Šarūnas Skuodis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2022 - Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas; Vasys Elijus. The behaviour of stress variation in sandy soil. Open geosciences. Warsaw: De Gruyter Poland. ISSN 2391-5447. vol. 14, iss. 1 (2022), p. 13-23. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2021 - Skuodis Šarūnas; Michelevičius Dainius; Damušytė Aldona; Valivonis Juozas; Medzvieckas Jurgis; Šneideris Arnoldas; Jokūbaitis Aidas; Daugevičius Mykolas. The engineering geological and geotechnical conditions of Gediminas Hill (Vilnius, Lithuania): an update. Geological quarterly. Warsaw: Polish Geological Institute. ISSN 1641-7291. vol. 65, iss. 3 (2021), p. 1-13. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2021 - Zakarka Mindaugas; Skuodis Šarūnas; Mackevičius Rimantas; Sližytė Danutė. The effects of mineral wool fly ash on cohesive soil strength behaviour. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: RTU Press. ISSN 1822-427X. vol. 16, iss. 4 (2021), p. 192-211. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2021 - Zakarka Mindaugas; Skuodis Šarūnas; Šiupšinskas Giedrius; Bielskus Juozas. Compressive strength and thermal properties of sand–bentonite mixture. Open geosciences. Warsaw: De Gruyter Poland. ISSN 2391-5447. vol. 13, iss. 1 (2021), p. 988-998. [M.kr.:T 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2020 - Tamošiūnas Tadas; Skuodis Šarūnas; Žaržojus Gintaras. Overview of the Quaternary sediments deformation modulus dependence on testing methodology. Baltica. Vilnius: Gamtos tyrimų centras. ISSN 0067-3064. vol. 33, no. 2 (2020), p. 191-199. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Skuodis Šarūnas; Žaržojus Gintaras; Tamošiūnas Tadas; Dirgėlienė Neringa. Reconstruction of Holocene marine sand natural hydrostatic pressure and its relation with shearing strength. Baltica. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas. ISSN 0067-3064. vol. 32, iss. 2 (2019), p. 182-189. [M.kr.:N 005; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2019 - Lekstutytė Ieva; Gadeikis Saulius; Žaržojus Gintaras; Skuodis Šarūnas. Engineering geological and geotechnical properties of till soil of the Middle Pleistocene glacial period. Estonian journal of earth sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. vol. 68, iss. 2 (2019), p. 101-111. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Chalmovský Juraj; Štefaňák Jan; Miča Lumír; Kala Zdenek; Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Žilionienė Daiva. Statistical-numerical analysis for pullout tests of ground anchors. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 145-153. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Dirgėlienė Neringa; Rimkus Liudvikas. Determining characteristic sand shear parameters of strength via a direct shear test. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. vol. 22, no. 2 (2016), p. 271-278. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Skuodis Šarūnas; Markauskas Darius; Norkus Arnoldas; Žaržojus Gintaras; Dirgėlienė Neringa. Testing and numerical simulation of Holocene marine sand uniaxial compression at Lithuanian coast. Baltica. Vilnius: Gamtos tyrimų centras. ISSN 0067-3064. Vol. 27, no. 1 (2014), p. 33-44. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Amšiejus Jonas; Dirgėlienė Neringa; Norkus Arnoldas; Skuodis Šarūnas. Comparison of sandy soil shear strength parameters obtained by various construction direct shear apparatuses. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 2 (2014), p. 327-334. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Dirgėlienė Neringa; Norkus Arnoldas; Amšiejus Jonas; Skuodis Šarūnas; Žilionienė Daiva. Stress-strain analysis of sand subjected to triaxial loading. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 25-31, 1b.. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Tumonis Liudas; Amšiejus Jonas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Experimental and numerical investigation of sand compression peculiarities. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 1 (2013), p. 78-85. [M.kr.:T 004; T 008; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Skuodis Šarūnas; Dirgėlienė Neringa; Medzvieckas Jurgis. Using triaxial tests to determine the shearing strength of geogrid-reinforced sand. Studia geotechnica et mechanica. Warsaw: Sciendo. ISSN 0137-6365. vol. 42, iss. 4 (2020), p. 341-354. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2019 - Urbanavičienė Vita; Skuodis Šarūnas. Lack of attention to geological conditions investing in land plot for construction. Architecture, civil engineering, environment. Gliwice: The Silesian University of Technology. ISSN 1899-0142. vol. 12, iss. 4 (2019), p. 87-95. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2021 - Skuodis Šarūnas; Dirgėlienė Neringa; Tamošiūnas Tadas; Kelevišius Kęstutis. Case study of pullout piles connected with cap. IOP Conference Series: Earth and environmental science. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1755-1307. vol. 727 (2021), p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Medzvieckas Jurgis; Skuodis Šarūnas; Sližytė Danutė. Numerical analysis of vertical stress distribution in the direct shear box devices. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 431-436. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Skuodis Šarūnas; Dirgėlienė Neringa; Lekstutytė Ieva. Change of soil mechanical properties due to triaxial sample size. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 470-474. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Skuodis Šarūnas; Kelevišius Kęstutis; Žaržojus Gintaras. Vibrations measurement of the funicular generated vibrations on Gediminas Hill north part slope. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Medzvieckas Jurgis; Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas. Stress-strain states differences in specimens during triaxial compression and direct shear tests. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 739-745. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas; Grigusevičius Andrius. Experimental and numerical analysis of direct shear test. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 218-225. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas. Direct shear test: normal and tangential stresses evaluation according to constant and variable shearing area. 13th Baltic Sea region geotechnical conference. Historical experience and challenges of geotechnical problems in Baltic Sea region, 22-24 September 2016 Vilnius, Lithuania : conference proceedings. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2424-5968, p. 93-96. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Dirgėlienė Neringa; Šlečkuvienė Agata. Sand shearing peculiarities using direct shear device. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 1052-1059. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Zakarka Mindaugas; Mackevičius Rimantas; Skuodis Šarūnas; Sližytė Danutė; Kudžma Andrius. Stabilization of clay powder with mineral wool fly ash. Engineering structures and technologies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-882X. vol. 11, iss. 4 (2019), p. 106-113. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Lekstutytė Ieva; Gadeikis Saulius; Žaržojus Gintaras; Skuodis Šarūnas. Medininkų ledynmečio periodo moreninių gruntų mechaninės savybės. Geologija. Geografija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 2351-7549. t. 4, Nr. 2 (2018), p. 69-78. [M.kr.:N 005; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Skuodis Šarūnas; Karpis Rokas; Zakarka Mindaugas; Gedvilas Modestas; Raginis Vytautas; Orlova Kornelija; Katauskas Mantas. Grunto, veikiamo periodinėmis apkrovomis, elgsenos tyrimai. Geologija. Geografija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 2351-7549. t. 4, Nr. 4 (2018), p. 159-167. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Skuodis Šarūnas; Dirgėlienė Neringa. Grunto, armuoto geotinklais, kerpamojo stiprio tyrimai. Geologija. Geografija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 2351-7549. t. 4, Nr. 2 (2018), p. 59-68. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Tamošiūnas Tadas; Skuodis Šarūnas. Nesankabaus grunto su hidrostatiniu slėgiu kerpamojo stiprio rodikliai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. .. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 520-523. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Skuodis Šarūnas; Karaman Ahmet Habib; Dirgėlienė Neringa. Comparison of one-step and step-wise compression tests. Geologija. Geografija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 2351-7549. T. 3, Nr. 1 (2017), p. 1-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Tamošiūnas Tadas; Girkontas Romas; Savickas Andrius; Skuodis Šarūnas; Mica Lumir. Experimental investigation of clay-straw building finishing layer under different drying conditions. Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 2 (2016), p. 65-70. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Skuodis Šarūnas; Tamošiūnas Tadas. Direct shear tests with evaluation of variable shearing area. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014), p. 499-503. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Skuodis Šarūnas; Šlečkuvienė Agata. Universalaus spūdumo ir paprastojo kirpimo aparato, kontakto vietos tarp porinio akmens ir grunto tikslesnis nustatymo būdas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 520-524. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Skuodis Šarūnas; Kavrus Agata. Atskirų grunto dalelių formos kitimas prieš ir po spūdumo bandymo. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 4 (2012), p. 340-345. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Skuodis Šarūnas; Amšiejus Jonas. Skirtingų smėlio frakcijų spūdumo tyrimas kompresiniu aparatu. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 3, nr. 1 (2011), p. 16-22. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Kelevišius Kęstutis; Amšiejus Jonas; Skuodis Šarūnas. Grunto stiprio, kintančio išilgai polio, įtaka smūgio bangos sklidimui polyje. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering Structures and Technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 3, nr. 2 (2011), p. 64-71. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2022 - Zakarka Mindaugas; Skuodis Šarūnas. Frost depth prediction for seasonal freezing area in Lithuania. A new era of metropolis and infrastructure developments in Hong Kong – challenges and opportunities to geotechnical engineering : proceedings of the 42nd annual seminar Geotechnical Division, The Hong Kong Institution of Engineers, 13 May 2022, Hong Kong. Hong Kong: The Hong Kong Institution of Engineers, 2022, p. 188-194. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2022 - Lekstutytė Ieva; Žaržojus Gintaras; Gadeikis Saulius; Domej Gisela; Skuodis Šarūnas. Composition and strength of Middle Pleistocene till in Lithuania. A new era of metropolis and infrastructure developments in Hong Kong – challenges and opportunities to geotechnical engineering : proceedings of the 42nd annual seminar Geotechnical Division, The Hong Kong Institution of Engineers, 13 May 2022, Hong Kong. Hong Kong: The Hong Kong Institution of Engineers, 2022, p. 302-315. [M.kr.:N 005; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2018 - Lekstutytė Ieva; Gadeikis Saulius; Žaržojus Gintaras; Skuodis Šarūnas. Some mechanical properties of Medininkai glacial period overconsolidated moraine clay. 26th European young geotechnical engineers conference, 11th-14th September, 2018 Reinischkogel, Austria : proceedings. Graz: Graz University of Technology, 2018. ISBN 9783900484804, p. 83-92. [M.kr.:N 005; T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Skuodis Šarūnas; Ng Pui Lam. Slope restoration and topographical monitoring for heritage preservation of Gediminas Hill and Castle Tower in Lithuania. Proceedings of the 38th Annual Seminar Geotechnical Division, The Hong Kong Institution of Engineers "Geotechnical engineering for infrastructure development", 18 May 2018, Hong Kong. Hong Kong: Geotechnical Division The Hong Kong Institution of Engineers, 2018, p. 121-133. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas. Influence of test quantity on loose sand shearing strength parameters. Proceedings of the international conference „Innovative Materials, Structures and Technologies”, Riga, November 8, 2013. Riga: Riga Technical University, 2014. ISSN 2256-0122, p. 170-175. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas. Experimental and numerical (DEM and FEM) non-cohesive soil uniaxial compression. Proceedings of the 23rd European Young Geotechnical Engineers Conference, EYGEC 2014, Barcelona, 2-5 September 2014. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2014. ISBN 8469710362, p. 15-18. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Šlečkuvienė Agata; Skuodis Šarūnas. Smėlinių gruntų dalelių formos įtaka deformacinėms savybėms. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Skuodis Šarūnas; Markauskas Darius; Šlečkuvienė Agata. Smėlinio grunto odometrinio bandymo modeliavimas DEM. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Vitale Patrizia; Skuodis Šarūnas. Analysis of shallow foundations settlements via different calculation methods. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-9]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Kavrus Agata; Skuodis Šarūnas. Smėlinių gruntų morfoliginių parametrų nustatymas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-8]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Martinkus Vaidas; Skuodis Šarūnas; Kelevišius Kęstutis. Rišlių gruntų odometrinio grunto deformacijų modulio ir kūginio stiprio priklausomybė. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas. Kontroliuojamu slėgiu apkraunamo smėlinio grunto spūdumo tyrimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-5]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Skuodis Šarūnas; Kelevišius Kęstutis. Smėlinių gruntų grūdelinės sudėties poveikis tanklumui ir spūdumui. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Skuodis Šarūnas. Kartotinai kintamos apkrovos poveikis smėliniams gruntams. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. 1-4. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2021 - Skuodis Šarūnas; Novikas Darius; Martinkus Vaidas; Gegieckas Saulius; Tumosa Kęstutis; Kuzmickaitė Vida. Kardinaūs pokyčiai geotechnikos specialistų rinkoje. SA.lt. Statyba ir architektūra. Vilnius: VšĮ "SA.lt projektai". ISSN 2538-8797. 2021, Nr. 1-2, p. 114-117. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2020 - Skuodis Šarūnas; Kunigonytė Kornelija. Išsaugoti sostinės simbolį padės VILNIUS TECH sukurtas Gedimino kalno 3D modelis : kalbėjosi: Kornelija Kunigonytė. Sapere aude. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-4999. 2020, Nr. 3(24), p. 7-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Skuodis Šarūnas; Tamošiūnas Tadas. Kaip interpretuoti geotechninius duomenis?. Lietuvos keliai. Vilnius: UAB "Ex Arte". ISSN 1392-8678. 2019, Nr. 2, p. 70-72. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Urbanavičienė Vita; Skuodis Šarūnas; Valivonis Juozas; Obuchovski Romuald. VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centras, kurdamas pridėtinę vertę, lemia verslo sėkmę. Statybunaujienos.lt. Vilnius: VšĮ „Propagandos ministerija“. 2015, Nr. 3(6), p. 42-45. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Meškėnas Adas; Skuodis Šarūnas. Kodėl universiteto absolventai savo karjerai renkasi Lietuvą?. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2015, Nr. 3(11), p. 69. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Jučiūtė Edita; Skuodis Šarūnas. Lietuvoje yra vietos doktorantams : žurn. Editos Jučiūtės pokalbis su Šarūnu Skuodžiu. Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2014, Nr. 1(6), p. 36-41. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas. Test quantity influence for loose sand shearing strength parameters. International conference „Innovative Materials, Structures and Technologies”, Riga, Latvia, November 8, 2013 : Programme, Book of Abstracts. Ryga: Riga Technical University, 2013, p. 48. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2014 - Skuodis Šarūnas. Nesankabaus grunto eksperimentiniai ir skaitiniai spūdumo bandymai. Ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija "Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai" : pranešimų tezės : Vilnius, 2014 m. vasario 11 d. Vilnius, 2014: Technologijos mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius: LMA, 2014, p. [1-3]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Skuodis Šarūnas. DEM simulation based on experimental testing. Modeling and Simulation in Engineering Sciences / book edited by Noreen Sher Akbar and O. Anwar Beg. InTechOpen.. ISBN 9789535126089. , Chapter 11, p. 245-264. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2015 - Skuodis Šarūnas. Smėlio dalelių morfologinių parametrų įtakos grunto mechaninėms savybėms eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai. Vilnius: Technika, 2015. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 10.143]