Eugenijus Januškevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta; Ušinskas Andrius; Januškevičius Eugenijus; Ušinskienė Jurgita; Letautienė Simona Rūta. Annotation of the medical images using quick response codes. Computer science and information systems. Novi Sad: ComSIS Consortium. ISSN 1820-0214. Vol. 14, iss. 1 (2017), p. 175-196. [M.kr.:M 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2012 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Embedding semantic information into the content of natural scenes images. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 9 (2012), p. 59-62. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Rosenbaum René; Schumann Heidrun. Tamper-proof image watermarking, based on existing public key infrastructure. Informatica. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 16, no. 1 (2005), p. 75-92. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2015 - Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta; Ušinskas Andrius; Januškevičius Eugenijus; Ušinskienė Jurgita. Region-based Annotations for the Medical Images. Baltic Journal of Modern Computing (BJMC). Ryga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. 3, 4 (2015), p. 248-267. [M.kr.:M 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2011 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. A new approach for raster images annotation. Information technologies'2011 : proceedings of the 17th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2011. Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 2029-0020, p. 182-189. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Rosenbaum René; Schumann Heidrun. Self annotated raster image. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 35, no. 2 (2006), p. 106-116. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integruotųjų grafinių skaitinių modelių taikymas automatizuotam pastatų modeliavimui, įvertinant šilumosaugos ir ekonominius faktorius. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 1 (2005), p. 16-25. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integrated graphical digital models for the modelling and energy analysis of building in relation with energy saving and economical factors. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2005, Nr. 1 (31), p. 62-71. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. CAAD program development : expectations and results : expectations and results. eCAADE 20 : [designe-ducation] connecting the real and the virtual : proceedings of the 20th conference on education in computer aided architectural design in Europe, September 17-21, 2002, Warsaw, Poland. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2002. ISBN 0954118308, p. 118-121. [M.kr.:H 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Modeling and energy analysis of buildings based on integrated CAD - models in tuition of CAAD. eCAADE 19 : Architectural Information Management : proceedings of the 19th Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe, August 29-31, 2001, Helsinki, Finland. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2001. ISBN 0952368781, p. 138-143. [M.kr.:H 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Girūta; Januškevičius Eugenijus. Architektūrinių statybinių kompiuterinių statinio modelių sluoksnių struktūros tobulinimas. Statybos inžinieriaus žinynas / Lietuvos statybos inžinierių sąjunga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986056829, p. 30-38. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Public key watermarking in wavelet domain. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2003, No. 3(28), p. 33-41. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė-Januškevičienė Girūta. Integruotieji grafiniai skaitiniai modeliai automatizuoto pastatų modeliavimo ir energetinės analizės sistemoje: technologiniai ir taikomieji aspektai. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integrated graphical digital models of the modelling and energy analysis system of buildings : technological and application aspects. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 7th International Conference, held on May 16-18, 2001, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus. Influence of lossy compression methods to watermark. Informacinės technologijos 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2004 m. sausio 28-29 d. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955095881, p. 83-87. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus. Architektūrinių statybinių kompiuterinių brėžinių sluoksnių loginis struktūrizavimas. Šiuolaikinės architektūros problemos : konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas, 2003 m. vasario 28 d.] / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094478, p. 58-67. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2001 - Cinelis Gintaris; Januškevičius Eugenijus; Kazakevičiūtė Gerūta. Integrated graphical digital models of the modelling and energy analysis system of buildings: technological and application aspects. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of 7th international conference, held on May 16-18, 2001 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 144-145. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2004 - Urbelis Antanas; Gerdžiūnas Pranas; Cinelis Gintaris; Kazakevičiūtė Gerūta; Januškevičius Eugenijus; Vainiūnas Povilas; Kaminskas Kazys Algirdas; Šimkus Jonas Romualdas; Furmonavičius Liudvikas; Mackevičius Rimantas; Gajauskas Julius; Medzvieckas Jurgis; . Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 78.214]