Andrius Ružinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2021 - Ružinskas Andrius; Giessler Martin; Gauterin Frank; Wiese Klaus; Bogdevičius Marijonas. Experimental investigation of tire performance on slush. Eksploatacja i niezawodnosc – Maintenance and reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. vol. 23, iss. 1 (2021), p. 103-109. [M.kr.:T 003; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Ružinskas Andrius; Bulevičius Matas; Sivilevičius Henrikas. Laboratory investigation and efficiency of deicing materials used in road maintenance. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 2 (2016), p. 147-155. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Bogdevičius Marijonas; Ružinskas Andrius; Vadluga Vaidas; Bogdevičius Paulius; Kačianauskas Rimantas; Maknickas Algirdas. Investigation of tire force transmission on interaction with slush. Transport problems 2018, X international scientific conference, VII international symposium of young researchers : proceedings. Gliwice: Silesian University of Technology, 2018. ISBN 9788394571764, p. 76-85. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Ružinskas Andrius; Sivilevičius Henrikas. Magic formula tyre model application for a tyre-ice interaction. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), p. 335-341. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Ružinskas Andrius; Sivilevičius Henrikas. Investigation and comparison of tires perfomance on ice. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 003; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Junevičius Raimundas; Danilevičius Algimantas; Ružinskas Andrius. Input parameters generation for the follow the leader traffic flow model. Transport Means 2015: proceedings of the 19th international conference, October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2015. ISSN 1822-296X, p. 281-285. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Ružinskas Andrius; Sivilevičius Henrikas. Influence of winter weather changes on road pavement condition in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. 1-6. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Ružinskas Andrius. Padangos protektoriaus elementų sąveikos su ledu modeliavimas ir tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 565-570. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Ružinskas Andrius. Automobilio padangos sąveikos su ledu termografiniai tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 509-513. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Ružinskas Andrius; Sivilevičius Henrikas. Influence of winter weather changes on road pavement condition in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. 1-6. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Prentkovskienė Rasa; Švedas Audrius; Ružinskas Andrius; Kubickaitė Rūta. Исследование деформаций опорного столбика защитного ограждения автомобильной дороги. Прикладные задачи математики и механики: материалы XVII международной научно-технической конференции. Г. Севастополь, 14-18 сентября 2009 г. / Севастопольский национальный технический университет, Донецкий национальный технический университет, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Национальный технический университет Украины "КПИ", Бальтийский государственный технический университет "Военмех", Томский государственный архитектурно-строительный университет, Белорусский национальный технический университет, Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т. Уразбаева, Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009. ISBN 9789662960143, p. 199-203. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2018 - Ružinskas Andrius. Automobilio rato sąveikos su sniegu ir ledu padengta kelio danga modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai. Vilnius: UAB „BMK leidykla“, 2018. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 10.000]