2012. Barcelos: Green Lines Institute, 2012. ISBN 9789899567153, p. 1113-1122. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose

2020 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Idealistų karta: vyresniųjų Lietuvos architektų pamąstymai apie architektūrą. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2020, Nr. 3-4 (78-79), p. 81-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Dijokienė Dalia. Kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių dokumentų apžvalga. Lietuvos architektų rūmai [http://www.architekturumai.lt]. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai, 2011, p. 1-2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2023 - Dijokienė Dalia; Šulčienė Ramutė. Ateities gyvenimas miestuose kuriamas dabar. Savaitė. Vilnius: UAB "Savaitė". ISSN 1392-6888. 2023, Nr. 30, p. 12-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Dijokienė Dalia; Šulcienė Ramutė. Miestams reikia ir vizijos ir plano : [žurn. R. Šulcienės pokalbis su VGTU Urbanistikos kat. vedėja doc. dr. D. Dijokiene]. Savaitė. Vilnius: Savaitė. 2019, Nr. 1, p. 20-21. [M.kr.:H 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Dijokienė Dalia; Filimanavičienė Audronė. Dr. Dalia Dijokienė: svarbiausia - pagarbus dialogas. SA.lt. Statyba. Architektūra. Vilnius: Portalas SA.lt. ISSN 2538-8797. 2019, Nr. 2, p. 27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Dijokienė Dalia. Urbanistikai reikia politinių ir savivaldos sprendimų. Sąmoninga savivalda kyla iš brandžios visuomenės. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 2(13), p. 68. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Vanagas Jurgis; Daunora Zigmas Jonas; Dijokienė Dalia; Ivanauskaitė Agnė; Jučiūtė Edita. Urbanistikos metras, kurio darbų iki šiol dar tinkamai neįvertino Lietuva : žurn. E. Jučiūtės pokalbis su prof. Kazimiero Šešelgio mokiniais, VGTU profesoriais J. Vanagu, Z.J. Daunora, Urbanistikos katedros vedėja doc. dr. D. Dijokiene ir stažuotoja A. Iv. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 1(9), p. 40-51. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Dijokienė Dalia; Vyšniūnas Algis; Jučiūtė Edita. Urbanistai: Lietuvos miestams dar trūksta bendrųjų vizijų : apie urbanistikos siekius ir kylančias problemas mintimis dalijasi VGTU Urbanistikos katedros vedėja Dalia Dijokienė ir profesorius Algis Vyšniūnas; užrašė Edita Jučiūtė. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2014, Nr. 3(8), p. 14-23. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1998 - Dijokienė Dalia. Vilnius už gynybinės sienos. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius.. ISSN 0131-9183. 1998, Nr. 5, p. 32-34. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2022 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas; Dijokienė Dalia. Towards universal classification of built-up types: the Lithuanian case. Urban redevelopment and revitalisation a multidisciplinary perspective: 29th international seminar on urban form (ISUF), Lodz-Krakow, 6-11 September 2022 : book of abstracts. Łódź: Łódź University of Technology, 2022. ISBN 9788366741706, p. 4. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2022 - Dijokienė Dalia; Kazlauskas Simonas. Re-thinking the phenomenon of cityscapes in mass housing districts (Vilnius case). Urban redevelopment and revitalisation a multidisciplinary perspective: 29th international seminar on urban form (ISUF), Lodz-Krakow, 6-11 September 2022 : book of abstracts. Łódź: Łódź University of Technology, 2022. ISBN 9788366741706, p. 47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Dijokienė Dalia; Vėtė Agnė. Towards the preservation of visual identity of small historical towns. International conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic dimensions, Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017 : book of abstracts. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271114, p. 503. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas; Dijokienė Dalia. The study of urban form in Lithuania: preliminary findings on its European background. City and territory in the globalization age: 24th International Seminar on Urban Form (ISUF), Valencia, 27-29 September 2017 : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 156. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Global cityscapes. Recent transformations of new city centre in Vilnius, Lithuania. City and territory in the globalization age: 24th International Seminar on Urban Form (ISUF), Valencia, 27-29 September 2017 : book of abstracts. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017. ISBN 9788490485743, p. 220. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Modern Lithuanian architecture in Soviet time: self - reflections by architects. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. WMCAUS 2016, 13-17 June 2016, Prague (Czech Republic) : abstract collection book. Prague: WMCAUS, 2016. ISBN 9788026099475, p. 298-299. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Dijokienė Dalia. Ekspertinis vertinimass versus ekspertinis tyrimas. Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės : tarpdisciplininė mokslinė-praktinė konferencija, 2016 spalio 3, Vilnius : [tezės] / Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai, 2016. ISBN 9789955548522, p. 12-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Miestų morfologija: tradicija ir perspektyva. Urbanistika Baltijos šalyse: studijos, mokslas ir praktika = Urban Design in the Baltics: studies, research and practice, 2015 m. lapkričio 6 d., Vilnius, Lietuva : respublikinės konferencijos santraukos / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578380, p. 2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Dijokienė Dalia. Identified and modeled elements of urban fabric in academic works of students. City as organism. New visions for urban life : 22nd ISUF International seminar on urban form, Sapienza university of Rome, Faculty of Architecture, 22-26 September, 2015, Rome, Italy : book of abstracts / editor Dina Nencini. Rome: Sapienza University of Rome, 2015. ISBN 9788894118803, p. 223. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Dijokienė Dalia. Urban concepts of links between Kaunas city and the river presented in academic works of students. Ecological architecture 2013: 2nd international scientific conference dedicated to sustainability in architecture and planning. 24th October, Kaunas, Lithuania, 2013 : Book of abstracts. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 2345-0738, p. 33. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Klaipėdos miesto centrinės dalies morfostruktūros kaitos galimybės. Terra Urbana. Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė: tarpdalykinė mokslinė konferencija, Klaipėda, birželio 28 d. : pranešimų tezių rinkinys. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 9786094470837, p. 12-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Dijokienė Dalia. Synthesis of historical environment and modern society. HERITAGE 2012: 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development : book of abstracts. Barcelos: Green Lines Institute, 2012. ISBN 9789899567191, p. 125. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Dijokienė Dalia. Challenges of designing new urban quality in historical environment (based on final projects of BA students of the Department of Urban Design, FA, VGTU). Riga Technical University 53rd International Scientific Conference. The 1th Congress of World Engineers and Ryga Polytechnical Institute. 11-12 October 2012, Riga, Latvija. Riga: RTU, 2012. ISBN 9789934103605, p. 356. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Dijokienė Dalia. Transformation of urban form through history (based on the example of Vilnius old town - world heritage site). Urban Transformation: controversies, contrasts and challenges : 14th IPHS Conference, 12-15 July 2010 Istanbul, Turkey : abstracts / International Planning History Society, I.T.U. Urban and Environmental Planning and Research Center. Istanbul: Publication of Urban and Environmental Planning and Research Center, 2010. ISBN 9789755613741, p. 122. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2019 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Cirtautas Matas. Assemblages of planned and unplanned urban structures in a city (based on the example of Vilnius city centre). ISUF NICOSIA 2019: XXVI International Seminar on Urban Form. Cities as Assemblages, July 2nd - July 6th, 2019, Nicosia, Cyprus : book of abstracts. Cyprus: Cyprus Network of Urban Morphology (CyNUM), 2019, p. 247. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2018 - Dijokienė Dalia; Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa. Planned and unplanned urban transformations of city center (based on the example of Vilnius city). Yokohama 2018. The 18th IPHS conference Looking at the World History of Planning : proceedings, abstracts, full paper. Tokyo: The Urban Design Lab, Department of Urban Engineering, The University of Tokyo, 2018, p. 1261. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Dijokienė Dalia. Modern man in historical town - dialog or conflict. The 10th international planning history conference: cities of tomorrow : abstracts : 2002, 10-13 July, London. 2002, p. 38. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2000 - Dijokienė Dalia. Re-evaluating historical suburbs. 9th international planning history conference 2000 : abstracts : 20-23 august, Espoo-Helsinki, Finland. 2000, p. 142. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2009 - Dijokienė Dalia. Urbanistinis istorinių priemiesčių paveldas. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 15.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2002 - Dijokienė Dalia. Istoriniai priemiesčiai: genezė, raida, vertė, tvarkymas (Lietuvos miestų pavyzdžių) : daktaro disertacija. Vilnius: [s.n.], 2002. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 10.714]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2016 - Alistratovaitė-Kurtinaitienė Inesa; Dijokienė Dalia. Journal of architecture and urbanism : Vol. 40, no. 4: Urban design in the Baltics: studies, research and practice. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.357]
2015 - Dijokienė Dalia; Vyšniūnas Algis. Acta Academiae Artium Vilnensis. Miesto architektūra. Erdvės, formantai, akcentai = Urban architecture. Spaces, formatives and accents. Nr. 76. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 15.143]

Vertimai

2017 - Rajunčienė Rasa; Dijokienė Dalia. Atrandant prarastąją erdvę: urbanistinio projektavimo teorijos. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2019 - Dijokienė Dalia. Architektūra ir kontekstai 2019. Apleistų pramonės teritorijų konversija Šefilde : mokomoji knyga. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.310]