Veslav Kuranovič

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kuranovič Veslav. Research analysis of China’s corporate identity, image and reputation. Business studies journal. London: Allied Business Academies. ISSN 1944-656X. vol. 9, iss. 1 (2017), p. 1-4. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Kuranovič Veslav. Chinese philosophy ethnical, paternalistic and aesthetic leadership in global business world. Journal of tourism & hospitality. Brussels: Longdom Group SA. ISSN 2167-0269. vol. 6, iss. 2 (2017), p. 1-4. [M.kr.:S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Melnikas Borisas; Kuranovič Veslav. Bendradarbiavimas su Kinija: istorija, perspektyvos, tyrimų poreikiai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 4 (36), p. 75-89. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Kuranovič Veslav. Automobilizmo terminija prancūzų kalba. Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 18, nr. 2 (2010), p. 59-66. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2021 - Kuranovič Veslav. China logistics distribution and warehousing development global strategic analysis. Journal of tourism studies and hospitality research. .. ISSN 2694-4057. vol. 2, iss. 1 (2021), p. 1-6. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2020 - Kuranovič Veslav. The strategic evolution of value chains management and corporate reputation in chinese logistics transport value market. Journal of media & management. .. ISSN 2755-0109. vol. 2, iss. 2 (2020), p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Kuranovič Veslav. Logistics transportation processes and network optimization, based on case analysis of China’s pharmaceutical transport market industry challenges. Journal of tourism studies and hospitality research. .. ISSN 2694-4057. vol. 1, iss. 1 (2020), p. 1-7. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2020 - Kuranovič Veslav. China’s supply chain transportation market expansion of corporate reputation. Journal of tourism studies and hospitality research. .. ISSN 2694-4057. vol. 1, iss. 1 (2020), p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Kuranovič Veslav. Engines of economic growth in the developing world from the eighteenth century to the present. International journal of learning, teaching and innovation. Hong Kong: Foresight Institute for Research and Innovation Ltd. ISSN 2313-5468. vol. 1, iss. 1 (2014), p. 30-33. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Kuranovič Veslav. Bendravimo mokslas kaip amžinos išminties dvasios šaltinis. Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Nr. 7. [Tarptautinės mokslinės konferencijos "Žmogus kalbos erdvėje", gegužės 16-17 d., 2008, rinktinė medžiaga]. [CD]. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2008. ISBN 9789955333739, p. 158-163. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2021 - Kuranovič Veslav. East Asia supply chain management in the global logistics system: The strategies, the challenges and research needs. Proceedings of IAC in Vienna 2021; December 10-11 2021, Vienna, Austria. Prague: Czech Institute of Academic Education z.s., 2021. ISBN 9788088203254, p. 48-52. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Monografijos

2021 - Bogma Olena; Silakova Hanna; Vialets Oksana; Mitsenko Nataliіa; Tomalia Tetiana; Prilepa Natalia; Shedyakov Vladimir; Kuranovič Veslav; Polusin Aleksandr; Vakulchyk Olena; Vasilieva Valentyna; Yemelyanov Olexandr; Symak Anastasiya; Petrushka Tetyana; Lesy. Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic : scientific monograph. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 33.929]
2019 - Bartosova Viera; Mazanec Jaroslav; Chlebikova Darina; Bezpartochna Olesia; Britchenko Igor; Dmuchowski Robert; Kicova Eva; Ponisciakova Olga; Žitkienė Rima; Kunskaja Svetlana; Burinskas Arūnas; Riashchenko Viktoriia; Korjuhina Jekaterina; Bezpartochnyi Ma. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph. Sofija: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 21.357]
2019 - Babayeva Balash; Rahimli Etimad; Kálmán Anikó; Ţenko Zdenka; Huđek Ivona; Zorkóciová Otília; Palušková Hana; Nogová Kristína; Antalová Mária; Labudová Viera; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Ożar. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : Collective monograph. Przeworsk: Higher School of Social and Economic, 2019. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 29.429]
2019 - Bartosova Viera; Valaskova Katarina; Karpac Dusan; Eisinger-Balassa Boglárka; Bakó Ferenc; Kuranovič Veslav; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Zorkóciová Otília; Palušková Hana; Bustanji Mazen; Ču. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment : collective monograph. Riga: ISMA University, 2019. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 12.643]
2018 - Bezpartochnyi Maksym; Britchenko Igor; Belanova Katarina; Korenik Dorota; Kuranovič Veslav; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Čižiūnienė Kristina; Kaknevičiūtė Greta; Litvin Aurelia; Șcerbacov Elena; Movila Irina; Sabaitytė J. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects : collective monograph. Riga: ISMA University Riga (Latvia), 2018. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 11.571]
2017 - Broszkiewicz Magdalena; Kolnhofer-Derecskei Anita; Kuranovič Veslav; Marinova Nadya; Megyesiova Silvia; Smerek Lukáš; Vetráková Milota; Bozsik Sándor; Čižiūnienė Kristina; Klimavičienė Rūta; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Vasilis Vasiliauskas Aidas; . Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects = Starptautisko ekonomisko attiecību transformācija: mūsdienu problēmas, riski, iespējas un perspektīvas : collective monograph. Riga: ISMA University, 2017. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 21.143]
2017 - Bachev Iavor; von der Crone Caspar Diederich; Čižiūnienė Kristina; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Kapfenberger-Poindl Ursula; Kuranovič Veslav; Bezpartochnyi Maksym; Živitere Marga; Riashchenko Viktoriia; Bezpartochna Oles. Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations : collective monograph. Riga: ISMA University, 2017. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 13.429]
2016 - Bezpartochnyi Maksym; Živitere Marga; Riashchenko Viktoriia; Čižiūnienė Kristina; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Kolnhofer-Derecskei Anita; Zs Reicher Regina; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Olkiewicz Marcin; Tokarz-Kocik Anna; . Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management : collective monograph edited by M. Bezpartochnyi. Riga: ISMA University, 2016. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 8.357]