Eglė Navickienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Self-awareness of soviet Lithuanian architects in their creative power and social significance. Buildings. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 1 (2022), p. 1-14. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Navickienė Eglė; Mitrovič Jelena. Challenges of adaptive reuse in new functional typologies of socialist modernism architecture: intangible dimensions. Annales - series historia et sociologia. Koper: Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment. ISSN 1408-5348. vol. 31, iss. 1 (2021), p. 49-64. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Changes of approach to urban context in international guidelines and experiences in Lithuanian urban environment. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 7-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Modern Lithuanian architecture in soviet time: self-reflections by architects. Procedia Engineering. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, (WMCAUS 2016), Prague (Czech Republic), 13-17 June 2016. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-7058. vol. 161 (2016), p. 1220-1224. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Navickienė Eglė. New buildings in the Vilnius historical centre, a UNESCO world heritage site. Urban heritage: research, interpretation, education / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 83-89. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Navickienė Eglė. Context as a creative toolkit for architectural design: perspectives of management and sustainable development of urban heritage. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 13, iss. 2 (2020), p. 406-418. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Navickienė Eglė. Stable tradition in times of change. Doctoral education in schools of architecture across Europe. Thessaloniki: European Network of Heads of Schools of Architecture, 2014. ISBN 9789609502153, p. 268-279. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Navickienė Eglė. Doktorantūra VGTU Architektūros fakultete: raida ir kaitos tendencijos Europos kontekste. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013), p. 279-291. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Navickienė Eglė. Architectural tendencies of recent infill buildings in Kaunas historic centre. Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Scientific journal of Riga Technical University. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 8 (2013), p. 10-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Navickienė Eglė. New buildings in Vilnius historical centre: in Between of replication and innovation. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific proceedings of Riga Technical University. 10 sērija, Architektūra un pilsētplānošana = Architecture and urban planning. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2009, Ser. 10, nr. 3, p. 119-128. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Navickienė Eglė. Tradicija ir kosmopolitiškumas naujoje architektūrinėje istorinėje aplinkoje. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 37-41. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Navickienė Eglė. Naujos architektūros Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos istorinėje aplinkoje raidos 1950–2003 m. tendencijos. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVIII, nr. 3 (2004), p. 113-119. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Navickienė Eglė. Vinterturo Šveicarijoje, Ciuricho kantone senamiesčio atnaujinimas 1950–2000 m. tendencijos ir vertinimas. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVI, nr. 3 (2002), p. 126. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Navickienė Eglė. Tarptautinių teisinių dokumentų nuostatos, reglamentuojančios naujos architektūros kūrimą istorinėje aplinkoje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. XXV, nr. 4 (2001), p. 181-189. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Navickienė Eglė. Nauja architektūra istoriniame kontekste semiotiniu aspektu. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXIV, nr. 3 (2000), p. 112-118. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2020 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Idealistų karta: vyresniųjų Lietuvos architektų pamąstymai apie architektūrą. Archiforma. Vilnius: VšĮ "Archiforma". ISSN 1392-4710. 2020, Nr. 3-4 (78-79), p. 81-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Navickienė Eglė. VDU Teologijos fakultetas Gimnazijos g. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 2, p. 36-37. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Navickienė Eglė. Kauno architektūra: tendencijos ir ypatybės. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 2, p. 78-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Navickienė Eglė. Viešbutis "Artis". Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 26-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Navickienė Eglė. Portretas: Audrius Ambrasas. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 1, p. 42-48. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Navickienė Eglė. Laiptai architektūroje. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 4, p. 87-94. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Navickienė Eglė. Architektūra kaip valstybės ekonomikos atspindys. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 2, p. 75-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Navickienė Eglė. Architektūra kaip moralės ir etikos atspindys. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 4, p. 75-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Navickienė Eglė. Architektūra kaip kultūros atspindys. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 75-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Navickienė Eglė. Architektūra - valstybės politikos veidrodis. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 1, p. 75-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Navickienė Eglė. Sense of place in architectural design : towards healthy places. Places and Technologies 2015. Keeping up with technologies to make healthy places. Nova Gorica, Slovenia, 18.–19.6.2015 : book of conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Architecture, 2015. ISBN 9789616823685, p. 333-340. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Navickienė Eglė. Infill architecture: chasing changes of attitudes in conservation of urban heritage. HERITAGE 2012 - proceedings of the 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development, Vol.2, Porto, Portugal, 19-22 June, 2012. Barcelos: Green Lines Institute, 2012. ISBN 9789899567153, p. 1325-1334. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2007 - Navickienė Eglė. Mokslas VGTU Architektūros fakultete. Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. .. ISSN 0134-3165. 2007, Nr.1, p. 41. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Navickienė Eglė. Reviews. Realms of urban design: mapping sustainability. Delft: TU Delft Open, 2018. ISBN 9789463660310, p. 9-10. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recencuojamuose leidiniuose

2018 - Navickienė Eglė. Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei : recenzija. Archiforma. Vilnius: VŠĮ "Archiforma". ISSN 1392-4710. 2018, Nr. 1-2 (68-69), p. 124-125. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Modern Lithuanian architecture in Soviet time: self - reflections by architects. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. WMCAUS 2016, 13-17 June 2016, Prague (Czech Republic) : abstract collection book. Prague: WMCAUS, 2016. ISBN 9788026099475, p. 298-299. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Navickienė Eglė. Sense of place in architectural design : towards healthy places. Places and Technologies 2015. Keeping up with technologies to make healthy places. Nova Gorica, Slovenia, 18.–19.6.2015 : book of conference abstracts. Ljubljana: Faculty of Architecture, 2015. ISBN 9789616823678, p. 98. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Navickienė Eglė. Infill architecture: chasing changes of attitudes in conservation of urban heritage. HERITAGE 2012: 3rd international conference on Heritage and Sustainable Development : book of abstracts. Barcelos: Green Lines Institute, 2012. ISBN 9789899567191, p. 148. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2006 - Navickienė Eglė. Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis : [monografija]. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.786]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2004 - Navickienė Eglė. Nauja architektūra Lietuvos didžiųjų miestų istorinėje aplinkoje 1950-2003 m : daktaro disertacija. Vilnius: 2004. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2018 - Navickienė Eglė. Science - Future of Lithuania. K. Šešelgio skaitymai - 2018. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 4.143]
2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]
2014 - Navickienė Eglė; Stauskis Gintaras. Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2014 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2014, T. 6, Nr. 3. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 8.714]
2013 - Navickienė Eglė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vol. 5, no. 3: K. Šešelgio skaitymai – 2013. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 10.000]
2012 - Navickienė Eglė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vol. 4, no. 2 : K. Šešelgio skaitymai – 2012. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.643]
2008 - Navickienė Eglė. K. Šešelgio skaitymai - 2008 (Rokiškis, 2008 m. gegužės 8-9 d.) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Architektūros fakultetas, Lietuvos architektų sąjunga, Rokiškio savivaldybė ; sudarytoja Eglė Navickienė. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 10.286]
2007 - Buivydas Rimantas; Navickienė Eglė; Jurevičienė Jūratė; Cornelis van Terheijden Adrianus; Januchta-Szostak Anna; Lehtimaki Marrianne. Urban heritage: research, interpretation, education : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.286]