Algita Miečinskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Maknickienė Nijolė; Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona. Patterns of inequality of Lithuanian regions. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 19, iss. 2 (2018), p. 323-342. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2016 - Bagherzadeh Ghasem; Cyrus M.Kaveh; Yazdani-Chamzini Abdolreza; Miečinskienė Algita. Developing a new approach for evaluation of business processes in a fuzzy environment. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 22, no. 6 (2016), p. 783-807. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2015 - Stádník Bohumil; Miečinskienė Algita. Complex model of market price development and its simulation. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. vol. 16, iss. 4 (2015), p. 786-807. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2014 - Stankevičienė Jelena; Sviderskė Tatjana; Miečinskienė Algita. Dependence of sustainability on country risk indicators in EU Baltic Sea region countries. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 15, no. 4 (2014), p. 646-663. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita. Assessment of the impact of hard commodity prices changes on inflation in European Union countries. Central European business review. Prague: University of Economics. vol. 8, iss. 5 (2019), p. 18-35. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2008 - Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. Investment decisions modelling along sustainable development concept on financial markets. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 3 (2008), p. 417-427. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Lapinskaitė Indrė; Miečinskienė Algita; Michejeva Aušra. Research on impact of listed companies sustainable development on company's value. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-11. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija; Kazlauskaitė Justina. Reasoning of export market selection. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 2014, p. 1166-1175. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Jurevičienė Daiva; Savičenko Jekaterina; Miečinskienė Algita. Art as a diversification tool of investment portfolios. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 84-91. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Miečinskienė Algita; Jurevičienė Daiva. Evaluation of importance of motives for outward foreign direct investment. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. Quantitative assessment of portfolio of activities in terms of sustainable development. Marketing and Management Sciences : International Conference on Marketing and Management Sciences 2008 (ICMMS 2008). 23-25 May 2008, Athens, Greece. London: Imperial College Press, 2008. ISBN 9781848165090, p. 500-503. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Miečinskienė Algita; Ževžikova Olga. Price level changes of the key consumption product groups. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 199-205. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Miečinskienė Algita. The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions. The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281146, p. 123-128. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. On development of sustainable investment decisions strategies in capital and money markets. 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 123-128. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Miečinskienė Algita; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas. Corporate value sustainable development. 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 89-94. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Vyšniauskaitė Enrika; Miečinskienė Algita. Robotų-konsultantų finansinių technologijų įmonėse tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Kozlova Anžela; Miečinskienė Algita. The research on interface between Lithuanian direct investment abroad and foreign trade flows. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 14, Nr. 1 (2016), p. 136-151. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Bartkauskaitė Ieva; Stankevičienė Jelena; Miečinskienė Algita. Įmonės finansinis likvidumas kaip priemonė įmonės vertei didinti. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 192-199. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Zigmantavičiūtė Evelina; Miečinskienė Algita. Lietuvos tiesioginių investicijų Europos Sąjungos šalyse analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 7, Nr. 2 (2015), p. 172-178. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Miečinskienė Algita; Lapinskaitė Indrė. The research on the impact of the changes of commodity price level in the world commodity exchanges on variation of general price level. Economics & sociology : journal of scientific papers : recent issues in economic development. Ternopil: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 7, iss. 4 (2014), p. 71-88. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2014 - Stankevičienė Jelena; Sviderskė Tatjana; Miečinskienė Algita. Comparison of country risk, sustainability and economic safety indices. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. vol. 15, no. 1 (2014), p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Stankevičienė Jelena; Sviderskė Tatjana; Miečinskienė Algita. Relationship between economic security and country risk indicators in EU Baltic sea region countries. Entrepreneurial business and economics review (EBER). Contemporary issues in international economics. Cracow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 1, no. 3 (2013), p. 21-34. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Stukas Dovydas; Miečinskienė Algita. Įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių kainai įtaką darančių veiksnių tyrimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 168-175. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Čegytė Orinta; Miečinskienė Algita. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 9-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Miečinskienė Algita; Valiaškaitė Aistė. Tiesioginio investavimo užsienyje motyvų svarbos įvertinimas. Verslas, vadyba ir studijos'2008: mokslo darbai = Business, management and education'2008: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. Iss. 2 (2009), p. 385-394. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita. Towards sustainable corporate development strategy. Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : III International Conference "Management and Engineering'05" : June 20-24, 2005 Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. Vol. 2(80) (2005), p. 24-29. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita. Integraliojo turto ir įsipareigojimų portfelio sudarymas ir naudojimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 4, nr. 1 (2003), p. 16-24. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Miečinskas Aldas; Miečinskienė Algita. Inovacijų plėtros Lietuvos pramonėje tyrimas. Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius: VU l-kla. ISSN 1392-1258. T. 61 (2003), p. 126-135. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Rutkauskas Vytautas; Miečinskienė Algita. Regional business risk informative system. Zeszyty naukowe. Kolegium gospodarki swiatowej. Szkola glowna handlowa. Warszawa.. Vol. 13 (2002), p. 148-166. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2002 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Martinkutė Raimonda. Finansiniai sprendimai neapibrėžtumo sąlygomis. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2002, žurnalo Tiltai priedas, nr. 10, p. 178-193. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2001 - Miečinskienė Algita. Kuriamos užsienyje įmonės motyvavimas ir jos konkurencinės galimybės. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2001, nr. 4, p. 86-93. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2021 - Budrytė Ugnė; Miečinskienė Algita. Investavimas į biržoje prekiaujamus investicinius fondus XXI amžiaus pandemijų sąlygomis. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 478-489. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2021 - Gavėnaitė-Sirvydienė Julija; Miečinskienė Algita. Forecasting costs of cyber attacks using estimation the global cost of cyber risk calculator V 1.2. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021, 13–14 May 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Miečinskienė Algita; Uscinovič Valentyna. Investicinių fondų vertinimas atsižvelgiant į jų tvarumo lygį. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-7. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2020 - Miečinskienė Algita; Paužaitė Austėja. Įmonių apskaitos robotizavimo tikslingumo vertinimas. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-11. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Miečinskienė Algita; Žiaunys Ignas. Euro įvedimo Lietuvoje sąnaudų ir naudos analizė. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 308-317. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Miečinskienė Algita; Ževžikova Olga. Price level changes of the key consumption product groups. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 265-271. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Miečinskienė Algita. The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 1-6. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Garbanovas Gintautas; Miečinskienė Algita. Bank value riskiness and management. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania [CD]. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Miečinskienė Algita. Įmonės kūrimo užsienyje projektavimas. Ekonomika ir vadyba - 2002 : 3 knyga. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 - gegužės 10d.]. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 955509155X, p. 50-52. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Miečinskienė Algita. Kompanijų kūrimo užsienyje motyvavimas. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139279, p. 79-86. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Miečinskienė Algita. Užsienyje kuriamos įmonės motyvavimo informacinės bazės rengimas. Informacinės technologijos verslui - 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas, 2001 gegužės 30 d.]. Kaunas: [Vilniaus univ. Kauno humanitarinis fak.], 2001, p. 62-68. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Miečinskienė Algita; Keciorytė Vitalija. Kompanijų kūrimo užsienyje tikslingumo tyrimas. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 136-140. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Miečinskienė Algita. Investavimo užsienyje, steigiant bendro kapitalo įmones, aspektai. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 169-173. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Miečinskienė Algita; Miliukaitė Aistė. Asmeninių finansų sistemos kūrimas Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos`99 : penktosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 18-19 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 151-157. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Miečinskienė Algita. Tarptautinio verslo vystymas Lietuvoje. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, I tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053854, p. 322-328. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Miečinskienė Algita; Stankevičienė Jelena; Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Danilevičienė Irena. O koks tavo finansinis IQ?. Sapere Aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2020, Nr. 3(24), p. 36-39. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2014 - Miečinskienė Algita; Lapinskaitė Indrė. The research on influence of price changes of raw materials in the world‘s commodity exchange markets to general price level in Lithuania. Drivers for progress in the global society : abstracts of an European Interdisciplinary Forum 2014 (EIF 2014), June 18-19, 2014, Vilnius-Netabstracts / Academic Association of Management and Administration. Vilnius: AVADA, 2014. ISBN 9786099546827, p. 63-64. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Miečinskienė Algita; Ževžikova Olga. Price level changes of the key consumption product groups. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 93-94. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Miečinskienė Algita. The research on motives and tendencies of cross-border merges and acquisitions. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 103-105. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Stasytytė Viktorija. On development of sustainable investment decisions strategies in capital and money markets. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: abstracts, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 995519037X, p. 45. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Miečinskienė Algita; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas. Corporate value sustainable development. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: abstracts, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 995519037X, p. 36. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Garbanovas Gintautas; Miečinskienė Algita. Bank value riskiness and management. 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": conference proceedings: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280336, p. 74-75. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Rutkauskas Aleksandras-Vytautas; Miečinskienė Algita; Rutkauskas Vytautas. Regional risk informative system as mean development unsustainability prevention. SIID-2003. International Conference on Sustainability Indicators and Intelligent Decisions. 9-11 October 2003, Vilnius, Lithuania : abstracts of papers. Vilnius: 2003, p. 60. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Miečinskienė Algita; Rutkauskas Aleksandras-Vytautas. Criteria portfolio. European working group on financial modeling : 28th workshop in Vilnius, May 3-5, 2001 : abstracts of papers, [2001]. 2001, p. 11-12. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Miečinskienė Algita. Tiesioginio investavimo užsienyje modeliavimas : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2003. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 8.929]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2021 - Stankevičienė Jelena; Lankauskienė Toma; Miečinskienė Algita; Jurevičienė Daiva; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida; Jokšienė Izolda; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Korsakienė Renata; Mačiulytė-Šniukienė Alma. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering 2021", 13-14 May 2021 Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2021. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 28.357]
2020 - Stankevičienė Jelena; Lankauskienė Toma; Jokšienė Izolda; Davidavičienė Vida; Skačkauskienė Ilona; Tamošiūnienė Rima; Jurkevičius Vaidas; Miečinskienė Algita; Jurevičienė Daiva. 11th International scientific conference “Business and management 2020”, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press TECHNIKA, 2020. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 32.571]
2019 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Martinkutė-Kaulienė Raimonda; Jokšienė Izolda; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Tamošiūnas Andrius; Mitkus Sigitas; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Skačkauskienė Ilona; Davidavičienė Vida. International scientific conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019)", 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 64.214]
2018 - Stankevičienė Jelena; Skvarciany Viktorija; Jurevičienė Daiva; Miečinskienė Algita; Davidavičienė Vida; Skačkauskienė Ilona; Mitkus Sigitas. 10th international scientific conference "Business and Management' 2018" : selected papers May 3-4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 36.286]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2019 - Miečinskienė Algita; Lapinskaitė Indrė. Kainodara. Vilnius: VGTU leidykla TECHNIKA, 2019. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 10.810]

Mokomosios knygos

2009 - Miečinskienė Algita. Kainodara : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 11.000]