Justinas Rastenis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Suzdalev Ivan; Tunaitytė Kornelija; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas. Multi-language spam/phishing classification by email body text: Toward automated security incident investigation. Electronics. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 6 (2021), p. 1-10. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas; Slotkienė Asta; Pakrijauskas Kęstutis. E-mail-based phishing attack taxonomy. Applied sciences. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 7 (2020), p. 1-15. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Kaušpadienė Laima; Ramanauskaitė Simona; Čenys Antanas; Janulevičius Justinas; Rastenis Justinas. Modeling of enterprise management structure for data leakage evaluation. Information security journal: a global perspective. London: Taylor & Francis Group. ISSN 1939-3555. Vol. 27, no. 1 (2018), p. 1-13. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas. Credulity to phishing attacks: a real-world study of personnel with higher education. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-5. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas. Impact of information security training on recognition of phishing attacks: A case study of Vilnius Gediminas technical university. Databases and information systems: 14th International Baltic conference, DB&IS 2020, Tallinn, Estonia, June 16–19, 2020, proceedings. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030576714, p. 311-324. [M.kr.:N 009; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.000]