Remigijus Kutas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Pacevič Ruslan; Markauskas Darius; Radvilavičius Lukas; Kačeniauskas Arnas; Kutas Remigijus. Cell attribute-based algorithm for crack visualization. Information technology and control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 42, no. 3 (2013), p. 253-259. [M.kr.:T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Maknickas Algirdas; Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus. Simulation of solid specimen for compression tests by discrete particles. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, Nr. 4(72), p. 5-13. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Juozapaitis Algirdas; Kutas Remigijus; Jatulis Donatas. Mast behaviour analysis and peculiarities of numerical modelling. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 14, no. 1 (2008), p. 61-66. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Kačeniauskas Arnas; Kutas Remigijus. Implementation of stress dependent boundary conditions in FEM code for coupled problems. Information technology and control / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 37, no. 1 (2008), p. 69-74. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Baušys Romualdas; Dundulis Gintautas; Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus; Markauskas Darius; Rimkevičius Sigitas; Stupak Eugeniuš; Stupak Stanislav; Šukšta Marijonas. Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the Ignalina nuclear power plant reactor building. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 3. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282006, p. 898-903. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Baušys Romualdas; Dundulis Gintautas; Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus; Markauskas Darius; Rimkevičius Sigitas; Stupak Eugeniuš; Stupak Stanislav; Šukšta Marijonas. Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the ignalina nuclear power plant reactor building. Modern Building Materials, Structures and Techniques : selected papers of the 9th international conference, May 16-18, 2007, Vilnius, Lithuania, Vol. 3 / Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Science, International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers ... [et al.]. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955282013, p. 898-903. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Samofalov Michail; Kutas Remigijus; Kačianauskas Rimantas. Computational tools for semi-analytical finite element stability analysis of thin-walled structures. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2004, Nr. 1(30), p. 32-43. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2002 - Mažeika Dalius; Kutas Remigijus; Starikovičius Vadimas. AMT-IP(LANE) computer network parameters optimization for NFS. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2002, nr. 1(22), p. 69-72. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1995 - Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus. Modelling of cryogenic structure under seismic loading. Statyba = Building construction. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1525. 1995, Nr. 1(1), p. 59-75. [M.kr.:T 002; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Baušys Romualdas; Dundulis Gintautas; Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus; Markauskas Darius; Rimkevičius Sigitas; Stupak Eugeniuš; Stupak Stanislav; Šukšta Marijonas. Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the Ignalina nuclear power plant reactor building. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Kutas Remigijus; Samofalov Michail. Lengvų metalinių konstrukcijų netiesinės geometrijos optimizacija panaudojant svorio ir formos kintamuosius. Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094044, p. 167-172. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1996 - Čiupailaitė Elena; Kutas Remigijus. Baigtinių elementų metodo taikymas hidrauliniuose vamzdynų skaičiavimuose. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos IV-ojo seminaro medžiaga : rinktiniai straipsniai. Vilniaus technikos universiteto mokslinis informacinis leidinys "Mokslas, studijos, universiteto gyvenimas"; Nr. 3(10). Vilnius: Technika, 1996. ISSN 1392-1436, p. 16-20. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1994 - Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus. Kriogeninio įrenginio seismikos analizė baigtinių elementų metodu. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos III seminaro darbai = Proceedings of third seminar on computational mechanics. Vilnius: Technika, 1994. ISBN 9986051134, p. 57-62. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2009 - Kutas Remigijus. Studijų proceso informacinių technologijų infrastruktūra. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, spec. leidinys, p. 35. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Kutas Remigijus. Pristatytas atnaujintas "Vilkas". Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2005, Nr. 3, p. 39. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Kutas Remigijus. Nežinantis akademinio pasipūtimo. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 1, p. 35-36. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Kutas Remigijus. Nūdienos padiktuoti tyrimai : [apie dr. Galiną Šilko]. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2004, Nr. 7-8, p. 41. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Baušys Romualdas; Dundulis Gintautas; Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus; Markauskas Darius; Rimkevičius Sigitas; Stupak Eugeniuš; Stupak Stanislav; Šukšta Marijonas. Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the Ignalina nuclear power plant reactor building. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 385-386. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Kutas Remigijus; Mažeika Dalius; Starikovičius Vadimas. Performance evaluation of parallel computing systems. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius: 2003. ISBN 9986680255, p. 41. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Kutas Remigijus. Skaičiavimo centras. Dešimt Vilniaus Gedimino technikos universiteto reformos ir kūrybos metų : 1990-2000. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054265, p. 490-494. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2000 - Belevičius Rimantas; Kutas Remigijus. Fortranas : [vadovėlis aukštosioms mokykloms]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2000. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 16.929]

Mokomosios knygos

2009 - Kutas Remigijus; Mamčenko Jelena. Verslo uždavinių sprendimas skaičiuoklėmis. D. 1 : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 6.571]
2009 - Garbonienė Emilija; Kutas Remigijus. Verslo dokumentų kūrimas tekstų rengyklėmis : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 3.357]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

1993 - Kačianauskas Rimantas; Kutas Remigijus. Automatizuotas strypinių sistemų skaičiavimas : metodikos nurodymai statybos specialybių studentams. Vilnius: Technika, 1993. [M.kr.:T 002; T 007; T 009] [Aut.lankų sk.: 6.214]