Aurelija Mažintienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2011 - Burkšaitienė Daiva; Mažintienė Aurelija. The role of bankruptcy forecasting in the company management. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16, p. 137-143. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2012 - Mažintienė Aurelija; Burkšaitienė Daiva. The need of bankruptcy prediction in the company. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 135-141. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2000 - Kanapėnaitė-Mažintienė Aurelija. Eksporto kreditavimo draudimo rinkos plėtra. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 164-168. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Kanapėnaitė-Mažintienė Aurelija. Kredito rizikos vertinimo ir valdymo problemos bankuose. Verslas, vadyba ir studijos'98 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 290-296. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1998 - Kanapėnaitė-Mažintienė Aurelija. Inovacijų plėtojimas finansinėse rinkose. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 124-127. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1997 - Simanauskas Leonas; Mažintienė Aurelija. Pereinamos ekonomikos šalių pagrindinės bankininkystės reformos kryptys. Verslas ir vadyba '97 = Business and Management '97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d.d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053196, p. 279-284. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2001 - Mažintienė Aurelija. Eksporto kreditavimo veiklos finansavimo plėtra Lietuvoje : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2001. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 9.286]