Saulius Nagurnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Ugnenko Evgenija; Gavrish Vadim; Viselga Gintas; Garbinčius Giedrius; Turla Vytautas; Nagurnas Saulius. Experimental study of carriageway operational condition influence on acoustic roadside area pollution. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 5 (2019), p. 591-599. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Pumputis Vidmantas; Skačkauskas Paulius. The analysis of drivers’ reaction time using cell phone in the case of vehicle stabilization task. International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz: Nofer Institute of Occupational Medicine. ISSN 1232-1087. vol. 31, iss. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Skačkauskas Paulius; Žuraulis Vidas; Vadluga Vaidas; Nagurnas Saulius. Development and verification of a shock absorber and its shim valve model based on the force method principles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 19, iss. 1 (2017), p. 126-133. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius; Rimkus Alfredas; Gargasas Justinas. Theoretical evaluation of the influence of the thermodynamic processes on the selection of shock absorbers for sports cars. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. Vol. 22, Nr. 2 (2016), p. 105-111. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Gargasas Justinas; Valiulis Algirdas Vaclovas; Gedzevičius Irmantas; Mikaliūnas Šarūnas; Nagurnas Saulius; Pokhmurska Hanna. Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 22, no. 1 (2016), p. 20-24. [M.kr.:T 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Melaika Mindaugas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Višniakov Nikolaj; Garbinčius Giedrius. Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, Nr. 6 (2013), p. 632-640. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Subačius Rimantas; Lazauskas Jonas. The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 2 (2011), p. 224-231. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Nagurnas Saulius; Mickūnaitis Valentinas; Pečeliūnas Robertas; Vestartas Aurelijus. Analysis of calculation methods used for accuracy evaluation of the results of road accident examination. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 2 (2008). [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Nagurnas Saulius; Mitunevičius Valentinas; Unarski Jan; Wach Wojciech. Evaluation of veracity of car braking parameters used for the analysis of road accidents. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 22, no. 4 (2007), p. 307-311. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Nagurnas Saulius; Skačkauskas Paulius. Experimental research on shock absorbers of light vehicles. Proceedings of the International Conference “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region”, 5–6 December 2018, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030223748, p. 120-129. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Skačkauskas Paulius; Mejeras Vilius; Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius. Adaptation and experimental analysis of the Universal Asynchronous Receiver-Transmitter based communication in Autonomous Ground Vehicle. Transport means 2018: proceedings of the 22nd international scientific conference, October 03–05, 2018 Trakai, Lithuania. Part 1. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. ISSN 1822-296X, p. 11-15. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Skačkauskas Paulius; Nagurnas Saulius; Mejeras Vilius; Žuraulis Vidas. The analysis of the autonomous vehicle stable movement using a kinematic model. Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Part 1. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. ISSN 1822-296X, p. 118-122. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Pukalskas Saugirdas; Nagurnas Saulius. Research of hydrogen influence for gas bus ecological and economic parameters. Transport Means - 2012 : proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 13-16. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Nagurnas Saulius; Modestavičius Donatas; Pečeliūnas Robertas. Experimental research of the car active safety systems. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 196-199. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Jonauskas Justas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas. Lengvųjų prestižinių automobilių konstrukcinių elementų patikimumo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1 (13), p. 177-182. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Gvozdas Vaidotas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Surblys Vytenis. Lengvųjų automobilių padangų slėgio kontrolės sistemų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1 (13), p. 77-81. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Tuinyla Audrius; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius. Automobilio pakabos charakteristikų įtaka važiavimo komfortui. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1 (13), p. 209-215. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Šneideris Juozapas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius. Robotizuotų valdymo įrenginių pritaikymo automobilių dinamikos bandymams tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 29-34. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Pečiukėnas Andrius; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius. Intelektinių transporto sistemų įtaka kelių transporto priemonių srautų reguliavimui. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 33-38. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Paškevičius Karolis; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Vadluga Vaidas. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kėbulo elementų patikimumo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 120-126. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Nazarovas Saulius; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Skačkauskas Paulius. M1 klasės automobilių stabdymo parametrų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 120-125. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Višniakov Nikolaj; Škamat Jelena; Nagurnas Saulius. Welds of dissimilar steel 1.0038/1.4301: increasing corrosion resistance by the optimization of welding parameters and post-weld processing. Mechatronic Systems and Materials VI: selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2015. ISBN 9783038352273, p. 678-683. [M.kr.:T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Paškevičius Paulius; Nagurnas Saulius; Bureika Gintautas; Žuraulis Vidas. Automobilvežio platformos tiltelio patikimumo tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 541-545. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Lazauskas Jonas; Bureika Gintautas; Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas; Nagurnas Saulius. The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case. Transport and telecommunication. Warsaw: Versita. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 138-147. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Jasilionis Aivaras; Nagurnas Saulius; Melaika Mindaugas. Matematinės statistikos metodų taikymas analizuojant variklių technines charakteristikas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 4 (2012), p. 351-355. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Bial Dmitrij; Nagurnas Saulius; Melaika Mindaugas; Valiūnas Valdas. Lengvųjų automobilių greitėjimo charakteristikų tyrimas. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai = Agricultural Engineering. Research papers. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012), p. 16-27. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Melaika Mindaugas; Nagurnas Saulius; Bial Dmitrij. Lengvojo automobilio pakabos elementų modeliavimas. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai = Agricultural Engineering. Research papers. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no.4 (2012), p. 39-49. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Paulauskas Vytautas; Nagurnas Saulius; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas. Benzininių variklių taršos eksperimentiniai tyrimai, atkartojant Europos važiavimo ciklą NEDC. Žemės ūkio inžinerija. Raudondvaris: LŽŪU. ISSN 1392-1134. Vol. 44, no. 1-3 (2012), p. 34-47. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Nagurnas Saulius. Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 75-78. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas; Garbinčius Giedrius; Pukalskas Saugirdas; Nagurnas Saulius. Experimental research into motor vehicle oscillations in the case of changeable deceleration. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 5 (2005), p. 171-175. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Radavičius Marijus; Nagurnas Saulius. Lengvųjų automobilių stabdymo parametrų vertinimas. Lietuvos matematikos rinkinys. .. ISSN 0132-2818. T. 44, spec, Nr (2004), p. 577-583. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Lukoševičienė Ona; Bogdevičius Marijonas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas. Comparative research of a motor car motion in the case of the loss of contact with the road surface. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 1 (2004), p. 20-23. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Mickūnaitis Valentinas; Nagurnas Saulius. The improvement of the technical exploitation of automobiles. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 17, no. 4 (2002), p. 143-146. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Mitunevičius Valentinas; Nagurnas Saulius. Research braking peculiarities of used cars. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 17, no. 3 (2002), p. 85-90. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Bial Dmitrij; Nagurnas Saulius; Mitunevičius Valentinas. Experimental research of car acceleration characteristics. Czasopismo techniczne. Mechanika = Technical transactions. Mechanics. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISSN 1897-6328. z. 9 (2012), p. 211-220. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Mitunevičius Valentinas; Pikūnas Alvydas; Nagurnas Saulius. Research of the car braking process. Journal of Kones. Powertrain and transport / Permanent Committee of KONES, Institute of Aeronautics, Automotive Industry Institute, Polish Academy of Sciences. Warsaw: Institute of Aeronautics BK. ISSN 1231-4005. Vol.13, No. 1 (2006), p. 37-45. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Lukoševičius Kęstutis; Vestartas Aurelijus; Nagurnas Saulius. Research of reliability of the supply system in the PSC ”Vilniaus Autobusai”. Transport and telecommunication : proceedings of the international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvi. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 5, no. 1 (2004), p. 81-84. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Pikūnas Alvydas; Nagurnas Saulius. Evaluation of road safety and braking efficiency of vehicles in Lithuania. Czasopismo techniczne. Mechanika. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISSN 1897-6328. z. 7, t. 2. Pojazdy samochodowe (2004), p. 457-461. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Mikaliūnas Šarūnas. Car oscillations in the process of emergency braking. Journal of Vibroengineering : proceedings of the 1th Lithuanian Conference "Mechatronical Systems and Materials - 2003". Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 5, no. 1(10) (2003), p. 33-37. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Jakas Tautvydas; Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Skačkauskas Paulius. Slydimą imituojančios sistemos įtakos lengvojo automobilio dinaminėms charakteristikoms tyrimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport engineering and management“, 6 May 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 27-32. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Stravinskas Saulius; Nagurnas Saulius. Lengvųjų automobilių stabdymo parametrų tyrimas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 58-61. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Skužinskas Saulius; Nagurnas Saulius; Čypas Gediminas. Lengvųjų automobilių pakabos būklės tyrimas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 181-184. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Morkūnas Donatas; Nagurnas Saulius; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas. Uždegimo žvakių įtaka benzininio variklio su dujine įranga darbui. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2013 m. gegužės 8d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 241-246. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Pukalskas Saugirdas; Zautra Rytis; Nagurnas Saulius; Matijošius Jonas; Švelnia Virginijus; Vėgneris Ričardas; Žuraulis Vidas; Juknelevičius Romualdas. Research of efficiency of catalytic converters in automobiles with an Otto engine. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 169-172. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Mitunevičius Artūras; Mitunevičius Valentinas; Nagurnas Saulius. Research of car braking under urban conditions. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 131-134. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Mitunevičius Artūras; Mitunevičius Valentinas; Nagurnas Saulius. Badania hamowania pojazdov w warunkach miejskich. Paragraf na drodze: prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. XIII konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych". Krakow: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2013. ISSN 1505-3520, p. 215-223. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Lipnickas Marius; Nagurnas Saulius. Vairuotojų psichofiziologinių savybių nustatymo ir vertinimo metodai. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 405-409. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Paulauskas Vytautas; Nagurnas Saulius; Melaika Mindaugas. Europos važiavimo ciklo NEDC atkartojimo galimybių eksperimentiniai tyrimai. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 33-37. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Modestavičius Donatas; Nagurnas Saulius; Gedzevičius Irmantas. Aktyvių saugos sistemų įtaka automobilio dinamikai. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 161-164. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Nagurnas Saulius; Garbinčius Giedrius. Evaluation of speedometer errors for used cars. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 131-135. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius; Nagurnas Saulius; Kemzūraitė Kristina. Analysis of professional drivers' training system in Lithuania. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 304-306. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2009 - Mitunevičius Valentinas; Nagurnas Saulius; Unarski Jan; Wach Wojciech. Research of car braking in winter conditions. TRANSBALTICA 2009: proceedings of the 6th International Scientific Conference [April 22–23, 2009] / Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Transport Engineering Faculty of VGTU. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania. SC Lithuanian Railways. Lithuanian National Freight Forwarders Association LINEKA member of the International Federation of Freight Forwarders Associations, FIATA. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2376. 2009, p. 156-161. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Lukoševičienė Ona; Bogdevičius Marijonas; Nagurnas Saulius. Lengvųjų automobilių judėjimo, įvertinus oro varžą, tyrimas. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 250-247. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Melaika Mindaugas; Nagurnas Saulius. Lengvojo automobilio priekinės pakabos svirties apkrovų modeliavimas. Mechanikos inžinerija - 2011 : 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija : pranešimų medžiaga, 2011 m. gegužės 13 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 9789955259916, p. 29-33. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Grochovskij Andrej; Chursin Pavel; Nagurnas Saulius. Stabdomų krovininių automobilių judėjimo parametrų tyrimas. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Nagurnas Saulius; Kudarauskas Nerijus. Automobilio sustojimo kelio įvertinimo paklaidos. Septintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. balandžio 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057175, p. 72-77. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Nagurnas Saulius; Lukoševičienė Ona; Bogdevičius Marijonas. Lengvųjų automobilių judėjimo, ratams atitrūkus nuo kelio paviršiaus, ypatumai. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 108-112. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Nagurnas Saulius; Pikūnas Alvydas; Mitunevičius Valentinas. Naudotų lengvųjų automobilių amortizatorių efektyvumo tyrimas. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 221-226. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Nagurnas Saulius. Amortizatorių būklės įtaka automobilio sustojimo keliui. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės mėn. 22 d., pranešimų medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055229, p. 150-154. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Nagurnas Saulius; Mitunevičius Valentinas. Lengvųjų automobilių stabdymo charakteristikų tyrimas. Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 236-244. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Nagurnas Saulius. Automobilių santykinių stabdymo jėgų nustatymo metodikos ypatumai. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 26-31. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2011 - Baltrėnas Pranas; Nagurnas Saulius. Aplinkos apsauga ir... "Auksiniai " katalizatoriai : [pokalbis su VGTU Aplinkos apsaugos katedros prof. habil. dr. P. Baltrėnu ir Automobilių transporto katedros doc. dr. S. Nagurnu]. Aplinka: darna, atsakomybė, apsauga : [žurnalas]. Vilnius: Kultūros idėjų centras. ISSN 2029-5375. 2011, Nr. 8, p. 26-31. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2003 - Vestartas Aurelijus; Nagurnas Saulius. Bus research of the reliability in the joint stock "Vilniaus autobusų parkas". The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 03), 16-17 October 2003 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. ISBN 9984668592, p. 35. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Jurgelionis Antanas; Rimkus Alfredas; Garbaras Andrius; Nagurnas Saulius; Matijošius Jonas; Pukalskas Saugirdas; Remeikis Vidmantas. Dyzelinių automobilių išmetalų (aerozolio dalelių) δ13C verčių tyrimas = : Study of aerosol particles δ13C values from diesel vehicles exhaust. 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10-12 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 9786094592102, p. 232. [M.kr.:N 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Nagurnas Saulius. Stabdomų lengvųjų automobilių judėjimo parametrų tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 9.929]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2014 - Bartulis Vilius; Nagurnas Saulius; Bobinienė Virginija; Valčackienė Nijolė; Dabulevičienė Laima. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakultetui - 20 metų. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 15.429]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Nagurnas Saulius. Automobilių borto diagnostikos sistemos. Pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 3.310]