Tomas Skuturna

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Skuturna Tomas. Prediction of deflection of reinforced concrete beams strengthened with fiber reinforced polymer. Materials. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 9 (2019), p. 1-43. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 3.071]
2017 - Valivonis Juozas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Šneideris Arnoldas. Punching shear strength of reinforced concrete slabs with plastic void formers. Construction and building materials. Oxford: Elsevier Ltd.. ISSN 0950-0618. Vol. 145 (2017), p. 518-527. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Skuturna Tomas; Popov Vladimir. RC Beams strengthened with HPFRCC: Experimental and numerical results. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 254-270. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2016 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas. Experimental study on the effect of anchorage systems on RC beams strengthened using FRP. Composites Part B: Engineering. Oxford: Elsevier Sci Ltd. ISSN 1359-8368. Vol. 91 (2016), p. 283-290. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas. Evaluation of calculation methods used for estimating the ultimate moment resistance of bridge decks reinforced with FRP bars. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 22-34. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas. The statistical evaluation of design methods of the load-carrying capacity of flexural reinforced concrete elements strengthened with FRP. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw: Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 1 (2015), p. 214-222. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Valivonis Juozas; Jonaitis Bronius; Zavalis Robertas; Skuturna Tomas; Šneideris Arnoldas. Flexural capacity and stiffness of monolithic biaxial hollow slabs. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 5 (2014), p. 693-701. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas. Design method for calculating load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with external FRP. Construction and building materials. Oxford: Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 50 (2014), p. 577-583. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas; Vainiūnas Povilas; Marčiukaitis Jonas Gediminas; Daugevičius Mykolas. Analysis of deflections of bridge girders strengthened by carbon fibre reinforcement. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 3, no. 3 (2008), p. 145-151. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Skuturna Tomas. The numerical analysis of the long-term behaviour of the reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre reinforced polymer: Cracking. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 267-271. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2019 - Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Skuturna Tomas. The numerical analysis of the long-term behaviour of the reinforced concrete beams strengthened with carbon fiber reinforced polymer: Deflection. The 13th international conference “Modern building materials, structures and techniques”, 16–17 May, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 261-266. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2019 - Daugevičius Mykolas; Skuturna Tomas; Valivonis Juozas; Patapavičius Andrius. Shear failure of sandwich panels subjected in bending. IOP Conference series: Materials science and engineering. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1757-8981. vol. 660 (2019), p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Beinaravičius Artūras; Skuturna Tomas; Budvytis Marius. Experimental investigation of the load carrying capacity of eccentrically loaded reinforced concrete elements strengthened with CFRP. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 57 (2013), p. 232-237. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas; Vainiūnas Povilas. Investigation of the influence of the externally bonded carbon fibre reinforcement on the cracking of reinforced concrete members. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 786-791. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2007 - Valivonis Juozas; Skuturna Tomas. Cracking and strength of reinforced concrete structures in flexure strengthened with carbon fibre laminates. Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 13, no. 4 (2007), p. 3317-323. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Skuturna Tomas. Long-term deflection of the reinforced concrete beams strengthened with CFRP. Proceedings of the 7th international conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2014), Vancouver, British Columbia, Canada, August 20-22, 2014. Calgary: International Institute for FRP in Construction, 2014. ISBN 9781771363082, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas. Deflection of reinforced concrete beams strengthened with CFRP. Proceedings of international conference „Innovative materials, structures and technologies, Riga, November 8, 2013. Riga: Riga Technical University, 2014. ISSN 2256-0122, p. 173-178. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Valivonis Juozas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas. The load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre composite in the tension zone subjected to temporary or sustained loading. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 818-825. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Valivonis Juozas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas. The load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre composite in the tension zone subjected to temporary or sustained loading. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285922, p. 818-825. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas. Jungties tarp betono ir anglies pluošto šlyties deformacijų tyrimas. Statybinės konstrukcijos : konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 6 d., straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955283966, p. 127-134. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas; Vainiūnas Povilas. Investigation of the influence of the externally bonded carbon fibre reinforcement on the cracking of reinforced concrete members. Modern building materials, structures and techniques : proceedings of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania [CD] / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Skuturna Tomas. Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų su išorine anglies pluošto armatūra įlinkių skaičiavimo metodų analizė. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058937, p. 252-258. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Skuturna Tomas. Anglies pluošto įtaka lenkiamųjų elementų standumui. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 137-143. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2021 - Daugevičius Mykolas; Skuturna Tomas. Gelžbetoninių sijų stiprinimas anglies pluoštu. SA.lt. Statyba ir architektūra. Vilnius: VšĮ SA.lt projektai. ISSN 2538-8797. 2021, Nr. 4, p. 86-88. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Skuturna Tomas; Valivonis Juozas; Vainiūnas Povilas. Investigation of the influence of the externally bonded carbon fibre reinforcement on the cracking of reinforced concrete members. Modern building materials, structures and techniques : abstracts of the 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 341-342. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Skuturna Tomas. Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų anglies pluoštu, tyrimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 9.857]

Informaciniai leidiniai

Kiti informaciniai leidiniai

2011 - Kliukas Romualdas; Skuturna Tomas. Besidomintiems magistrantūros studijomis Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilnius: Technika, 2011. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2014 - Valivonis Juozas; Popov Vladimir; Jonaitis Bronius; Šneideris Arnoldas; Skuturna Tomas; Daugevičius Mykolas; Jurkėnas Gintaras; Šalna Remigijus; Šakinis Dainius. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti : patentas. Vilnius: 2014. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]