Lijana Maskeliūnaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Maskeliūnaitė Lijana. Railways in Lithuania: from Tsarist Russia to Rail Baltica : review article. Transport. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-4142. vol. 36, iss. 4 (2021), p. 364-375. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Identifying the importance of criteria for passenger choice of sustainable travel by train using ARTIW and IHAMCI methods. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 23 (2021), p. 1-21. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2019 - Sivilevičius Henrikas; Maskeliūnaitė Lijana. The model assessing the impact of price and provided services on the quality of the trip by train: MCDM approach. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. vol. 22, iss. 2 (2019), p. 51-67. [M.kr.:N 001; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2019 - Pishdar Mahsa; Ghasemzadeh Fatemeh; Maskeliūnaitė Lijana; Bražiūnas Justas. The influence of resilience and sustainability perception on airport brand promotion and desire to reuse of airport services: the case of Iran airports. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 5 (2019), p. 617-627. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2019 - Petkevičius Kazys; Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Determining travel conditions on motorways for automobile transport based on the case study for Lithuanian highways. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 1 (2019), p. 89-102. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Sivilevičius Henrikas; Maskeliūnaitė Lijana. Multiple criteria evaluation and the inverse hierarchy model for justifying the choice of rail transport mode. Promet – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 30, no. 1 (2018), p. 57-69. [M.kr.:N 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Sivilevičius Henrikas; Maskeliūnaitė Lijana. The numerical example for evaluating the criteria describing the quality of the trip by international train. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. No. 2 (2014), p. 73-86. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. The model for evaluating the criteria describing the quality of the trip by international train. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 484-506. [M.kr.:N 001; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2012 - Sivilevičius Henrikas; Maskeliūnaitė Lijana; Petkevičienė Birutė; Petkevičius Kazys. The model of evaluating the criteria, describing the quality of organization and technology of travel by international train. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 3 (2012). [M.kr.:N 006; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2012 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Expert evaluation of criteria describing the quality of travelling by international passenger train: technological, economic and safety perspectives. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 3 (2012), p. 544-566. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2009 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas; Podvezko Valentinas. Research on the quality of passenger transportation by railway. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 24, no. 2 (2009), p. 100-112. [M.kr.:N 001; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2010 - Sivilevičius Henrikas; Maskeliūnaitė Lijana. The criteria for identifying the quality of passengers’ transportation by railway and their ranking using AHP method. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 25, no. 4 (2010), p. 368-381. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. The model for evaluating criteria describing the internal safety of a railway trip by international train. TRANSBALTICA XI: Transportation science and technology: Proceedings of the international conference TRANSBALTICA, May 2-3, 2019, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030386658, p. 610-621. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Applying AHP technique to the assessment of railway trip quality (RTQ). 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Traukinius aptarnaujančio personalo nuomonės apie keleivių vežimo kokybės kriterijų svarbą nustatymas AHP metodu. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 57-62. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Оценка групп технологических, экономических критериев и критериев безопасности пассажирского поезда международного маршрута методами экспертных исследований. Проблемы розвитку мiського середовища : науково-технiчний збiрник. Вып. № 10. Киïв: Национальный авiацийний университет. 2013, p. 79-95. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Оценка пассажирами железнодорожного транспорта критериев качества их перевозок. Вестник Ульяновского государственного технического университета. Ульяновск: УГТУ. ISSN 1674-7016. 2009, № 2(46), p. 67-71. [M.kr.:S 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Applying AHP technique to the assessment of railway trip quality (RTQ). 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Способы оценки и повышения качества пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Проблемы автомобильно-дорожного комплекса России: материалы V международной научно-технической конференции 21-23 мая 2008 года, Пенза / Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Часть 1. Пенза: Издательство ПГУАС, 2008. ISBN 9785928204655, p. 271-280. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Keleivių vežimo geležinkeliais gerinimo būdai. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Maskeliūnaitė Lijana; Sivilevičius Henrikas. Оценка групп технологических, экономических критериев и критериев безопасности пассажирского поезда международного маршрута методами экспертных исследований. Мiжнародная науково-практична конференция "Аеропорти - вiкно в майбутнэ", 15-16 червня 2012 р. : сбiрник тез. Киïв: Национальный авiацийний университет, 2013, p. 40-41. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Maskeliūnaitė Lijana. Tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais proceso kokybės tyrimo daugiatikslis modelis. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 13.429]
2012 - Maskeliūnaitė Lijana. Tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais proceso kokybės tyrimo daugiatikslis modelis : daktaro disertacija : technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 11.643]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Sivilevičius Henrikas; Šukevičius Šarūnas; Maskeliūnaitė Lijana; Bražiūnas Justas. Transporto sistemos elementai : praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 3.000]