Indrė Ruseckaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Nekrošius Liutauras; Ruseckaitė Indrė; Riaubienė Edita. Learning environment by the future society: development of school grounds in Lithuania. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 105-114. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Ruseckaitė Indrė. Waking up the sleeping districts: excursion as a hybrid strategy. Adaptive reuse. The modern movement towards the future : proceedings of the 14th international docomomo conference, 6-9 September 2016, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal. Lisbon: Docomomo international Casa da arquitectura, 2016. ISBN 9789899964501, p. 890-897. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Ruseckaitė Indrė; Galaunytė Aistė; Nekrošius Liutauras. Architectural excursion as a tool: modernist Vilnius case. Architecture and urban planning = Architektūra un pilsētplānošana. Scientific journal of Riga Technical University. Riga: Riga Technical University. ISSN 1691-4333. vol. 7 (2013), p. 65-71. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Čiurlionienė Indrė; Černauskienė Aušra. Monolito eksperimentas Vilniuje: tarp idėjos ir pragmatiškumo. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 3 (2012), p. 194-208. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Čiurlionienė Indrė. Sovietinių metų gyvenamieji rajonai Vilniuje: tipiškumo problema. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 5 (2010), p. 270-281. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Čiurlionienė Indrė. Vilniaus miesto plano transformacijos XVIII a. pab.–XIX a. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 33, nr. 1 (2009), p. 11-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Ruseckaitė Indrė; Drėmaitė Marija. Visaginas - a zoo of Soviet architecture? : an interview with Marija Drėmaitė. Mapping Visaginas. Sources of urbanity in a former mono-functional town. Laboratory of critical urbanism. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. ISBN 9786094472176, p. 35-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Ruseckaitė Indrė. Architectural narratives on sleeping Vilnius. Mapping Vilnius. Transitions of Post-socialist Urban Spaces. Laboratory of critical urbanism. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. ISBN 9786094472169, p. 51-66. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Čiurlionienė Indrė. Sovietmečio gyvenamųjų rajonų erdvinės struktūros kaita (Vilniaus miesto pavyzdys). Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime = Ideas of sustainable development in architecture and territorial planning : mokslinių straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256588, p. 104-117. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Ruseckas Danas; Čiurlionienė Indrė. Aukštybinių monolitinių pastatų renovacijos Vilniuje specifika. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 8-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Čiurlionienė Indrė. Vilniaus miesto planavimo raida: kai kurie estetinių aspektų ypatumai. K. Šešelgio skaitymai - 2008 (Rokiškis, 2008 m. gegužės 8-9 d.) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Architektūros fakultetas, Lietuvos architektų sąjunga, Rokiškio savivaldybė. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282662, p. 23-39. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Čiurlionienė Indrė. Architektūros ir urbanistikos centro bei muziejaus ekspozicijos koncepcijos metmenys. K. Šešelgio skaitymai - 2007 (Rokiškis, 2007 m. balandžio 26-27 d.) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Architektūros fakultetas, Lietuvos architektų sąjunga, Rokiškio savivaldybė. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281160, p. 87-92. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2013 - Ruseckaitė Indrė. Sukonstruota tapatybė. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2013, Nr. 4, p. 44-45. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Čiurlionienė Indrė. Gyvenamieji rajonai architekto akimis. Nepažintas Vilnius. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 3, p. 52-61. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Ruseckaitė Indrė. "Kelionė į Venerą prasideda Lazdynuose". Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius = Scientific interdisciplinary conference "Educational Architecture" volume of abstracts. Vilnius: VGTU, 2016. ISBN 9786094579721, p. 17-18. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Ruseckaitė Indrė. Vilniaus miesto planavimas: kontekstualumo aspektas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2017 - Banaitienė Nerija; Blažiūnas Gintautas; Čaikauskas Gintaras; Gabrėnas Arnoldas; Krūgelis Linas; Lupeikis Kęstutis; Makutėnienė Daiva; Martinaitis Vytautas; Mickaitis Marius; Mikštas Saulius; Mozūriūnaitė Skirmantė; Navickienė Eglė; Nekrošius Liutauras; Pa. Architekto žinynas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 62.857]