Agnė Vėtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, ir turinčiuose, ir neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor), arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2020 - Vėtė Agnė. Changing character of town form during the XX−XXI c.: the case of Lithuanian small towns. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 16, iss. 16 (2020), p. 7-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2017 - Dijokienė Dalia; Vėtė Agnė. Artistic factor in modern-day urban planning and design in Lithuania. Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Warsaw: De Gruyter. ISSN 1691-4333. vol. 13, iss. 1 (2017), p. 24-31. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Vėtė Agnė. Miestų modeliavimas XX-XXI a. Lietuvos architektų urbanistų akimis Vakarų Europos kontekste. Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2016 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2016. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 1 (2016), p. 65-76. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Ivanauskaitė Agnė. Miesto urbanistinės formos samprata ir jos taikymo galimybės Lietuvoje. Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2015 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2015. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 1 (2015), p. 46-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Ivanauskaitė Agnė. Quality living environment: a public or private a matter. Open urban studies and demography journal. Beijing, China: Bentham Science Publishers. ISSN 2352-6319. Vol. 1, Suppl 1-M2 (2015), p. 16-22. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2021 - Vėtė Agnė. Limits of change of town form character in Lithuania. Changes of Biržai during the twentieth and twenty-first centuries. CA2RE | CA2RE+ online conference for artistic and architectural research, 28th-30th October 2020, Milano : book of proceedings / AUID PhD School in Architectural Urban Interior Design, DAStU Department of Architecture and Urban Studies, Politecnico di Milano. Milano: Politecnico Milano, 2021. ISBN 9788862424813, p. 302-313. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Dijokienė Dalia; Vėtė Agnė. Towards the preservation of visual identity of small historical towns. Proceedings of the international conference on changing cities III: spatial, design, landscape & socio-economic dimensions; Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271121, p. 1808-1818. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2015 - Vanagas Jurgis; Daunora Zigmas Jonas; Dijokienė Dalia; Ivanauskaitė Agnė; Jučiūtė Edita. Urbanistikos metras, kurio darbų iki šiol dar tinkamai neįvertino Lietuva : žurn. E. Jučiūtės pokalbis su prof. Kazimiero Šešelgio mokiniais, VGTU profesoriais J. Vanagu, Z.J. Daunora, Urbanistikos katedros vedėja doc. dr. D. Dijokiene ir stažuotoja A. Iv. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 1(9), p. 40-51. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2017 - Dijokienė Dalia; Vėtė Agnė. Towards the preservation of visual identity of small historical towns. International conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic dimensions, Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017 : book of abstracts. Thessaloniki: Grafima Publications, 2017. ISBN 9786185271114, p. 503. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2020 - Vėtė Agnė. Limits of change: changing character of Lithuanian small towns during the XX – XXI centuries. Ca2Re online conference for artistic and architectural research, 28th-30th October 2020, Milano : book of abstracts / AUID PhD School in Architectural Urban Interior Design, DAStU Department of Architecture and Urban Studies, Politecnico di Milano. Milano: Politecnico Milano, 2020, p. 128-131. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]