Edita Riaubienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Self-awareness of soviet Lithuanian architects in their creative power and social significance. Buildings. Basel: MDPI. vol. 12, iss. 1 (2022), p. 1-14. [M.kr.:H 003; S 005] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2021 - Riaubienė Edita; Nekrošius Liutauras. Standardisation and architectural ideas for school buildings in Soviet Lithuania. Oxford review of education. Abingdon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0305-4985. vol. 47, iss. 5 (2021), p. 638-658. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Nekrošius Liutauras; Ruseckaitė Indrė; Riaubienė Edita. Learning environment by the future society: development of school grounds in Lithuania. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 105-114. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Changes of approach to urban context in international guidelines and experiences in Lithuanian urban environment. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 7-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Modern Lithuanian architecture in soviet time: self-reflections by architects. Procedia Engineering. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, (WMCAUS 2016), Prague (Czech Republic), 13-17 June 2016. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. vol. 161 (2016), p. 1220-1224. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Riaubienė Edita. Evolution and trends of understanding of authenticity in heritage preservation. Urban heritage: research, interpretation, education / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 77-82. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Nekrošius Liutauras; Riaubienė Edita. Palanga’s modern architecture on the way to heritage. Architecture and urban planning. Riga; Warsaw: Riga Technical University; Sciendo De Gruyter. vol. 14, iss. 1 (2018), p. 111-118. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Jurevičienė Jūratė; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius. Sustainability of heritage preservation in academic education of architects in Lithuania. Journal of sustainable architecture and civil engineering. Kaunas: Kaunas University of Technology. ISSN 2029-9990. Vol. 21, no. 4 (2017), p. 17-22. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Riaubienė Edita. Tapybinės ir piešybinės patirtys architekto kūryboje. Kūrybos erdvės = The spaces of creation. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1822-1076. 2014, Nr. 21, p. 38-50. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Riaubienė Edita; Ziberkas Leonidas Pranas. VGTU architektūros studijų tapatumas. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013), p. 239-247. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Riaubienė Edita. Use of architectural heritage: challenges of preservation and adaptation. Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Scientific journal of Riga Technical University. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 6 (2012), p. 25-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Riaubienė Edita. Vilniaus senamiesčio fasadų kompozicinis savitumas ir kaita. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 1 (2010), p. 29-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2010 - Riaubienė Edita. Piešimas architektūroje – nuo vaizdavimo iki kūrybos. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 5 (2010), p. 282-288. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Riaubienė Edita. Durų reikšmės ir simbolika Europinėje tradicijoje. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 3 (2007), p. 149-156. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2018 - Riaubienė Edita; Nekrošius Liutauras. Architektura instytucji oświaty jako kolekcja sztuki modernistycznej. Przypadek Litwy. Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni 5. Architektura XX wieku jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie. Gdynia: Urzad Miasta Gdyni. ISSN 2657-3873. 2018, Nr. 5, p. 25-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Riaubienė Edita. Antropomorfinių aspektų realizavimas architektūros teorijoje ir praktikoje. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVIII, nr. 3, priedas (2004), p. 49-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Riaubienė Edita. Architektūros paveldotvarka Lietuvoje ir jos sąsajos su Europos situacija. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, nr. 3 (2003), p. 87-98. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2001 - Riaubienė Edita. Architektūros paveldo gynybinių objektų tvarkymo Lietuvoje 1940-1990 m. kiekybinė analizė. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXV, nr. 4 (2001), p. 175-181. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Riaubienė Edita. The Uniqueness of the Old City of Vilnius - the Diverse Unity. Historical European Towns - Identity and Change. Oulu: 2000, p. 90-97. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Riaubienė Edita. Paveldosaugos teisinis aspektas ir architektūros paveldo apsauga Lietuvoje 1919-1940 m. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXIV, nr. 2 (2000), p. 79-82. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Riaubienė Edita. Kultūros paveldo verčių suvokimo ir vertinimo tendencijos. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXIV, nr. 1 (2000), p. 3-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Riaubienė Edita. "K. Šešelgio skaitymai". Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. t. 23, Nr. 1 (1999), p. 45-46. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Riaubienė Edita. Vilnius architectural heriatge preservation and reconstruction phenomenon. Inventories and heritage management. Baltic course. June 4-15, 2006, Visby, Sweden / Gotlands län, Gotland University. Visby: Gotland University, 2007. ISBN 9789197580052, p. 93-101. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Riaubienė Edita. The reconstruction of the old city of Vilnius. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului. Secţiile: Teoria şi practica architecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor : conferinţa tehnico-ştiinţică internaţională, 30 septembrie - 1 octombrie 2004 : culegere de articole. Vol. 1. 2004. ISBN 9975704484, p. 71-78. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Riaubienė Edita. The evaluation criteria of cultural heritage in Lithuania. Proceedings of the International Conference "Wooden Architecture in Northern Europe" 9-10 September 2003. Szczecin, Poland. Szczecin: 2004. ISBN 8391668290, p. 160-164. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2020 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Idealistų karta: vyresniųjų Lietuvos architektų pamąstymai apie architektūrą. Archiforma. Vilnius: VšĮ "Archiforma". ISSN 1392-4710. 2020, Nr. 3-4 (78-79), p. 81-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2018 - Riaubienė Edita. Architektūros riteriai - Tautvydas ir Giedrė Miknevičiai. Archiforma. Vilnius: VšĮ „Archforma“. ISSN 1392-4710. 2018, Nr. 1-2 (68-69), p. 94-103. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Nekrošius Liutauras; Riaubienė Edita. Lietuvos mokyklų architektūros paveldas. II dalis: įgyvendintas 1918-1940. Archiforma. Vilnius: UAB Archiforma. ISSN 1392-4710. 2016, Nr. 3-4, p. 72-85. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2016 - Riaubienė Edita; Nekrošius Liutauras. Lietuvos mokyklų architektūros paveldas. I dalis: įgyvendintas iki 1918 m. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2016, Nr. 1-2(62-63), p. 88-96. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Riaubienė Edita. Прогимназия, Бальсяй, Вильнюс = Balsiai pre-gymnasium, Vilnius. Проект Балтия = Project Baltia. Петербург: ИД "Бальтикум". ISSN 1994-9367. 2015, № 3, p. 102-104. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Riaubienė Edita. Atriuminis verslo centras : [architektai: UAB „Archinova", „PLH Arkitekter A/5"; apžvalga]. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2015, Nr. 3-4(60-61), p. 27-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Riaubienė Edita. Moderni mokyklos aplinka - tarsi jaunosios kartos "buvimo pasaulyje" metafora. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2013, Nr. 1-2 (52), p. 29-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Riaubienė Edita. Profesorius L.P. Ziberkas švenčia šešiasdešimtmetį. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 1, p. 34-35. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Riaubienė Edita. Architektūros fakultete - 475 studentai. Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius.. ISSN 0131-9183. 2004, Nr. 9, p. 28-29. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Riaubienė Edita. Tekstilė Lietuvos architektūroje: lūkesčiai ir tikrovė. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2003, Nr. 2, p. 108-114. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Riaubienė Edita. Skulptūrinė kompozicija "Akmens fortepijonas". Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2003, Nr. 1, p. 108-113. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Riaubienė Edita. Administracinis pastatas Jasinskio g. 16. Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2003, Nr. 2, p. 41-43. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Riaubienė Edita. Viešbutis Šeimyniškių ir Kalvarijų g. sankirtoje. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 2, p. 53-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Riaubienė Edita. Viešbutis "Europa". Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 2, p. 38-41. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Riaubienė Edita. Verslo centras. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 1, p. 103-108. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Riaubienė Edita. Parduotuvė " Aukso centras " Vilniuje. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 1, p. 24-25. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Riaubienė Edita. Gyvenamieji pastatai Maironio g. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 103-108. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Riaubienė Edita. Alaus restoranas "Avilys". Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 4, p. 32-34. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Riaubienė Edita. Administracinis pastatas Jasinskio g. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 55-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Riaubienė Edita. "Lelijos" prekybos centras. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 4, p. 53-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2000 - Riaubienė Edita. Sveikatingumo ir reabilitacijos centras "Olympic Gym". Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, Nr. 2, p. 97-102. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Riaubienė Edita. Arūnas Eduardas Paslaitis. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, Nr. 2, p. 42-47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Riaubienė Edita. Viešbutis "Rotonda". Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 3, p. 25-26. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1999 - Riaubienė Edita. Sveikatingumo ir reabilitacijos centras "Olympic Gym" - Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 2, p. 53-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1999 - Riaubienė Edita. Lenkų namai. Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 1, p. 54-55. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1999 - Riaubienė Edita. Elena Nijolė Bučiūtė: architektūra - tai praktinė paskirtis ir meninė prigimtis. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 4, p. 42-48. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Riaubienė Edita. Banko "Hermis" skyrius Vokiečių gatvėje. Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 2, p. 28-29. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1999 - Riaubienė Edita. AB "Dainava"pastato rekonstrukcijos projektas. Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 3, p. 53-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1999 - Riaubienė Edita. "Lietuvos draudimo" pastato rekonstrukcija. Vilnius. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 1, p. 27-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Jurevičienė Jūratė; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius. Sustainability of heritage preservation in academic education of architects in Lithuania. Ecological Architecture' 2017. 4th international scientific conference dedicated to sustainability in architecture & planning, 23rd November, 2017 Kaunas, Lithuania : book of abstracts / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU, 2017. ISSN 2345-0738, p. 15-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Riaubienė Edita. Sketches as vital precondition for architect's creativity. AR(t)CHITECTURE : an international conference at the Technion – Israel institute of technology Faculty of Architecture and town planning, 19-21 April 2016 : [conference papers and abstracts] / editors: Iris Aravot & Dana Margalith. Haifa, Israel: Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, I.I.T, 2016. ISBN 9789659113859, p. 497-498. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Dijokienė Dalia; Navickienė Eglė; Riaubienė Edita. Modern Lithuanian architecture in Soviet time: self - reflections by architects. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. WMCAUS 2016, 13-17 June 2016, Prague (Czech Republic) : abstract collection book. Prague: WMCAUS, 2016. ISBN 9788026099475, p. 298-299. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Nekrošius Liutauras; Riaubienė Edita. Lietuvos mokyklų architektūros paveldas - objektas ir saugojimo būdas. Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius = Scientific interdisciplinary conference "Educational Architecture" volume of abstracts. Vilnius: VGTU, 2016. ISBN 9786094579721, p. 18-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Riaubienė Edita. Architektūros kūrybinės dirbtuvės "Moderni ugdymo erdvė". Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius = Scientific interdisciplinary conference "Educational Architecture" volume of abstracts. Vilnius: VGTU, 2016. ISBN 9786094579721, p. 15-16. [M.kr.:H 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Studijos

2017 - Riaubienė Edita. Giedrė ir Tautvydas Miknevičiai. Architektai. Vilnius: VšĮ "Architekto Gedimino Baravyko fondas", 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2022 - Nekrošius Liutauras; Riaubienė Edita. Palanga’s modern architecture on the way to heritage. Site, symbol and cultural landscape. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. ISBN 9781527575882, p. 125-140. [M.kr.:H 003; V 001] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Jurevičienė Jūratė; Riaubienė Edita; Vrubliauskas Dalius; Traškinaitė Dalia. The teaching of the heritage protection and revitalization of historical cities at the faculties of architecture /in the field of architecture/ in Lithuania. Best practices handbook "Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation" / edited by Bogusław Szmygin. Lublin: Lublin University of Technology, 2017. ISBN 9788379472628, p. 115-136. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2003 - Riaubienė Edita. Lietuvos architektūros paveldosauga (1918 - 2000): teisinės galimybės ir tvarkymo rezultatai : daktaro disertacija. Vilnius: 2003. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 13.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Nekrošius Liutauras; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita. Masinės statybos gyvenamųjų rajonų architektūra Lietuvoje : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.714]
2017 - Nekrošius Liutauras; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita; Štelbienė Aida. Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 16.143]
2016 - Riaubienė Edita; Nekrošius Liutauras. Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius = Scientific interdisciplinary conference "Educational Architecture" volume of abstracts. Vilnius: VGTU, 2016. [M.kr.:H 003; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2015 - Nekrošius Liutauras; Petrušonis Vytautas; Riaubienė Edita. Architektūros kokybės kriterijai : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 14.000]
2013 - Riaubienė Edita; Ziberkas Leonidas Pranas. Journal of architecture and urbanism : Vol. 37, no. 4: Architectural education - discourses of tradition and innovation. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 7.357]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2013 - Riaubienė Edita. Architektūrologijos istorijos įvadas (I dalis) : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.200]
2009 - Riaubienė Edita. Durys architektūroje : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2009. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 10.000]