Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Tvaronavičienė Manuela; Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Danilevičienė Irena; Stasytytė Viktorija. The possibilities and consequences of investment decisions by stepwise optimization. Economic research-Ekonomska istrazivanja. Abingdon: Taylor & Francis Group. ISSN 1331-677X. vol. 00, iss. 00 (2021), p. 1-27. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.929]
2021 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Danilevičienė Irena; Rutkauskas Aleksandras Vytautas. Portfolio of macroeconomic processes as a tool of the country's economic efficiency management. Transformations in business and economics. Kaunas: Vilnius University. ISSN 1648-4460. vol. 20, no. 2 (2021), p. 62-84. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2020 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Gyventojų pajamų regioninės diferenciacijos raida Lietuvoje ir sąsajos su vidurinės klasės plėtra. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. t. 31, Nr. 4 (2020), p. 306-317. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Danilevičienė Irena; Tvaronavičienė Manuela. Assessment of the factors influencing competitiveness fostering the country’s sustainability. Economic research-Ekonomska istrazivanja. Abingdon: Taylor and Francis Ltd.. ISSN 1331-677X. vol. 33, iss. 1 (2020), p. 1909-1924. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Krutulienė Sandra. Epilepsija sergančių asmenų į (si) galinimo ir užimtumo pajėgumų sąsajų vertinimas. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. t. 30, nr. 2 (2019), p. 139-148. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 30, Nr. 4 (2019), p. 295-304. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Miežienė Rasa; Gataūlinas Artūras. Evaluation of the Relationship between Labour Taxation and Unemployment: Case Study of Lithuania in the EU Context. Filosofija.Sociologija.. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius. ISSN 0235-7186. 28, 4 (2017), p. 225-235. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Rakauskienė Ona Gražina; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Strategic guidelines of increasing employment and reducing unemployment in the context of EU (Lithuanian case). Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas Faculty of Humanities. Vilnius University.. ISSN 1648-4460. vol. 14, no. 2 (2015), p. 224-253. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2012 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką: padėties vertinimas ir užimtumo didinimo galimybės. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. t. 23, Nr. 2 (2012), p. 136-144. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Trends of hidden employment in Lithuania and problems in methodical calculations. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 17, no. 3 (2011), p. 484-500. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2011 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Diskriminacijos apraiškos: aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos srityje Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 22, Nr. 2 (2011), p. 115-128. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką aspektai. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 21, Nr. 4 (2010), p. 245-256. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2021 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas; Krutulienė Sandra. Pažeidžiamų gyventojų grupių nedarbo situacijos Baltijos šalių darbo rinkoje įvertinimas. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-2425. Nr. 21 (2021), p. 8-25. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2021 - Pranskevičiūtė Irena; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Hybridity of social enterprise models and ecosystems. Journal of International Studies. Szczecin: Publishing House: Centre of Sociological Research (CSR). ISSN 2306-3483. 14, 1 (2021), p. 41-59. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2021 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Novikova Marta; Kazlauskienė Eglė. Factors determining the development of intelligent transport systems. Business, management and economic engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 19, iss. 2 (2021), p. 229-243. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Rakauskienė Ona Gražina. Identification of employment increasing possibilities in the context of the EU socioeconomic environment evaluation: the case of Lithuania. Economics and sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. vol. 11, no. 4 (2018), p. 51-68. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pranskevičiūtė Irena. Contribution of the economic and social sector to economic development: the case of the UK, Sweden and Lithuania. Economic Annals-XXI. Kijevas.. ISSN 1728-6220. 174, 11-12 (2018), p. 10-15. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Moskvina Julija; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Vulnerable groups at Lithuanian labour market. Comparative economic research-Central and Eastern Europe. Lodz: University of Lodz. ISSN 1508-2008. Vol. 14, no. 4 (2011), p. 47-63. [M.kr.:S 003; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2008 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Socialiai pažeidžiamo jaunimo problemos integracijos į darbo rinką kontekste. Filosofija, sociologija. .. ISSN 0235-7186. t. 19, Nr. 2 (2008), p. 41-54. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2008 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Šlekienė Kristina. Nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo integracijai į darbo rinką. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. t. 19, Nr. 4 (2008), p. 10-21. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pranskevičiūtė Irena. Socio-economic enterprise models in Lithuania. Business Management, Economics and Social Sciences : scientific articles. Coventry: Agenda Publishing House, 2019, p. 76-81. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Sakalauskienė Jolanta. The impact of youth policy measures on the labour market. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Danilevičienė Irena; Sakalauskas Mantas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Assessment of the financial technologies influence on county’s competitiveness. International journal of social science and economic research. Madhya Pradesh: IJSSER. ISSN 2455-8834. vol. 6, iss. 1 (2021), p. 220-236. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2020 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas; Sviklas Eduardas Kęstutis. Regionų plėtros ir gerovės teritorinių skirtumų vertinimas šalyje viduriniosios klasės raidos kontekste. Socialinis ugdymas. Vilnius: VDU Švietimo akademija. ISSN 1392-9569. t. 53, Nr. 1 (2020), p. 83-108. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pranskevičiūtė Irena. The system approach to resource scarcity: bridging ecology, economy and society. International journal of social science and economic research. Indore, Madhya Pradesh: IJSSER. ISSN 2455-8834. vol. 4, iss. 9 (2019), p. 5896-5912. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Darbo rinkos raidos skirtumai ir netolygumai Lietuvos regionuose. Socialinis ugdymas. Vilnius: VDU Švietimo akademija. ISSN 1392-9569. t. 51, Nr. 1 (2019), p. 83-99. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos šalies darbo rinkoje pokyčiai demografinės raidos kontekste. Socialinis ugdymas. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-9569. 47, 3 (2017), p. 128-149. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pavlovska Inga; Pavlovskis Miroslavas. The implementation of corporate social responsibility initiative in Lithuanian construction sector: situation analysis. International journal of innovative technologies in economy. Warsaw: RS Global publisher. ISSN 2412-8368. вып. № 5(17), vol. 2 (2018), p. 34-43. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. The evaluation of the third countries citizens demand in the labour market: Lithuanian case. Экономика и социум. Saratovas: Институт управления и социально-экономического развития. ISSN 2225-1545. 34, 3 (2017), p. 2-34. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.357]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pranskevičiūtė Irena. Overcoming paradox for social enterprise definition: Case of Lithuania. Economic and Managerial Spectrum. .. ISSN 1337-0839. 12, 1 (2018), p. 104-118. [M.kr.:S 000; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.675]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Gyventojų užimtumo pokyčių diferenciacijos įvertinimas Lietuvos regionuose. Regional Formation and Development Studies. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 2351-6542. 23, 3 (2017), p. 71-85. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pavlovska Inga. Verslo socialinės atsakomybės iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvos statybų sektoriaus įmonėse : situacijos analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 2 (2017), p. 171-182. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Peleckis Kęstutis. Developement of negotiating competencies for business management students. IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research. Haryana: IJRDO. ISSN 2456-2971. Vol. 2, iss. 3 (2017), p. 73-88. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Drejeris Rolandas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Zabarauskaitė Rasa. Structural changes of Lithuanian postal services: possibilities of penetration. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 93, no. 2 (2014), p. 98-115. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2014 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Pažeidžiamos gyventojų grupės: iššūkiai užimtumui. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika = Social theory, empirics, policy and practice (STEPP) : Tarptautinės mokslinės konferencijos „Socialinis darbas ir galia“ (2014-11-08) medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. 2014, Nr. 9, p. 114-128. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos pokyčiai. Socialinis ekonominis kontekstas. Gerontologija. .. ISSN 1392-9062. t. 14, Nr. 1 (2013), p. 46-59. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2010 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Darbo rinkos profesinio mokymo socialinė nauda. Profesinis rengimas. .. ISSN 1392-6241. Nr. 19 (2010), p. 158-167. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų poreikio vertinimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 1 (2010), p. 20-29. [M.kr.:S 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Gruževskis Boguslavas. The Need and the possibilities of human capital development: assessment of employers and graduates of higher education institutions. Ekonomika. .. ISSN 1392-1258. t. 87 (2009), p. 90-106. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2009 - Česnuitytė Vida; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Problems in implementing children’s rights for children without parental care and children at risk of loosing parental care in Lithuania. Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 35-43. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje galimybių vertinimas. Socialinis darbas: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7, p. 26-35. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiai siekiant integruotis į darbo rinką. Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(3), p. 5-16. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2008 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Šlekienė Kristina. Nevyriausybinių organizacijų paslaugos siekiant socialiai pažeidžiamo jaunimo užimtumo. Socialinis darbas: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(3), p.15-25. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Jaunimo padėties šalies darbo rinkoje raidos tendencijos ir ją įtvirtinančių rodiklių metodinės skaičiavimo problemos. Ekonomika. .. ISSN 1392-1258. Vol. 82 (2008), p. 147-163. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2008 - Jurevičienė Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Būsto įsigijimo sąlygų įtaka jaunimui įsitvirtinti nacionalinėje darbo rinkoje. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. t. 9, Nr. 2 (2008), p. 116-124. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų profesinio mokymo ir konsultavimo poreikiai. Gerontologija. Vilnius.. ISSN 1392-9062. t. 8, Nr. 4 (2007), p. 236-245. [M.kr.:S 005; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Gruževskis Boguslavas; Moskvina Julija. Tautinių mažumų nedarbas bei jo mažinimo prielaidos Lietuvoje. Filosofija, sociologija. .. ISSN 0235-7186. t. 18, nr. 4 (2007), p. 23-36. [M.kr.:H 001; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2007 - Gruževskis Boguslavas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Česnuitytė Vida. Asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, integracijos į Lietuvos darbo rinką problemos. Socialinis darbas: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(2), p. 87-94. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Gruževskis Boguslavas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Česnuitytė Vida. Asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, integracijos į darbo rinką problemos. Socialinis darbas. .. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6 (2), p. 87-94. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Gruževskis Boguslavas; Okunevičiūtė-Neverauskienė L.. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. .. ISSN 1392-6241. 2003, nr. 6, p. 174-189. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Nedarbo tendencijos Lietuvoje, jų palyginimas ES šalių darbo rinkos raidos kontekste. Lietuvos socialinė raida. Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISSN 2029-963X. 2017, Nr. 6, p. 71-88. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Lietuvos darbo rinkos regioninių rodiklių diferenciacija demografinių pokyčių kontekste. Lietuvos socialinė raida. Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės.. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISSN 2029-963X. , Nr.6, p. 24-53. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 2.143]
2013 - Gruževskis Boguslavas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Moskvina Julija. Changes in Lithuanian labour market during period of economic recession. Recovery of the Baltic States after the global financial crisis : necessity and strategies. Bremen: Institute for Transport and Development. ISSN 2191-4753. [2013], supplement 1 (2013), p. 31-42. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Psichologinio poveikio darbo vietoje vertinimas. Lietuvos statistikos darbai / Lietuvos statistikų sąjunga. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-642X. 2007, (46) 2007, p. 42-52. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2005 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Ekonominio nuostolio dėl Lietuvos darbo rinkos pokyčių įvertinimas. Pinigų studijos. .. ISSN 1392-2637. 2005, M. 9, Nr. 2, p. 30-46. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2004 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Pakartotinai darbo biržoje užsiregistravusių bedarbių padėties darbo rinkoje problemos. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Vilnius: Ūkio ministerija. ISSN 1392-351X. 2004, Nr. 1, p. 93-103. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2004 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas. Lietuvos statistikos darbai : ketvirtinis statistikos žurnalas. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. 2004, Nr. 41, p. 37-45. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių integracijos į darbo rinką problemos. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2004, p. 193-199. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Šileika Algis; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Asmenų, sergančių psichikos ligomis ir turinčių proto negalią, socialinės paramos tobulinimas. Visuomenės sveikata. .. ISSN 1392-2696. 2004, Nr. 4, p. 29-36. [M.kr.:M 004; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Jaunimo nedarbas : problemos ir jų sprendimo būdai. Jaunimo nedarbas : problemos ir sprendimo galimybės. Vilnius: UAB "Arti dizainas", 2003. ISBN 9955965401, p. 7-30. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2003 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Ilgalaikio nedarbo problema Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. 2003, Nr. 1, p. 43-48. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių padėties Lietuvoje įvertinimas. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Vilnius: Ūkio ministerija. ISSN 1392-351X. 2003, Nr. 2, p. 15-22. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Neoficialiojo užimtumo dinamikos tendencijų įvertinimas Lietuvoje. Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2001, Nr. 5(25), p. 52-57. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Dalia Bagdžiūnienė; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Jaunimo nedarbo problemos socialiniai ir psichologiniai aspektai. Tiltai. .. ISSN 1392-3137. 2001, nr. 4, p. 61-69. [M.kr.:S 003; S 004; S 006] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Kabaila Algis; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. 2001, Nr. 1 (39), p. 15-19. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. 2001, Nr. 4, p. 25-34. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2021 - Novikova Marta; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Intelektinės transporto sistemos ir jų plėtrą lemiantys veiksniai. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 25-33. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Pranskevičiūtė Irena; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Socialinis verslas kaip jaunimo užimtumo ir verslumo kryptis. Jungtys: ką galime padaryti kartu? Penktoji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija: pranešimų santraukų leidinys, 2020 spalio 16 d.. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų institutas, 2020. ISBN 9789955531678, p. 35-37. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2020 - Makovskaja Neringa; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Socialinė gerovė ekonomikos pokyčių kontekste. 23-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2020 m. vasario 12 d. Vilnius = Proceedings of the 23th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 12 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2020, p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Labanauskas Liutauras. Jaunimo užimtumo ir verslumo tendencijos. Jungtys: ką galime padaryti kartu? Penktoji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija: pranešimų santraukų leidinys, 2020 spalio 16 d.. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2020. ISBN 9789955531678, p. 30-31. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Margelis Marius; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Nedarbas globalizacijos kontekste: pokyčiai ir iššūkiai. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019, p. 1-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Labanauskas Liutauras. Jaunimas ir socialinė integracija: sėkmingų sprendimų beieškant. Ketvirtoji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija. KODAS „JAUNIMAS“. vilnius: 2019. ISBN 9786099550152, p. 27-28. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2018 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Employment and changing labour market: new opportunities in the Lithuanian labour market. Globalization and its social-economic consequence. Zilina: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, University of Zilina. ISSN 9788-0815. IV (2018), p. 1803-1811. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.850]
2017 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Duden Ričard. Gyventojų užimtumas Lietuvoje: situacijos vertinimas ir naujos galimybės darbo rinkoje. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-11. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Sereičikaitė Dovilė; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Jaunimo verslumo galimybės Lietuvoje: problemos ir perspektyvos. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-12. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Kudarauskas Julius; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Erasmus+ Jaunimo programos informacijos sklaidos platformų vertinimas. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015, p. 73-80. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Vocational training benefit and trends analysis in Lithuania. Business - science - government partnership: fostering country competitiveness [Elektroninis išteklius] : conference proceedings. .. ISSN 2029-7971. [2011] (2011), P. 143-149. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Pocius Arūnas; Moskvina Julija; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Pagyvenusio amžiaus asmenų aktyvumo darbo rinkoje įvertinimas. Ekonomika ir vadyba - 2005 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955098937, p. 451-455. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų įsidarbinimo galimybės. Ekonomika ir vadyba - 2004 : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kn. 2. Verslo valdymo ypatumai Eurointegracijos sąlygomis. Kaunas: Technologija, 2004, p. 99-101. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Youth labour market problems. Ekonomika ir vadyba - 2003 : 2 knyga. Ekonomikos teorijos aktualijos ir praktikos realijos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955093870, p. 93-95. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje įvertinimas. Ekonomika ir vadyba - 2003 : 2 knyga. Ekonomikos teorijos aktualijos ir praktikos realijos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955093870, p. 101-103. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Changes in long-term unemployment in Lithuania. International conference "Research in Statistics - Basis of Social Sciences and Education". Riga, Latvija, 2-4.10.2003 : proceedings of the conference. Riga: Latvijas Universitāte, 2003. ISBN 9984770028, p. 133-138. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Jaunimo elgsenos darbo rinkoje analizė. Ekonomika ir vadyba - 2002 : 2 knyga. Ekonomikos aktualijos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 - gegužės 10d.]. Kaunas: Technologija, 2002. ISBN 9555091541, p. 55-58. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai jaunimo darbo rinkoje. Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 3. Ekonomika : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139260, p. 217-224. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Jaunimo padėtis darbo rinkoje regionų grupėse. Regionų plėtra - 2001 : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga : international conference proceedings. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9986139643, p. 195-201. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Jaunimo nedarbo pasekmių vertinimas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. vasario 14 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055199, p. 179-184. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Jaunimo padėties darbo rinkoje pokyčiai. Verslas, vadyba ir studijosメ2000 : šeštosios konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. lapkričio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 217-221. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Darbdavių požiūris į jaunimo užimtumą. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. vasario 14-15 d., medžiaga : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2001, p. 103-107. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Miestelių gyventojų užimtumo vertinimas. Humanitariniai ir socialiniai mokslai : trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. vasario mėn. 10-11 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 134-137. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2009 - Pocius Arūnas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Gruževskis Boguslavas. Trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką aspektai. Darbo biržos naujienos. .. ISSN 1392-6756. 2009, Nr. 5, p. 13-15. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Jaunos rankos neranda darbo. Esu : socialinių problemų leidinys. Vilnius: Sodra press. 2001, Nr. 11 (birželis), p. 9. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose

2014 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. The changes of situation of vulnerable groups: aspects of quality of life. Whither our economies – 2014 : 4th international scientific conference, November 12-13, 2014 : conference proceedings / Mykolas Romeris University. Faculty of Economics and Finance Management. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2014. ISSN 2029-8501, p. 270. [M.kr.:S 003; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2020 - Melnikas Borisas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Andriušaitienė Daiva; Jurevičienė Daiva; Skvarciany Viktorija; Gudelytė-Žilinskienė Laura; Kvedarienė Audronė. Ekonomikos augimas: globalizacija, socialiniai iššūkiai, dinamiškoji vadyba : kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 37.740]
2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Moskvina Julija; Pocius Arūnas. Lietuvos darbo rinkos pokyčiai ekonomikos krizės sąlygomis ir darbo rinkos politikos priemonių vertinimas : monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras; In Flexum, 2019. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 37.150]
2014 - Navickas Vytas; Ignotas Anicetas; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Moskvina Julija; Pocius Arūnas; Gruževskis Boguslavas; Volkova Tatjana; Baranovska Inta; Bikse Veronika; Rivza Baiba. Building the socially responsible employment policy in the Baltic states. Hamburg: Baltic Sea Academy, 2014. [M.kr.:S 003; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 13.214]
2013 - Skačkauskienė Ilona; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Zabarauskaitė Rasa; Andriušaitienė Daiva; Tunčikienė Živilė. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 11.690]
2011 - Moskvina Julija; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika : monografija. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:S 003; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 13.170]

Studijos

2019 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Social economy and social enterprises in legislation and practice. Brussels: European Commission B-1049 Brussels. Publications Office, 2019. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 16.214]
2009 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Gruževskis Boguslavas. Lygybės statistikos pagrindai = : Basics of equality statistics : nacionalinis lygybės statistikos rengimo veiksmų planas : mokslo darbai. Vilnius: Eugrimas, 2009. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 5.714]
2008 - Daujotis Vytautas; Gruževskis Boguslavas; Kvedaras Virmantas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas; Rojaka Jekaterina; Rudzkis Rimantas; Židanavičiūtė Jurgita. Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje : studija. Vilnius: Nacionalinės plėtros institutas, 2008. [M.kr.:N 001; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 10.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2007 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Jaunimo nedarbo socialinių ekonominių pasekmių vertinimas bei jo mažinimas Lietuvoje. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.500]
2001 - Bagdžiūnienė Dalia; Čėsnaitė Bronė; Gruževskis Boguslavas; Kabaila Algis; Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas; Šileika Algis; Šlekaitis Vidas; Šlekys Albertas. Jaunimo integravimas į darbo rinką. Vilnius: LDRMT, 2001. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 6.929]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2011 - Ališauskienė Milda; Gruževskis Boguslavas; Butkus Povilas; Frolenko Šarūnas; Kavaliauskaitė Rasa; Mikulėnas Vilius; Moskvina Julija; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Simonko Vladimir; Šeduikienė Jūratė; Vengalė Laima. Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje. Vilnius: Eugrimas, 2011. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 10.714]
2010 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima. Teisinių-politinių dokumentų, reglamentuojančių antidiskriminacinę politiką, sąvadas = : Compendium of legal-political documents governing anti-discrimination policy : mokslo studija. Vilnius: Eugrimas, 2010. [M.kr.:S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 9.143]
2010 - Okunevičiūtė-Neverauskienė Laima; Moskvina Julija; Gruževskis Boguslavas. Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje = : Social report on the basis of manifestations of discrimination in Lithuania : mokslo darbai. Vilnius: Eugrimas, 2010. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 10.786]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Česnuitytė Vida; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima. Socialinė politika: integracija į darbo rinką : vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2012. [M.kr.:S 003; S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 19.170]

Mokomosios knygos

2009 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Česnuitytė Vida. Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje: samprata, vertinimas, integracija : samprata, vertinimas, integracija. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 9.000]
2005 - Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Pocius Arūnas. Vyresnio amžiaus žmonių padėties darbo rinkoje ir jų užimtumo galimybių įvertinimas. 2005. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2014 - Andriušaitienė Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Skačkauskienė Ilona; Stasytytė Viktorija; Zabarauskaitė Rasa. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2014. [M.kr.:S 003; S 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 2.071]