Audrius Novickas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2014 - Novickas Audrius. Vytauto Didžiojo muziejus geismas. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 115-127. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Novickas Audrius. Renovation of historical public squares: conservative and innovative trends. Urban heritage: research, interpretation, education / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 70-76. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Novickas Audrius. Nacionaliniai vietovaizdžiai: Vileišių rūmų atvejis. Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2019, Nr. 94, p. 281-300. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Novickas Audrius. Kritinė erdvinė kūryba tiriant sovietinio laikotarpio Lietuvos architektūrą. Acta Academiae Artium Vilnensis. Sovietmečio kultūros tyrimai : aktualijos ir perspektyvos = Studies of Soviet culture : issues and perspectives. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2014, Nr. 73, p. 91-108. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2012 - Novickas Audrius. Įeigų ir regyklų reikšmė Lietuvos XX a. 7–9 dešimtmečių visuomeninės paskirties pastatų architektūroje. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 3 (2012), p. 181-193. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Novickas Audrius. Architektūros ir dailės prasmių paieška išplėstiniame šiuolaikinės meninės kūrybos lauke. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 1 (2011), p. 5-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2009 - Novickas Audrius. Naujausi paminklų pavidalai Vilniaus miesto centrinės dalies aikštėse. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 3 (2009), p. 145-157. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Novickas Audrius. Naujausi Vilniaus senamiesčio aikščių meninio pavidalo pokyčiai: semantinis aspektas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 1 (2007), p. 12-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Novickas Audrius; Buivydas Rimantas. Semantiska förändringar i stadsrummet. Finsk tidskrift: kultur - ekonomi - politik. Åbo: Föreningen Granskaren. ISSN 0015-248X. 2005, H. 7-8, p. 411-419. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Novickas Audrius. Aikščių ženklinimo pokyčiai. Dailė : Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas. Vilnius: Lietuvos dail. s-gos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras. ISSN 0130-6626. 2004, Nr. 2, p. 110-112. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Novickas Audrius. Šiuolaikinių aikščių kompozicijos horizontalūs ir verikalūs akcentai. Semantinis aspektas. Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys [redakcinė komisija : R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas]. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056845, p. 58-60. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Novickas Audrius. Miesto aikščių paskirčių sąveika ir pasikeitimai. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVI, nr. 1 (2002), p. 3-10. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Novickas Audrius. Skulptūriniai monumentai Vilniaus miesto aikštėse XIX a. ir XX a. sandūroje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXIV, nr. 1 (2000), p. 11-23. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Novickas Audrius. Įsivaizduojama sąjunga. Postdisciplininis leksikonas. Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS), 2018. ISBN 9786099592824, p. 88-89. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Novickas Audrius; Tautvydaitė Justina; Česnauskytė Aušra; Jučiūtė Edita. Piešinių konkurse – drąsus požiūris į ateities architektūrą : [E. Jučiūtės pokalbis su Dailės katedros vedėju doc. dr. A. Novicku, Architektūros fakulteto studentėmis J. Tautvydaite ir A. Česnauskyte]. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 2(10), p. 64-73. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Novickas Audrius. Perspektyvi VGTU Architektūros fakulteto dinamika. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2009, nr. 1, p. 24-26. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Novickas Audrius. Profesoriui Jonui Anuškevičiui - 60. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2007, Nr. 6, p. 36-37, 39-40. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Novickas Audrius. Drumsti skaidrumai. Nacionalinio vietovaizdžio meninis tyrimas. Arts in the state - the state in arts = Menas valstybėje - valstybė mene: tarptautinė konferencija, 2018 m. gegužės 10–11 d., Nacionalinė dailės galerIja, VilnIus. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2018. ISBN 9786094472824, p. 71-73. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2019 - Novickas Audrius. Hiperkilpos. Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2019. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 14.857]
2011 - Novickas Audrius. Urbanistika ir architektūra : Vo. 35, Nr. 1 : Menų sąveika architektūroje: išplėstinis laukas. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.071]
2010 - Novickas Audrius; Nekrošius Liutauras. Menų sąveika architektūroje = Interaction of arts in architecture : mokslinės konferencijos pranešimų santraukų rinkinys. Vilnius: VGTU Architektūros fakultetas, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.143]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Novickas Audrius. Atminties įprasminimas miesto aikštėje: nuo paminklo iki patirčių erdvės : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.640]