Ilona Jaržemskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskienė Ilona. Upgraded data envelopment analysis model application for total productivity comparison in major airports of the European Union. Economic research = Ekonomska istrazivanja. Oxon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 1331-677X. vol. 31, iss. 1 (2018), p. 1273-1288. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2012 - Jaržemskienė Ilona. Applying the method of measuring airport productivity in the Baltic region. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012), p. 178-186. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Jaržemskienė Ilona. Research into the methods of analysing the productivity indicators of transport terminals. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 3 (2009), p. 192-199. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Jaržemskienė Ilona; Jaržemskis Vytautas. Allotment booking in intermodal transport. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 1 (2009), p. 37-41. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskienė Ilona. Evolution of traveller experience quality perception in European level policy documents and the case study for Siauliai. Transport and telecommunication journal. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 18, no. 3 (2017), p. 220-230. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskienė Ilona. The model to assess the implementation of technical conditions defined in Annex IV of MARPOL convention 73/78: the case of the Baltic sea port of Klaipeda. Transport and telecommunication journal. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 17, no. 4 (2016), p. 335-349. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2007 - Jaržemskienė Ilona. The evolution of intermodal transport research and its development issues. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 22, no. 4 (2007), p. 296-306. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskienė Ilona. Comparison of rail freight transportation markets in Lithuania and Poland. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 492-497. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Jaržemskienė Ilona; Jaržemskis Vytautas. Critical point of view on transport modelling implementation. Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2008. ISSN 1822-296X, p. 93-95. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Jaržemskienė Ilona; Jaržemskis Andrius. Research of the problems that intermodal transport faces in Europe. The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia : proceedings. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2007. ISBN 9789984818009, p. 63-68. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Jaržemskienė Ilona. Research of general intermodality issues in EU. Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2007, p. 165-169. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Jaržemskienė Ilona; Barysienė Jurgita; Jaržemskis Vytautas; Jaržemskis Andrius. The feasibility study to transfer goods between ports of Klaipeda and Swinoujusce. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 9, no. 4 (2008), p. 38-48. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Jaržemskienė Ilona; Barysienė Jurgita; Jaržemskis Vytautas; Jaržemskis Andrius. The feasibility study to transfer goods between ports of Klaipeda and Swinoujusce. The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia : proceedings / Transport and Telecommunication Institute, Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA), Latvian Transport Development and Education Association, Latvian Academy of Science, Baltic Operations Research Society. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818115, p. 113-122. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Jaržemskienė Ilona. Intermodalinio transporto plėtros kliūtys. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Jaržemskienė Ilona. Europos Sąjungos parama Lietuvai. Oro transportas. Aviacijos technologijos : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 21 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Antano Gustaičio aviacijos institutas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280646, p. 131-137. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Jaržemskis Andrius; Jaržemskienė Ilona. Environment friendly freight shipping- necessity of IWW infrastructure development. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 233-238. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Jaržemskis Andrius; Baltaduonytė Ilona. Socialinis ir technologinis požiūriai į logistiką. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. vasario 13 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 215-219. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Baltaduonytė Ilona. Ryšiai su visuomene formuojant transporto įmonės įvaizdį. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 208-213. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Jaržemskienė Ilona. Oro uostų infrastruktūros eksploatacinio efektyvumo vertinimas patobulintu duomenų apgaubties metodu. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 8.214]
2012 - Jaržemskienė Ilona. Oro uostų infrastruktūros eksploatacinio efektyvumo vertinimas patobulintu duomenų apgaubties metodu : daktaro disertacija : technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 6.929]