Justas Nugaras

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Kryvyi Petro; Dzyura Volodymyr; Tymoshenko Nadiya; Maruschak Pavlo; Nugaras Justas; Prentkovskis Olegas. Probability-statistical estimation method of feed influence on as-turned finish of steels and non-ferrous metals. Metals. Basel: MDPI AG. vol. 8, iss. 11 (2018), p. 1-12. [M.kr.:T 003; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Nugaras Justas; Ginevičius Romualdas. The strategic assessment of networking of a higher education institution. Economic research = Ekonomska istraživanja. Pula: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. vol. 28, iss.1 (2015), p. 31-44. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Jurevičius Romualdas; Goranin Nikolaj; Janulevičius Justinas; Nugaras Justas; Suzdalev Ivan; Lapušinskij Aleksandr. Method for real time face recognition application in unmanned aerial vehicles. Aviation. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-7788. vol. 23, iss. 2 (2019), p. 65-70. [M.kr.:T 003; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Nugaras Justas. Strategic networking in the technical hei‘s of the baltic sea region. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 10, nr. 2 (2012), p. 174-185. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2012 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta. Embeddedness into business networks. Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems and economics. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, No. 2(1), p. 34-46. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2010 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta. Networking in the transport sector: inter-firm vs intra-firm perspective. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 69-74. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta; Nikitin Anton. Empirical research on inter-firm and intra-firm networking in the transport and logistics sector. Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius: MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 275-283. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Nugaras Justas; Radzevičienė Asta. Kompiuterinio modeliavimo panaudojimas atnaujinant logistikos veiklos procesus. Verslas XXI amžiuje : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Jučiūtė Edita; Nugaras Justas. Revoliucionieriaus išpažintis: mano prieštaravimas davė rezultatų. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2013, nr. 1(5), p. 80-89. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Nugaras Justas. Vilniuje rinkosi Europos kultūros sostinių universitetų atstovai. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 5, p. 16-17. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Nugaras Justas. Jūsų ir mūsų studentų atstovybė. Mokslas ir gyvenimas. Vilnius: Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2006, Nr. 9, p. 20. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Nugaras Justas. Jūsų ir Mūsų Studentų atstovybė. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 2, p. 28. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Studijos

2012 - Nugaras Justas. The internationalisation of transport and logistics sector : networking perspective. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 7.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Nugaras Justas. Assessment of networking of higher education institution : doctoral dissertation : social sciences, management (03S). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 9.000]
2014 - Nugaras Justas. Assessment of Networking of Higher Education Institution. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 9.000]