Juozas Merkevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2021 - Lingaitienė Olga; Merkevičius Juozas; Davidavičienė Vida. The model of vehicle and route selection for energy saving. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 13, iss. 8 (2021), p. 1-20. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2021 - Burinskienė Aurelija; Leonavičienė Edita; Grybaitė Virginija; Lingaitienė Olga; Merkevičius Juozas. Core elements affecting sharing: evidence from the United States. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 13, iss. 7 (2021), p. 1-14. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Merkevičius Juozas; Davidavičienė Vida; Raudeliūnienė Jurgita; Buleca Jan. Virtual organization: specifics of creation of personnel management system. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 4 (2015), p. 200-211. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2018 - Merkevičius Juozas. Darbuotojų lojalumo formavimo veiksniai virtualiojoje organizacijoje. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2018, Nr. 1(7), p. 109-117. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Merkevičius Juozas; Bernotienė Neringa. Social security systems of Lithuania and Germany: diversity of approaches. European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2010, no. 4, p. 109-115. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. The information technology sector: specifics of motivation of virtual personnel. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 314-321. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Model of personnel motivation of virtual organization. Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 589-595. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Virtual and traditional organizations - singularity of personnel motivation. Social research. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2008, Nr. 3(13), p. 119-126. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2015 - Davidavičius Sigitas; Merkevičius Juozas; Kryžanauskaitė Žydrė. Specifics of the management of the electronic distribution channels in hotel industry. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 2, no. 2 (2015), p. 59-80. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2010 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai = Business, management and education'2009: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Vol. 8, no 1 (2010), p. 229-245. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Uturytė Laura; Merkevičius Juozas. Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimo modelio formavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 151-162. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Merkevičius Juozas; Bartišius Darius; Bernotienė Neringa. Virtualioji organizacija : lyderystės formavimo veiksnių tyrimas. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 1 (2009), p. 139-150. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Merkevičius Juozas; Uturytė Laura. Virtuali organizacija: personalo motyvacijos, įgyvendinant organizacijos uždavinius, tyrimas. Working paper series / Vilniaus aukštoji vadybos mokykla. Vilnius: Vilnius Management School. ISSN 1822-895X. 2008, Nr. 2, p. 4-34. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.214]
2004 - Merkevičius Juozas. Darbas tinkle IT pagalba. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 304-311. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Paliulis Narimantas-Kazimieras; Elskytė Vida; Merkevičius Juozas; Trasauskas Edmundas. Information technology development in Lithuania : new tendencies and perspectives. Journal of Business Economics and Management. Stralsund: North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. IV, no. 2 (2003), p. 97-104. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2012 - Merkevičius Juozas. Aspects of personnel loyalty of virtual organization. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 873-878. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Merkevičius Juozas. Personnel management of virtual organization. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 350-356. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2023 - Lalas Domas; Merkevičius Juozas. Pagrindinių žaidimizacijos elementų el. prekyboje analizė. 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, p. 64-72[Aut.lankų sk.: 0.643]
2022 - Leimonas Šarūnas; Merkevičius Juozas. Technologinių inovacijų taikymas optimizuojant gamybos procesus kelių statybos įmonėse. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 154-161. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2022 - Bulovas Egidijus; Merkevičius Juozas. Gamybos logistikos procesų tobulinimas kelių statybos įmonėse. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 238-246. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2022 - Bakmoradi Mahsa; Merkevičius Juozas. Evaluation of countries for virtual working. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2022 - Nalivaika Dovydas; Merkevičius Juozas. Daiktų interneto rinkos charakteristikų analizė. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 137-144. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Lazdauskas Evaldas; Merkevičius Juozas. Evaluation of mobile payments penetration in Baltic countries and Poland by applying MCDM methods. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Merkevičius Juozas; Deswal Chitra Singh. Assessments of eu countries for individuals trading possibilities. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Kazlauskas Arvydas; Merkevičius Juozas. Veiksniai įtakojantys gamybos procesų optimizavimą. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-8. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Merkevičius Juozas; Yadav Richa. Evaluation of ICT usages in virtual business by applying MCDM methods. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Paškevičiūtė Gintarė; Merkevičius Juozas. Vartotojų pasitenkinimo formavimo teoriniai aspektai prekybos naftos produktais sektoriuje. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 258-265. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Mitiušiov Pavel; Merkevičius Juozas. E-verslo plėtros problematikos teoriniai aspektai. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis". 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 47-52. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Rimkutė Giedrė; Merkevičius Juozas. Virtualios organizacijos personalo motyvavimo veiksniai. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-6]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Merkevičius Juozas. Personnel management of virtual organization. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralzund) Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Business Management, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Management and Marketing Faculty. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Merkevičius Juozas. Virtualių organizacijų privalumai. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056381, p. 159-165. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2009 - Micytė Vaida; Merkevičius Juozas. Veiksniai formuojantys personalo lojalumą verslo organizacijoje. Verslas XXI amžiuje : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Chmieliauskas Nerijus; Merkevičius Juozas. Informacinių technologijų įtaka organizacijos modeliui. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. vasario 12 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057671, p. 156-162. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Merkevičius Juozas. Informacinė visuomenė : supratimo skirtumai. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 152-161. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Merkevičius Juozas. Lyderio vaidmens aspektai personalo vadyboje. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 190-194. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Merkevičius Juozas. Virtualus socialinės tikrovės suvokimas. Socialinė tikrovė ir subjektas. Socialinio žinojimo problemos globalioje žinių rinkoje : konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: 2000, p. 30-32. [M.kr.:H 001; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Merkevičius Juozas. Vadybos subjektai: sąvokų problemos. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 206-210. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Merkevičius Juozas. Lyderių atrankos kriterijų problematika. Ekonomika ir vadyba-2000 : aktualijos ir metodologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2000 m. gegužės 4, 5. Kaunas: Technologija, 2000. ISBN 9986137497, p. 281-282. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2000 - Merkevičius Juozas. Darbuotojų atrankos ir apmokymo ypatumai. Humanitariniai ir socialiniai mokslai : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 10-11 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 124-128. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Merkevičius Juozas. Vadybinis požiūris į darbą ir jo raidos tendencijos. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, II tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053870, p. 56-65. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1997 - Merkevičius Juozas. Mokesčių sistemos tobulinimas valstybiniame sektoriuje. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 207-210. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1997 - Merkevičius Juozas. Karlo Gustavo Jungo teorijos taikymo galimybės šiuolaikinėje vadyboje. Verslas, vadyba ir studijos' 96 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1996 m. lapkričio 28-29 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1997. ISBN 9986053358, p. 203-206. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2006 - Merkevičius Juozas. Personnel management of virtual organization. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania / International North Germany Academy of Informatology (Stralzund), Vilnius Gediminats Technical University, National University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 275-277. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Monografijos

2006 - Ginevičius Romualdas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Chlivickas Eugenijus; Merkevičius Juozas. XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai : monografija. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 39.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Merkevičius Juozas. Virtualios organizacijos personalo valdymas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 9.929]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Duval Pascal; Tăucean Ilie Mihai; Merkevičius Juozas; Novák-Marcinčin Jozef; Labudzki Remigiusz; Legutko Stanisław; Mocan Marian; Ungureanu Nicolae; Amariei Olga; Tăroată Anghel; Pugna Adrian Pavel. Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems : handbook. Timişoara: Editura Politehnica, 2012. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 23.000]
2011 - Tăucean Ilie Mihai; Mocan Marian; Tăroată Anghel; Duval Pascal; Merkevičius Juozas; Novák-Marcinčin Jozef; Labudzki Remigiusz; Legutko Stanisław; Ungureanu Nicolae; Amariei Olga. Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems. Vol. 1 – Text and cases. Vol. 2 – Slides presentation : handbook. Timişoara: Editura Politehnica, 2011. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 40.929]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2007 - Bagdžiūnaitė E.; Beniušienė I.; Burokas R.; Chlivickas Eugenijus; Daujotaitė-Prūsaitienė L.; Deveikytė J.; Jančiauskaitė L.; Kvietkus A.; Lobanova Liudmila; Merkevičius Juozas; Palidauskaitė J.; Rekašienė R.; Rusteika A.; Satkutė L.; Tuleikienė L.; Žukaus. Personalo valdymas viešojo administravimo įstaigose : mokymo programos metodinė medžiaga. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2007. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 7.286]