Almantas Liudas Samalavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Samalavičius Narimantas Evaldas; Klimašauskienė Vita; Janušonis Vinsas; Samalavičius Almantas Liudas; Dulskas Audrius. Robotic total mesorectal excision for mid-rectal cancer using the Senhance® robotic platform - a video vignette. Colorectal disease. Hoboken: The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland. ISSN 1462-8910. vol. 22, iss. 5 (2020), p. 592-593. [M.kr.:M 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Samalavičius Narimantas Evaldas; Dulskas Audrius; Baltruškevičienė Edita; Smailytė Giedrė; Skučienė Marija; Mikelėnaitė Rasa; Venslovaitė Rasa; Aleknavičius Eduardas; Samalavičius Almantas Liudas; Lunevičius Raimundas. Asymptomatic primary tumour in incurable metastatic colorectal cancer: is there a role for surgical resection prior to systematic therapy or not?. Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan: Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. Vol. 11, Nr. 4 (2016), p. 274-282. [M.kr.:M 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Vietos fenomenologija: nuo erdvės iki vietos konceopcijos architektūroje. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2022, Nr. 110, p. 143-152. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Revisiting facades: A note on symmetry as an aesthetic principle. Symmetry: Culture and science. Budapest: Symmetrion. ISSN 0865-4824. vol. 32, iss. 3 (2021), p. 405-420. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Daugiajuslės architektūros link: Juhani Pallasmaa ir dirbtinės aplinkos fenomenologija. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2021, Nr. 109, p. 142-152. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Christopherio Alexnderio ,,Trečioji teorija". Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2021, Nr. 106, p. 148-155. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Ideology as geometry: A note on Parametricism and its theoretical foundations. Symmetry: Culture and science. Budapest: Symmetrion. ISSN 0865-4824. vol. 31, iss. 3 (2020), p. 353-364. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Christopherio Alexanderio teorija ir jos priešai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 104, p. 113-120. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Biofiliška arfchitektūra: galimybės ir trikdžiai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 105, p. 109-118. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros dėmuo gerovės studijose. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 102, p. 151-160. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Moderniosios miestokūros akligatviai ir Nikos A. Salingaros konceptualus iššūkis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 101, p. 138-146. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūra ir aplinkos kognityviniai aspektai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 99, p. 156-165. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešosios erdvės: tradicija versus dabartis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 95, p. 140-150. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Vandens estetika islamiškojo sodo architektūroje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 97, p. 120-129. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Theory of architectural proportions, judgments and Lithuanian architecture. Symmetry - culture and science. Budapest: Symmetrion. ISSN 0865-4824. vol. 29, iss. 3 (2018), p. 409-422. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Vietos dvasia“ Christiano Norberg-Schulzo architektūros fenomenologijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71, p. 119-126. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Samalavičius Almantas. Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos (pabaiga). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 70, p. 139-145. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos (pradžia). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 69, p. 141-149. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūros žymėjimas ir Jane Jacobs (2). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 64, p. 171-178. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūros žymėjimas ir Jane Jacobs (1). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 63, p. 157-164. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Vartojantis ar kūrybingas miestas?. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 61, p. 170-178. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [tęsinys]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 59 (tęsinys), p. 155-162. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [pradžia]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58 (pradžia), p. 165-173. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [pabaiga]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 60 (pabaiga), p. 135-142. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Kultūros kritika tarpukario Lietuvoje: Julijonas Lindė-Dobilas. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 54, p. 146-155. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Ivano Illicho idėjų archeologija [tęsinys]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 56 (tęsinys), p. 134-144. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Ivano Illicho idėjų archeologija [pradžia]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 55 (pradžia), p. 157-164. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Ivano Illicho idėjų archeologija [pabaiga]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 57 (tęsinys), p. 157-166. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2021 - Samalavičius Almantas Liudas; Traškinaitė Dalia. Traditional vernacular buildings, architectural heritage and sustainability. Journal of architectural design and urbanism. Semarang: Diponegoro University. vol. 3, iss. 2 (2021), p. 49-58. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. The ambiguities of iconic design: Mo Modern Art Museum by Daniel Libeskind. Journal of architectural design and urbanism. Semarang: Universitas Diponegoro. vol. 2, no. 1 (2019), p. 13-21. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Architecture, city and mathematics: the lost connection. Mathematics interdisciplinary research. Kashan: University of Kashan. ISSN 2538-3639. vol. 4, iss. 1 (2019), p. 1-10. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius urbanism and its discontents. Lituanus: the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 64, no. 1 (2018), p. 32-46. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. The legacy of Lithuanian baroque architecture. Lituanus : the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. vol. 64, iss. 4 (2018), p. 64-81. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Public memory and urban spaces in Vilnius. Lituanus : the Lithuanian quarterly. Chicago: Lithuanus Foundation, Inc. ISSN 0024-5089. vol. 64, iss. 3 (2018), p. 66-82. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Beyond sustainability: reconsidering the healing qualities of the built environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The 2nd International Conference on Sustainability in Architectural Design and Urbanism, 29 August 2018, Semarang, Indonesia. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1757-8981. vol. 2013 (2018), p. 1-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius Versailles: Sic Transit Gloria Mundi. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 63, no. 2 (2017), p. 39-62. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. The Genius Loci, public spaces and transformations of Vilnius' urban millieu. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 62, no. 1 (2016), p. 40-58. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Keeping the world informed. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 61, no. 1 (2015), p. 5-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. In quest of Lithuanian higher education. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 61, no. 3 (2015), p. 5-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Rybczynski Witold. Urbanism and our urban future. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, Nr. 2 (2013), p. 69-72. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Salingaros Nikos. Revisiting and rethinking contemporary urban design. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 3 (2013), p. 161-164. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Krier Leon. Modernity and its discontents. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, Nr. 4 (2013), p. 227-230. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Buivydas Rimantas; Samalavičius Almantas Liudas. Public spaces in Lithuanian cities: legacy of dependence and recent tendencies. Urban Studies Research. Cairo: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2090-4185. Vol. 2011 (2011), p. 1-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius city: urbanism driven by consumption. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 56, no. 2 (2010), p. 43-52. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Urbanistinė plėtra ir racionalumo retorika: C.A. Doxiadis'o koncepcijų likimas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 1 (2008), p. 28-33. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Samalavičius Almantas-Liudas. Akademinės bendruomenės ir universiteto kultūros. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2006, Nr. 46, p. 6-13. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Linas Čekanavičius; Samalavičius Almantas Liudas. Šiuolaikiniai mokslo plėtros instrumentai: pasaulio patirtis ir pamokos. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. t. 72, Nr. 2 (2005), p. 24-35. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Miestas: erdvė ir vieta. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 18-21. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūra ir garsas Antikoje. Logos : Logos. .. ISSN 0868-7692. 2005, Nr. 41, p. 27-33. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Ideológia mint geometria: A parametricizmusól és annak elmeleti alapjairól. Szimmetria Az Epiteszetben. Budapest: TERC, 2021. ISBN 9786155445828, p. 109-116. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Higher education in the monoculture of consumption. Neoliberalism, economism and higher education. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN 9781527505940, p. 1-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Questioning architectural modernism and the built environment: notes on cultural texts and contexts. Rethinking modernism and the built environment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN 9781443855136, p. 1-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Universitetas, rinkos ideologija ir kultūros disciplinos : Šviesiam Vytauto Berenio atminimui. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-4728. T. 3, Nr. 2 (2015), p. 40-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Time Lost and Found : įžanga. The Dedalus Book of Lithuanian Literature : [lietuvių literatūros antologija]. Sawtry (UK): Dedalus Ltd, 2013. ISBN 9781909232426, p. 9-20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. The vanishing Genius Loci of Vilnius. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2011. ISSN 1684-4637, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Témĕř normálni stav : Litevské literární perspektivy. HOST: mésíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: SPVCH (Spolek přátel vydávání časopisu HOST). ISSN 1211-9938. 2010, no 3, p. 113-116. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Ričardas Gavelis (8 November 1950 - 18 August 2002). Twenty-first-century Central and Eastern European writers. New York: GALE CENGAGE learning. ISBN 9780787681715. 2010, p. 81-84. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Peaaegu normaalne. Vikerkaar. Tallinn: Sihtasutus Kultuurileht. ISSN 0234-8160. 2010, no 7-8, p. 117-122. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Lithuania: universities on the threshold. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine. ISSN 1684-4637. 2009, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Kultūrų konfrontacijos ir dialogai globalizacijos amžiuje. Kultūrų dialogas ir asmenybė = Cultural dialogue and personality : mokslinių straipsnių rinkinys / Klaipėdos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955185048, p. 16-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Jurga Ivanauskaitė (14 November 1961 - 17 February 2007). Dictionary of literary biography. Vol. 353: Twenty-first-century Central and Eastern European writers. New York: GALE CENGAGE learning. ISBN 9780787681715. 2010, p. 125-128. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Аморфно общество. Литва в епохата на високия посткомунизъм. Critique & Humanism : Bulgarian magazine for the humanities. Cофия: Фондация за хуманитарни и социални изследвания. ISSN 0861-1718. Vol. 28, no 1 (2009), p. 353-366. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Literary perspectives: Lithuania. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine. ISSN 1684-4637. 2009, p. [1-6]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Amorfná soločnosť alebo Po vstupe do éry vrcholného postkomunizmu. Kritika & Kontext : journal of critical thinking. Bratislava: Society for Higher Learning. ISSN 1335-1710. Vol. 13, no 36 (2008), p. 81-93. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Reflections on the role of intellectuals in society. Dokąd zmierza Europa: przywódstwo, idee, wartości = Where Europe is going: leadership, ideas, values. Pultusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007. ISBN 9788375490060, p. 138-148. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. National identity, culture and globalization. Lithuanian identity and values / ed. by Aida Savicka. Vol. 31, Cultural heritage and contemporary change. Series 4A, Eastern and Central Europe. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2007. ISBN 9781565182363, p. 7-14. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Samalavičius Almantas-Liudas. Lithuanian prose and decolonization: rediscovery of the bady. Baltic postcolonialism: on the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics. Amsterdam-New York: Rodopi, 2006. ISBN 904201959X, p. 409-428. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Vanduo ikikrikščioniškoje ir krikščioniškųjų viduramžių architektūroje. Liaudies kultūra. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2005, Nr. 1, p. 63-66. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Utbildningsreformen och universiteten i Litauen. Finsk tidskrift: kultur - ekonomi - politik. Åbo: Föreningen Granskaren. ISSN 0015-248X. 2005, H. 7-8, p. 420-428. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Proza Ričardasa Gavelisa a dekolonizacja: odkrycie ciała. Literatura na świecie. Warszawa: Biblioteka Narodowa. ISSN 0324-8305. 2005, Nr. 1/2, p. 260-273. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Memory and amnesia in a postcommunist society. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2004. ISSN 1684-4637, p. 1-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Masinė kultūra ir kultūros kritika. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2004, Nr. 3, p. 33-38. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Intellectuals and society in post-communist Lithuania. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2004. ISSN 1684-4637, p. 1-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Europe's East as spiritual space. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2004. ISSN 1684-4637, p. [1-5]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūrologija. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Vilnius: Lietuvos istorijos leidykla, 2004. ISBN 9986780624, p. 71-77. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. The burden of freedom: Lithuanian media during the transition. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2003. ISSN 1684-4637, p. 1-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Humanities and academic cultures: towards dialogue. Dialogue and Universalism : metaphilosophy as the Wisdom of Science, Art, and Life. Warsaw.. ISSN 1234-5792. 2003, No. 1-2, p. 51-58. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūros ir garso sąsajos Renesanse. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, nr. 1 (2003), p. 32-36. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Samalavičius Almantas-Liudas. Lithuania. Censorship a world encyclopedia. Vol. 3: L-R. London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001. ISBN 1579581358, p. 1450-1452. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Samalavičius Almantas. Vilnius SS. Peter and Paul's Church: the Power of Baroque Imagination. Res Balticae : miscellanea italiana di studi baltistici. Pisa: ECIG. 2000, nr. 6, p. 211-224. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Urbanistinės ir architektūrinės kaitos mokslinių pagrindų kūrėjas. Projektavimo modeliai ir gyvenamoji architektūra / Nikos A. Salingaros. Vilnius: Kultūros barai, 2019. ISBN 9786098003239, p. 5-12. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Toward the culture of hope : editorial. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 62, no. 2 (2016), p. 5-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Toward built environment as an open system : editorial. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 39, Nr. 2 (2015), p. 101-102. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Beyond bulldozing habits of mind : editorial. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 39, Nr. 4 (2015), p. 219. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. The end of ignorance?. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 38, Nr. 3 (2014), p. 173-175. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešosios erdvės ir urbanistinė plėtra: sociokultūriniai aspektai. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. National culture and the challenge of globalization : a view from/at the post-communist space. Cultural dilemmas during transitions : East Central Europe versus Taiwan; conference Warsaw 2000. Münster: LIT Verlag, 2004. ISBN 3825865177, p. 141-162. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešosios atminties nepatogumai. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2021, Nr. 6, p. 9-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Pandemija ir tikėjimas (2). Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2021, Nr. 1, p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Akademinė laisvė tarp Sine Qua Non ir papūgos narvelyje. Nepriklausomybės sąsiuviniai. Vilnius: Romualdo Ozolo paramos fondas. ISSN 2029-9516. 2021, Nr. 1, p. 63-69. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Pergalingas būtojo laiko tęstinumas : [apie knygą]: Ričardas Gavelis. Memoirs of a life curt short. Translated by Jayde Will. Glasgow: Vagabond Voices. 2018, p. 245. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2019, Nr. 3, p. 44-47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Aukštojo mokslo reforma, suklupusi ties neoliberalios politikos slenksčiu. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai, VšĮ. ISSN 0134-3106. 2019, Nr. 5, p. 2-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Universitetų optimizacijos krizė. Kultūros barai. Vilnius: Všį ,,Kultūros barų" leidykla. ISSN 0134-3106. 2017, 4, p. 2-6. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Skaičių misticizmas ir universitetų "optimizacijos" pinklės. Kultūros barai. Vilnius: Všį ,,Kultūros barų" leidykla. ISSN 0134-3106. 2017, Nr. 2, p. 2-5. [M.kr.:H 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Miestų raida ribotų urbanistikos sampratų pančiuose (2) : [pabaiga]. Kultūros barai. Vilnius: Všį ,,Kultūros barų" leidykla. ISSN 0134-3106. 2017, Nr. 1, p. 14-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas; Connel Raewyn. Galios arogancija ir neoliberali universitetų kontrolė : su australų sociologe Raewyn CONNELL kalbasi Almantas SAMALAVIČIUS. Kultūros barai. Vilnius: Všį ,,Kultūros barų" leidykla. ISSN 0134-3106. 2017, 3, p. 2-6. [M.kr.:H 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešųjų erdvių gynyba ir jos inscenizacija, pritvinkusi keistos nostalgijos. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 9, p. 25-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešoji atmintis ir juodosios urbanistinės skylės. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 7-8, p. 32-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Ribotų urbanistikos sampratų pančiai. Kultūros barai. Vilnius: Všį ,,Kultūros barų" leidykla. ISSN 0134-3106. 2016, 12, p. 8-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Nepakeliama architektūrinių kalvų lengvybė. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 10, p. 22-27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Naujasis sostinės centras urbanistinio greitkelio šešėlyje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 4, p. 20-27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Hofman Ana; Samalavičius Almantas Liudas. Kas atsitiks, kai mokslo žinios ims tarnauti rinkai : su etnomuzikologe dr. Ana Hofman kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 10, p. 2-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas; Giroux Henry. Higher education and neoliberal temptation : a conversation with Henry Girou. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2016. ISSN 1684-4637, p. 1-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas; Nixon Jon. Higher education and its discontents : a conversation with Jon Nixon. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2016. ISSN 1684-4637, p. 1-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Moraru Christian; Samalavičius Almantas Liudas. Aukštųjų mokyklų biurokratizacijos pinklės : su humanitarinių mokslų profesoriumi Christianu Moraru kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 9, p. 15-18. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Karamihova Margarita; Samalavičius Almantas Liudas. Aukštasis mokslas postsocialistinio neoliberalizmo sąlygomis : su bulgarų istorike ir antropologe Margarita Karamihova kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 10, p. 6-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Universitetas vartotojiškoje monokultūroje. Nepriklausomybės sąsiuviniai: istorijos ir kultūros žurnalas. Vilnius: Romualdo Ozolo paramos fondas "Už teisingumą Lietuvoje". ISSN 2029-9516. 2015, Nr. 1(11), p. 62-67. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Barry Thomas. Tyrinėdami praeitį ir dabartį, projektuojame ateitį : su Thomas’u Barrie kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 4, p. 2-6. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Sutemos ir šviesa Katmandu slėnyje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 5, p. 75-82. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Frampton Kenneth. Neomodernizmas - naujas būdas parduoti seną prekę : su Milesu Glendinningu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 6, p. 5-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Frampton Kenneth. Modernaus pasaulio neišgelbės nei greitis, nei skaitmeninė narsa : su Kennethu Framptonu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 3, p. 11-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Mudde Casas. Kokia žodžio laisvės ir europinės demokratijos ateitis? : su politologu Casu Mudde’u kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 3, p. 6-10. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Panday Ram Kumar. Žvilgsnis į naudos kultūrą ir atgimimą iš Himalajų papėdės : su Ramu Kumaru Panday’um kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 6, p. 12-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Hunt III Arthur W.. Technology and consumership. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2014. ISSN 1684-4637, p. [1-4]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Savaitgalis Kijeve, arba grėsmė pasaulio tvarkai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 6, p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Richard Heinberg -. Peržengus nuosmukio slenkstį : su ekonomikos analitiku Richardu Heinbergu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 5, p. 13-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Hannerz Ulf. Pasaulio ateitis: globalios jungtys ar kreolizacija? : su miestų ir medijų antropologu Ulfu Hannerzu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 4, p. 13-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Murphy Douglas. Modernizmas po utopijos ir „ikonizmo“ : su Douglasu Murphy’u kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 11, p. 18-22. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Kellner Douglas. Kas galanda išlaisvinimo, o kas slopinimo įrankius? : su šiuolaikinių medijų analitiku Douglu Kellneriu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 5, p. 16-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Jaką cenę zaplacimy za wyprzedaz ziemi?. Arcana. Krakow: Wydawnictwo ARCANA. ISSN 1233-6882. 2014, no. 117, p. 74-76. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Watkin David. Tradicijų ir klasikos vertė „architektūros esperanto“ triukšme. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr. 9, p. 7-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Post scriptum. Istorikas iš pašaukimo : Stasio Samalavičiaus gyvenimo ir veiklos bruožai. Vilniaus miestiečiai ir miestų kultūra XVII-XVIII amžiuose : [monografija]. Vilnius: Edukologija, 2013. ISBN 9789955208860, p. 215-225. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Placeless anf faceless: the obscure fate of public spaces in Vilnius. World architecture review Architectural Worlds. Pekin: OriProbe Information Services. ISSN 1000-8373. Vol. 28, iss. 2 (2013), p. 18-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Wallerstein Immanuel. New World-system?. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2013. ISSN 1684-4637, p. [1-6]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Spector Tom. Modernybė nėra išsisėmusi : su architektu Tomu Spectoru kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr. 11, p. 10-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Rowland Wade. Korporacinis kapitalizmas ir modernybės mitologija : su kanadiečių analitiku Wade’u Rowlandu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr.11, p. 14-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Dwadziescia lat po wielkim przelomie. Dokąd zmierzamy?. Arcana. Krakow: Wydawnictwo ARCANA. ISSN 1233-6882. 2013, no. 109, p. 164-169. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Dvi spalvos: oranžinė ir geltona. Teravados budizmo reliktai Laose. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr. 1 (pradžia), p. 75-81. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Universiteto vizijos, revizijos ir Jose Ortega Y Gassetas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 1-2, p. 66-67. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Lithuanian contemporary fiction. Kafla Intercontinental : an international tri-annual journal of art, literature & culture. Chandigarh: Kafla Inter-Continental. ISSN 2278-1625. 2012, Jan.-April, p. 39-47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Isano akmenys. Khmerų kultūros pėdsakais Šiaurės rytų Siame. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2012, nr. 12, p. 88-94. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas; Chirot Daniel. Ideologia Nu Ia Sfarsit Niciodata. Lettre Internationale. Bucharest: Romanian cultural institute. ISSN 1220-5998. Vol. 83 (2012), p. 22-25. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Dangus ir plyta. Bagano šventyklų švytėjimas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2012, nr. 10, p. 84-90. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Budos šypsena Sukotajaus šventyklų griuvėsiuose. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2012, nr. 7/8, p. 96-101. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. Mirtinai nusipramogavusi televizija, virtualūs politikai ir į užribį išstumta politika. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2011, nr. 3, p. 2-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Santūrus japonų kultūros spindesys : pastabos 76-ojo Tarptautinio PEN klubo kongreso paraštėse (2). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 12, p. 69-75. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Pietų Korėjos kultūriniai peizažai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 9, p. 66-72. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Du dešimtmečiai po didžiojo lūžio ir kas toliau?(1) : Rūpesčiai ir lūkesčiai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 4, p. 2-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Du dešimtmečiai po didžiojo lūžio ir kas toliau? (2). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 5, p. 8-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Apie "tylos diplomatiją" ir "minties monokultūrą" : Pastabos 76-ojo Tarptautinio PEN klubo kongreso paraštėse (1). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 11, p. 32-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus Versalio prakeiksmas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 3, p. 12-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Stiklo spindesys ir skurdas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 4, p. 20-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Preke paverstos viešosios erdvės. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 2, p. 10-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Po Malaiziją Somerseto Maughamo pėdomis (2). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 2, p. 59-63. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Krantinė - tarnaitės laiptai per svetainės kambarį?. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 1, p. 10-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Beveik normalūs. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 12, p. 20-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Ar vien tik žodžiai? PEN klubo kongresas Austrijoje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 11, p. 71-74. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Apie sienas, kurios vis dar skiria Europos Vakarus nuo jos Rytų. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 5, p. 2-4. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus miestovaizdis ir nykstantis GENIUS LOCI. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2008, nr. 10, p. 2-6. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Urbanistinės erdvės ir "bakalėjų" kultūra. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2008, nr. 4, p. 2-5. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Naujos duobės aukštojo mokslo reformų kelyje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2007, Nr. 12, p. 5-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Amorfiška visuomenė, arba brandaus postkomunizmo epochon įžengus. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2007, nr. 2, p. 2-6. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Samalavičius Almantas-Liudas. Globalizacija ir universitetai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2006, Nr. 11, p. 11-15. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Žvelgiant atgal ir į priekį. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 5, p. 29-31. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Samalavičius Almantas Liudas. Šviesos simbolizmas ir metafiziškumas architektūroje. Naujoji Romuva. .. ISSN 1392-043X. 2004, Nr. 1. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Tautinis tapatumas ir globalizacija. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 6, p. 6-10. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Šviesos dieviškumas. Naujoji Romuva : iliustruotas kultūros gyvenimo žurnalas. Vilnius: Regnum. ISSN 1392-043X. 2003, Nr. 4(545), p. 23-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Modernizmo triumfas virš valdovų rūmų liekanų. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 10, p. 30-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Kultūros studijos ir kultūros vartojimas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 3, p. 17-20. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Kritikos slinktis postkolonializmo studijų link. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 11, p. 90-92. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Krepšinio žaidimas be kamuolio. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 1, p. 29-30. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Ideologinis revanšizmas mokslinės monografijos apdaru. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 12, p. 75-77. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūra kaip kultūros epitafija. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 71-73. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Samalavičius Almantas. Trys žvilgsniai į tris universiteto idėjas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2000, nr. 8/9, p. 6-13. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir vanduo: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją = : Architecture and water: a glimpse to the history and ideas of forms. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 4, p. 65-69. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir šviesa: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 1, p. 65-68. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir spalva: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 3, p. 65-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir garsas: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 2, p. 65-69. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Samalavičius Almantas Liudas. Vitražai privačiame bute. Vilnius. Rrealizacija: 1999 m. Vitražų autorė: Dalia Žebenkienė : [apžvalgaa]. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 3, p. 116-117. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1999 - Samalavičius Almantas Liudas; Kančas Algimantas; Kučinskas Romas; Žebrauskas Algirdas. Regionalizmo idėja šiuolaikinėje architektūroje : Almanto Samalavičiaus pokalbis su architektais Algimantu Kanču, Romu Kučinsku, Algirdu Žebrausku. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 3, p. 78-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1999 - Samalavičius Almantas Liudas; Merkinas Leonidas; Neniškis Edgaras; Noreikis Romas; Žalys Alfredas. Racionalizmo idėja šiuolaikinėje architektūroje : Almanto Samalavičiaus pokalbis su architektais Leonidu Merkinu, Edgaru Neniškiu, Romu Noreikiu, Alfredu Žaliu. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 4, p. 78-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Soviet modernism scrutinized : reviews. Lituanus : Lithuanian quarterly journal of arts and sciences. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. vol. 66, no. 3 (2020), p. 89-92. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Revising the architectural history of the Polish-Lithuanian commonwealth in seventeenth-eighteenth centuries. Lituanus: the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation, Inc.. ISSN 0024-5089. vol. 65, no. 2 (2019), p. 82-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Attempts to restructure Baltic higher education reconsidered : book review. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 58, no. 4 (2012), p. 89-93. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recencuojamuose leidiniuose

2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Tomas Kavaliauskas. The individual in business ethics : an American cultural perspective : book review. Homo oeconomicus. München: ACCEDO. ISBN 9783892650805. Vol. 29, iss. 2 (2012), p. 261-265. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. A new approach to business ethics: review of Tomas Kavaliauskas : [recenzija]. Homo oeconomicus. München: Accedo Verlag. ISSN 0943-0180. Vol. 29, No. 2 : The Secrets of Secrets (2012), p. 261-265. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

2021 - Samalavičius Almantas Liudas; Traškinaitė Dalia. Ar atsiras nauja architektūros teorija, o gal ir praktikos perspektyva?. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2021, Nr. 9, p. 89-92. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Vieno iš XX a. mitų baigtis : [apie knygą]: Malcolm Millais. Le Corbusier, the Dishonest Architect. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2017, p. 266.. Kultūros barai. Vilnius: VŠĮ ,,Kultūros barai". ISSN 0134-3106. 2018, Nr. 1, p. 83-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Monografijos

2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Miestas ir protas: urbanistinės teorinės refleksijos XX a. Vakaruose : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 10.310]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. Ideas and structures : essays in architectural history. Eugene, Oregon: Resource Publications, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Universiteto idėja ir akademinė industrija : monografija. Vilnius: VPU leidykla, 2010. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 12.857]
2009 - Chandler Aaron; Moraru Christian; Cornis-Pope Marcel; Moraru Christian; Kiossev Alexander; Samalavičius Almantas Liudas; Kostihová Marcela; Morgan Peter; Hosek Jennifer Ruth; Kos Matevž; Kovačević Nataša; Imre Anikó; Hunter Phyllis Whitman; Sywenky Irene. Postcommunism, postmodernism and the global imagination. New York: Columbia University Press, 2009. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 21.286]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Idėjos ir struktūros architektūros istorijoje. Vilnius: UAB "Kultūros barai", 2004. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 13.643]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Universiteto idėja ir akademinė industrija. Vilnius: Kultūros barai, 2003. [M.kr.:H 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 11.929]

Studijos

2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Nuo nekropolio iki akropolio: Vilniaus miestovaizdžio metamorfozės. Vilnius: Kultūros barai, 2017. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 13.714]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Tarp Scilės ir Charibdės: aukštasis mokslas permainų metais : akademinių straipsnių ir pokalbių rinkinys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. [M.kr.:H 003; H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 13.714]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius cityscape and Genius Loci: Historical architecture and nature in an urban environment. Site, symbol and cultural landscape. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. ISBN 9781527575882, p. 1-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros teorijos slinktys. Architektūros teorija kitapus (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 10-23. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Architecture and well-being: toward a new paradigm in the built environment. Le bien-etre au Nord et au Sud: explorations. Louvain-la-Neuve: Academia. ISBN 9782806104717. , no. 21, p. 203-225. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Austerity in disguise: attempts at reshaping Lithuanian higher education. Higher education in austerity Europe / edited by Jon Nixon. London: Bloomsbury Publishing, 2017. ISBN 9781474277266, p. 143-153. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Nelaisvės formos : Almanto Samalavičiaus pokalbiai apie ekonomiką, miestokūrą ir krizes. Vilnius: Kultūros barai, 2014. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 20.214]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Kaita ir tęstinumas : kultūros kritikos esė. Vilnius: Kultūros barai, 2008. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 14.286]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Dalia Matulaitė: skulptūra : [kūrinių katalogas]. Vilnius: [Kultūros barai], 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.071]
2007 - Buivydas Rimantas; Leitanaitė Rūta; Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus architektūra 2005-2006 : parodos katalogas. Vilnius: Lietuvos architektų sąjunga, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.786]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Postkomunistinės visuomenės atmintis ir amnezija. Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija. Vilnius: Kultūros barai, 2007. ISBN 9789955964889, p. 51-68. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2003 - Viliūnas Giedrius; Birmontienė Toma; Chmieliauskas Alfredas; Linas Čekanavičius; Donskis Leonidas; Glosienė Audronė; Krupavičius Algis; Nikžentaitis Alvydas; Samalavičius Almantas Liudas; Subačius Giedrius. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategija bendrosios Lietuvos mokslo plėtros strategijos kontekste. Vilnius: ŠMM Mokslo ir studijų departamentas, 2003. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 2.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Site, symbol and cultural landscape. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 11.214]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros teorija kitapus (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 16.857]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Neoliberalism, economism and higher education. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.286]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Rethinking modernism and the built environment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 17.143]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Lituanus: the Lithuanian quarterly journal of art and sciences : Vol. 60, iss. 2. Chicago: Lithuanus Foundation, 2014. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.857]
2013 - Samalavičius Stasys; Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus miestiečiai ir miestų kultūra XVII-XVIII amžiuose : [monografija]. Vilnius: Edukologija, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 29.500]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. The Dedalus Book of Lithuanian Literature : [lietuvių literatūros antologija]. Sawtry (UK): Dedalus Ltd, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.857]
2011 - Samalavičius Stasys; Samalavičius Almantas Liudas; Ragauskas Aivas. Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII-XVIII amžiuose : [monografija]. Vilnius: Edukologija, 2011. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 36.500]
2010 - Fredriksson Carl Henrik; Samalavičius Almantas Liudas. Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Vilnius: Kultūros barai, 2010. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 23.429]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija : straipsnių rinkinys. Vilnius: Kultūros barai, 2007. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 18.714]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Sacrum in cultural space. Stockholm: Institute for Art and Culture, 2005. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.429]

Vertimai

2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Tvarus miestas yra įmanomas / Ettore Maria Mazzola. Vilnius: Kultūros barai, 2022. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 8.000]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Samir Younes. Modernioji tradicinė architektūra. Architektūros teorija kitapus (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 101-150. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.571]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Michael W. Mehaffy, Nikos A. Salingaros. Projektavimas gyvajai planetai. Architektūros teorija po (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 35-74. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.857]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Jean Robert. Autonomija ir heteronomija architektūros teorijoje. Architektūros teorija po (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 75-100. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.857]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros kritika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.530]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūra : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.000]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūra : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.000]