Dainius Jasaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Natural radioactivity and radon exhalation from building materials in underground parking lots. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 16 (2021), p. 1-11. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2021 - Vasiliauskienė Vaida; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Influence of meteorological parameters on the dynamics of ozone and aerosol particles near a road transport street. Water air and soil pollution. Cham: Springer international publishing AG. ISSN 0049-6979. vol. 232, iss. 9 (2021), p. 1-13. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2020 - Jasaitis Dainius; Klima Vigilija; Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida; Konstantinova Marina. Comparative assessment of radiation background due to natural and artificial radionuclides in soil in specific areas on the territories of State of Washington (USA) and Lithuania. Water, air & soil pollution. Cham: Springer. ISSN 0049-6979. vol. 231, iss. 7 (2020), p. 1-10. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida; Klima Vigilija; Jasaitis Dainius. Assessment of natural radionuclides in soil samples in specific areas on the territory of Lithuania. Romanian journal of physics. Bucharest: Publishing House of the Romanian Academy. ISSN 1221-146X. vol. 65, iss. 3-4 (2020), p. 1-12. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Klima Vigilija; Chadyšienė Renata; Ivanec-Goranina Rūta; Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida. Assessment of air pollution with polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofuranes (PCDFs) in Lithuania. Atmosphere. Basel: MDPI. ISSN 2073-4433. vol. 11, iss. 7 (2020), p. 1-14. [M.kr.:N 002; T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Daunaravičienė Asta; Jasaitis Dainius. Assessment of the external exposure dose to humans from 137Cs and 90Sr in the coastal waters of the Baltic sea near Lithuania. Applied ecology and environmental research. Budapest: ALÖKI Applied Ecological Research and Forensic Institute Ltd.. ISSN 1589-1623. Vol. 15, no. 1 (2017), p. 779-785. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda. Surface ozone concentration and its relationship with UV radiation, meteorological parameters and radon on the Eastern coast of the Baltic sea. Atmosphere. Basel, Switzerland: MDPI. ISSN 2073-4433. Vol. 7, iss. 2 (2016), p. 1-11. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Jasaitis Dainius; Chadyšienė Renata; Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida. Research on change of natural ionizing radiation in car parking places. Romanian journal of physics. Bucuresti: Editura Academiei Romane. ISSN 1221-146X. Vol. 61, iss. 9-10 (2016), p. 1657-1676. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2015 - Tarasiuk Nikolaj; Moisejenkova Anastasija; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Peculiarities of thermal regime formation of near-bottom lake water. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 6 (2015), p. 2655-2662. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Valuntaitė Vaida; Jasaitis Dainius; Girgždienė Raselė; Girgždys Aloyzas. Variation in ozone concentration and volumetric activities of radon progeny on the Curonian Spit. Lithuanian journal of physics. .. ISSN 1648-8504. Vol. 53, no. 3 (2013), p. 168-174. [M.kr.:N 002; N 012; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. The investigation of tobacco smoke influence on the changes of indoor radon and its short-lived decay products volumetric activities. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 1 (2013), p. 59-66. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Martinėnas Bronislovas; Špakauskas Valdas; Jasaitis Dainius. Semi–empirical model of the simulation of traffic pollution dispersion near roadways. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 1 (2011), p. 17-22. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Influence of aerosol particle concentration on volumetric activities of indoor radon progeny. Lithuanian journal of physics. Vilnius: Fisica. ISSN 1648-8504. Vol. 51, no. 2 (2011), p. 155-161. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Natural radionuclide distribution and radon Exhalation rate from the soil in Vilnius city. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 15, no. 1 (2007), p. 31-37. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Girgždys Aloyzas; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Natural ionizing radiation in some resorts and recreational locations in Lithuania. Environment protection engineering. Wrocław: Wrocław University of Technology Press. ISSN 0324-8828. Vol. 33, no. 3 (2007), p. 55-65. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Hourly measurement method for radon progeny volumetric activity in air. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 15, no. 3 (2007), p. 158-165. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2015 - Moisejenkova Anastasija; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Variation of specific activity of 137Cs in the bottom ground of water reservoirs and waterside soil in Vilnius city, Lithuania. RAD 2015 : 3rd International conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, June 8-12, 2015, Budva, Montenegro : proceedings. [CD]. Niš, Serbia: RAD association, 2015. ISBN 9788680300016, p. 263-268. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Modeling of natural ionizing radiation changes in the objects of human being activities. 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 262-265. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Mathematical modeling of natural ionizing radiation variability in living rooms. 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 266-268. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Modeling of natural ionizing radiation changes in the accommodations. Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-508X, p. 177-180. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. The variations of radon and its short-term decay products in living rooms. The 6th International Conference Environmental Engineering : selected papers : May 26-27, 2005 Vilnius, Lithuania. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 114-117. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2022 - Vasiliauskienė Vaida; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Ozono dinamikos prie intensyvaus eismo gatvės Vilniuje tyrimas. Žmogaus ir gamtos sauga 2022: mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2022: selected papers. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. ISSN 1822-1823, p. 82-85. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2021 - Vasiliauskienė Vaida; Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Aerozolio dalelių sklaida ir ryšys su meteorologinėmis sąlygomis prie intensyvaus eismo gatvės Vilniaus mieste. Žmogaus ir gamtos sauga 2021: mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2021: selected paper. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2021. ISSN 1822-1823, p. 86-89. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Moisejenkova Anastasija; Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Radiocezio dinamikos ežerų ekosistemose tyrimas. Visuomenės sveikata : Konferencijos „Černobylio atominės elektrinės avarija: pamokos ir pasekmės (po 30 metų)“ medžiaga Vilnius, 2016 m. balandžio 25 d. = Public Health : Proceeding of the Conference Thirty years after the Chernobyl accident: consequences and lessons Vilnius, 25 April 2016. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Priedas Nr. 1, p. 22-24. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2012 - Jasaitis Dainius; Daunaravičienė Asta; Girgždys Aloyzas. Variation of activity concentration of radon decay products in the Curonian Spit. Ekologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 58, No. 4 (2012), p. 405-412. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Tabako dūmų įtaka radono trumpaamžių skilimo produktų tūrinio aktyvumo pokyčiams patalpose. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. T. 22, nr. 3 (2012), p. 64-67. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Politova Diana; Jasaitis Dainius. Aerozolio koncentracijos įtaka trumpaamžių radono skilimo produktų tūrinių aktyvumų pokyčiams patalpose. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 81-86. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Natural radionuclides in the soil of the Vilnius city and assessment of their hazard. Geologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-110X. Vol. 55 (2006), p. 9-14. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Changes of ionizing radiation caused by natural radionuclides in the Curonian Spit. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 1 (2005), p. 37-42. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Jonizuojančios spinduliuotės lygiavertės dozės galia virš Vilniaus miesto vandens telkinių. Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius: Sveikata. ISSN 1392-6373. 2004, Nr. 2, p. 52-55. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. Evaluation of radionuclide concentration in the bottom ground of water reservoirs and waterside soil. Journal of environmental engineering and landscape management : Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 3 (2004), p. 85-90. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Equivalent dose rate of ionizing radiation above water reservoirs in Vilnius. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. XII, no. 2 (2004), p. 53-57. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jasaitis Dainius; Vasiliauskienė Vaida; Miškinis Paulius; Damauskaitė Jovita; Jukna Artūras; Kopyltsov Aleksandr V; Lukyanov Genady N.; Korshunov Konstantin A.; Serov Igor N.. Investigation of the circle fractal structure interaction with gigahertz frequency electromagnetic waves. 12th international conference on intelligent technologies in logistics and mechatronics systems, ITELMS'2018, 26-27 April 2018, Panevėžys, Lithuania / editors Laszlo Koczy, Daiva Žostautienė, Olga Strikulienė, Elvyra Zacharovienė. Bologna: EDITOGRAFICA, 2018. ISSN 2345-0088, p. 81-87. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas; Girgždienė Raselė. Assessment of natural radiation exposure caused by the 222Rn progeny gamma radiation in underground parking places in Vilnius. Proceedings of the 4th international conference on environmental radioactivity "Radionuclides as tracers of environmental processes" (ENVIRA 2017) : 29 May–2 June 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: SRI Center for Physical Sciences and Technology, 2017. ISBN 9786099551142, p. 51-53. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Daunaravičienė Asta; Jasaitis Dainius; Jukna Artūras; Pečiulienė Milda; Stupakova Jolanta; Valuntaitė Vaida. Moksleivių eksperimentinės kompetencijos formavimas fizikos laboratorinių darbų metu studentų mokomosiose laboratorijose. Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. ISBN 9786094710131, p. 47-55. [M.kr.:N 002; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Radono skilimo produktų Kuršių Nerijoje tūrinių aktyvumų tyrimai. 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011. ISBN 9789986313151, p. 114-117. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius. Jonizuojančiosios spinduliuotės kaita Kuršių Nerijos pajūrio juostoje. 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011. ISBN 9789986313151, p. 205-207. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Modelling of ionizing radiation of radon decay products variation in the accommodations. Radiation interaction with material and its use in technologies 2010 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2010 : 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September 2010 : program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety, Hydrogen Energy Association. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-508X, p. 154-157. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas. The variations of radon and its short-term decay products in living rooms. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius] : proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-4. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Jasaitis Dainius; Jukna Artūras; Kopyltsov Aleksandr; Lukyanov Genady; Korshunov Konstantin; Serov Igor. Skritulio formos difrakcinės gardelės sąveikos su EM bangomis tyrimas. 43-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2019 m. spalio 3-5 d., Kaunas : pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2019, p. 226. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Pečiulienė Milda; Vasiliauskienė Vaida; Cidzikienė Vigilija; Jasaitis Dainius. Natural radionuclides in soil and evaluation of their exposure in specific areas on the territory of Lithuania. 7th International conference on radiation in various fields of research (RAD 2019), June 10-14th, 2019, Herceg Novi, Montenegro : book of abstracts. Niš: RAD Centre, 2019, p. 443. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Jasaitis Dainius; Šatrauskas Einius; Lukyanov Gennadij N.; Serov Igor N.; Jukna Artūras. Elektromagnetinės spinduliuotės valdymas pasyviuoju rezonatoriumi-keitikliu.. Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija; 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 303. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Jasaitis Dainius; Girgždys Aloyzas. Radon exalation rate from building materials. Metals in the environment: 3rd International Conference in Lithuania, Vilnius, 26-29 April 2006: abstracts / Institute of Geology and Geography Lithuanian Metalecology Society, Lithuanian radiation Protection Society. Vilnius: Inforastras, 2006. ISBN 9955608331, p. 114-115. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Pečiulienė Milda; Jasaitis Dainius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Girgždys Aloyzas. Gamtinės jonizuojančios spinduliuotės tyrimai kurortinėse ir rekreacinėse zonose. 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : Vilnius, 2005 m. birželio 16-18 : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2005. ISBN 9986928451, p. 188. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda; Girgždys Aloyzas; Girgždienė Raselė. Assessment of natural radiation exposure caused by the 222Rn progeny gamma radiation in underground parking places in Vilnius. 4th international conference on environmental radioactivity: Radionuclides as tracers of environmental proceses (ENVIRA 2017) : 29 May- 2 June 2017, Vilnius : book of abstracts. Vilnius: 2017, p. 190. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Jasaitis Dainius. Trumpaamžių radono skilimo produktų tūrinių aktyvumų patalpose tyrimas ir įvertinimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 9.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Jasaitis Dainius; Pečiulienė Milda. Fizikos pagrindai statybos inžinerijoje. 1 dalis : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 13.840]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Astrauskienė Nijolė; Bendorius Rimgaudas Adolfas; Bogdanovičius Aleksejus; Jasaitis Dainius; Jukna Artūras; Karpinskas Stanislovas Aloyzas; Martinėnas Bronislovas; Špakauskas Valdas; Urbelis Antanas. Mechanika ir termodinamika : laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 10.430]