Vita Marytė Janušauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2022 - Erro-Garces Amaya; Urien Begona; Janušauskienė Vita Marytė; Čyras Giedrius. Telework in Baltic countries during the pandemic: Effects on wellbeing, job satisfaction, and work-life balance. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 14, iss. 10 (2022), p. 1-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2016 - Burinskienė Aurelija; Janušauskienė Vita Marytė. Innovations in the practice of production and trade enterprises in EU countries. Ekonomia – Wroclaw Economic Review. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. ISSN 2084-4093. Vol. 22, iss. 1 (2016), p. 9-33. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.786]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė; Davidavičius Sigitas. Differentiation of electronic and mobile business aspects. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 3, no. 1 (2016), p. 26-38. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2010 - Ledauskaitė Kristina; Janušauskienė Vita Marytė. Kokybės valdymo sistema - konkurencinio pranašumo garantas transporto įmonėse globalios rinkos sąlygomis. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. Nr. 1 (2010), p. 20-26. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Janušauskienė Vita Marytė. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modelio taikymas. Verslas, vadyba ir studijos'2006: mokslo darbai = Business, management and education'2006: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2007, p. 33-48. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2018 - Džubáková Martina; Čyras Giedrius; Sabaitytė Jolanta; Janušauskienė Vita Marytė. Strategic integration of internet of things into the mobile and electronic business application. EDAMBA@EUBA2018. Capacity and resources for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : International scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 17-19 April 2018 : conference proceedings. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2018. ISBN 9788022545716, p. 101-113. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Adopting mobile business solutions in the modernization of business education. Modernizing academic teaching and research in business and economics. International conference MATRE 2016, Beirut, Lebanon. Cham: Springer, 2017. ISSN 2198-7246, p. 133-141. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2018 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Janušauskienė Vita Marytė. Особенности поведения эл-покупателей в Литве. XVI International scientific conference "Management and engineering '18", June 24-27, 2018, Sozopol, Bulgaria, vol. I : conference proceedings. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2018. ISSN 1310-3946, p. 189-195. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Факторы, oпределяющие поведение eл-покупателя. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Sofia Technical University, 2017. ISSN 1310-3946, p. 322-328. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Применение решений мобильного бизнеса в модернизации мобильного обучения. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2. Sofia: Sofia Technical University, 2017. ISSN 1310-3946, p. 605-612. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė. Aнализ стратегических вызовов в электронном и мобильнном бизнесе. XIV international scientific conference "Management and engineering'16" : days of science at TU-Sofia, June 19-23, 2016, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia: Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 33-43. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Janušauskienė Vita-Marytė; Alminauskienė Marytė. Tinklinio planavimo metodai ir jų taikymas gamybos organizavimui. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 152-158. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2009 - Janušauskienė Vita Marytė; Kajutytė Ada. Informacijos valdymo reikšmė įmonės veiklos efektyvumui. Verslas XXI amžiuje : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Sakalauskienė Lina; Janušauskienė Vita-Marytė. Žmogiškųjų išteklių valdymo avgtalumas verslo efektyvumo požiūriu. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 298-302. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Janušauskienė Vita-Marytė. Medžiagų tiekimo vadyba : praktinių tiekimo klausimų sprendimas. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 110-114. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2018 - Čyras Giedrius; Janušauskienė Vita Marytė; Sabaitytė Jolanta. Analysis of the electronic and mobile business concepts. Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings. Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISBN 9786098074727, p. 99-101. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2005 - Pociūtė Danguolė; Janušauskienė Vita-Marytė; Vitkauskas Romualdas. Kokybės vadyba : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 15.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Pociūtė Danguolė; Janušauskienė Vita Marytė; Vitkauskas Romualdas. Kokybės vadyba: teorija ir praktika / Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba : mokymo priemonė. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 14.429]