Artūras Petraška

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Čižiūnienė Kristina; Matijošius Jonas; Čereška Audrius; Petraška Artūras. Algorithm for reducing truck noise on Via Baltica transport corridors in Lithuania. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 13, iss. 24 (2020), p. 1-22. [M.kr.:S 003; T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2019 - Jarašūnienė Aldona; Čižiūnienė Kristina; Petraška Artūras. Research on rail and maritime transport interoperability in the area of information systems: the case of Lithuania. Transport. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-4142. vol. 34, iss. 4 (2019), p. 467-475. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2017 - Petraška Artūras; Čižiūnienė Kristina; Jarašūnienė Aldona; Maruschak Pavlo; Prentkovskis Olegas. Algorithm for the assessment of HeavyWeight and OverSize cargo transportation routes. Journal of business economics and management. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. vol. 18, iss. 6 (2017), p. 1098-1114. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2013 - Bazaras Darius; Batarlienė Nijolė; Palšaitis Ramūnas; Petraška Artūras. Optimal road route selection criteria system for oversize goods transportation. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 19-24. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Petraška Artūras; Palšaitis Ramūnas. Evaluation criteria and a route selection system for transportating oversize and heavyweight cargoes. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 3 (2012). [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Kilikevičius Artūras; Petraška Artūras; Juraitis Sigitas. Measurement errors of comparator on carriage vibrations. Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 11, iss. 4 (2009), p. 658-664. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Petraška Artūras; Čižiūnienė Kristina; Prentkovskis Olegas; Jarašūnienė Aldona. Methodology of selection of heavy and oversized freight transportation system. Transport and telecommunication journal. Warsaw; Riga: De Gruyter Open; Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. vol. 19, no. 1 (2018), p. 45-58. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2017 - Bazaras Darius; Palšaitis Ramūnas; Petraška Artūras; Zvaigzne Andrejs. Criteria system of emergency situations risks assessment in the Baltic sea ports. Transport and telecommunication journal. Warsaw; Riga: De Gruyter Open; Transport and Telecommunication Institute. ISSN 1407-6160. Vol. 18, no. 4 (2017), p. 275-281. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Petraška Artūras; Jarašūnienė Aldona; Čižiūnienė Kristina. Routing methodology for heavy-weight and oversized loads carried by rail transport. Procedia Engineering. RelStat-2016: Proceedings of the 16th International Scientific Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication October 19-22, 2016. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 178 (2017), p. 589-596. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina; Petraška Artūras; Sokolovskij Edgar. The comparison of the accident rates in heavy transport sectors of Europe and USA. International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), November 24-25, 2016 Belgrade, Serbia [Elektronininis išteklius] : proceedings. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center, 2016. ISBN 9788691615338, p. 1097-1101. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Petraška Artūras; Palšaitis Ramūnas; Batarlienė Nijolė; Bazaras Darius. Evaluation criteria system of the routes for super heavy and oversized cargo. Transport Means - 2011: proceedings of the 15th international conference, October 20-21, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2011. ISSN 1822-296X, p. 236-239. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Petraška Artūras; Žalandauskas Einaras. Kelių transporto svarbos multimodalinių vežimų grandinėje teorinis vertinimas. Studijos kintančioje verslo aplinkoje : straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2021. ISSN 2029-2805, p. 151-157. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2020 - Petraška Artūras; Drevinskas Ernestas. Lietuvos transporto įmonių paslaugų eksporto į Skandinaviją galimybių tyrimas. Darnios aplinkos vystymas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2538-9017. t. 17, Nr. 1 (2020), p. 50-58. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Valma Egidijus; Čižiūnienė Kristina; Petraška Artūras. Krovininių traukinių keliamo triukšmo nakties metu vertinimas: Panerių stoties atvejo analizė. Darnios aplinkos vystymas. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2538-9017. t. 16, Nr. 1 (2019), p. 9-15. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Bazaras Darius; Palšaitis Ramūnas; Čižiūnienė Kristina; Petraška Artūras; Kaminskas Karolis. Assessment of the influence of social-cultural environment in the context of global logistics. Reliability and Statistics in Transportation and Communication : selected papers from the 18th international conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RelStat’18, 17–20 October 2018, Riga, Latvia / editors: Igor Kabashkin, Irina Yatskiv (Jackiva), Olegas Prentkovskis. Cham: Springer, 2019. ISBN 9783030124496, p. 647-657. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Čižiūnienė Kristina; Kaminskas Karolis; Petraška Artūras. Socialinės-kultūrinės aplinkos vaidmuo globalioje logistikoje: ekspertinis vertinimas. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2016, Nr. 1(5), p. 53-58. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Reikaitė Rūta; Petraška Artūras; Čižiūnienė Kristina. GIS taikymo transporto priemonėse tobulinimo poreikis. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 1, p. 26-31. [M.kr.:S 003; S 004; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Petraška Artūras; Sutkus Povilas; Čižiūnienė Kristina. Transporto rūšies parinkimo problemų tyrimas vežant sunkiasvorius ir didžiagabaričius krovinius. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 194-199. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Palšaitis Ramūnas; Petraška Artūras. Heavy weight and oversized cargo transportation risk management. Transport and telecommunication. Warsaw: Versita. ISSN 1407-6160. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 51-56. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2011 - Lazauskas Remigijus; Petraška Artūras; Ledauskaitė Kristina. Sunkiasvorių didžiagabaričių krovinių vežimo įtakos plieninio tilto įlinkiui skaičiavimo prielaidos. Technologijos ir menas: tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. Nr. 2 (2011), p. 61-64. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Reikaitė Rūta; Petraška Artūras. GIS taikymas transporto priemonėse. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 181-188. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Petraška Artūras. The role of rail freight in oversize and heavyweight cargo transportation in Lithuania. TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-2376, p. 166-170. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Palšaitis Ramūnas; Petraška Artūras. Heavy goods transportation risk management. Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat'11) : proceedings of the 11th international conference, 19-22 October, 2011, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2011. ISBN 9789984818467, p. 181-185. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Petraška Artūras. Sunkiųjų ir negabaritinių krovinių vežimo kelių transportu problemiškumo tyrimas. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Petraška Artūras. Institucijų, susijusių su sunkiasvorių ir negabaritinių krovinių vežimu kelių transportu, veiklos tyrimas. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Palšaitis Ramūnas; Petraška Artūras. Heavy goods transportation risk management. "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat'11), 19-22 October 2011, Riga, Latvia: abstracts of the 11th international conference. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2011. ISBN 9789984818474, p. 51. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Palšaitis Ramūnas; Petraška Artūras. Present situation and perspectives of heavy goods traffic in Lithuania. Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat-09), 21-24 October 2009, Riga, Latvia : abstracts of the 9th international conference / Transport and Telecommunication Institute, Kh. Kordonsky Charitable Foundation (USA), Latvian Transport Development and Education Association, Latvian Academy of Science, Latvian Operations Research Society. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2009. ISBN 9789984818221, p. 46. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Petraška Artūras. Sunkiasvorių ir didžiagabaričių krovinių vežimo technologinių procesų tyrimai ir racionalaus maršruto parinkimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.286]