Almantas Liudas Samalavičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Gabrėnas Arnoldas; Samalavičius Almantas Liudas. Wood in Lithuanian and Finnish architecture: the legacy of architectural tradition and possibilities for its contemporary use. Journal of Baltic studies. Portland: Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS). ISSN 0162-9778. vol. 00, iss. 00 (2023), p. 1-18. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2023 - Samalavičius Almantas Liudas; Gabrėnas Arnoldas; Gabrėnienė Agnė. The new center of Vilnius: spatial transformation and challenges of genius loci. Journal of Baltic studies. Portland: The Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS). ISSN 0162-9778. vol. 00, iss. 00 (2023), p. 291-308. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2022 - Samalavičius Almantas Liudas; Gabrėnas Arnoldas. The legacy of Lithuanian urban and semi-urban vernacular architecture and possibilities of its preservation. Buildings. Basel: MDPI. ISSN 2075-5309. vol. 12, iss. 12 (2022), p. 1-20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2020 - Samalavičius Narimantas Evaldas; Klimašauskienė Vita; Janušonis Vinsas; Samalavičius Almantas Liudas; Dulskas Audrius. Robotic total mesorectal excision for mid-rectal cancer using the Senhance® robotic platform - a video vignette. Colorectal disease. Hoboken: The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland. ISSN 1462-8910. vol. 22, iss. 5 (2020), p. 592-593. [M.kr.:M 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2016 - Samalavičius Narimantas Evaldas; Dulskas Audrius; Baltruškevičienė Edita; Smailytė Giedrė; Skučienė Marija; Mikelėnaitė Rasa; Venslovaitė Rasa; Aleknavičius Eduardas; Samalavičius Almantas Liudas; Lunevičius Raimundas. Asymptomatic primary tumour in incurable metastatic colorectal cancer: is there a role for surgical resection prior to systematic therapy or not?. Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan: Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. Vol. 11, Nr. 4 (2016), p. 274-282. [M.kr.:M 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2023 - Samalavičius Almantas Liudas. City and community: Toward revitalizing historical urban legacy. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2023, Nr. 115, p. 131-139. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2023 - Samalavičius Almantas Liudas. Christopher Alexander as an architectural thinker. Urban planning. Lisbon: Cogitatio Press. ISSN 2183-7635. vol. 8, iss. 3 (2023), p. 153-155. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Vietos fenomenologija: nuo erdvės iki vietos konceopcijos architektūroje. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2022, Nr. 110, p. 143-152. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Tradicinė architektūra: išstūmimas ir sugrįžimas. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2022, Nr. 111, p. 149-156. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Architecture, water and well-being in Islamic culture and beyond : review essay. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-7955. vol. 46, iss. 2 (2022), p. 191-198. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Revisiting facades: A note on symmetry as an aesthetic principle. Symmetry: Culture and science. Budapest: Symmetrion. ISSN 0865-4824. vol. 32, iss. 3 (2021), p. 405-420. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Daugiajuslės architektūros link: Juhani Pallasmaa ir dirbtinės aplinkos fenomenologija. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2021, Nr. 109, p. 142-152. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Christopherio Alexnderio ,,Trečioji teorija". Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2021, Nr. 106, p. 148-155. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Ideology as geometry: A note on Parametricism and its theoretical foundations. Symmetry: Culture and science. Budapest: Symmetrion. ISSN 0865-4824. vol. 31, iss. 3 (2020), p. 353-364. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Christopherio Alexanderio teorija ir jos priešai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 104, p. 113-120. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Biofiliška arfchitektūra: galimybės ir trikdžiai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 105, p. 109-118. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros dėmuo gerovės studijose. Logos. Vilnius: VO "Logos". ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 102, p. 151-160. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Moderniosios miestokūros akligatviai ir Nikos A. Salingaros konceptualus iššūkis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 101, p. 138-146. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūra ir aplinkos kognityviniai aspektai. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 99, p. 156-165. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešosios erdvės: tradicija versus dabartis. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 95, p. 140-150. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Vandens estetika islamiškojo sodo architektūroje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 97, p. 120-129. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Theory of architectural proportions, judgments and Lithuanian architecture. Symmetry - culture and science. Budapest: Symmetrion. ISSN 0865-4824. vol. 29, iss. 3 (2018), p. 409-422. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Vietos dvasia“ Christiano Norberg-Schulzo architektūros fenomenologijoje. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 71, p. 119-126. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Samalavičius Almantas. Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos (pabaiga). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2012, Nr. 70, p. 139-145. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. Estetika urbanistikoje: Camillo Sitte įžvalgos (pradžia). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 69, p. 141-149. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūros žymėjimas ir Jane Jacobs (2). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 64, p. 171-178. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūros žymėjimas ir Jane Jacobs (1). Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 63, p. 157-164. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Vartojantis ar kūrybingas miestas?. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 61, p. 170-178. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [tęsinys]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 59 (tęsinys), p. 155-162. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [pradžia]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58 (pradžia), p. 165-173. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [pabaiga]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 60 (pabaiga), p. 135-142. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Kultūros kritika tarpukario Lietuvoje: Julijonas Lindė-Dobilas. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 54, p. 146-155. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Ivano Illicho idėjų archeologija [tęsinys]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 56 (tęsinys), p. 134-144. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Ivano Illicho idėjų archeologija [pradžia]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 55 (pradžia), p. 157-164. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Ivano Illicho idėjų archeologija [pabaiga]. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 57 (tęsinys), p. 157-166. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Rybczynski Witold. Urbanism and our urban future. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, Nr. 2 (2013), p. 69-72. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Salingaros Nikos. Revisiting and rethinking contemporary urban design. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 3 (2013), p. 161-164. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Krier Leon. Modernity and its discontents. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, Nr. 4 (2013), p. 227-230. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Urbanistinė plėtra ir racionalumo retorika: C.A. Doxiadis'o koncepcijų likimas. Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 1 (2008), p. 28-33. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2021 - Samalavičius Almantas Liudas; Traškinaitė Dalia. Traditional vernacular buildings, architectural heritage and sustainability. Journal of architectural design and urbanism. Semarang: Diponegoro University. vol. 3, iss. 2 (2021), p. 49-58. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. The ambiguities of iconic design: Mo Modern Art Museum by Daniel Libeskind. Journal of architectural design and urbanism. Semarang: Universitas Diponegoro. vol. 2, no. 1 (2019), p. 13-21. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Architecture, city and mathematics: the lost connection. Mathematics interdisciplinary research. Kashan: University of Kashan. ISSN 2538-3639. vol. 4, iss. 1 (2019), p. 1-10. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius urbanism and its discontents. Lituanus: the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 64, no. 1 (2018), p. 32-46. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. The legacy of Lithuanian baroque architecture. Lituanus : the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. vol. 64, iss. 4 (2018), p. 64-81. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Public memory and urban spaces in Vilnius. Lituanus : the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. vol. 64, iss. 3 (2018), p. 66-82. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius Versailles: Sic Transit Gloria Mundi. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 63, no. 2 (2017), p. 39-62. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. The Genius Loci, public spaces and transformations of Vilnius' urban millieu. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 62, no. 1 (2016), p. 40-58. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Keeping the world informed. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 61, no. 1 (2015), p. 5-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. In quest of Lithuanian higher education. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 61, no. 3 (2015), p. 5-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2011 - Buivydas Rimantas; Samalavičius Almantas Liudas. Public spaces in Lithuanian cities: legacy of dependence and recent tendencies. Urban Studies Research. Cairo: Hindawi. ISSN 2090-4185. Vol. 2011 (2011), p. 1-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius city: urbanism driven by consumption. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 56, no. 2 (2010), p. 43-52. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Samalavičius Almantas-Liudas. Akademinės bendruomenės ir universiteto kultūros. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2006, Nr. 46, p. 6-13. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Linas Čekanavičius; Samalavičius Almantas Liudas. Šiuolaikiniai mokslo plėtros instrumentai: pasaulio patirtis ir pamokos. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. t. 72, Nr. 2 (2005), p. 24-35. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Miestas: erdvė ir vieta. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 18-21. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūra ir garsas Antikoje. Logos : Logos. .. ISSN 0868-7692. 2005, Nr. 41, p. 27-33. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Ideológia mint geometria: A parametricizmusól és annak elmeleti alapjairól. Szimmetria Az Epiteszetben. Budapest: TERC, 2021. ISBN 9786155445828, p. 109-116. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Higher education in the monoculture of consumption. Neoliberalism, economism and higher education. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN 9781527505940, p. 1-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Questioning architectural modernism and the built environment: notes on cultural texts and contexts. Rethinking modernism and the built environment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN 9781443855136, p. 1-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Universitetas, rinkos ideologija ir kultūros disciplinos : Šviesiam Vytauto Berenio atminimui. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-4728. T. 3, Nr. 2 (2015), p. 40-54. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Time Lost and Found : įžanga. The Dedalus Book of Lithuanian Literature : [lietuvių literatūros antologija]. Sawtry (UK): Dedalus Ltd, 2013. ISBN 9781909232426, p. 9-20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. The vanishing Genius Loci of Vilnius. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2011. ISSN 1684-4637, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Témĕř normálni stav : Litevské literární perspektivy. HOST: mésíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: SPVCH (Spolek přátel vydávání časopisu HOST). ISSN 1211-9938. 2010, no 3, p. 113-116. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Ričardas Gavelis (8 November 1950 - 18 August 2002). Twenty-first-century Central and Eastern European writers. New York: GALE CENGAGE learning. ISBN 9780787681715. 2010, p. 81-84. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Peaaegu normaalne. Vikerkaar. Tallinn: Sihtasutus Kultuurileht. ISSN 0234-8160. 2010, no 7-8, p. 117-122. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Lithuania: universities on the threshold. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine. ISSN 1684-4637. 2009, p. [1-7]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Kultūrų konfrontacijos ir dialogai globalizacijos amžiuje. Kultūrų dialogas ir asmenybė = Cultural dialogue and personality : mokslinių straipsnių rinkinys / Klaipėdos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955185048, p. 16-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Jurga Ivanauskaitė (14 November 1961 - 17 February 2007). Dictionary of literary biography. Vol. 353: Twenty-first-century Central and Eastern European writers. New York: GALE CENGAGE learning. ISBN 9780787681715. 2010, p. 125-128. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Аморфно общество. Литва в епохата на високия посткомунизъм. Critique & Humanism : Bulgarian magazine for the humanities. Cофия: Фондация за хуманитарни и социални изследвания. ISSN 0861-1718. Vol. 28, no 1 (2009), p. 353-366. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Literary perspectives: Lithuania. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine. ISSN 1684-4637. 2009, p. [1-6]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Amorfná soločnosť alebo Po vstupe do éry vrcholného postkomunizmu. Kritika & Kontext : journal of critical thinking. Bratislava: Society for Higher Learning. ISSN 1335-1710. Vol. 13, no 36 (2008), p. 81-93. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Reflections on the role of intellectuals in society. Dokąd zmierza Europa: przywódstwo, idee, wartości = Where Europe is going: leadership, ideas, values. Pultusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007. ISBN 9788375490060, p. 138-148. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. National identity, culture and globalization. Lithuanian identity and values / ed. by Aida Savicka. Vol. 31, Cultural heritage and contemporary change. Series 4A, Eastern and Central Europe. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2007. ISBN 9781565182363, p. 7-14. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2006 - Samalavičius Almantas-Liudas. Lithuanian prose and decolonization: rediscovery of the bady. Baltic postcolonialism: on the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics. Amsterdam-New York: Rodopi, 2006. ISBN 904201959X, p. 409-428. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Vanduo ikikrikščioniškoje ir krikščioniškųjų viduramžių architektūroje. Liaudies kultūra. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2005, Nr. 1, p. 63-66. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Utbildningsreformen och universiteten i Litauen. Finsk tidskrift: kultur - ekonomi - politik. Åbo: Föreningen Granskaren. ISSN 0015-248X. 2005, H. 7-8, p. 420-428. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Proza Ričardasa Gavelisa a dekolonizacja: odkrycie ciała. Literatura na świecie. Warszawa: Biblioteka Narodowa. ISSN 0324-8305. 2005, Nr. 1/2, p. 260-273. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Memory and amnesia in a postcommunist society. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2004. ISSN 1684-4637, p. 1-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Masinė kultūra ir kultūros kritika. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2004, Nr. 3, p. 33-38. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Intellectuals and society in post-communist Lithuania. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2004. ISSN 1684-4637, p. 1-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Europe's East as spiritual space. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2004. ISSN 1684-4637, p. [1-5]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūrologija. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Vilnius: Lietuvos istorijos leidykla, 2004. ISBN 9986780624, p. 71-77. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. The burden of freedom: Lithuanian media during the transition. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2003. ISSN 1684-4637, p. 1-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Humanities and academic cultures: towards dialogue. Dialogue and Universalism : metaphilosophy as the Wisdom of Science, Art, and Life. Warsaw.. ISSN 1234-5792. 2003, No. 1-2, p. 51-58. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūros ir garso sąsajos Renesanse. Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1630. T. XXVII, nr. 1 (2003), p. 32-36. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Samalavičius Almantas-Liudas. Lithuania. Censorship a world encyclopedia. Vol. 3: L-R. London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001. ISBN 1579581358, p. 1450-1452. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Samalavičius Almantas. Vilnius SS. Peter and Paul's Church: the Power of Baroque Imagination. Res Balticae : miscellanea italiana di studi baltistici. Pisa: ECIG. 2000, nr. 6, p. 211-224. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Urbanistinės ir architektūrinės kaitos mokslinių pagrindų kūrėjas. Projektavimo modeliai ir gyvenamoji architektūra / Nikos A. Salingaros. Vilnius: Kultūros barai, 2019. ISBN 9786098003239, p. 5-12. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Toward the culture of hope : editorial. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 62, no. 2 (2016), p. 5-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Toward built environment as an open system : editorial. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 39, Nr. 2 (2015), p. 101-102. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Beyond bulldozing habits of mind : editorial. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 39, Nr. 4 (2015), p. 219. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. The end of ignorance?. Journal of architecture and urbanism. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. T. 38, Nr. 3 (2014), p. 173-175. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Beyond sustainability: reconsidering the healing qualities of the built environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The 2nd International Conference on Sustainability in Architectural Design and Urbanism, 29 August 2018, Semarang, Indonesia. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1757-8981. vol. 2013 (2018), p. 1-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešosios erdvės ir urbanistinė plėtra: sociokultūriniai aspektai. III Lietuvos Urbanistinis forumas - 2009. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. [2009 m. spalio 1 d.]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, 2009. ISSN 2029-3399, p. 32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. National culture and the challenge of globalization : a view from/at the post-communist space. Cultural dilemmas during transitions : East Central Europe versus Taiwan; conference Warsaw 2000. Münster: LIT Verlag, 2004. ISBN 3825865177, p. 141-162. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose

2024 - Samalavičius Almantas Liudas. Vanduo: bendruomeniškumo simbolis ir privataus pasipelnymo šaltinis. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barų leidykla. ISSN 0134-3106. , Nr. 1-2, p. 78-83[Aut.lankų sk.: 0.429]
2024 - Samalavičius Almantas Liudas. Medis ir Buda. Esė apie architektūros paveldą ir estetiką. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barų leidykla. ISSN 0134-3106. 2024, Nr. 3, p. 72-78[Aut.lankų sk.: 0.500]
2023 - Samalavičius Almantas Liudas. Vandens srautai, purslai ir atspindžiai miesto erdvėse. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. 2023, Nr. 9, p. 51-57. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2023 - Samalavičius Almantas Liudas. Vandens kaskados ir griuvėsių spindesys. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2023, Nr. 1-2, p. 24-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2023 - Samalavičius Almantas Liudas. Vandens ir augmenijos magija Tolimuosiuose Rytuose. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2023, Nr. 7/8, p. 68-72. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2023 - Samalavičius Almantas Liudas. Vandens geometrija, arba persiškų sodų estetinės vilionės. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2023, Nr. 3, p. 70-75. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2023 - Samalavičius Almantas Liudas. Ateities projektavimas, buriant iš kavos tirščių ir Godo belaukiant. Kultūros barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidykla. ISSN 0134-3106. 2023, Nr. 1-2, p. 1-8. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūra ir neuromokslai. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2022, Nr. 4, p. 16-22. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešosios atminties nepatogumai. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2021, Nr. 6, p. 9-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Pandemija ir tikėjimas (2). Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2021, Nr. 1, p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Akademinė laisvė tarp Sine Qua Non ir papūgos narvelyje. Nepriklausomybės sąsiuviniai. Vilnius: Romualdo Ozolo paramos fondas. ISSN 2029-9516. 2021, Nr. 1, p. 63-69. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Pergalingas būtojo laiko tęstinumas : [apie knygą]: Ričardas Gavelis. Memoirs of a life curt short. Translated by Jayde Will. Glasgow: Vagabond Voices. 2018, p. 245. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2019, Nr. 3, p. 44-47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Aukštojo mokslo reforma, suklupusi ties neoliberalios politikos slenksčiu. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2019, Nr. 5, p. 2-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Universitetų optimizacijos krizė. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2017, 4, p. 2-6. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Skaičių misticizmas ir universitetų "optimizacijos" pinklės. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2017, Nr. 2, p. 2-5. [M.kr.:H 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Miestų raida ribotų urbanistikos sampratų pančiuose (2) : [pabaiga]. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2017, Nr. 1, p. 14-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas; Connel Raewyn. Galios arogancija ir neoliberali universitetų kontrolė : su australų sociologe Raewyn CONNELL kalbasi Almantas SAMALAVIČIUS. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2017, 3, p. 2-6. [M.kr.:H 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešųjų erdvių gynyba ir jos inscenizacija, pritvinkusi keistos nostalgijos. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 9, p. 25-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Viešoji atmintis ir juodosios urbanistinės skylės. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 7-8, p. 32-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Ribotų urbanistikos sampratų pančiai. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, 12, p. 8-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Nepakeliama architektūrinių kalvų lengvybė. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 10, p. 22-27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas. Naujasis sostinės centras urbanistinio greitkelio šešėlyje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 4, p. 20-27. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Hofman Ana; Samalavičius Almantas Liudas. Kas atsitiks, kai mokslo žinios ims tarnauti rinkai : su etnomuzikologe dr. Ana Hofman kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 10, p. 2-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas; Giroux Henry. Higher education and neoliberal temptation : a conversation with Henry Girou. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2016. ISSN 1684-4637, p. 1-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Samalavičius Almantas Liudas; Nixon Jon. Higher education and its discontents : a conversation with Jon Nixon. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2016. ISSN 1684-4637, p. 1-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Moraru Christian; Samalavičius Almantas Liudas. Aukštųjų mokyklų biurokratizacijos pinklės : su humanitarinių mokslų profesoriumi Christianu Moraru kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 9, p. 15-18. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Karamihova Margarita; Samalavičius Almantas Liudas. Aukštasis mokslas postsocialistinio neoliberalizmo sąlygomis : su bulgarų istorike ir antropologe Margarita Karamihova kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2016, Nr. 10, p. 6-7. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Universitetas vartotojiškoje monokultūroje. Nepriklausomybės sąsiuviniai: istorijos ir kultūros žurnalas. Vilnius: Romualdo Ozolo paramos fondas. ISSN 2029-9516. 2015, Nr. 1(11), p. 62-67. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Barry Thomas. Tyrinėdami praeitį ir dabartį, projektuojame ateitį : su Thomas’u Barrie kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 4, p. 2-6. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas. Sutemos ir šviesa Katmandu slėnyje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 5, p. 75-82. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Frampton Kenneth. Neomodernizmas - naujas būdas parduoti seną prekę : su Milesu Glendinningu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 6, p. 5-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Frampton Kenneth. Modernaus pasaulio neišgelbės nei greitis, nei skaitmeninė narsa : su Kennethu Framptonu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 3, p. 11-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Samalavičius Almantas Liudas; Mudde Casas. Kokia žodžio laisvės ir europinės demokratijos ateitis? : su politologu Casu Mudde’u kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2015, Nr. 3, p. 6-10. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Panday Ram Kumar. Žvilgsnis į naudos kultūrą ir atgimimą iš Himalajų papėdės : su Ramu Kumaru Panday’um kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 6, p. 12-15. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Hunt III Arthur W.. Technology and consumership. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2014. ISSN 1684-4637, p. [1-4]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Savaitgalis Kijeve, arba grėsmė pasaulio tvarkai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 6, p. 7-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Richard Heinberg -. Peržengus nuosmukio slenkstį : su ekonomikos analitiku Richardu Heinbergu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 5, p. 13-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Hannerz Ulf. Pasaulio ateitis: globalios jungtys ar kreolizacija? : su miestų ir medijų antropologu Ulfu Hannerzu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 4, p. 13-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Murphy Douglas. Modernizmas po utopijos ir „ikonizmo“ : su Douglasu Murphy’u kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 11, p. 18-22. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas; Kellner Douglas. Kas galanda išlaisvinimo, o kas slopinimo įrankius? : su šiuolaikinių medijų analitiku Douglu Kellneriu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2014, Nr. 5, p. 16-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Jaką cenę zaplacimy za wyprzedaz ziemi?. Arcana. Krakow: Wydawnictwo ARCANA. ISSN 1233-6882. 2014, no. 117, p. 74-76. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Watkin David. Tradicijų ir klasikos vertė „architektūros esperanto“ triukšme. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr. 9, p. 7-9. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Post scriptum. Istorikas iš pašaukimo : Stasio Samalavičiaus gyvenimo ir veiklos bruožai. Vilniaus miestiečiai ir miestų kultūra XVII-XVIII amžiuose : [monografija]. Vilnius: Edukologija, 2013. ISBN 9789955208860, p. 215-225. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Wallerstein Immanuel. New World-system?. Eurozine [www.eurozine.com] : the netmagazine. Vienna: Eurozine, 2013. ISSN 1684-4637, p. [1-6]. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Spector Tom. Modernybė nėra išsisėmusi : su architektu Tomu Spectoru kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr. 11, p. 10-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas; Rowland Wade. Korporacinis kapitalizmas ir modernybės mitologija : su kanadiečių analitiku Wade’u Rowlandu kalbasi Almantas Samalavičius. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr.11, p. 14-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Dwadziescia lat po wielkim przelomie. Dokąd zmierzamy?. Arcana. Krakow: Wydawnictwo ARCANA. ISSN 1233-6882. 2013, no. 109, p. 164-169. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Dvi spalvos: oranžinė ir geltona. Teravados budizmo reliktai Laose. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2013, Nr. 1 (pradžia), p. 75-81. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Lithuanian contemporary fiction. Kafla Intercontinental : an international tri-annual journal of art, literature & culture. Chandigarh: Kafla Inter-Continental. ISSN 2278-1625. 2012, Jan.-April, p. 39-47. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Isano akmenys. Khmerų kultūros pėdsakais Šiaurės rytų Siame. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2012, nr. 12, p. 88-94. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas; Chirot Daniel. Ideologia Nu Ia Sfarsit Niciodata. Lettre Internationale. Bucharest: Romanian cultural institute. ISSN 1220-5998. Vol. 83 (2012), p. 22-25. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Dangus ir plyta. Bagano šventyklų švytėjimas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2012, nr. 10, p. 84-90. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Budos šypsena Sukotajaus šventyklų griuvėsiuose. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2012, nr. 7/8, p. 96-101. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. Mirtinai nusipramogavusi televizija, virtualūs politikai ir į užribį išstumta politika. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2011, nr. 3, p. 2-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Santūrus japonų kultūros spindesys : pastabos 76-ojo Tarptautinio PEN klubo kongreso paraštėse (2). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 12, p. 69-75. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Pietų Korėjos kultūriniai peizažai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 9, p. 66-72. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Du dešimtmečiai po didžiojo lūžio ir kas toliau?(1) : Rūpesčiai ir lūkesčiai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 4, p. 2-5. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Du dešimtmečiai po didžiojo lūžio ir kas toliau? (2). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 5, p. 8-11. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Apie "tylos diplomatiją" ir "minties monokultūrą" : Pastabos 76-ojo Tarptautinio PEN klubo kongreso paraštėse (1). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2010, nr. 11, p. 32-39. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus Versalio prakeiksmas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 3, p. 12-16. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Stiklo spindesys ir skurdas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 4, p. 20-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Preke paverstos viešosios erdvės. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 2, p. 10-13. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Po Malaiziją Somerseto Maughamo pėdomis (2). Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 2, p. 59-63. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Krantinė - tarnaitės laiptai per svetainės kambarį?. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 1, p. 10-14. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Beveik normalūs. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 12, p. 20-24. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Ar vien tik žodžiai? PEN klubo kongresas Austrijoje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 11, p. 71-74. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Samalavičius Almantas Liudas. Apie sienas, kurios vis dar skiria Europos Vakarus nuo jos Rytų. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2009, nr. 5, p. 2-4. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus miestovaizdis ir nykstantis GENIUS LOCI. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2008, nr. 10, p. 2-6. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Urbanistinės erdvės ir "bakalėjų" kultūra. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2008, nr. 4, p. 2-5. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Naujos duobės aukštojo mokslo reformų kelyje. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2007, Nr. 12, p. 5-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Amorfiška visuomenė, arba brandaus postkomunizmo epochon įžengus. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2007, nr. 2, p. 2-6. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2006 - Samalavičius Almantas-Liudas. Globalizacija ir universitetai. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2006, Nr. 11, p. 11-15. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Samalavičius Almantas Liudas. Šviesos simbolizmas ir metafiziškumas architektūroje. Naujoji Romuva. .. ISSN 1392-043X. 2004, Nr. 1. [M.kr.:H 001; H 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Tautinis tapatumas ir globalizacija. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 6, p. 6-10. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Modernizmo triumfas virš valdovų rūmų liekanų. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 10, p. 30-32. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Kultūros studijos ir kultūros vartojimas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 3, p. 17-20. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Kritikos slinktis postkolonializmo studijų link. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 11, p. 90-92. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Krepšinio žaidimas be kamuolio. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 1, p. 29-30. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Ideologinis revanšizmas mokslinės monografijos apdaru. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2003, Nr. 12, p. 75-77. [M.kr.:S 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Samalavičius Almantas-Liudas. Architektūra kaip kultūros epitafija. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2001, nr. 3, p. 71-73. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2000 - Samalavičius Almantas. Trys žvilgsniai į tris universiteto idėjas. Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2000, nr. 8/9, p. 6-13. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir vanduo: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją = : Architecture and water: a glimpse to the history and ideas of forms. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 4, p. 65-69. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir šviesa: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 1, p. 65-68. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir spalva: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 3, p. 65-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Samalavičius Almantas. Architektūra ir garsas: žvilgsnis į idėjų ir formų istoriją. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 2000, nr. 2, p. 65-69. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Samalavičius Almantas Liudas. Vitražai privačiame bute. Vilnius. Rrealizacija: 1999 m. Vitražų autorė: Dalia Žebenkienė : [apžvalgaa]. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 3, p. 116-117. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1999 - Samalavičius Almantas Liudas; Kančas Algimantas; Kučinskas Romas; Žebrauskas Algirdas. Regionalizmo idėja šiuolaikinėje architektūroje : Almanto Samalavičiaus pokalbis su architektais Algimantu Kanču, Romu Kučinsku, Algirdu Žebrausku. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 3, p. 78-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
1999 - Samalavičius Almantas Liudas; Merkinas Leonidas; Neniškis Edgaras; Noreikis Romas; Žalys Alfredas. Racionalizmo idėja šiuolaikinėje architektūroje : Almanto Samalavičiaus pokalbis su architektais Leonidu Merkinu, Edgaru Neniškiu, Romu Noreikiu, Alfredu Žaliu. Archiforma. Vilnius: Archiforma. ISSN 1392-4710. 1999, Nr. 4, p. 78-80. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Placeless anf faceless: the obscure fate of public spaces in Vilnius. World architecture review Architectural Worlds. Pekin: OriProbe Information Services. ISSN 1000-8373. Vol. 28, iss. 2 (2013), p. 18-19. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Universiteto vizijos, revizijos ir Jose Ortega Y Gassetas. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 1-2, p. 66-67. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Žvelgiant atgal ir į priekį. Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-5857. 2005, Nr. 5, p. 29-31. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Šviesos dieviškumas. Naujoji Romuva : iliustruotas kultūros gyvenimo žurnalas. Vilnius: Regnum. ISSN 1392-043X. 2003, Nr. 4(545), p. 23-28. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Recenzijos

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2020 - Samalavičius Almantas Liudas. Soviet modernism scrutinized : reviews. Lituanus : Lithuanian quarterly journal of arts and sciences. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. vol. 66, no. 3 (2020), p. 89-92. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Samalavičius Almantas Liudas. Revising the architectural history of the Polish-Lithuanian commonwealth in seventeenth-eighteenth centuries. Lituanus: the Lithuanian quarterly. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. vol. 65, no. 2 (2019), p. 82-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Attempts to restructure Baltic higher education reconsidered : book review. Lituanus : the Lithuanian quartely. Chicago: Lituanus Foundation. ISSN 0024-5089. Vol. 58, no. 4 (2012), p. 89-93. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2012 - Samalavičius Almantas Liudas. Tomas Kavaliauskas. The individual in business ethics : an American cultural perspective : book review. Homo oeconomicus. München: ACCEDO. ISBN 9783892650805. Vol. 29, iss. 2 (2012), p. 261-265. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Samalavičius Almantas Liudas. A new approach to business ethics: review of Tomas Kavaliauskas : [recenzija]. Homo oeconomicus. München: Accedo Verlag. ISSN 0943-0180. Vol. 29, No. 2 : The Secrets of Secrets (2012), p. 261-265. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Meno, kultūros, profesiniuose ir mokslo, meno populiarinimo leidiniuose

2021 - Samalavičius Almantas Liudas; Traškinaitė Dalia. Ar atsiras nauja architektūros teorija, o gal ir praktikos perspektyva?. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2021, Nr. 9, p. 89-92. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Vieno iš XX a. mitų baigtis : [apie knygą]: Malcolm Millais. Le Corbusier, the Dishonest Architect. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2017, p. 266.. Kultūros barai. Vilnius: Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2018, Nr. 1, p. 83-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Monografijos

2023 - Samalavičius Almantas Liudas. The social history of urban life and the legacy of Stasys Samalavičius : editor’s introduction. Stasys Samalavičius. Urban culture and everyday life in Lithuania in the 17th and 18th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2023, p. 10-20. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Vilnius cityscape and Genius Loci: Historical architecture and nature in an urban environment. Site, symbol and cultural landscape. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. ISBN 9781527575882, p. 1-17. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Austerity in disguise: attempts at reshaping Lithuanian higher education. Higher education in austerity Europe / edited by Jon Nixon. London: Bloomsbury Publishing, 2017. ISBN 9781474277266, p. 143-153. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. Miestas ir protas: urbanistinės teorinės refleksijos XX a. Vakaruose : monografija. Vilnius: Technika, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 10.310]
2011 - Samalavičius Almantas Liudas. Ideas and structures : essays in architectural history. Eugene, Oregon: Resource Publications, 2011. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.286]
2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Universiteto idėja ir akademinė industrija : monografija. Vilnius: VPU leidykla, 2010. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 12.857]
2009 - Chandler Aaron; Moraru Christian; Cornis-Pope Marcel; Moraru Christian; Kiossev Alexander; Samalavičius Almantas Liudas; Kostihová Marcela; Morgan Peter; Hosek Jennifer Ruth; Kos Matevž; Kovačević Nataša; Imre Anikó; Hunter Phyllis Whitman; Sywenky Irene. Postcommunism, postmodernism and the global imagination. New York: Columbia University Press, 2009. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 21.286]
2004 - Samalavičius Almantas-Liudas. Idėjos ir struktūros architektūros istorijoje. Vilnius: Kultūros barai, 2004. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 13.643]
2003 - Samalavičius Almantas-Liudas. Universiteto idėja ir akademinė industrija. Vilnius: Kultūros barai, 2003. [M.kr.:H 001; S 007] [Aut.lankų sk.: 11.929]

Studijos

2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros teorijos slinktys. Architektūros teorija kitapus (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 10-23. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Architecture and well-being: toward a new paradigm in the built environment. Le bien-etre au Nord et au Sud: explorations. Louvain-la-Neuve: Academia. ISBN 9782806104717. , no. 21, p. 203-225. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Nelaisvės formos : Almanto Samalavičiaus pokalbiai apie ekonomiką, miestokūrą ir krizes. Vilnius: Kultūros barai, 2014. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 20.214]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Kaita ir tęstinumas : kultūros kritikos esė. Vilnius: Kultūros barai, 2008. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 14.286]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Dalia Matulaitė: skulptūra : [kūrinių katalogas]. Vilnius: Kultūros barai, 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 5.071]
2007 - Buivydas Rimantas; Leitanaitė Rūta; Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus architektūra 2005-2006 : parodos katalogas. Vilnius: Lietuvos architektų sąjunga, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 9.786]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Postkomunistinės visuomenės atmintis ir amnezija. Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija. Vilnius: Kultūros barai, 2007. ISBN 9789955964889, p. 51-68. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2003 - Viliūnas Giedrius; Birmontienė Toma; Chmieliauskas Alfredas; Linas Čekanavičius; Donskis Leonidas; Glosienė Audronė; Krupavičius Algis; Nikžentaitis Alvydas; Samalavičius Almantas Liudas; Subačius Giedrius. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategija bendrosios Lietuvos mokslo plėtros strategijos kontekste. Vilnius: ŠMM Mokslo ir studijų departamentas, 2003. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 2.571]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2023 - Samalavičius Almantas Liudas. Stasys Samalavičius. Urban culture and everyday life in Lithuanian in the 17th and 18th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2023. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 13.929]
2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Site, symbol and cultural landscape. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 11.214]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros teorija kitapus (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 16.857]
2018 - Samalavičius Almantas Liudas. Neoliberalism, economism and higher education. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 12.286]
2017 - Samalavičius Almantas Liudas. Rethinking modernism and the built environment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. [M.kr.:S 005] [Aut.lankų sk.: 17.143]
2014 - Samalavičius Almantas Liudas. Lituanus: the Lithuanian quarterly journal of art and sciences : Vol. 60, iss. 2. Chicago: Lituanus Foundation, 2014. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.857]
2013 - Samalavičius Stasys; Samalavičius Almantas Liudas. Vilniaus miestiečiai ir miestų kultūra XVII-XVIII amžiuose : [monografija]. Vilnius: Edukologija, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 29.500]
2013 - Samalavičius Almantas Liudas. The Dedalus Book of Lithuanian Literature : [lietuvių literatūros antologija]. Sawtry (UK): Dedalus Ltd, 2013. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 17.857]
2011 - Samalavičius Stasys; Samalavičius Almantas Liudas; Ragauskas Aivas. Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII-XVIII amžiuose : [monografija]. Vilnius: Edukologija, 2011. [M.kr.:H 003; H 005] [Aut.lankų sk.: 36.500]
2010 - Fredriksson Carl Henrik; Samalavičius Almantas Liudas. Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Vilnius: Kultūros barai, 2010. [M.kr.:H 005] [Aut.lankų sk.: 23.429]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija : straipsnių rinkinys. Vilnius: Kultūros barai, 2007. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 18.714]
2005 - Samalavičius Almantas-Liudas. Sacrum in cultural space. Stockholm: Institute for Art and Culture, 2005. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.429]

Vertimai

2022 - Samalavičius Almantas Liudas. Tvarus miestas yra įmanomas / Ettore Maria Mazzola. Vilnius: Kultūros barai, 2022. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 8.000]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Samir Younes. Modernioji tradicinė architektūra. Architektūros teorija kitapus (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 101-150. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 3.571]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Michael W. Mehaffy, Nikos A. Salingaros. Projektavimas gyvajai planetai. Architektūros teorija po (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 35-74. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 2.857]
2021 - Samalavičius Almantas Liudas. Jean Robert. Autonomija ir heteronomija architektūros teorijoje. Architektūros teorija po (post)modernizmo. Vilnius: Kultūros barai, 2021. ISBN 9786099622316, p. 75-100. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 1.857]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Samalavičius Almantas Liudas. Architektūros kritika : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.530]
2008 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūra : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.000]
2007 - Samalavičius Almantas Liudas. Miesto kultūra : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 6.000]