Linas Krūgelis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Jakaitis Jonas; Krūgelis Linas. Partnership as meaningful tool of the material environment design formation in the context of education process. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 95-104. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Krūgelis Linas. 3D printing technology as a method for discovering new creative opportunities for architecture and design. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 87-94. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Krūgelis Linas. Symbols of nationality and statehood in the art of sculptor Regimantas Midvikis. Lituanus: the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation, Inc.. ISSN 0024-5089. vol. 64, no. 4 (2018), p. 82-100. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Krūgelis Linas. Fišerių šeimos koplyčia Gaurėje: išlikimo ir atkūrimo perspektyvos. Acta Academiae Artium Vilnensis. (Iš)koduota istorija architektūroje / (De)coded history in architecture. Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2017, Nr. 86-87, p. 365-375. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Krūgelis Linas. Lithuanianism and national characteristics in twentieth century sacral architecture. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 62, no. 4 (2016), p. 37-57. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2014 - Krūgelis Linas. Sakralinės architektūros simbolizmas H. U. von Balthasaro ir K. Rahnerio teologijoje. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 38, Nr. 4 (2014), p. 265-273. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Krūgelis Linas. Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 2 (2012), p. 134-148. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Krūgelis Linas. Tabernakulis šiuolaikinių bažnyčių architektūroje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 5 (2010), p. 305-319. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Krūgelis Linas. Lauko sakralinių erdvių tradicija ir naujos tendencijos Lietuvoje. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2010 = K. Šešelgis Readings - 2010. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 3 (2010), p. 80-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Krūgelis Linas. Kai kurie Lietuvos sakralinės architektūros raidos bruožai XX–XXI a. Mokslas- Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: K. Šešelgio skaitymai – 2009. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 2 (2009), p. 57-63. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Krūgelis Linas. Tautiniai simboliai skulptoriaus Regimanto Midvikio kūryboje. Rambynas. Pagėgiai: Pagėgių krašto draugija "Sandūra". ISSN 2029-0756. 2 (2017), p. 31-37. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Krūgelis Linas. Bažnyčia žemaičių pasaulėvaizdyje. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2013, Nr. 1-2 (52), p. 73-78. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Jakaitis Jonas; Krūgelis Linas; Strauka Dainius. Pramonės gaminių dizainas: nuo amato iki pramoninės estetikos ir meno. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 11, p. 30-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Krūgelis Linas. Fišerių šeimos koplyčia Gaurėje: išlikimo ir atkūrimo perspektyvos. (At)koduota istorija architektūroje : tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija, Vilnius-Dubingiai, 2016 m. gegužės 12-14 d. : pranešimų santraukos = (De)coded history in architecture : international interdisciplinary scientific conference, Vilnius-Dubingiai (Lithuania), 12-14 May 2016 : abstracts. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. ISBN 9786094472091, p. 84-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Krūgelis Linas. Tradicijų ir novacijų santykis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 14.000]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2019 - Jurevičius Mindaugas; Viselga Gintas; Krūgelis Linas. Bakalauro baigiamojo darbo rengimo bendrieji metodikos nurodymai (Mechanikos inžinerija, Gamybos inžinerija ir valdymas, Pramonės gaminių dizainas) : mokomoji knyga. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 3.790]