Indrė Lapinskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2024 - Lapinskaitė Indrė; Ingaunytė Neda; Zemlickienė Vaida; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. Navigating the digital landscape: situation and risk assessment of digital solutions in forwarding companies. Technological and economic development of economy. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-4913. vol. 30, iss. 4 (2024), p. 976-1008[Aut.lankų sk.: 2.357]
2023 - Lapinskaitė Indrė; Skvarciany Viktorija. Sustainable metamorphosis: examining sustainability transformation into value of financial institutions. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 24, iss. 5 (2023), p. 923-938. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2023 - Skvarciany Viktorija; Lapinskaitė Indrė; Stasytytė Viktorija. Efficiency of digital economy in the context of sustainable development: DEA–Tobit approach. Prague economic papers. Prague: Prague University of Economics and Business. ISSN 1210-0455. vol. 32, iss. 2 (2023), p. 129-158. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2022 - Zemlickienė Vaida; Lapinskaitė Indrė; Turskis Zenonas. Internal communication in R&D: Decision-making methods based on expert approaches. Sustainability. Basel: MDPI. vol.14, iss.19 (2022), p. 1-13. [M.kr.:S 004; S 008; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2022 - Skvarciany Viktorija; Lapinskaitė Indrė. Designing of optimal reinsurance indemnity. Mathematics. Basel: MDPI. vol. 10, iss. 19 (2022), p. [1-8]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2022 - Lapinskaitė Indrė; Stasytytė Viktorija; Skvarciany Viktorija. Assessing the European Union capitals in the context of smart sustainable cities. Open house international. Bingley: Emerald Publishing. ISSN 0168-2601. vol. 47, iss. 4 (2022), p. 763-785. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2021 - Skvarciany Viktorija; Lapinskaitė Indrė; Volskytė Gintarė. Circular economy as assistance for sustainable development in OECD countries. Oeconomia copernicana. Olsztyn: Institute of Economic Research. ISSN 2083-1277. vol. 12, iss. 1 (2021), p. 11-34. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2020 - Lapinskaitė Indrė; Skvarciany Viktorija; Janulevičius Patrikas. Impact of investment sources for sustainability on a country’s sustainable development: evidence from the EU. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 6 (2020), p. 1-23. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2018 - Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona. Patterns of inequality of Lithuanian regions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 323-342. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2011 - Rutkauskas Vytautas; Lapinskaitė-Vvohlfahrt Indrė; Stasytytė Viktorija. Marketing portfolio management in a spectrum of marketing assets interaction to maximize holder’s utility. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 5(22), p. 485-493. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Titko Jelena; Tambovceva Tatjana; Atstaja Dzintra; Lapinskaitė Indrė; Solesvik Marina Z.; Svirina Anna; Uzule Kristine. Attitudes towards sustainable entrepreneurship among students: A pilot study in Latvia and Lithuania. TalTech journal of European studies. Warsaw: de Gruyter. ISSN 2674-4619. vol. 13, iss. 1 (2023), p. 107-132. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2021 - Dūdė Ugnė; Žitkienė Rima; Jurevičienė Daiva; Skvarciany Viktorija; Lapinskaitė Indrė. Evaluation of outsourcing development in the service sector. Economies. Basel: MDPI. ISSN 2227-7099. vol. 9, iss. 2 (2021), p. 1-19. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2021 - Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Žitkienė Rima; Lapinskaitė Indrė; Dūdė Ugnė. A different approach to the evaluation of smart cities’ indicators. TalTech Journal of European Studies. Warsaw: Sciendo. ISSN 2674-4600. vol. 11, iss. 2 (2021), p. 130-147. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2019 - Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita. Assessment of the impact of hard commodity prices changes on inflation in European Union countries. Central European business review. Prague: University of Economics. vol. 8, iss. 5 (2019), p. 18-35. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Maknickas Algirdas. Application of ensemble of recurrent neural networks for forecasting of stock market sentiments. Equilibrium - quarterly journal of economics and economic policy. Toruń: Institute of Economic Research. ISSN 1689-765X. vol. 13, iss. 1 (2018), p. 7-27. [M.kr.:S 003; S 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Lapinskaitė Indrė; Skvarciany Viktorija; Rouba Elžbieta; Borisova Jelena. Impact of European Union structural funds support allocated to different economic sectors on foreign direct investment: evidence from Lithuania. International journal of learning and change. Geneve: Inderscience Enterprises. ISSN 1740-2875. vol. 12, no. 3 (2020), p. 284-299. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Miečinskienė Algita; Lapinskaitė Indrė. The research on the impact of the changes of commodity price level in the world commodity exchanges on variation of general price level. Economics & sociology : journal of scientific papers : recent issues in economic development. Ternopil: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 7, iss. 4 (2014), p. 71-88. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2014 - Lukaševičius Alfredas; Lapinskaitė Indrė. Strategy of sustainable development in investment portfolio case. European research studies journal. Piraeus, Greece: University of Piraeus. ISSN 1108-2976. vol. 17, iss. 4 (2014), p. 3-18. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Lapinskaitė Indrė; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Rinkodaros sąnaudų struktūros optimizavimas kaip verslo plėtros tvarumo prielaida. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. vol. 14, no. 1 (2013), p. 74-82. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2020 - Lapinskaitė Indrė; Vidžiūnaitė Silvija. Assessment of the sustainable economic development goal 8: decent work and economic growth in G20 countries. Economics and culture. Warsaw: Sciendo. ISSN 2256-0173. vol. 17, iss. 1 (2020), p. 116-125. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Lapinskaitė Indrė; Radikaitė Giedrė. Analysis of measurement of sustainable development in the insurance company. European scientific journal. Macedonia: European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 11, no. 13 (2015), p. 446-464. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2014 - Lapinskaitė Indrė; Kuckailytė Justina. The impact of supply chain cost on the price of the final product. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, nr. 1 (2014), p. 109-126. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2014 - Lapinskaitė Indrė; Krikščiūnaitė Monika. Švietimo įstaigų žmogiškųjų išteklių ir žmogiškojo kapitalo vertės sąsaja. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014), p. 41-48. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2022 - Titko Jelena; Tambovceva Tatjana; Atstaja Dzintra; Lapinskaitė Indrė; Solesvik Marina Z.. Attitude towards sustainable entrepreneurship among students: Testing a measurement scale. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 325-331. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2022 - Umaraitė Laura; Lapinskaitė Indrė. Analysis of the impact of sustainable development on company’s value. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 307-314. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita; Michejeva Aušra. Research on impact of listed companies sustainable development on company's value. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-11. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Lapinskaitė Indrė. Marketing as core instrument to implement sustainability strategy for a business world. The case of fast moving consumer goods. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 162-172. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Lapinskaitė-Vvohlfahrt Indrė; Stasytytė Viktorija; Uturytė Laura; Michnevič Edvard. Marketing portfolio as a media for marketing assets interaction to optimize marketing efficiency measured with adequate metric. The 15th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. 19-22 July 2011. Orlando, Florida, USA : proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338290, p. 123-130. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Lapinskaitė-Vvohlfahrt Indrė. Marketing finance strategy based on effective risk management. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 162-169. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Mamedova Karina; Lapinskaitė Indrė. Klientų pritraukimas integruojant „Fintech“ priemones komerciniuose bankuose. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 230-239. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2022 - Radavičiūtė Modesta; Lapinskaitė Indrė. Fintech įtaka banko veiklų efektyvumui. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 457-469. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2022 - Čelkytė Kamilė; Lapinskaitė Indrė. Finansinių technologijų įtakos komercinių bankų finansinės veiklos rezultatams tyrimas. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 560-570. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2021 - Dumpytė Augustina; Lapinskaitė Indrė. Informacinių technologijų įmonės rizikų vertinimas diegiant finansines technologijas. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 530-542. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2021 - Dargvainytė Monika; Lapinskaitė Indrė. Finаnsinių technologijų įtаkos komercinių bаnkų finansiniams veiklos rezultаtаms tyrimаs. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 497-508. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Liachovičius Augustas; Lapinskaitė Indrė. Finansinių technologijų įtakos elektroninės pinigų įstaigos grynajam pelnui neapibrėžtumo sąlygomis tyrimas. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 579-590. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Lapinskaitė Indrė; Kvedarytė Reda. Finansinių technologijų įtakos komercinių bankų pelningumo rodikliams tyrimas. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Lapinskaitė Indrė; Janulevičius Patrikas. The investigation of the impact of investment sources for sustainability on country’s sustainable development. a case of Baltic states for the period 2003–2017. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 388-399. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2019 - Meižikaitė Dovilė; Lapinskaitė Indrė. Analysis of the impact of investment to social activities on the company ‘s financial performance. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-6. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Lapinskaitė Indrė; Kiržgalvytė Odeta. Analysis of the influence of sustainability on profitability ratios of Switzerland pharmaceutical companies. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018), September 04-06, 2018 Herľany, Slovak Republic : proceedings / editor: Michal Šoltés; Technical University of Košice Faculty of Economics. Košice: Technical University of Košice, 2018. ISBN 9788055327365, p. 153-169. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2017 - Lapinskaitė Indrė; Vinkelytė Greta. Lietuvos darnaus vystymosi 2010–2014 metų dinamika ir galimų pokyčių prognozė 2020 metams. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-11. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Lapinskaitė Indrė; Afanasjevė Odeta. Įmonės darnaus vystymosi įtakos įmonės vertei tyrimas. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Lapinskaitė Indrė; Stasytytė Viktorija. Verslo intelekto aktyvų portfelis kaip priemonė suvokti ir valdyti integralųjį verslo intelektą. 1’st international scientific conference „Whither our economies“ : conference proceedings, November 16-17, 2011, Vilnius. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISSN 2029-8501, p. 219-226. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Stasytytė Viktorija; Lapinskaitė Indrė. Basement on value creation of study programs as highway to integrate academic, business and public interest as well as to shape research directions. International conference on Education, informatics, and cybernetics (icEIC 2011), and the International symposium on Integrating research, education, and problem solving (IREPS 2011), November 29 - December 2, 2011, Orlando, Florida, USA : proceedings. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338443, p. 181-186. [M.kr.:S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2010 - Lapinskaitė-Vvohlfahrt Indrė. The way to create marketing finance strategy. Verslas XXI amžiuje : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2022 - Šiukščiūtė Viktorija; Lapinskaitė Indrė. Research on potential risks of fintech new solutions in lottery ecosystem. International scientific conference emerging trends in economics, culture and humanities (etECH2022), April 20-22, 2022, Riga, Latvia : abstracts proceedings. Riga: EKA University of Applied Sciences, 2022. ISBN 9789984242514, p. 11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Miečinskienė Algita; Lapinskaitė Indrė. The research on influence of price changes of raw materials in the world‘s commodity exchange markets to general price level in Lithuania. Drivers for progress in the global society : abstracts of an European Interdisciplinary Forum 2014 (EIF 2014), June 18-19, 2014, Vilnius-Netabstracts / Academic Association of Management and Administration. Vilnius: AVADA, 2014. ISBN 9786099546827, p. 63-64. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Lapinskaitė Indrė. Optimalus investicijų paskirstymas darniam įmonės vystymuisi. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 8.643]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2023 - Davidavičienė Vida; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Šimelytė Agnė; Lapinskaitė Indrė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Korsakienė Renata; Skačkauskienė Ilona; Martinkutė-Kaulienė Raimonda. 13th International Scientific Conference “Business and management 2023”, Vilnius, Lithuania, May 11–12, 2023 : selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 48.071]
2022 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Šimelytė Agnė; Lapinskaitė Indrė; Davidavičienė Vida; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva; Korsakienė Renata; Skačkauskienė Ilona; Tamošiūnienė Rima; Bublienė Raimonda. 12th International scientific conference “Business and management 2022”,12–13 May 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 85.714]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2019 - Miečinskienė Algita; Lapinskaitė Indrė. Kainodara. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 10.810]