Robertas Pečeliūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Lipskis Imantas; Pukalskas Saugirdas; Droździel Paweł; Barta Dalibor; Žuraulis Vidas; Pečeliūnas Robertas. Modelling and simulation of the performance and combustion characteristics of a locomotive diesel engine operating on a diesel–LNG mixture. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 14, iss. 17 (2021), p. 1-11. [M.kr.:T 003; T 004; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2021 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Žuraulis Vidas. A road safety-based selection methodology for professional drivers: Behaviour and accident rate analysis. International journal of environmental research and public health. Basel: MDPI. ISSN 1661-7827. vol. 18, iss. 23 (2021), p. 1-18. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Žuraulis Vidas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Pumputis Vidmantas; Skačkauskas Paulius. The analysis of drivers’ reaction time using cell phone in the case of vehicle stabilization task. International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz: Nofer Institute of Occupational Medicine. ISSN 1232-1087. vol. 31, iss. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Danilevičius Algimantas; Bogdevičius Marijonas; Gusarovienė Modesta; Vaičiūnas Gediminas; Pečeliūnas Robertas; Danilevičienė Irena. Determination of optimal traffic light period using a discrete traffic flow model. Mechanika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. vol. 24, iss. 6 (2018), p. 845-851. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Pukalskas Saugirdas; Pečeliūnas Robertas; Sadauskas Vigilijus; Kilikevičienė Kristina; Bogdevičius Marijonas. The methodology for calculation of road accident costs. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 30, no. 1 (2015), p. 33-42. [M.kr.:S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2015 - Kilikevičienė Kristina; Skeivalas Jonas; Kilikevičius Artūras; Pečeliūnas Robertas; Bureika Gintautas. The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 17, iss. 3 (2015), p. 463-469. [M.kr.:T 003; T 009; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Melaika Mindaugas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Višniakov Nikolaj; Garbinčius Giedrius. Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system. Mechanika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, Nr. 6 (2013), p. 632-640. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas. Analysis of the influence of fatigue on passenger transport drivers’ performance capacity. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 4 (2012), p. 351-356. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. The influence of road surface on an automobile's braking characteristic. Strojniški vestnik - Journal of mechanical engineering. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia. ISSN 0039-2480. Vol. 53, no. 4 (2007), p. 216-223. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Sokolovskij Edgar; Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Kinderytė-Poškienė Jurgita. Investigation of automobile wheel impact on the road border. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 3 (2007), p. 119-123. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Pečeliūnas Robertas; Žuraulis Vidas. Vehicle body side-slip angle evaluation and comparison for compact class vehicles. Proceedings of the International Conference “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region”, 5–6 December 2018, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030223748, p. 177-187. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Pečeliūnas Robertas. Influence of semi-active suspension characteristics on the driving comfort. Advances in Science and Technology-Research Journal. Lublin: Lublin University of Technology. ISSN 2080-4075. vol. 14, iss. 1 (2020), p. 18-25. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Pukalskas Saugirdas; Rimkus Alfredas; Melaika Mindaugas; Pečeliūnas Robertas. Comparison of conventional and hybrid cars exploitation costs. Advances in Science and Technology-Research Journal (ASTRJ). Lublin: Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624. Vol. 12, iss. 1 (2018), p. 221-227. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Žuraulis Vidas; Kemzūraitė Kristina; Subačius Rimantas; Lazauskas Jonas. The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 26, no. 2 (2011), p. 224-231. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Nagurnas Saulius; Mickūnaitis Valentinas; Pečeliūnas Robertas; Vestartas Aurelijus. Analysis of calculation methods used for accuracy evaluation of the results of road accident examination. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 23, no. 2 (2008). [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas. Influence of shock-absorber parameters on vehicle vibrations during braking. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 235-240. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2022 - Pečeliūnas Robertas; Pasaulis Tomas. Research of vehicle airbag non-deployment cases. TRANSBALTICA XII: Transportation science and technology. Proceedings of the 12th international conference TRANSBALTICA, September 16-17, 2021, Vilnius, Lithuania. Cham: Springer, 2022. ISBN 9783030947736, p. 151-160. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Nagurnas Saulius; Modestavičius Donatas; Pečeliūnas Robertas. Experimental research of the car active safety systems. Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-296X, p. 196-199. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Jonauskas Justas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas. Lengvųjų prestižinių automobilių konstrukcinių elementų patikimumo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1 (13), p. 177-182. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Tuinyla Audrius; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius. Automobilio pakabos charakteristikų įtaka važiavimo komfortui. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 1 (13), p. 209-215. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Pasaulis Tomas; Pečeliūnas Robertas. Automobilio oro pagalvių nesuveikimo atvejų apžvalga. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2019, Nr. 2, p. 87-91. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Pečeliūnas Robertas. Pakabų charakteristikų įtaka automobilio važiavimo tolygumui. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 2(12), p. 9-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Kozėlla Vidmantas; Pečeliūnas Robertas. Automobilio su barstytuvu stovumo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 9-13. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Pečiukėnas Andrius; Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius. Intelektinių transporto sistemų įtaka kelių transporto priemonių srautų reguliavimui. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 33-38. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Paškevičius Karolis; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas; Vadluga Vaidas. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kėbulo elementų patikimumo tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 120-126. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Žuraulis Vidas; Pečeliūnas Robertas; Jakutis Ginas. Semi-active suspension influence on comfort sensation of a vehicle occupant. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai = Agricultural Engineering. Research papers. Raudondvaris: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-1134. Vol. 46, no. 1 (2014), p. 116-124. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Dūdėnaitė Eglė; Pečeliūnas Robertas; Žuraulis Vidas; Matuzevičius Dalius. Mažų (B1 klasės) automobilių skersinio dinaminio stabilumo analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014), p. 552-557. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Lazauskas Jonas; Bureika Gintautas; Valiūnas Valdas; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas; Nagurnas Saulius. The research on competitiveness of road transport enterprises: Lithuanian case. Transport and telecommunication. Warsaw: Versita. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 138-147. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Bogdanovičius Zenonas. Informacinių sistemų įtaka eismo dalyvių psichofiziologinėms savybėms. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Transporto inžinerija. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 6 (2009), p. 102-105. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Garbinčius Giedrius; Bartulis Vilius; Pečeliūnas Robertas; Pukalskas Saugirdas. The influence of coolant scale deposit inside the internal combustion engine on the piston and cylinder deformations. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 3 (2005), p. 123-128. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas; Garbinčius Giedrius; Pukalskas Saugirdas; Nagurnas Saulius. Experimental research into motor vehicle oscillations in the case of changeable deceleration. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 5 (2005), p. 171-175. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Lukoševičienė Ona; Pečeliūnas Robertas. Determination of car run up – braking and manoeuvring parameters in an emergency situation in the case of limited road segment. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 20, no. 4 (2005), p. 135-140. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Lukoševičienė Ona; Bogdevičius Marijonas; Nagurnas Saulius; Pečeliūnas Robertas. Comparative research of a motor car motion in the case of the loss of contact with the road surface. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 19, no. 1 (2004), p. 20-23. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Pečeliūnas Robertas; Lukoševičienė Ona; Prentkovskis Olegas. A mathematical model of the vibrating system equivalent to the vehicle in the mode of emergency braking. Transport : journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. vol. 18, no. 3 (2003), p. 136-142. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas; Matijošius Jonas; Więckowski Dariusz. The analysis of working capacity changes in professional drivers. The archives of automotive engineering = Archiwum motoryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1234-754X. Vol. 58, no.4 (2012), p. 67-74. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas. Влияние времени реакции водителя на безопасность дорожного движения. Machines. Technologies. Materials: international virtual magazine for science, technics and innovations for the industry. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1313-0226. 2009, iss. 11-12, p. 36-38. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2007 - Prentkovskis Olegas; Prentkovskienė Rasa; Pečeliūnas Robertas. Учет наличия контакта колеса автомобия с поверхностью дороги. Оптимизация транспортных машин: сборник научных трудов. Ульяновск: НлГТУ, 2007. ISBN 9785979500287, p. 10-14. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas. Динамика транспортного средства в момент экстренного торможения. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 3 (2005), p. 407-415. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. The experimental research of different phases of the car deceleration. Машиностроене & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2005, № 9, p. 59-62. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. The application of simulation of car wheel interation with the road elements to road accident examinations. Машиностроене & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2005, № 10-11, p. 80-83. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Mickūnaitis Valentinas; Pečeliūnas Robertas. Research of influence of the car technical state on the toxicity of combustion products. Машиностроене & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2005, № 10-11, p. 77-79. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas; Garbinčius Giedrius. Oscillations of flexibly and inflexibly mounted vehicle masses in the case deceleration change. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 7, no. 2 (2005), p. 21-26. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zubavičius Leonas; Pečeliūnas Robertas. Investigation of dynamics of hydraulic vehicle dampers. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 7, no. 1 (2005), p. 29-34. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Zubavičius Leonas; Pukalskas Saugirdas; Pečeliūnas Robertas. Applicability of time average laser holography for stochastic vibrations. Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 7, no. 1 (2005), p. 17-19. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Pikūnas Alvydas; Pečeliūnas Robertas; Kinderytė Jurgita. Analysis of automobile speed in relation to road traffic safety. Машиностроение & електротехника : научен брой. София: "Машининтелект". ISSN 0025-455X. 2004, №. 12, p. 71-74. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Pečeliūnas Robertas; Nagurnas Saulius; Mikaliūnas Šarūnas. Car oscillations in the process of emergency braking. Journal of Vibroengineering : proceedings of the 1th Lithuanian Conference "Mechatronical Systems and Materials - 2003". Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 5, no. 1(10) (2003), p. 33-37. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Pikūnas Alvydas; Grabys Juozas; Pukalskas Saugirdas; Pečeliūnas Robertas. Research of operation of a diesel engine with supplementary ethanol feed. Journal of Kones. Internal Combustion Engines. Warsaw: Institute of Aeronautics BK. ISSN 1231-4005. vol. 9, nr. 1-2 (2002), p. 211-216. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Andzelevičius Aurimas; Pečeliūnas Robertas. Avarinių situacijų kelyje tyrimas. 20-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2017 m. gegužės 12 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 12 May 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISSN 2029-7149, p. 1-5. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kerbed Tomaš; Pečeliūnas Robertas. Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos įtaka automobilio dinaminėms charakteristikoms. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport Engineering and Management“ , 6 May 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2016, p. 105-109. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Plėštys Kastytis; Pečeliūnas Robertas. Transporto srautų duomenų surinkimo technologijų įrengimo vietos nustatymas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „Transport engineering and management“, 6 May 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 62-66. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Zaranka Jurijus; Guzek Marek; Pečeliūnas Robertas; Bogdanovičius Zenonas; Matijošius Jonas. Comparative research on the optical and acoustic psychomotor reaction of professional drivers. TRANSBALTICA 2013 : the 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-2376, p. 277-281. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Pranskus Egidijus; Pečeliūnas Robertas; Junevičius Raimundas. Kelio parametrų įtaka automobilio judėjimui. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 373-378. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Zaranka Jurijus; Guzek Marek; Pečeliūnas Robertas. Experimental research on influence of alcohol on drivers psychophysiological quality. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 155-158. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas. Влияние времени реакции водителя на безопасность дорожного движения. Современные научно-технические проблемы транспорта: сборник научных трудов V Международной научно - технической конференции, г. Ульяновск, 15-16 октября 2009 года. Ульяновск: УлГТУ, 2009. ISBN 9785979504391, p. 99-103. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Prentkovskienė Rasa; Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas. Учет контакта между колесом движущегося тормозящего автомобиля и дорожным покрытием. Современные научно-технические проблемы транспорта: Сборник научных трудов IV Международной научно - технической конференции, 11-13 октября 2007 года. Ульяновск: НлГТУ, 2007. ISBN 9785979500713, p. 78-82. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. Influence of oscillations of motor vehicle elements on process of its emergency braking. Proceedings of the international scientific conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2007", 25th-27th September 2007, Zlata Idka / Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. Kosice: Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 9788096976027, p. 211-217. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. Influence of oscillations of motor vehicle elements on process of its emergency braking. Proceedings of the international scientific conference "MOSATT 2007 - Modern Safety Technologies in Transportation", 25th-27th September 2007, Zlata Idka [CD] / Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences. Kosice: Slovak Academy of Sciences, 2007. ISBN 9788096976034, p. [1-7]. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskienė Rasa; Prentkovskis Olegas. Язык программирования FORTRAN в исследованиях динамики транспортных средств. Современные научно-технические проблемы транспорта : материалы III международной научно-технической конференции : 20-22 октября 2005 г. Ульяновск: УлГТУ, 2005, p. 116-120. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Prentkovskienė Rasa. Исследование динамики движущегося тормозящего автомобиля. Прикладные задачи математики и механики : материалы XIII международной научной конференции : Севастополь, 12-16 сентября 2005 г. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005, p. 188-193. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas; Lukoševičienė Ona. Динамiка транспортного засобу при швидкому гальмуваннi. Машиностроение и техносфера ХХI века : сборник трудов ХII международной научно-технической конференции : 12-17 сентября 2005 г. в городе Севастополе. Т. 3. Донецк: ДонНТУ, 2005. ISBN 9667907198, p. 87-93. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. The experimental research of different phases of the car deceleration. trans & Motauto'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 2, Technics and Technologies. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322106, p. 176-179. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. The application of simulation of car wheel interation with the road elements to road accident examinations. trans & Motauto'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 2, Technics and Technologies. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322106, p. 122-125. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Mickūnaitis Valentinas; Pečeliūnas Robertas. Research of influence of the car technical state on the toxicity of combustion products. trans & Motauto'05+ : 23-25 November 2005, Veliko Tarnovo : proceedings. Vol. 2, Technics and Technologies. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005. ISBN 9549322106, p. 119-125. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas. Определение колебаний транспортного средства при экстренном торможении. Unitech'04 Gabrovo : International Scientific Conference, 18-19 November 2004, Gabrovo : proceedings. Vol. II. Gabrovo: "V. Aprilov", 2004. ISBN 9546833045, p. 74-77. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas. Определение колебаний легкого автомобиля при торможении. Физика конденсированного состояния : тезисы докладов XII Республиканской научной конференции аспирантов и студентов 21-23 апреля 2004 года Гродно. Гродно: 2004. ISBN 9854175774, p. 390-395. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas; Lukoševičienė Ona. Stabdomo automobilio svyravimų modeliavimas. Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056489, p. 232-240. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Pečeliūnas Robertas; Pukalskas Saugirdas; Prentkovskis Olegas. Dynamic of a car vibrations during the emergency braking. Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955095113, p. 113-117. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Pečeliūnas Robertas; Lukoševičienė Ona. Automobilio judėjimo režimo nustatymas pagal deformacijas susidūrimo su kliūtimi metu. Transporto priemonės - 2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2001 m. spalio 24-25 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, October 24-25, 2001. Kaunas: Technologija, 2001. ISBN 9955090723, p. 179-182. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Sakalauskas Leonidas; Pečeliūnas Robertas. Autoavarijų rizikos priklausomybės nuo padangų susidėvėjimo tyrimas. Tarptautinės konferencijos TRANSBALTICA-99 mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius, 1999 m. balandžio 8-9 d. = International conference TRANSBALTICA - 99 proceedings. Vilnius: Technika, 1999, p. 171-175. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Pečeliūnas Robertas; Prentkovskis Olegas. Stabdymo jėgų veikiamo automobilio svyravimų lygtys. Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities“, įvykusios Vilniuje 2003 m. gegužės 29 d., pranešimų rinkinys : transportas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 998605690X, p. 62-67. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Pečeliūnas Robertas. Pakabos deformacijos įtaka automobilio kėbulo parametrams. Penktosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. gegužės mėn. 22 d., pranešimų medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055229, p. 154-159. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Lukoševičienė Ona; Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. Automobilio judėjimo parametrų nustatymas atskiriems automobilio ratams atsiplėšus nuo žemės paviršiaus. Transportas-2002. Respublikinės konferencijos "Transportas-2002" įvykusios Vilniuje 2002m. balandžio 8-9 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2002. ISBN 9986055776, p. 142-145. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Pikūnas Alvydas; Pečeliūnas Robertas; Garbinčius Giedrius. Variklio rodiklių analizė, panaudojus remontinį-atstatomąjį mišinį "HADO". Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 276-279. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Garbinčius Giedrius; Pečeliūnas Robertas. Variklio remonto, jo neardant, galimybių tyrimas. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. 30 d. , pranešimų medžiaga ; transportas. Vilnius: Technika, 2001, p. 49-54. [M.kr.:T 010] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Lukoševičienė Ona; Pečeliūnas Robertas. Automobilio judėjimo parametrai, stabdant skirtingais režimais. Trečiosios tarptautinės konferencijos "TransBaltica-01", įvykusios Vilniuje 2001 m. balandžio 19-20 d., mokslinių pranešimų rinkinys. Vilnius: Technika, 2001. ISBN 9986054451, p. 245-250. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Pikūnas Alvydas; Pečeliūnas Robertas. Saugaus kelių eismo problemos Lietuvoje. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. - liepos 4 d. : tezių rinkinys / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955978902, p. 260. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas. Dynamics of the vehicle in the mode of emergency braking. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia : programme and abstracts. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 84. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005 - Prentkovskis Olegas; Pečeliūnas Robertas. Influence of shock absorber parameters on the vehicle vibrations during braking. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005 : Vilnius, Lithuania 20-23 October 2005 : abstracts. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 84. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Bogdanovičius Zenonas; Zaranka Jurijus; Pečeliūnas Robertas. Influence of distracting factors on the drivers' reaction. Driver occupational safety. Perception and behaviour : monograph. Poznan: Poznan University of Technology, 2011. ISBN 9788377751084, p. 7-16. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Pečeliūnas Robertas. Automobilio svyravimai ekstremalaus stabdymo metu. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2005. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.714]
2004 - Pečeliūnas Robertas. Automobilio svyravimai ekstremalaus stabdymo metu : daktaro disertacija. Vilnius: 2004. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Pečeliūnas Robertas; Sokolovskij Edgar. Automobilių dinamika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 6.000]
2008 - Bureika Gintautas; Sokolovskij Edgar; Pečeliūnas Robertas. Geležinkelio riedmenų tepimo medžiagos : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 8.571]
2007 - Bogdanovičius Zenonas; Pikūnas Alvydas; Pečeliūnas Robertas. Eismo dalyvių psichofiziologija : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 6.786]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Čeikienė Nijolė; Pečeliūnas Robertas; Prentkovskienė Rasa; Rudinskas Darius; Tamulaitienė Birutė; Vadlūga Romualdas. Besidomintiems pagrindinėmis ir vientisosiomis studijomis VGTU 2009 m. Vilnius: VGTU Priėmimo komisija, VGTU leidykla "Technika", 2009. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 7.470]