Lolita Kairytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Nekonservuotų pastatų laikančiųjų konstrukcijų pažeidimai ir jų tinkamumo tolesnei eksploatacijai tyrimai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. X, nr. 3 (2004), p. 96-101. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques" : selected papers : May 19-21, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 400-404. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius] : proceedings of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

1997 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Balevičius Robertas; Kairytė Lolita. Gelžbetononinių konstrukcijų betono netamprių deformacijų ir fizinių mechaninių rodiklių kitimo įvertinimas. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania. Vol. 3. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053269, p. 45-50. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2004 - Dulinskas Eugedijus Juozas; Jarmolajev Andrej; Jokūbaitis Vidmantas Jonas; Jurkėnas Gintaras; Kairytė Lolita; Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Vainiūnas Povilas. Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 203-204. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]