Tomas Luneckas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Kriaučiūnas Jonas; Udris Dainius; Plonis Darius; Damaševičius Robertas; Maskeliūnas Rytis. Hexapod robot gait switching for energy consumption and cost of transport management using heuristic algorithms. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 3 (2021), p. 1-13. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2021 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius; Plonis Darius; Maskeliūnas Rytis; Damaševičius Robertas. A hybrid tactile sensor-based obstacle overcoming method for hexapod walking robots. Intelligent service robotics. Heidelberg: Springer. ISSN 1861-2776. vol. 14, iss. 1 (2021), p. 9-24. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius; Plonis Darius; Maskeliunas Rytis; Damasevicius Robertas. Energy-efficient walking over irregular terrain: a case of hexapod robot. Metrology and measurement systems. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0860-8229. vol. 26, iss. 4 (2019), p. 645-660. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius. Leg placement algorithm for foot impact force minimization. International Journal of Advanced Robotic Systems. Thousand Oaks: SAGE. ISSN 1729-8814. Vol. 15, iss. 1 (2018), p. 1-10. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Gavelis Vytenis; Valaitis Vytautas; Udris Dainius. Piezoelectric force sensors for hexapod transportation platform. Transport : special issue on smart and sustainable transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 3 (2015), p. 294-297. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Valaitis Vytautas; Luneckas Tomas; Luneckas Mindaugas; Udris Dainius. Minimizing hexapod robot foot deviations using multilayer perceptron. International Journal of Advanced Robotic Systems. Rijeka: IntechOpen. ISSN 1729-8806. Vol. 12 (2015), p. 1-8. [M.kr.:T 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius; Ferreira N. M. F.. Hexapod robot energy consumption dependence on body elevation and step height. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 7 (2014), p. 7-10. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Luneckas Tomas; Luneckas Mindaugas; Salem Ziad; Szopek Martina; Schmickl Thomas. Convolutional neural network for honeybee density estimation. 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2020. .. vol. 49, iss. 1 (2020), p. 2558-2566. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Esteban Dario Delgado; Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Kriaučiūnas Jonas; Udris Dainius. Statically stable hexapod robot body construction. AIEEE’2016 : 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 4th IEEE workshop, November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / Edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. Washington: IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Skaburskytė Aistė; Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Kriaučiūnas Jonas; Udris Dainius. Hexapod robot gait stability investigation. AIEEE’2016 : 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 4th IEEE workshop, November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / Edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. Washington: IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas; Udris Dainius. Hexapod walking robot energy consumption dependence on the number of legs set on the surface. ECT-2013 : proceedings of the 8th international conference on electrical and control technologies, May 2-3, 2013, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-5934, p. 25-28. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. Hexapod kinematic model optimization for control system. ECT - 2012: proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania / IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-5934, p. 113-116. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. Hexapod robot motion simulation. ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member Of EURELECTRIC. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-5934, p. 31-34. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. The simplified hexapod robot control metod. ECT - 2010 : proceedings of the 5th international conference on electrical and control technologies, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member Of EURELECTRIC. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-5934, p. 37-40. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. Research of hexapod robot motion in irregular terrain. Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials: mechatronic systems and robotics : selected paper reviewed papers from the 5th International conference on mechatronic systems and materials MSM 2009, which was held in Vilnius, Lithuania, from 22 to 25 October 2009. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 164 (2010), p. 431-434. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. Optimization of hexapod robot locomotion. ECT - 2009: proceedings of the 4th international conference on electrical and control technologies, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member Of EURELECTRIC. Kaunas: Technologija, 2009. ISSN 1822-5934, p. 40-43. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Luneckas Tomas; Luneckas Mindaugas; Udris Dainius. Real-time online feet trajectory generation method for hexapod robot. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 220-221 (2015), p. 148-152. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Luneckas Mindaugas; Luneckas Tomas. Šešiakojo roboto energijos sąnaudų priklausomybės nuo skirtingų eisenų ir greičio judant lygiu paviršiumi tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 194-197. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. Terrain evaluation method for hexapod robot. World Academy of Science, Engineering and Technology. International conference on electrical, computer, electronics, communication engineering : summer meeting in Zurich, Switzerland, July 30-31, 2013 (ICECECE'13). Zurich: World Academy of Science. ISSN 2010-376X. 2013, iss. 73, p. 59-62. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Luneckas Tomas. Roboto eisenos parinkimas pagal pėdų koordinačių vidutinę standartinę nuokrypą. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 1 (2012), p. 47-50. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Luneckas Tomas. Paviršiaus netolygumo vertinimas pagal roboto padėtį. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 96-99. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Luneckas Tomas. Šešiakojo roboto eisenos tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 36-39. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Luneckas Tomas. Roboto trajektorijos optimizavimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283737, p. 25-31. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Jasevičius Raimondas; Matijošius Jonas; Luneckas Tomas; Jučiūtė Edita. Jaunieji mokslininkai: galime būti lygiaverčiai su užsienio partneriais : [žurn. E. Jučiūtės pokalbis su dr. R. Jasevičiumi, doc. dr. J. Matijošiumi ir doc. dr. T. Lunecku]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 14-19. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Makūnaitė Paulina; Luneckas Tomas. VGTU mokslininkai: išminuotojus ir gelbėtojus tuoj pakeis robotai : žurn. Paulinos Makūnaitės pokalbis su VGTU Elektronikos fakulteto Automatikos katedros asistentu dr. Tomu Lunecku. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2014, Nr. 2(7), p. 28-31. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. Hexapod robot kinematic model. 7th international conference "Mechatronic Systems and Materials" (MSM 2011), 7-9 July 2011, Kaunas, Lithuania : abstracts. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-8283, p. 79. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Luneckas Tomas; Udris Dainius. Analysis of hexapod robot motion in irregular terrain. The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials". MSM-2009 : abstracts, 22-25 October, 2009 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284932, p. 121-122. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Luneckas Tomas. Šešiakojo roboto judėjimo nelygiu paviršiumi tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 7.357]