Violeta Šniokienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2024 - Turskis Zenonas; Keršulienė Violeta. SHARDA–ARAS: A methodology for prioritising project managers in sustainable development. Mathematics. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 2 (2024), p. 1-23[Aut.lankų sk.: 1.643]
2021 - Hosseinzadeh Sevda; Rostamzedeh Reza; Šaparauskas Jonas; Keršulienė Violeta. The influence of innovation and marketing strategy on the market-oriented activities of the company in cement industry: the decisive role of environmental dynamics. Acta Montanistica Slovaca. Kosice: Technical University of Kosice. ISSN 1335-1788. vol. 26, iss. 4 (2021), p. 748-760. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Turskis Zenonas; Antuchevičienė Jurgita; Keršulienė Violeta; Gaidukas Gintaras. Hybrid group MCDM model to select the most effective alternative of the second runway of the airport. Symmetry. Basel: MDPI. vol. 11, iss. 6 (2019), p. 1-21. [M.kr.:T 002; T 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2019 - Chalekaee Alireza; Turskis Zenonas; Khanzadi Mostafa; Amiri Gholamreza Ghodrati; Keršulienė Violeta. A new hybrid MCDM model with grey numbers for the construction delay change response problem. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 3 (2019), p. 1-16. [M.kr.:S 001; S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Stanujkic Dragisa; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Karabasevic Darjan; Turskis Zenonas; Keršulienė Violeta. New group decision-making ARCAS approach based on the integration of the SWARA and the ARAS methods adapted for negotiations. Journal of business economics and management. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 4 (2017), p. 599-618. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Turskis Zenonas; Keršulienė Violeta; Vinogradova Irina. A new fuzzy hybrid multi-criteria decision-making approach to solve personnel assessment problems. Case study: director selection for estates and economy office. Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest: Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 51, iss. 3 (2017), p. 211-229. [M.kr.:S 003; T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2014 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas. A hybrid linguistic fuzzy multiple criteria group selection of a chief accounting officer. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 232-252. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2010 - Keršulienė Violeta; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis Zenonas. Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 243-258. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2011 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas. Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 4 (2011), p. 645-666. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2007 - Keršulienė Violeta. Taikaus ginčų, kilusių tarp užsakovo ir rangovo, sureguliavimo galimybės ikiteisminiu etapu. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 2 (2007), p. 139-143. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2015 - Mikštienė Rūta; Keršulienė Violeta. Teisinių sprendimų paramos sistemų taikymo galimybės įmonių valdyme. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2015, Nr. 1(4), p. 118-125. [M.kr.:N 009; S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Mikštienė Rūta; Keršulienė Violeta. Aukštųjų mokyklų konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 167-171. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Keršulienė Violeta. Statinio projektuotojų ir rangovų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisinio reglamentavimo aspektai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 3 (2005), p. 190-196. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2022 - Beinoravičius Darijus; Keršulienė Violeta. Privacy protection in the transmission of personal data in business – insights from Lithuania. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 953-959. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Keršulienė Violeta; Butkienė Jūratė. Choosing the most economically advantageous solution to the decision of the issue. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 299-306. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Mikštienė Rūta; Keršulienė Violeta. Legal decision support system application possibility in corporate governance. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:N 009; S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas. An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier. 2014, p. 897-904. [M.kr.:S 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Keršulienė Violeta; Turskis Zenonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Selection of rational method for customer-contractor dispute resolution with application of game theory. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Kaklauskas Artūras; Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Determination of rational method for resolution of disputes with the help of multi-criteria negotiation decision support system for real estate. The 25th international symposium on automation and robotics in construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 585-591. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Selection of economy based methods for resolution of disputes originated between the client and contractor. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 287-292. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5]. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Keršulienė Violeta. Tarptautinių komercinių sutarčių teisinio reglamentavimo problemos. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 226-229. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Alternatyvūs užsakovo ir rangovo ginčų sprendimo būdai. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 348-359. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Keršulienė Violeta. Užsakovo ir rangovo ginčų sureguliavimo galimybės ikiteisminėje stadijoje. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 379-384. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2019 - Turskis Zenonas; Šileikaitė Inga; Keršulienė Violeta; Gaidukas Gintaras. A new group fuzzy multi-criteria model for selecting innovative design solutions. The 17th Colloquium „Sustainable decisions in built environment“ and Meeting of EURO working group "OR in sustainable development and civil engineering", 15 May, 2019, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690, p. 18. [M.kr.:S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Turskis Zenonas; Ropaitė Guoda; Keršulienė Violeta; Šileikaitė Inga. A new fuzzy quadruple multi-criteria model to resolve delay disputes in construction. The 17th Colloquium „Sustainable decisions in built environment“ and Meeting of EURO working group "OR in sustainable development and civil engineering", 15 May, 2019, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690, p. 32. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Keršulienė Violeta; Urbanavičienė Vita. Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 144-145. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Keršulienė Violeta. Užsakovo ir rangovo racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas lošimų teorijos metodais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 8.500]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 25.370]