Giedrius Garbinčius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Dutta Joydeep; Barma Partha Sarathi; Mukherjee Anupam; Kar Samarjit; De Tanmay; Pamučar Dragan; Šukevičius Šarūnas; Garbinčius Giedrius. Multi-objective green mixed vehicle routing problem under rough environment. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-4142. vol. 00, iss. 00 (2021), p. 1-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Žuraulis Vidas; Garbinčius Giedrius; Skačkauskas Paulius; Prentkovskis Olegas. Experimental study of winter tyre usage according to tread depth and temperature in vehicle braking performance. Iranian journal of science and technology, transactions of mechanical engineering. New York: Springer International Publishing. ISSN 2228-6187. vol. 44, iss. 1 (2020), p. 83-91. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Ugnenko Evgenija; Gavrish Vadim; Viselga Gintas; Garbinčius Giedrius; Turla Vytautas; Nagurnas Saulius. Experimental study of carriageway operational condition influence on acoustic roadside area pollution. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 5 (2019), p. 591-599. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Maruschak Pavlo; Bishchak Roman; Prentkovskis Olegas; Poberezhnyi Lyubomyr; Danyliuk Iryna; Garbinčius Giedrius. Peculiarities of the static and dynamic failure mechanism of long-term exploited gas pipeline steel. Advances in Mechanical Engineering. London: SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8132. Vol. 8, no. 4 (2016), p. 1-8. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Melaika Mindaugas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Višniakov Nikolaj; Garbinčius Giedrius. Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, Nr. 6 (2013), p. 632-640. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Pukalskas Saugirdas; Černašėjus Olegas; Garbinčius Giedrius. Mechatronic system of the injection of ethanol in an intake manifold of a diesel engine. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 109-113. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Razgus Ramūnas; Varnauskas Valentinas; Garbinčius Giedrius. Padangų smulkinimo peilio restauravimo technologijos tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika ir medžiagų inžinerija = Science – Future of Lithuania. Mechanics and Materials Engineering. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-2341. vol. 13 (2021), p. 1-4. [M.kr.:T 003; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2021 - Mastebrockis Artūras; Varnauskas Valentinas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius. Boro įtakos glaistytaisiais elektrodais apvirintų sluoksnių savybėms tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika ir medžiagų inžinerija = Science – Future of Lithuania. Mechanics and Materials Engineering. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-2341. vol. 13 (2021), p. 1-4. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Pumputis Vidmantas; Garbinčius Giedrius; Mironov Valentin. Traffic management facilities used at intersection of Ukmergės and Geležinio Vilko streets in Vilnius. Transport and telecommunication. Warsaw: Versita. ISSN 1407-6160. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 187-195. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Kemzūraitė Kristina; Mikaliūnas Šarūnas; Sokolovskij Edgar; Garbinčius Giedrius. Automobilio judėjimo posūkyje tyrimas žiemos sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 25-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Grinius Deividas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius. Dažytų dangų adhezijos tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 24-27. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Jašinskas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius; Gargasas Justinas. Aliuminio plazminio pjovimo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 83-87. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Blažys Rolandas; Garbinčius Giedrius; Dabužinskaitė Živilė; Gedzevičius Irmantas. Automobilių keliamo triukšmo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 41-44. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius; Pečeliūnas Robertas; Pukalskas Saugirdas. The influence of coolant scale deposit inside the internal combustion engine on the piston and cylinder deformations. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 3 (2005), p. 123-128. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas; Garbinčius Giedrius; Pukalskas Saugirdas; Nagurnas Saulius. Experimental research into motor vehicle oscillations in the case of changeable deceleration. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 5 (2005), p. 171-175. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas; Garbinčius Giedrius. Oscillations of flexibly and inflexibly mounted vehicle masses in the case deceleration change. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 7, no. 2 (2005), p. 21-26. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Pikūnas Alvydas; Garbinčius Giedrius. Increasing service life of major parts of internal combustion engines. Journal of Kones. Internal Combustion Engines. Warsaw: Institute of Aeronautics BK. ISSN 1231-4005. Vol. 8, nr. 1-2 (2001), p. 342-347. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Pikūnas Alvydas; Garbinčius Giedrius. Automobilių variklių pagrindinių detalių techninio būvio įtaka degalų sąnaudoms. Transportas = Transport engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. t. 14, Nr. 1 (1999), p. 33-41. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Bingelis Martynas; Garbinčius Giedrius; Žuraulis Vidas. Lengvojo automobilio žieminių padangų stabdymo charakteristikų tyrimas esant aukštoms aplinkos temperatūroms. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“, 12 May 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISBN 9786094760297, p. 87-90. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Girkontas Stasys; Garbinčius Giedrius; Žuraulis Vidas. Krovinio masės ir tvirtinimo padėties įtaka automobilio stovumui. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 52-57. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Prentkovskis Olegas; Junevičius Raimundas; Sokolovskij Edgar; Garbinčius Giedrius; Kliukas Romualdas. Analysis of the peer-reviewing process of the manuscripts being submitted to the research journal Transport. The seventh world congress "Aviation in the XXI-st century". Safety in aviation and space technologies, September 19-21 2016, Kyiv, Ukraine : proceedings / National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aviation University. Kyiv: National Aviation University, 2016, p. 1-5. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Didelevičius Darius; Garbinčius Giedrius. „VW“ markės automobilių gedimų tyrimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 205-208. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas; Kemzūraitė Kristina; Bartulis Vilius; Garbinčius Giedrius; Торок А.. PC-CRASH: Моделирование опрокидывания легкового автомобиля. Матеріали X міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», 19-21 квітня 2011 року. Том 3. Киïв: Національний авіаційний университет, 2011, p. 71-75. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Nagurnas Saulius; Garbinčius Giedrius. Evaluation of speedometer errors for used cars. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 131-135. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius; Nagurnas Saulius; Kemzūraitė Kristina. Analysis of professional drivers' training system in Lithuania. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 304-306. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Bartulis Vilius; Garbinčius Giedrius. Vibracinio volo jėgos parametrų priklausomybė nuo tankinamos plokštumos pasvirimo kampo. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 409-413. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius. Variklio aušinimo skysčio nuosėdų įtaka tarpelio tarp stūmoklio ir cilindro dydžiui. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 414-420. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Garbinčius Giedrius. Remontinio atstatomojo produkto panaudojimo vidaus degimo varyklyje galimybių tyrimas. Transporto priemonės - 2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2001 m. spalio 24-25 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, October 24-25, 2001. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090723, p. 63-67. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Lukoševičienė Ona; Garbinčius Giedrius. Krovinių pervežimo tarptautiniais maršrutais kokybis kvotavimas. Tarptautinė konferencija "TRANSBALTICA-98". Vilnius, 1998 m. balandžio 2-4 d.: mokslinių pranešimų rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 1998, p. 98-102. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Pikūnas Alvydas; Garbinčius Giedrius. Variklio pagrindinių detalių techninės būklės atstatymas, įvertinant eksploatacinius faktorius. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 203-207. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Pikūnas Alvydas; Pečeliūnas Robertas; Garbinčius Giedrius. Variklio rodiklių analizė, panaudojus remontinį-atstatomąjį mišinį "HADO". Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 276-279. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Garbinčius Giedrius; Pečeliūnas Robertas. Variklio remonto, jo neardant, galimybių tyrimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 49-54. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Garbinčius Giedrius. Automobilių variklių cilindro-stūmoklio grupės techninio stovio įtakos grupės darbingumui tyrimas. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. gegužės mėn. 14 d., medžiaga. TRANSPORTAS. Vilnius: Technika, 1999, p. 64-69. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Garbinčius Giedrius. Šiuolaikinių variklių temperatūrinis būvis. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 186-191. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Pukalskas Saugirdas; Černašėjus Olegas; Garbinčius Giedrius. Mechatronic system of injection of ethanol in an intake manifold of diesel engine. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 45-46. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Garbinčius Giedrius. Stūmoklio ir cilindro deformacijų įtaka variklio eksploataciniams rodikliams. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 8.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Garbinčius Giedrius. Automobilių techninė priežiūra ir remontas : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 4.000]