Ina Gujienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2014 - Gujienė Ina. Handbook for international students. Vilnius: VGTU, 2014. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2012 - Gujienė Ina. Handbook for international students. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 2.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2013 - Žiūrienė Rytė; Gujienė Ina. The fundamentals of projection-based technical drawing : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.350]
2011 - Žiūrienė Rytė; Gujienė Ina. Projekcinės braižybos pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 4.071]
2006 - Makutėnienė Daiva; Gujienė Ina. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : užduotys ir atlikimo metodika Verslo vadybos fakulteto studentams : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 5.714]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2013 - Prentkovskis Olegas; Bernotienė Valerija; Kliukas Romualdas; Ulinskaitė Dovilė; Tamulaitienė Birutė; Gujienė Ina; Mikaliūnas Šarūnas. 2013 metų priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijas rezultatai : informacinis leidinys. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 2.210]