Šarūnas Mikaliūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Šiukščius Aurimas; Vorobjovas Viktoras; Vaitkus Audrius; Mikaliūnas Šarūnas; Zarinš Atis. Long term behaviour of an asphalt pavement structure constructed on a geogrid-reinforced subgrade over soft soils. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: RTU Press. ISSN 1822-427X. vol. 14, iss. 3 (2019), p. 384-404. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2017 - Tumavičė Aja; Laurinavičius Alfredas; Vaitkus Audrius; Mikaliūnas Šarūnas; Perveneckas Zigmantas; Čiuprinskas Kęstutis. Effectiveness analysis of railway noise mitigation measures. Gradevinar. Zagreb: Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. Vol. 69, iss. 1 (2017), p. 41-51. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Nagurnas Saulius; Pokhmurska Hanna. Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 22, no. 1 (2016), p. 20-24. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Kuzhel Nina; Bieliatynskyi Andrii; Prentkovskis Olegas; Klymenko -; Mikaliūnas Šarūnas; Kolganova Olena; Kornienko Svitlana; Shutko Volodymyr. Methods for numerical calculation of parameters pertaining to the microscopic following-the-leader model of traffic flow: using the fast spline transformation. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 4 (2013), p. 413-419. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas; Mikaliūnas Šarūnas; Pukalskas Saugirdas. Investigation of combustion, performance and emission characteristics of spark ignition engine fuelled with buthanol – gasoline mixture and a hydrogen enriched air. Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ). Lublin: Lublin University of Technology. ISSN 2080-4075. Vol. 10, iss. 31 (2016), p. 102-108. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Bureika Gintautas; Mikaliūnas Šarūnas. Research on the compatibility of the calculation methods of rolling-stock brakes. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 4 (2008). [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Vaičiūnas Gediminas; Lingaitis Leonas Povilas; Mikaliūnas Šarūnas. Determining major factors causing the wear of wheelset tyres. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 425-428. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Rožėnė Justė; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. Suvirinimo medžiagų įtakos karštojo cinkavimo proceso kokybei tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-4. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 620-624. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Šimonėlytė Aistė; Rudzinskas Vitalijus; Mikaliūnas Šarūnas. R65 tipo bėgio termitinio suvirinimo jungties metalografinis tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 29-33. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Kemzūraitė Kristina; Mikaliūnas Šarūnas; Sokolovskij Edgar; Garbinčius Giedrius. Automobilio judėjimo posūkyje tyrimas žiemos sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 25-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Gaidelis Darius; Mikaliūnas Šarūnas. Geležinkelio eismo valdymo sistemų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 53-56. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Sokolovskij Edgar; Mikaliūnas Šarūnas. Modelling of collisions of the automobiles. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 21, no. 4 (2006), p. 239-244. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Vaičiūnas Gediminas. The analysis of wear intensity of lubricated and unlubricated locomotive wheel sets flanges. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 1 (2004), p. 32-36. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Bureika Gintautas; Lingaitis Leonas Povilas; Mikaliūnas Šarūnas. Investigation of dynamic models of independently rotating wheels of wagons. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 1 (2004), p. 28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Bureika Gintautas; Mikaliūnas Šarūnas. Peculiarities of traction forces in wheel/rail contact area. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 17, no. 1 (2002), p. 8-14. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Subačius Rimantas. Analysis of locomotive wheel sets wearing. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 17, no. 1 (2002), p. 3-7. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Lingaitis Leonas Povilas; Mikaliūnas Šarūnas; Podvezko Valentinas. Статистические имитационные прогнозные модели оценок износа бандажей колесных пар локомотивов. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 3 (2005), p. 391-396. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Podvezko Valentinas. Вероятностные оценки влияния лубрикаторов на износ колесных пар. Вiсник : Днiпропетровського нацiонального унiверситету залiзничного транспорту iменi академiка В. Лазаряна. Днiпропетровск: Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залiзн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. 2004, вып. 4, p. 74-80. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Podvezko Valentinas. Вероятностные оценки влияния лубрикаторов на износ колесных пар. Машиностроение & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2004, №. 12, p. 96-99. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Pikūnas Alvydas; Pukalskas Saugirdas; Grabys Juozas; Mikaliūnas Šarūnas. The influence of methanol on ecological and energetic parameters of SI engines. Journal of Kones. Internal Combustion Engines. Warsaw: Institute of Aeronautics BK. ISSN 1231-4005. Vol. 11, no. 3-4 (2004), p. 108-115. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Vaičiūnas Gediminas. The dependence of wheel-sets wear intensity on their arrangement in the locomotive. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 6 serija. Mašinzinātne un transports. Dzelzceļa transports = Scientific proceedigs of Riga Technical university. Serija 6. Transport and engineering. Railway transport. Rīga: RTU. ISSN 1407-8015. 2004, No. 6, p. 79-83. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Lingaitis Leonas Povilas; Mikaliūnas Šarūnas; Vaičiūnas Gediminas. The analysis of wear intensity of the locomotive wheel - sets. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warszawa: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2004, Nr. 3 (23), p. 23-28. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Mikaliūnas Šarūnas. Car oscillations in the process of emergency braking. Journal of Vibroengineering : proceedings of the 1th Lithuanian Conference "Mechatronical Systems and Materials - 2003". Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 5, no. 1(10) (2003), p. 33-37. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Paulavičius Mykolas; Mikaliūnas Šarūnas. Prekinio vagono vežimėlio šoninio rėmo įtrūkimų analizė. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 6 May 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2016, p. 137-141. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Matijošius Jonas; Mikaliūnas Šarūnas; Pukalskas Saugirdas. Analysis of combustion process of spark ignition engine fuelled with buthanol – petrol mixture and a hho enriched air. Innovative technologies in engineering production (ITEP 2016) : international scientific conference, 19th-21th September 2016, Zuberec, Slovak republic. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788089276516, p. 6-10. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Podvezko Valentinas. Вероятностные оценки влияния лубрикаторов на износ колесных пар. Trans & Motauto'04 : 14-17 October 2004, Plovdiv: proceedings. Plovdiv: 2004. ISBN 9549322084, p. 10-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Subačius Rimantas; Vaičiūnas Gediminas. The influence of lubrication on wheel - set tyres wearing. Railway Wheel Sets. Projecting. Producing. Operating. Repairing : V International Scientific Conference for Middle and eastern European Countries, Katowice 03-05 July, 2002. Katowice: 2002. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2002 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas. Comparison Research Wear of Wheel - Set Flanges and Tyres. The Fourth International Conference ''Heavy Machinery HM 2002'', Kraljevo, 28-30 June 2002 : proceedings. Kraljevo: Riza, 2002. ISBN 8682631156, p. 33-36. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Mikaliūnas Šarūnas. Traukos riedmenų aširačių dilimo tendencijos. Mechanika-2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2001 m. balandžio 5-6 : proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139554, p. 226-231. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas. Traukos riedmenų aširačių susidėvėjimo dinamika. Mechanika-99 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 1999, p. 84-91. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas. Riedmenų aširačių ratlankių susidėvėjimo prognozavimas. Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d. = International conference TRANSBALTICA - 99 proceedings. Vilnius: Technika, 1999, p. 287-293. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Mikaliūnas Šarūnas. Lokomotyvų atlikto dabo įtaka aširačių ratlankių dilimui. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės mėn. 22 d., pranešimų medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055229, p. 143-149. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas. Baier+Koppel lubrikatorių įtaka aširačių ratlankių dilimui. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 192-198. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Mikaliūnas Šarūnas. Lokomotyvų ratlankių ilgaamžiškumo didinimo būdai. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 96-102. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Mikaliūnas Šarūnas. Lokomotyvų aširačių ratlankių ilgaamžiškumo didinimas tepimu. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. gegužės mėn. 24 d., medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2000, p. 56-61. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Mikaliūnas Šarūnas. Aširačių ratlankių ir antbriaunių dėvėjimosi tyrimas. Transportas-2000 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. balandžio 5-6 d., pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 223-228. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Mikaliūnas Šarūnas. Aširačių patikimumo skaičiavimas. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. gegužės mėn. 14 d., medžiaga. TRANSPORTAS. Vilnius: Technika, 1999, p. 94-99. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1998 - Mikaliūnas Šarūnas. Lokomotyvų aširačių gedimų intensyvumo tyrimas. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. T. 1. Plenarinio posėdžio medžiaga. Technologijos mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 201-205. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Matijošius Jonas; Mikaliūnas Šarūnas; Pukalskas Saugirdas. VGTU transportininkai plečia bendradarbiavimą su Lenkijos universitetais. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 1-2, p. 88-93. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Mikaliūnas Šarūnas. Universitete - rekordinis daktaro disertacijų skaičius. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius: UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2011, Nr. 1, p. 35. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2008 - Mikaliūnas Šarūnas. Įspūdžiai iš konferencijos apie studijų kokybę. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2008, Nr. 6, p. 10-12. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Mikaliūnas Šarūnas. Doktorantai – būsimieji profesoriai. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 6, p. 2, 5-6. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas. The measurement of arc sprayed coatings tribological properties by using Miller and Rubber wheel tests. Advanced materials and technologies : the 15-th international conference-school, 27-31 August 2013, Palanga, Lithuania : book of abstracts. Kaunas: Technologija, 2013. ISSN 1822-7759, p. 82. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Lingaitis Leonas Povilas; Mikaliūnas Šarūnas; Podvezko Valentinas. Статистические имитационные прогнозные модели оценок износа бандажей колесных пар локомотивов. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 73-74. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas; Podvezko Valentinas. Вероятностные оценки влияния лубрикаторов на износ колесных пар. II Мiжнародна наукова конференцiя ''Проблемы економiки транспорту'' : тези доповiдей : тезисы докладов : abstracts. Днiпропетровськ: 2002, p. 188. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas. Kelio įtaka lokomotyvų aširačių dėvėjimuisi. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 85. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Mikaliūnas Šarūnas; Lingaitis Leonas Povilas. Influence of railway's parameters on locomotive wheelsets wearing. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos : Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2002 m. gegužės 23-24. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 191. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Varnauskas Valentinas; Pokhmurska Hanna. Elektrolankinio purškimo būdu gautų dangų struktūros įtakos tribologinėms savybėms tyrimai. Respublikinė konferencija "Medžiagų inžinerija 2013", 2013 m. lapkričio 15 d., Kaunas : pranešmų santraukos. Kaunas: Technologija, 2013, p. 26-27. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Lingaitis Leonas Povilas; Mikaliūnas Šarūnas; Vaičiūnas Gediminas. Research on railway traction rolling stocks tyres wear. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 123. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Mikaliūnas Šarūnas. Traukos riedmenų aširačių ilgaamžiškumo tyrimas Lietuvos sąlygomis : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2003. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 8.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2010 - Barkovskaja Diana; Bobrovič Olga; Dagienė Eleonora; Kudzienė Rita; Mikaliūnas Šarūnas; Plakys Vytautas; Starkovskienė Olga; Sviackevičienė Vida; Valentinavičienė Jolita; Žemkienė Regina. Manoji Alma Mater : skirta VISI-VGTU absolventų pirmajam kongresui. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 005; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2004 - Bureika Gintautas; Pelėdienė Aušra; Mikaliūnas Šarūnas. Glossary of transport engineering terms and abbreviations. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 11.786]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2013 - Prentkovskis Olegas; Bernotienė Valerija; Kliukas Romualdas; Ulinskaitė Dovilė; Tamulaitienė Birutė; Gujienė Ina; Mikaliūnas Šarūnas. 2013 metų priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijas rezultatai : informacinis leidinys. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 2.210]