Vytautas Petrušonis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Petrušonis Vytautas. Symbolic potential of place and its modelling for management needs. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 39-48. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2007 - Petrušonis Vytautas. The concept of image-movement in the context of locus cultural identity. Urban heritage: research, interpretation, education / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 19-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Petrušonis Vytautas. Ability of architects to see autopoietic environmental features. Architecture and urban planning = Arhitektūra un pilsetplānošana. Warsaw: Sciendo De Gruyter; Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 17, iss. 1 (2021), p. 55-60. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2018 - Petrušonis Vytautas. Conditions for a dialogue of local community and genius loci. Architecture and urban planning = Arhitektūra un pilsetplānošana. Warsaw; Riga: De Gruyter; RTU Press. vol. 14, iss. 1 (2018), p. 70-74. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Petrušonis Vytautas. „Žemės rojaus" idėja Lentvario dvaro sodybos parke. Acta academiae artium Vilnensis. (At)koduota istorija architektūroje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. T. 86-87 (2017), p. 53-65. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Petrušonis Vytautas. Messages of architectural objects. Architecture and Urban Planning. Warsaw; Riga: De Gruyter Open; Riga Technical University. ISSN 1691-4333. Vol. 13 (2017), p. 48-53. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Petrušonis Vytautas; Tiškus Gintautas. Magdeburgo miesto kodas ir jo įtaka Lietuvos miestų vaizdui. Meno istorija ir kritika = Art history and criticism. Nr. 10: Kultūros paveldas : medžiagiškumo ir simbolinių prasmių sąveika = Cultural heritage : the interplay of substantiation and symbolic meanings / Vytauto Didžiojo Universitetas, Menų fakultetas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-4555. 2014, Nr. 10, p. 60-73. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2012 - Petrušonis Vytautas. Kultūros paveldo vertinimo metodologinės perspektyvos bendrųjų mokslinių paradigmų kaitos kontekste. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. t. 36, Nr. 1 (2012), p. 1-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Petrušonis Vytautas. Kultūrinių archetipų recepcija planuojant urbanistinę renovaciją. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 35, nr. 4 (2011), p. 260-266. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Petrušonis Vytautas. Socialinio solidarumo motyvai architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio kūryboje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 3 (2010), p. 128-137. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Petrušonis Vytautas. Kultūrinio konteksto reikšmė vertinant architektūrinį kompleksą. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 5 (2010), p. 252-261. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Petrušonis Vytautas. Broken silhouette of a building: mystique and ethics. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 1 (2007), p. 39-42. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Petrušonis Vytautas. Vietovės kultūrinio tapatumo ontologija. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. Vol. 29, no. 2 (2005), p. 55-62. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Petrušonis Vytautas. Aukštybinės statybos reguliavimas mieste. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 74-75. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2020 - Petrušonis Vytautas. Наиболее приемлемая форма представления результатов исследования культурной идентичности отдельных памятников архитектуры и их комплексов для нужд проектировочной деятельности. Архитектурная археология (AA). Москва: Институт археологии Российской академии наук. ISSN 2686-6900. 2020, № 2, p. 236-246. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Petrušonis Vytautas. Reglamentavimas ir (ar) ekspertavimas. Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760709, p. 9-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2015 - Petrušonis Vytautas. Harmoningos architektūrinės aplinkos kūrimo teisinės prielaidos. Architektūros kokybės kriterijai : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2015. ISBN 9786094578304, p. 78-96. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2008 - Petrušonis Vytautas. New technologies and specificities of synthesis of art and science modes of cognition. Publikation - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Arkitektur. Architectural Inquiries: theories, methods and strategies in contemporary Nordic architectural research: Nordic-Baltic Conference arranged by the Nordic Associaction of Architectural Research, the Nordic Architectural Academy, the Swedish Research Council Formas, The Association of Swedish Architects and Chailmers Architecture. April 24-26, 2008 - Chalmers Göteborg [CD]. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola. ISSN 1650-6340. 2008, p. [1-9]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Petrušonis Vytautas. Semantinių metakalbų reikšmė interpretuojant tekstus. Kalbinė savimonė meniniuose ir nemeniniuose tekstuose : recenzuojamas mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus Universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955330073, p. 85-95. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Petrušonis Vytautas. Средства оперирования контекстом в процессе культурной идентификации. American studies : yearbook 2004-2005 = Американские исследования: ежегодник, 2004-2005 / Minsk State Linguistics University, Belarusian Association for American Studies. Minsk: Пропилеи, 2006. ISBN 9856329671, p. 394-404. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Petrušonis Vytautas. Urbanistinių vertybių apsaugos metaloginis aspektas. Kultūros paveldas ir visuomenė XXI a., nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai / ICOMOS Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių taryba, Lietuvos nacionalinis komitetas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. ISBN 9955624698, p. 97-110. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2006 - Petrušonis Vytautas. Regional pecularities of traditional Lithuanian village houses: archetypes and manifestations. Odnowa polskiej wsi / Politechnika Białostocka. Białystok: Wydział Architektury Politechniki Bialostockiej, 2006. ISBN 8360200149, p. 206-209. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Petrušonis Vytautas. Elektrinė Kauno centre kaip pažangos vaizdinio kartotė. Acta academiae artium Vilnensis. 38, Dailės parafrazės. XX amžius. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2005, p. 83-92. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Petrušonis Vytautas. Introdukuotieji kultūriniai kodai Kauno architektūroje. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 27, nr. 3, priedas (2004), p. 57-62. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Petrušonis Vytautas. Vietovės kultūrinio tapatumo semantinio modelio struktūra. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, nr. 3 (2003), p. 99-110. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2003 - Petrušonis Vytautas. Architektūros istorikas, keliautojas ir beletristas. Vytautas Levandauskas : bibliografinė rodyklė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, 2003. ISBN 9955530561, p. 11-17. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Petrušonis Vytautas. Vietovės kultūrinio tapatumo subjektinis substratas. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 26, nr. 1 (2002), p. 18-36. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2001 - Petrušonis Vytautas. Vietovės kultūrinio tapatumo aprašymo teorinės prielaidos. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXV, nr. 3 (2001), p. 134-140. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2017 - Petrušonis Vytautas. Pratarmė. Masinės statybos gyvenamųjų rajonų architektūra Lietuvoje : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760488, p. 5-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2017 - Petrušonis Vytautas. Pratarmė. Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. ISBN 9786094760709, p. 5-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Petrušonis Vytautas. Some aspects of phenomenology of the Locus' cultural identity: instrumental suggestions. Architecture & phenomenology: international conference. 13-17 May, 2007 / Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, Israel Institute of Technology, Haif, Israel [CD]. Haifa: IIT, 2007. ISBN 9789659113804, p. [1-17]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Petrušonis Vytautas. Nauja kultūros paveldo objektų aprašo traktuotė ir jos atspindėjimas teisės aktuose. Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma? : mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, Vilniaus paveikslų galerija, 2016 m. lapkričio 22–23 d.. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2017. ISBN 9786094770043, p. 118-126. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Traškinaitė Dalia; Petrušonis Vytautas. Identitetas kaip kentauras – dvigubos vizualinės ir kognityvinės prigimties : pokalbis su architektu doc. dr. Vytautu Petrušoniu. Archiforma. Vilnius: VŠĮ „Archiforma“. ISSN 1392-4710. 2019, Nr. 1-2 (72-73), p. 68-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Petrušonis Vytautas. Kodėl taip bijoma išskirtinumo?. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2015, Nr. 1, p. 32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Petrušonis Vytautas. Urbanistinė renovacija ir kultūriniai archetipai. Lietuvos architektų rūmai [http://www.architekturumai.lt]. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai, 2012, p. [1-5]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Petrušonis Vytautas. Apie vieną šventyklą po atviru dangumi. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2007, Nr. 3, p. 53-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Petrušonis Vytautas. Kauno Vienybės aikštė - kultūros centras. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2006, Nr. 4, p. 58-64. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Petrušonis Vytautas. Pašnekovas: Mario Botta. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2004, Nr. 3-4, p. 112-117. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Petrušonis Vytautas. Pašnekovas: Andris Kronbergs. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2004, Nr. 1, p. 105-111. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Petrušonis Vytautas. Pašnekovas: Kristian Mikael Frederiksen. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2003, Nr. 2, p. 102-107. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Petrušonis Vytautas. Palio Kaunas. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 2, p. 74-77. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Petrušonis Vytautas. Laivas-restoranas "Medusa". Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 2, p. 47-48. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2002 - Petrušonis Vytautas. Kauno architektūra: dešimtmečio retrospektyva. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2002, Nr. 2, p. 16-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2001 - Petrušonis Vytautas. Portretas: Jurgis Rimvydas Palys. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 2, p. 42-48. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Petrušonis Vytautas. Pašnekovas: Raphael Pistilli. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 4, p. 109-114. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Petrušonis Vytautas. Išskirtinis interviu. Pašnekovas Werner Desimpeleare. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 1, p. 109-115. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Petrušonis Vytautas. Architektūra per kultūros konceptų prizmę. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2001, nr. 2, p. 92-95. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Petrušonis Vytautas; Mikėnaitė P.. Pašnekovas: Harry Gugger. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, Nr. 2, p. 109-113. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Petrušonis Vytautas. Pašnekovai: Andrus Koresaar ir Raivo Kotov. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, Nr. 4, p. 109-113. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2009 - Petrušonis Vytautas. Įvairiapusis Kauno šventovės tyrimas : recenzija. Meno istorija ir kritika = Art history and criticism / Vytauto Didžiojo Universitetas. Menų fakultetas. Kaunas: VDU leidykla. ISSN 1822-4555. 2009, p. 183-186. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2016 - Petrušonis Vytautas. Tapatumo apraiškos interjere : Linos Preišegalavičienės monografijos „Lietuvos tarpukario interjerai 1918-1940“ recenzija. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 3, p. 56-59. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Petrušonis Vytautas. Atkurta ar sukurta? : dr. Jolitos Butkevičienės mokslinės monografijos „Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai“ recenzija. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2015, Nr. 1, p. 36-37. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Petrušonis Vytautas. Architektai ir aplinka: kultūrinio konteksto suvokimo galimybės kūrybos procese. Architektūros kokybė: konteksto svarba : tarpdisciplininė mokslinė-praktinė konferencija, 2018 spalio 1, Vilnius. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. ISBN 9789955548607, p. 13-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Petrušonis Vytautas. Žemės rojaus idėja Lentvario dvaro parke. (At)koduota istorija architektūroje : tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija Vilnius-Dubingiai, 2016 m. gegužės 12-14 d. : pranešimų santraukos = (De)coded history in architecture : international interdisciplinary scientific conference Vilnius-Dubingiai (Lithuania), 12-14 May 2016 : abstracts. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. ISBN 9786094472091, p. 57-59. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Petrušonis Vytautas. Reglamentavimas ir (ar) ekspertavimas. Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės : tarpdisciplininė mokslinė-praktinė konferencija, 2016 spalio 3, Vilnius : [tezės] / Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai, 2016. ISBN 9789955548522, p. 10-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Petrušonis Vytautas. Some aspects of phenomenology of the Locus' cultural identity: instrumental suggestions. Architecture & phenomenology: international conference. 13-17 May, 2007 / Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, Israel Institute of Technology, Haif, Israel. Haifa: IIT, 2007. ISBN 9789659113811, p. 163. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2004 - Petrušonis Vytautas. Elektrinė Kauno centre kaip pažangos vaizdinio kartotė. Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai : konferencijos, skirtos Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto 10-mečiui paminėti, tezės. 2004 m. gegužės 13-14. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 46-47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jurevičienė Jūratė; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius. Sustainability of heritage preservation in academic education of architects in Lithuania. Ecological Architecture' 2017. 4th international scientific conference dedicated to sustainability in architecture & planning, 23rd November, 2017 Kaunas, Lithuania : book of abstracts / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU, 2017. ISSN 2345-0738, p. 15-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Petrušonis Vytautas. Pati architektūra kaip Mokytojas. Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius = Scientific interdisciplinary conference "Educational Architecture" volume of abstracts. Vilnius: VGTU, 2016. ISBN 9786094579721, p. 6-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Petrušonis Vytautas. Harmoningos architektūrinės aplinkos kūrimo teisinės prielaidos. Tarpdisciplininė mokslinė konferencija "Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė", 2014 spalio 6-7 Vilnius [konferencijos pranešimų santraukos]. Vilnius: Lietuvos architektų rūmai, 2014. ISBN 9789955548485, p. 60-61. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Petrušonis Vytautas. Nauja kultūros paveldo objektų aprašo koncepcija. Paveldo brydės = The Heritage Traces. Vilnius: Savastis, 2017. ISBN 9786098223002, p. 9-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2005 - Petrušonis Vytautas. Гиперсемантический аспект симметрической композиции. Tekstai ir kontekstai: kalbos judesys: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. ISBN 9986197899, p. 551-568. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2005 - Petrušonis Vytautas. Cultural space as chaos redefining order. Sacrum in cultural space. Stockholm: Institute for Art and Culture, 2005. ISBN 9955979127, p. 70-76. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Petrušonis Vytautas. Vietovės kultūrinio tapatumo respektavimas architektūroje : daktaro disertacija. Vilnius: 2004. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.571]
2004 - Petrušonis Vytautas. The place of architecture in the realms of imagination and responsibility. American studies : yearbook 2003 = Американские исследования: ежегодник, 2003. Vol. 2, Text and context in the movement of language, time and space. Minsk: Пропилеи, 2004. ISBN 9856329515, p. 278-285. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Nekrošius Liutauras; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita. Masinės statybos gyvenamųjų rajonų architektūra Lietuvoje : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.714]
2017 - Nekrošius Liutauras; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita; Štelbienė Aida. Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 16.143]
2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]
2015 - Nekrošius Liutauras; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita. Architektūros kokybės kriterijai : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 14.000]
2012 - Petrušonis Vytautas. Journal of architecture and urbanism : Vol. 36, no. 1 : Cultural heritage protection in the Republic of Lithuania in 1990-2010: outcomes, problems and perspectives. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.786]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Petrušonis Vytautas. Architektūros objektų diachroninė atribucija : kursinio projekto metodikos nurodymai ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 4.000]