Neringa Gudienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Baušys Romualdas; Kaklauskas Artūras; Ubartė Ieva; Kuzminskė Agnė; Gudienė Neringa. Sustainable market valuation of buildings by the single-valued neutrosophic MAMVA method. Applied soft computing. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1568-4946. Vol. 57 (2017), p. 74-87. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Gudienė Neringa; Banaitis Audrius; Podvezko Valentinas; Banaitienė Nerija. Identification and evaluation of the critical success factors for construction projects in Lithuania: AHP approach. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 350-359. [M.kr.:N 001; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Gudienė Neringa; Banaitis Audrius; Banaitienė Nerija. Evaluation of critical success factors for construction projects – an empirical study in Lithuania. International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 1 (2013), p. 21-31. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2013 - Gudienė Neringa; Banaitis Audrius; Banaitienė Nerija; Lopes Jorge. Development of a conceptual critical success factors model for construction projects: a case of Lithuania. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 392-397. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Gudienė Neringa; Banaitis Audrius. Prioritizing critical success factors influencing construction projects performance in Lithuania. International journal of advances in management and economics (IJAME). Delhi: IJAME Publication. ISSN 2278-3369. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 19-25. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Gudienė Neringa; Ramelytė Laima; Banaitis Audrius. An evaluation of critical success factors for construction projects using expert judgment. The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10-14, 2013 : proceedings. Vol.1. Zilina: Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. ISSN 1339-3561, p. 384-389. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Alchimovienė Jurgita; Stasiukynas Andrius; Gudienė Neringa. Daugiabučių gyvenamųjų namų būklės analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 2 (2011), p. 17-20. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Alchimovienė Jurgita; Gudienė Neringa. Teritorijų planavimo nuostatų analizė atnaujinant miestų gyvenamuosius rajonus (kvartalus). Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 5-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Gudienė Neringa; Žemeckytė Lina. Statybos projektų įgyvendinimo sėkmės veiksniai. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Gudienė Neringa. Statybos projektų įgyvendinimą lemiančių sėkmės veiksnių daugiakriterė analizė. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.143]