Justinas Gargasas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Kadzevičius Nerijus; Švagždytė Ieva; Gargasas Justinas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičius Artūras. Investigation of polishing characteristics for aspherical lenses manufacturing. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 26, no. 5 (2020), p. 457-461. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Viržonis Darius; Šešok Nikolaj; Ulčinas Artūras; Iljin Igor; Šutinys Ernestas; Petkevičius Sigitas; Gargasas Justinas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Modification of the AFM sensor by a precisely regulated air stream to increase imaging speed and accuracy in the contact mode. Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. vol. 18, iss. 8 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T 001; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Balčiūnas Giedrius; Pundienė Ina; Boris Renata; Kairytė Agnė; Žvironaitė Jadvyga; Gargasas Justinas. Long-term curing impact on properties, mineral composition and microstructure of hemp shive-cement composite. Construction and building materials. Oxon: Elsevier Ltd.. ISSN 0950-0618. vol. 188 (2018), p. 326-336. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius; Rimkus Alfredas; Gargasas Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Nagurnas Saulius; Pokhmurska Hanna. Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 22, no. 1 (2016), p. 20-24. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard; Chervinska Natalia. Wear and corrosion resistance of electric-ARC coatings sprayed from powder wires of the Stein-Mesyfil series. Materials science. New York: Springer. ISSN 1068-820X. Vol. 50, iss. 6 (2015), p. 912-916. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Macek W.; Szala M.; Kowalski M.; Gargasas Justinas; Rehmus-Forc A.; Deptuła A.. Shot peening intensity effect on bending fatigue strength of S235, S355 and P460 structural steels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Institute of Physics Publishing. ISSN 1757-8981. vol. 710, iss. 1 (2019), p. 18-28. [M.kr.:N 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mizeras Deividas; Šešok Andžela; Skačkauskas Paulius. Tribological properties of twin wire arc sprayed Fe-Mn-Cr-Mo and Fe-Mn-Cr coatings. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13 May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 87-93. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Subatkevičienė Karina; Tetsman Ina; Gargasas Justinas. Nuotekų valymo sorbentais tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-6. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Chabba Hanae; Gedzevičius Irmantas; Varnauskas Valentinas; Gargasas Justinas; Dafir Driss; Belmir Fouzi. Influence of heat treatment on microstructural evolution and mechanical characteristics of AA6061 aluminum alloy. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-5. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Тymchenko Оlga; Ugnenko Evgeniya; Viselga Gintas; Gargasas Justinas. Determining snow capacity of snow protection facilities on roads in the mountainous area. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-4. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Balčiūnas Giedrius; Kizinievič Viktor; Gargasas Justinas. Physical properties of building blocks from hemp shives aggregate and cementitious binder, manufactured in the expanded clay (Vibro Pressing) production line. Materials science forum. The 15th International Conference Binders and Materials (ICBM 2016) was held in December, 08, 2016 in Brno, Czech Republic. Zürich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 0255-5476. vol. 908 (2017), p. 118-122. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Rodžianskas Tomas; Jarašūnas Ovidijus; Gedzevičius Irmantas; Mikalauskas Gediminas; Gargasas Justinas; Viselga Gintas; Tetsman Ina. Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 602-608. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Mizeras Deividas; Šešok Andžela; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas. 3D karkasų, skirtų kaulų regeneracijai, mechaninių savybių tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 587-591. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna. The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 693-697. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas. Experiential learning - creation and testing of sprayed coatings. World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne, Australia: World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 13, no. 3 (2015), p. 368-371. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Chumakov E.; Shukbarova S.; Gedzevičius Irmantas; Gargasas Justinas. Исследование влияния величины предварительной пластической деформации на динамику искусственного старения. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 651-654. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 620-624. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Nagurnas Saulius. Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 75-78. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Jašinskas Mindaugas; Gedzevičius Irmantas; Garbinčius Giedrius; Gargasas Justinas. Aliuminio plazminio pjovimo tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 4 (2010), p. 83-87. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Похмурська Ганна; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard; Червінська Наталія. Зносо- і корозійна тривкість електродугових покривів, напилених порошковими дротами серії Stein-Mesyfil. Physicochemical mechanics of materials = Фізико-хімічна механіка матеріалів : international scientific-technical journal / National Academy of Sciences of Ukraine,. Lviv: H.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute. ISSN 0430-6252. T. 50, no. 6 (2014), p. 124-128. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Pokhmurska Hanna; Grund Thomas; Wielage Bernhard. Wear behavior and performance of coatings arc sprayed with cored wires. Werkstoffe und werkstofftechnische anwendungen. Band 50 : Tagungsband zum 16. Werkstofftechnischen Kolloquium und zur 10. Industriefachtagung „Oberflächen- und Wärmebehandlungstechnik” in Chemnitz, 05-06 September 2013. Chemnitz: Institut fur Werkstoffwissenscaft und Werkstofftechnik, 2013. ISSN 1439-1597, p. 374-380. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna; Wielage Bernhard; Lampke Thomas; Rosert Reinhard. The research of arc sprayed coatings tribological properties. International thermal spray conference and exposition, ITSC 2014, May 21-23, 2014, Barcelona/Spain : conference abstracts (including manuscripts on CD-ROM). DVS-Berichte, Vol. 302. Dusseldorf: DVS Media GmbH, 2014. ISBN 9783871555749, p. 860-865. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. The measurement of arc sprayed coatings tribological properties by using Miller and Rubber wheel tests. Advanced materials and technologies : the 15-th international conference-school, 27-31 August 2013, Palanga, Lithuania : book of abstracts. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-7759, p. 82. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Varnauskas Valentinas; Pokhmurska Hanna. Elektrolankinio purškimo būdu gautų dangų struktūros įtakos tribologinėms savybėms tyrimai. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013", 2013 m. lapkričio 15 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2013, p. 26-27. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Viselga Gintas; Tetsman Ina; Balčiūnas Giedrius; Turla Vytautas; Pokhmurska Hanna. The investigation iron-based cored wires for thermal arc spraying. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 43-45. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Tetsman Ina; Bazienė Kristina; Gargasas Justinas; Viselga Gintas. Research of wastewater treatment with used tires shreds. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017), 3 – 5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 113. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Viselga Gintas; Jurevičius Mindaugas; Gargasas Justinas; Tetsman Ina; Turla Vytautas; Jasinskas Algirdas; Marczuk Aneta; Kaminski Edmund; Ugnenko Evgeniya. Investigation on the efficiency of using technical means for mulching potato soils. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 03 – 05 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 58. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kadzevičius Nerijus; Švagždytė Ieva; Gargasas Justinas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičius Artūras. Investigation of polishing characteristics for aspherical lenses manufacturing. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 86-87. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Mizeras Deividas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Šešok Andžela; Kilikevičius Artūras; Gargasas Justinas. Finite element analysis of 3D printed scaffolds. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 49-50. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Skindaras Raimondas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gargasas Justinas; Spychalski Wojciech Leon. The structural changes of the high chromium and nickel alloy after high temperature ageing. 11th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2015), 7-9 July 2015, Kaunas (Lithuania) : abstracts / Editors: I. Skiedraitė, R. Rimašauskienė, L. Zubrickaitė, E. Dragašius. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015. ISSN 1822-8283, p. 18-19. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Pokhmurska Hanna. The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013 : abstract book. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 276. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Gargasas Justinas. Elektrolankiniu purškimu sudaromų metalinių dangų tyrimas. Vilnius: Vilniuas Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2015. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 9.714]