Vytautas Palevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Palevičius Vytautas; Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa; Damidavičius Jonas; Karpavičius Tomas. Concepts of development of alternative travel in autonomous cars. Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. vol. 12, iss. 21 (2020), p. 1-13. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Jakimavičius Marius; Palevičius Vytautas; Antuchevičienė Jurgita; Karpavičius Tomas. Internet GIS-Based multimodal public transport trip planning information system for travelers in Lithuania. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI. vol. 8, iss. 8 (2019), p. 1-19. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2019 - Palevičius Vytautas; Burinskienė Marija; Antuchevičienė Jurgita; Šaparauskas Jonas. Comparative study of urban area growth: determining the key criteria of inner urban development. Symmetry. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-8994. vol. 11, iss. 3 (2019), p. 1-18. [M.kr.:T 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Barauskas Andrius; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Palevičius Vytautas; Antuchevičienė Jurgita. Ranking conceptual locations for a park-and-ride parking lot using EDAS method. Građevinar. Zagreb: Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. vol. 70, iss. 11 (2018), p. 975-983. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Palevičius Vytautas; Podviezko Askoldas; Sivilevičius Henrikas; Prentkovskis Olegas. Decision-aiding evaluation of public infrastructure for electric vehicles in cities and resorts of Lithuania. Sustainability. Basel: MDPI AG. Vol. 10, iss. 4 (2018), p. 1-17. [M.kr.:S 004; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2017 - Palevičius Vytautas; Sivilevičius Henrikas; Podviezko Askoldas; Griškevičiūtė-Gečienė Aušrinė; Karpavičius Tomas. Evaluation of park and ride facilities at communication corridors in a middle-sized city. Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest: Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. vol. 51, iss. 2 (2017), p. 231-248. [M.kr.:S 004; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2016 - Palevičius Vytautas; Burinskienė Marija; Podvezko Valentinas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Šarkienė Edita; Šaparauskas Jonas. Research on the demand for parking lots of shopping centres. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 3 (2016), p. 174-194. [M.kr.:N 001; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Palevičius Vytautas; Grigonis Vytautas; Podviezko Askoldas; Barauskaitė Greta. Developmental analysis of park-and-ride facilities in Vilnius. PROMET – Traffic&Transportation. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 0353-5320. Vol. 28, no. 2 (2016), p. 165-178. [M.kr.:S 004; T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Sivilevičius Henrikas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Klibavičius Antanas; Palevičius Vytautas. Research on the operation of roundabouts based on the sustainable development principles. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 2 (2015), p. 166-173. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Palevičius Vytautas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Venckauskaitė Jūratė; Vengrys Boleslovas. Evaluation of the requirement for passenger car parking spaces using multi-criteria methods. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 1 (2013), p. 49-58. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2011 - Malienė Vida; Grigonis Vytautas; Palevičius Vytautas; Griffiths Sam. Geographic information system: old principles with new capabilities. Urban Design International. Basingstoke: Macmillan Publishers Ltd. ISSN 1357-5317. Vol. 16, no. 1 (2011), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2020 - Palevičius Vytautas; Kaušylas Mantas. Analysis and evaluation of the impact of railway infrastructure parameters changes on “Rail Baltica” project implementation. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Palevičius Vytautas; Karpavičius Tomas; Kaušylas Mantas. The evaluation of opportunities for the development of access for charging electric vehicles in the territory of apartment buildings. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Bielinskas Vytautas; Burinskienė Marija; Palevičius Vytautas. Assessment of neglected areas in Vilnius city using MCDM and COPRAS methods. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 29-38. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Venckauskaitė Jūratė; Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa; Skripkienė Rūta; Palevičius Vytautas. The influence of engineering infrastructure on the quality of life in Kaunas city. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Burinskienė Marija; Palevičius Vytautas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Skrodenis Egidijus. Possibilities for the implementation of park and ride scheme in Vilnius city. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Zagorskas Jurgis; Palevičius Vytautas. Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288299, p. 1014-1017. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Zapolskytė Simona; Palevičius Vytautas. Išmaniųjų miestų apžvalga ir analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Damidavičius Jonas; Palevičius Vytautas; Jakubauskas Gražvydas. Inovatyvių ir modernių technologinių automobilių stovėjimo statinių apžvalga. Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2016 = Science – future of Lithuania: K. Šešelgis Readings - 2016. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 1 (2016), p. 131-138. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Palevičius Vytautas; Lazauskaitė Dovilė. Sistemos „Statyk ir važiuok“ plėtros didžiuosiuose Lietuvos miestuose modelis. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 456-460. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Zapolskytė Simona; Damidavičius Jonas; Palevičius Vytautas. Evaluation of concepts related to travels by autonomous vehicles. Автомобильные дороги и мосты. Минск: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. ISSN 2225-9082. 2019, № 1(23), p. 49-55. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Palevičius Vytautas; Zapolskytė Simona; Damidavičius Jonas. Alternative travel planning by autonomous vehicles. International scientific and technical conference, dedicated to the ninetieth anniversary of Belarusian road science "Highways: safety and reliability", November 22-23, 2018 Minsk : conference reports, part 1 = Международная юбилейная научно-техническая конференция «Автомобильные дороги: безопасность и надежность», посвященная 90-летию Белорусской дорожной науки : сборник докладов, часть 1. Минск: 2018, p. 213-222. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Zapolskytė Simona; Palevičius Vytautas. Vilniaus miesto privataus ir viešojo transporto jungties aikštelių plėtros vertinimas pagal pilotinius projektus. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. ISBN 9786094760167, p. 1-9. [M.kr.:T 002; T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Palevičius Vytautas; Jakovlevas-Mateckis Konstantinas; Barauskas Andrius. Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų sutvarkymo problema Vilniaus miesto gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijose. Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija : kraštovaizdžio architektūros forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015. ISBN 9786099556734, p. 192-204. [M.kr.:H 003; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Venckauskaitė Jūratė; Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa; Skripkienė Rūta; Palevičius Vytautas. The influence of engineering infrastructure on the quality of life in Kaunas city. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-8]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Burinskienė Marija; Palevičius Vytautas; Paliulis Gražvydas Mykolas; Skrodenis Egidijus. Possibilities for the implementation of park and ride scheme in Vilnius city. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Zagorskas Jurgis; Palevičius Vytautas. Estimation of efficiency of retail centres car parking-lots. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius: Technika, 2011. ISBN 9789955288312. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Palevičius Vytautas. Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelių mieste vertinimas daugiatiksliais metodais. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 11.786]