Jonas Jakaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2018 - Kilikevičius Artūras; Bačinskas Darius; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Fursenko Antanas; Jakaitis Jonas; Toločka Eligijus. Field testing and dynamic analysis of old continuous truss steel bridge. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. vol. 13, iss. 1 (2018), p. 54-66. [M.kr.:H 003; T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, ir turinčiuose, ir neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor), arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Stauskis Gintaras; Jakaitis Jonas. Multicriteria assessment of landscape architecture projects: the sustainability perspective. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 21, iss. 21 (2022), p. 80-89. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Jakaitis Jonas. The quality of the landscape architecture as a result of contemporary development trends and societal activism. Teka komisji urbanistyki I architektury. Warszawa: Polish Acad Sciences. ISSN 0079-3450. vol. 48 (2020), p. 351-363. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Intuitive spatial interaction in landscape design. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 15, iss. 15 (2020), p. 22-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Jakaitis Jonas; Krūgelis Linas. Partnership as meaningful tool of the material environment design formation in the context of education process. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 95-104. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Intuitive design potential for optimization of material environment. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 81-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Jakaitis Jonas. The PBT/LM of material environment in the urban spaces. International journal of educational sciences. Gurgaon (India): Kamla-Raj Enterprises. ISSN 0975-1122. Vol. 15, no. 1-2, spec. iss. SI (2016), p. 214-224. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Jakaitis Karolis. Aspects of the national urban policy management under conditions of integrated planning. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 1 (2009), p. 26-38. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras. Public-private partnership: improving landscape quality of modern communities. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, Nr. 1 (2013), p. 31-41. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Meidutė Ieva. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė: miesto teritorijų plėtros perspektyvos. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 246-257. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Jakaitis Jonas. Interaction of architecture and society: public procurement as tool to improve local economy and architecture. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 1 (2008), p. 17-27. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2001 - Jakaitis Jonas. Vilniaus miesto bendrojo ir operatyviojo planavimo patirtis integruotai plėtojant miesto struktūrą ir gretimas teritorijas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 25, nr. 4 (2001), p. 190-195. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2018 - Jakaitis Jonas. Partnerystė kaip prasminga daiktinės aplinkos dizaino formavimo priemonė mokymosi procese. Miestų želdynų formavimas = Formation of urban green areas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2018, Nr. 1(15), p. 151-161. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Research proposition for aesthetic and functional harmonization of the material environment. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2017, Nr. 1 (14), p. 99-106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Jakaitis Jonas. Kūrybingumo galios: daiktinės aplinkos dizaino formavimas mokymo(si) procese. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2016, Nr. 1(13), p. 151-163. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Jakaitis Jonas. The quality of the living environment as a result of democratic planning traditions and society interaction: aspect of urban public security. Architecture and urban planning. Warsaw: De Gruyter. vol. 10, iss. 1 (2015), p. 33-38. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Jakaitis Jonas. The quality of life: research of urban secur ity aspects. Civil Engineering and Architecture. Alhamra: Horizon Research Publishing. ISSN 2332-1091. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 4-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Jakaitis Jonas. Probleminis mokymas: daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėse formavimo raidos ypatumai. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, Nr. 1 (2015), p. 50-63. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Jakaitis Jonas. Daiktinės aplinkos dizaino kaip estetinės ir funkcinės dermės miesto erdvėse problematikos tyrimai. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2015, Nr. 1(12), p. 115-125. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Facilitating sustainable development of urban landscape by involvement of local territorial communities in Vilnius city. Scientific journal of Riga Technical University. 10 sērija, Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 5 (2011), p. 105-111. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Jakaitis Jonas. Integruoto planavimo problematika Lietuvos planavimo sistemoje. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2009. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 2 (2009), p. 8-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Jakaitis Jonas. Miestų plėtra ir elektroninė valdžia. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 3(19), p. 61-68. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Jurkėnaitė Nelė; Jakaitis Jonas. Elektroninė valdžia Lietuvoje: plėtra ir problemos. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2006, Nr. 1(9), p. 49-58. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Jakaitis Jonas. Miesto architektūros savitumas kaip architektūros ir visuomenės sąveikos rezultatas. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, nr. 4 (2005), p. 191-202. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2023 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros teisėkūros ypatumai 3. LKAS ekspertų tarybos polemika apie „Statybos kodekso“ rengimo įgyvendinamumą. Kraštovaizdžio architektūra. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. ISSN 2783-6304. 2023, Nr. 2, p. 103-104. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2023 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros prasmių interpretacijos: kraštovaizdžio architektūros ir daiktinės aplinkos kokybės vertinimo aspektas. Kraštovaizdžio architektūra. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. ISSN 2783-6304. 2023, Nr. 2, p. 101. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2023 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros ir daiktinės aplinkos dizaino šiuolaikinė menotyrinės raidos tendencija. Kraštovaizdžio architektūra. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. ISSN 2783-6304. 2023, Nr. 3, p. 8-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2023 - Stauskis Gintaras; Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros forumo – 2022 rezoliucija. Kraštovaizdžio architektūra. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. ISSN 2783-6304. 2023, Nr. 2, p. 106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2022 - Jakaitis Jonas. Šiuolaikinė antropocentrinė mąstysena ir jos raidos tendencijos kraštovaizdžio architektūroje. Kraštovaizdžio architektūra. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. ISSN 2783-6304. 2022, Nr. 1, p. 19-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2022 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio erdvės -„Sūduva 2021“. Kraštovaizdžio architektūra. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. ISSN 2783-6304. 2022, Nr. 1, p. 93. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2022 - Jakaitis Jonas. Antropocentrinė mąstysena ir jos raidos tendencijos kraštovaizdžio architektūroje. Kraštovaizdžio architektūra. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. ISSN 2783-6304. 2022, Nr. 1, p. 19-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2008 - Jakaitis Jonas. Šalies urbanistinės politikos įgyvendinimo valdymo aspektai. Darnioji plėtra teritorijų planavime ir urbanistikoje : Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko 2008 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. 7 sudarytos darbo grupės pasiūlymai, kiti veiklos rezultatai. Vilnius: Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, 2008, p. 31-35. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Jakaitis Jonas. Savitumas kintančių neformaliųjų veiksnių sąlygų kontekste. Acta Academiae Artium Vilnensis. 40, Vilniaus miesto savitumai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2006, p. 59-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2005 - Jakaitis Jonas; Raudeliūnienė Jurgita. Neformalių veiksnių įtaka miesto plėtrai žinių vadybos kontekste. Žinių vadyba: Europos regionų patirtis ir problemos : [moksliniai straipsniai / sudarė Dalia Vidickienė ir Marytė Maciulevičiūtė]. Vilnius: Naujos ekonomikos institutas, 2005. ISBN 9986930723, p. 68-95. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 2.000]
2004 - Jakaitis Jonas. Neformalaus veikimo veiksnių įtaka urbanistinei raidai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 28, nr. 3 (2004), p. 132-143. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas-Kazimieras. Bendrojo bei strateginio planų, planavimo dokumentų ir miesto (regionų) teritorijų raidos monitoringo sistemos ypatumai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 27, nr. 2 (2003), p. 76-86. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2024 - Jakaitis Jonas. Preface. FORUM-23, International Scientific-Practical Conference Evaluation of the phenomenon of resistance and deportation in today’s Lithuanian culture of memory, 17 November 2023 Vilnius. Vilnius: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2024. ISBN 9789986577850, p. 4-5[Aut.lankų sk.: 0.143]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2015 - Jakaitis Jonas; Raudeliūnienė Jurgita. Research on the urban material environment design: creativity aspects. SGEM 2015 : 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 4. Arts, performinf arts, architecture and design. Section: Architecture and design, 26 August - 1 September, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology. ISSN 2367-5659. Vol. 1 (2015), p. 573-580. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Jakaitis Jonas; Raudeliūnienė Jurgita. Investigation into the development of an aesthetic coexistence of the material environment in the problem-based teaching/learning process. SGEM 2015 : 2nd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 1. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Vol. 2. Section: Education and educational research, 26 August - 1 September, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology, 2015. ISSN 2367-5659, p. 557-564. [M.kr.:H 003; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Identification of local territorial communities in the urban structure of Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 913-917. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2023 - Jakaitis Jonas. Partnership is meaningful tool of the material environment design. WayScience. Integration of education, science and business in modern environment: Winter debates : proceedings of the 4th international scientific and practical internet conference, February 23-24, 2023. Dnipro: FOP Marenichenko V.V., 2023. ISBN 9786178293000, p. 23-33. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2024 - Jakaitis Jonas. Siekis įprasminti Lietuvos istorinės atminties vardus ir įvykius. FORUM-23, International Scientific-Practical Conference Evaluation of the phenomenon of resistance and deportation in today’s Lithuanian culture of memory, 17 November 2023 Vilnius. Vilnius: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2024. ISBN 9789986577850, p. 98-102[Aut.lankų sk.: 0.357]
2024 - Jakaitis Jonas. Kartų konsolidacijos modernybės kultūroje ypatumai: dalyvaujamumo problematika LPKTS bendruomenėse. FORUM-23, International Scientific-Practical Conference Evaluation of the phenomenon of resistance and deportation in today’s Lithuanian culture of memory, 17 November 2023 Vilnius. Vilnius: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2024. ISBN 9789986577850, p. 113-127[Aut.lankų sk.: 1.071]
2024 - Būbnys Arūnas; Jakaitis Jonas; Kuzmickienė Paulė; Rutkauskas Gvidas. International research and practice conference FORUM-23 Resolution. FORUM-23, International Scientific-Practical Conference Evaluation of the phenomenon of resistance and deportation in today’s Lithuanian culture of memory, 17 November 2023 Vilnius. Vilnius: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2024. ISBN 9789986577850, p. 139-146[Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Jakaitis Jonas. Architektūros ir daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėje sambūvio kokybė kaip visuomenės gerovės garantas. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė, 2014 spalio 6-7 Vilnius. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai, 2014. ISBN 9789955548485, p. 56-57. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Jakaitis Jonas; Bielinskas Vytautas. Saugumas viešosiose erdvėse kaip demokratinių miestų planavimo principų taikymo rezultatas (Vilniaus miesto pavyzdžiu). Kraštovaizdžio architektūra - iššūkiai ir prioritetai : kraštovaizdžio architektūros forumo' 2013, vykusio Vilniuje 2013 m. spalio 18 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2013. ISBN 9786099556703, p. 109-118. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Jakaitis Jonas; Bielinskas Vytautas. Public safety as a democratic town planning measures results (in the context of Vilnius city). Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика» 4–7 октября 2013 года. Алмата: КазНТУ, 2013. ISBN 9786012285512, p. 193-196. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Identification of local territorial communities in the urban structure of Vilnius city. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Jakaitis Jonas. Globalization: interaction between society and city's architecture (a case study of Vilnius). Landscape architecture projects: from theory to technical implementation. New tendencies and perspectives : international conference 1-3 June, 2011 St. Petersburg, Russia : elektroninis išteklius. St. Petersburg: St. Petersburg State Forest Technical Academy, 2011, p. 1-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.786]
2010 - Jakaitis Jonas; Pakalnis Mindaugas. Teritorijų planavimo sistemos tobulinimo Lietuvoje realijos. Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos : kraštovaizdžio architektūros forumo '2010, vykusio Vilniuje, 2010 m. balandžio 9 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2010. ISBN 9789955964230, p. 28-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė miesto teritorijų vystyme. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 33-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2009 - Jakaitis Jonas; Gordevičius Aleksandras. Forumo dokumentai. Naujoji urbanizmo chartija. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 40-41. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Paliulis Narimantas Kazimieras; Raudeliūnienė Jurgita; Jakaitis Jonas. The role of the e-Government in the context of the management of the urban development policy: challenges and topicalities. Improving performance and innovation in public administration: analyses and researches among European e-Government experience. 1st-2nd October 2008 Sofia, Bulgaria / Ministry of State Administration and Administrative Reform (Bulgaria), Ministry for Public Administration and Innovation (Italy). Roma: EuroSpace S.r.l, 2008. ISBN 9788890301810, p. 94-112. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2008 - Jakaitis Jonas. Interaction of architecture and society: city individuality under changeable informal effect conditions. Urban growth without spraw. A way towards sustainable urbanization : 44th ISOCARP congress. Dalian, China, 19-23 September 2008: congress papers, introductory reports, short outlines of paper [CD] / The Urban Planning Society of China (UPSC), The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). Colophon: ISOCARP, 2008. ISBN 9787806846841, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Jakaitis Jonas. Aspects of interaction of the city architecture and society. By the example of Vilnius City. Univer-City : the old middle-sized European academic town as framework of the global society of science-chalenges and posibilities : symposium in Lund, Sweden, November 2008 / Lund University. Lund: Grahns Tryckeri AB, 2008. ISBN 9789185767182, p. 428-440. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Jakaitis Jonas. Miestų architektūros įgyvendinimo aspektai oficialaus teritorijų planavimo kontekste. I Urbanistinis forumas "Lietuvos darnios erdvinės plėtros sistemos kūrimas". 2007 m. spalio 25 d., Vilnius : / Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Vilnius: Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, 2007, p. 139-145. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Jakaitis Jonas; Paliulis Narimantas Kazimieras. City architecture and society interaction towards sustainability development (by example of Vilnius city). Healty urban planning : city health symposium with international partpication. 07-08 June 2007 Bursa. Bursa: Uludağ University, 2007. ISBN 9789750195617, p. 74-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2023 - Jakaitis Jonas. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bei rezistentų šauksmas tyruose..... Pozicija : Lietuvos žmogaus teisių informacinis leidinys. Vilnius: UAB "POZICIJA", 2023, p. 1. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2021 - Mačiulis Vitas; Serbenta Valius; Jakaitis Jonas; Žalnora Tomas; Kuzmickaitė Vida. Saulės elektrinės vystosi sparčiai, tačiau kyla ir naujų iššūkių : forumas. SA.lt. Statyba ir architektūra. Vilnius: Sa.lt projektai. ISSN 2538-8797. 2021, Nr. 4, p. 16-20. [M.kr.:H 003; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Jakaitis Jonas; Kirliauskaitė Eglė. Kuriant estetinę gerovę ir daiktinės aplinkos kokybę : žurn. E. Kirliauskaitės pokalbis su VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėju prof. J. Jakaičiu. Structum. Vilnius: Structum projektai, 2019. ISSN 2335-2116, p. 1-4. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas; Užkuraitis Mindaugas. Universalaus dizaino ir daiktinės aplinkos kokybės prieinamumo galimybių plėtotės problematika šiuolaikinėje visuomenėje. Statyba ir architektūra. Vilnius: Statyba ir architektūra. Nr. 4 (2018), p. 54-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Jakaitis Jonas; Kirliauskaitė Eglė. Kuriant estetinę gerovę ir daiktinės aplinkos kokybę : pokalbis su VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėju prof. J. Jakaičiu. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2018, Nr. 3(18), p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Jakaitis Jonas. Idėjoms gimti nebepakanka auditorijų. Statyba ir architektūra. Vilnius: Statyba ir architektūra, 2017. ISSN 0131-9183, p. 1-2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Jakaitis Jonas; Augustinaitė Agnė. Savą miestą kuriantis dizainas : žurn. Agnės Augustinaitės pokalbis su VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėju doc. dr. Jonu Jakaičiu. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 2(13), p. 58-65. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Kliukas Romualdas; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Mažeika Dalius; Jakaitis Jonas; Jučiūtė Edita. Universitetas atveria naujas studijų galimybes : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su VGTU prorekt., prof. R. Kliuku, Finansų katedros vedėja doc. dr. R. Martinkute-Kauliene, Informacinių sistemų katedros vedėju prof. dr. D. Mažeika, Dizaino katedros vedėju doc. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 10-17. [M.kr.:S 004; S 007; T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Jakaitis Jonas. VGTU pradėti rengti plataus profilio pramonės gaminių inžinieriai dizaineriai. Statybunaujienos.lt. Vilnius: Propagandos ministerija. 2014, Nr. 1(1), p. 27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Šindeikis Algimantas; Sabaliauskaitė Gabija; Šaliamoras Marius; Mituzas Alvydas; Jakaitis Jonas. Kokiame individualiame name lietuviui gyventi geriausia : žurn. A. Šindeikio ir G. Sabaliauskaitės pokalbis su Architektų sąjungos pirmininku prof. Mariumi Šaliamoru, Kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininku Alvydu Mituzu ir VGTU Architektūros fakult. Veidas : savaitinis žurnalas. Vilnius: Veido periodikos leidykla. ISSN 1392-5156. 2014, Nr. 25 (birželio 24), p. 12-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Jakaitis Jonas. Žalioji architektūra – Lietuvos ateities miestų link. Statyba ir architektūra. Vilnius: Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 7, p. 28-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Jakaitis Jonas; Krūgelis Linas; Strauka Dainius. Pramonės gaminių dizainas: nuo amato iki pramoninės estetikos ir meno. Statyba ir architektūra. Vilnius: Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 11, p. 30-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų darbų leidiniuose

2013 - Bielinskas Vytautas; Jakaitis Jonas; Staniūnas Eugenijus. GIS taikymas viešojo saugumo tyrimams atlikti. Konferencija „GIS švietimui 2013“: pranešimai. Vilnius, 2013 m. spalio 16 d. [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Hnit-Baltic, 2013, p. 1-14. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Jakaitis Jonas. Society participation in city architecture formation under modern democratic conditions. Seminar of the UBC Commission on Urban Planning : "Planning and the Public" - Public Participation and Public Space in City Development. 18th–21st April, 2007, Vilnius, Lithuania : presentations and workshops, results summary report. Vilnius: Vilniaus miesto savivaldybė, 2007, p. 11-14. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Jakaitis Jonas. "Architektūra- visuomenė", "Visuomenė- miestas". Tarpusavio veikimo istorinės ištakos. (Vilniaus pavyzdžiu). K. Šešelgio skaitymai - 2006 (Vilnius, 2006 m. sausio 6 d.). Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059321, p. 27-35. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Jakaitis Jonas. Neformalaus veikimo įtaka urbanistinei raidai. Architektūra ir gyvenamosios aplinkos kokybė : K. Šešelgio skaitymai, 2004 : tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955096519, p. 33-43. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Jakaitis Jonas. Impact of informal effect factors on urban development. Urban renewal of housing, social and economic substance - …creation of social, cultural, and tourist projects within the degraded urban and post-industrial areas. 10…-11 September, Warsaw, 2004 : conference materials. Warsaw: Architektura, 2004, p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Recenzijos

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2011 - Jakaitis Jonas. Vadovėlis rekreacijos kompleksai gamtinėje aplinkoje. Teorijos ir praktikos pagrindai. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 4 (2011). [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Meno, kultūros, profesiniuose ir mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2014 - Jakaitis Jonas. Miesto kraštovaizdžio architektūra : recenzija to paties pavadinimo VGTU profesoriaus, habilituoto daktaro, Miestų statybos katedros emerito Konstantino Jakovlevo-Mateckio parengtai monografijai. Structum. Vilnius: S Media Group. ISSN 2335-2116. 2014, birželis [Nr. 6], p. 17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Jakaitis Jonas. Naudinga medžiaga tikslinei auditorijai : [recenzija kn.: Žukauskas, Henrikas. Architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo teisė: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. 293 p.]. Statyba ir architektūra. Vilnius: Statyba ir architektūra. ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 7, p. 20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2022 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros teisėkūros ypatumai. 3. LKAS ekspertų tarybos polemika apie „Statybos kodekso“ rengimo įgyvendinamumą. Kraštovaizdžio architektūros forumas - 2022: mokslinė-praktinė konferencija, Žagarė, Joniškio raj. 2022-10-01 : tezių rinkinys. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2022, p. 16-18. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2022 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros prasmių interpretacijos: kraštovaizdžio architektūros ir daiktinės aplinkos kokybės vertinimo aspektas. Kraštovaizdžio architektūros forumas - 2022: mokslinė-praktinė konferencija, Žagarė, Joniškio raj. 2022-10-01 : tezių rinkinys. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2022, p. 10-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2022 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros forumo – 2022, įvykusio 2022 m. spalio 1 d. Joniškio rajono Žagarės regioninio parko lankytojų centre, Žagarėje, Rezoliucija. Kraštovaizdžio architektūros forumas - 2022: mokslinė-praktinė konferencija, Žagarė, Joniškio raj. 2022-10-01 : tezių rinkinys. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2022, p. 21-23. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Jakaitis Jonas; Stauskis Gintaras. Socialiai atsakingo planavimo raida Lietuvos urbanistikoje ir architektūroje = : Socially responsible planning in Lithuanian urbanistics and architecture. XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas = 14th world Lithuanian symposium on arts and sciences. 2008 m. lapkričio 26-30 d. Lemontas, Ilinojaus valstija, JAV : tezių rinkinys / JAV Lietuvių bendruomenės taryba, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, XIV MKS Programos rengimo komitetas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2008. ISBN 9789986080459, p. 115-116. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Jakaitis Jonas; Bulotaitė Nijolė. Aspects of interaction of city architecture and society (science), by the example of Vilnius city. The university heritage image of university. UNIVER-CITY. European Symposium, Lund 13-15 June, 2007: programme and abstracts. Lund: Lund University, 2007. ISBN 9789177400875, p. 31-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2022 - Radzevičius Danielis; Jakaitis Jonas. Kūrybiškumo ugdymas taikant inovatyvius dizaino srityje mokymo(si) metodus. Idėjų forumas: Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto tarptautinė mokslinė studentų konferencija, 2022 m. balandžio 28 d. : programa ir pranešimų santraukos. Kaunas: Kauno kolegija, 2022, p. 1-2. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Jakaitis Jonas. The problem-based teaching/learning method of material environment in the urban spaces. World conference on learning, teaching and educational leadership, Paris, France, 29-31 October, 2015 : abstracts book. Nicosia, Cyprus: Academic world education and research center, 2015, p. 36. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Jakaitis Jonas. Miestas kaip besikeičiantis bendruomenės kultūrinis reiškinys. Respublikinė mokslo konferencija ,,"Žalioji" architektūra: inovatyvus požiūris", 2012 m. spalio 25-26 d. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012, p. 1. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2013 - Jakaitis Jonas. Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 15.480]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2023 - Jakaitis Jonas. Apie Tarptautinį ekslibrisų konkursą "Istorinės atminties vardai". Tarptautinis ekslibrisų konkursas. Istorinės atminties vardai. Ekslibrisai. Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2023. ISBN 9786099641409, p. 3-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Jakaitis Jonas. Miestų architektūros formavimo politika ir visuomenė šiuolaikinės demokratijos sąlygomis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 13.929]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2024 - Jakaitis Jonas. FORUM-23, International Scientific-Practical Conference Evaluation of the phenomenon of resistance and deportation in today’s Lithuanian culture of memory, 17 November 2023 Vilnius. Vilnius: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2024[Aut.lankų sk.: 10.571]
2022 - Jakaitis Jonas. Kraštovaizdžio architektūros forumas - 2022: mokslinė-praktinė konferencija, Žagarė, Joniškio raj. 2022-10-01 : tezių rinkinys. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2022. [M.kr.:H 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2013 - Jakaitis Jonas; Sinkevičius Linas. Seminar of the UBC Commission on Urban Planning : "Planning and the Public" - Public Participation and Public Space in City Development. 18th–21st April, 2007, Vilnius, Lithuania : presentations and workshops, results summary report. Vilnius: Vilniaus miesto savivaldybė, 2013. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 3.786]
2013 - Jakaitis Jonas. Journal of architecture and urbanism : Vol. 37, no. 1 : Quality of residential urban environment: contemporary approaches. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2009 - Jakaitis Jonas; Bardauskienė Dalia; Valevičienė Nijolė. Urbanistinis forumas. T. 3 : Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.000]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Jakaitis Jonas. Modulio „Planavimo reglamentavimas ir demokratija“ (modulio kodas APMSM01863) medžiaga : paskaitų konspektas. Vilnius: VGTU Miestų statybos katedra, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.857]
2010 - Mačerinskienė Aida; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Rimkus Aleksas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Klibavičius Antanas; Jakaitis Jonas; Šarkienė Edita. Miestų inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo/projekto rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 3.260]